Pełna lista obserwacji drużyny

Adam Olszewski : Adam Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4681563 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4681564 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4678098 2020.08.07 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4672689 2020.08.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4672690 2020.08.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4672691 2020.08.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4672692 2020.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4672693 2020.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4672694 2020.08.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4672695 2020.08.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4672696 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4672697 2020.08.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4663694 2020.07.31 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4663695 2020.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 15 4663696 2020.07.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4663697 2020.07.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4663698 2020.07.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4663699 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4663700 2020.07.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4663701 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4663702 2020.07.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4663703 2020.07.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 4663704 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 4663705 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4663706 2020.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4663707 2020.07.31 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4663708 2020.07.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4663709 2020.07.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4663710 2020.07.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4663711 2020.07.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4663712 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4663713 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4663716 2020.07.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4663717 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4663718 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4663719 2020.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4663720 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4664515 2020.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4664630 2020.07.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4668426 2020.07.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4656975 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4656976 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4656977 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4656978 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 4656979 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4656980 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4656981 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4656982 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4657019 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4657020 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4657021 2020.07.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4657022 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4657023 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4657024 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4657053 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4657054 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4657057 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4657060 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 4657307 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4652158 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4652159 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4648921 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4648943 2020.07.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4648944 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4648945 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4648946 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4648947 2020.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4648948 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4648949 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4648950 2020.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648952 2020.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4648953 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4648954 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4648955 2020.07.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4648956 2020.07.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4648957 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4648958 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4648959 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4648960 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4648961 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4648962 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4648963 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4648964 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4648967 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4648968 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649391 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4643107 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4643108 2020.07.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643109 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4643110 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4643111 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4643112 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4643113 2020.07.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4643116 2020.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 9 4643117 2020.07.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4643118 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4643119 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4643120 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4643121 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4643122 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4643123 2020.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4643125 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4643126 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4643127 2020.07.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4643128 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4643129 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4643130 2020.07.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4643131 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4643132 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4643133 2020.07.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4643134 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4643135 2020.07.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4643136 2020.07.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4643197 2020.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4643198 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643199 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4643480 2020.07.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4645529 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4645571 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4636871 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4636872 2020.07.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4636873 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4623361 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4623362 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623363 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623364 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4623365 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623366 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4623367 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4623368 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4623369 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4623370 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4623371 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4623391 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4623392 2020.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4623393 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623394 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4623395 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4623396 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4623397 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4623398 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4623399 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4623400 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4623401 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4623402 2020.07.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4623321 2020.07.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 4623322 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4623323 2020.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4623324 2020.07.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 4623325 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4623326 2020.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4623327 2020.07.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4623328 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4623329 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4623330 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4623331 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4623332 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4623333 2020.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4623334 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4623335 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4623336 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4623337 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4623338 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4623339 2020.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4623340 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4623341 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4623342 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4623344 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4623345 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4623346 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4623347 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4623348 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4623349 2020.07.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4623350 2020.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 4623351 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4623352 2020.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4623353 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 4623354 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4623355 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4623356 2020.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4611849 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4611853 2020.07.10 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 3 4611967 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4611968 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4611969 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4611970 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4611971 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 4611972 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 4611973 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4611974 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611975 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4611976 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4612079 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4612080 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4612081 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4612085 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4612086 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4612087 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4612088 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4612089 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4612090 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4612091 2020.07.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4612092 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4612093 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4612094 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4612420 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602437 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602438 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4602439 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 4602440 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602441 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4595299 2020.07.04 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4595300 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4595301 2020.07.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4595302 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4595303 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4595304 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4595305 2020.07.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4595306 2020.07.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4595307 2020.07.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4595308 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4595309 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4595310 2020.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4595311 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4595312 2020.07.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4595313 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4595314 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4595326 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4595327 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4595328 2020.07.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4595329 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4595383 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4587321 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4587322 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4587323 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 60 4587324 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4587325 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4587326 2020.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4587327 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4587328 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4587329 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587330 2020.07.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4587331 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4587332 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4587333 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4587334 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4587335 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4587348 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4587349 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 4587350 2020.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4587351 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4587352 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4587353 2020.07.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4587354 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587355 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4587356 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4587357 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4587462 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4587463 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4587492 2020.07.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4582430 2020.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4582431 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4582432 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4582433 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4582434 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4582435 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4582436 2020.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4582437 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 4582438 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4582439 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4582440 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4582441 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4582442 2020.06.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4582443 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4582444 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4582445 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4582446 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4582447 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4582448 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4582452 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4582453 2020.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4582461 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4580806 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4574638 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4574639 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4574640 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4574641 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4574642 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4574643 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4574644 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4574645 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4574646 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4574647 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4574648 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574649 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4574650 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574651 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4574652 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4574653 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4574654 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4574655 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574656 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4574657 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4574658 2020.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4574660 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4572230 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4572231 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572232 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4572233 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4572234 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4572235 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4572236 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4572238 2020.06.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4572239 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4572240 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4572241 2020.06.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4572242 2020.06.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4572243 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4572244 2020.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 4572246 2020.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4572247 2020.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4572248 2020.06.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4572249 2020.06.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4572250 2020.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4572251 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4572252 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4572253 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4572254 2020.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4572255 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4572256 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 18 4572257 2020.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4572258 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4572259 2020.06.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4572260 2020.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4572261 2020.06.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 4572262 2020.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4572263 2020.06.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4572264 2020.06.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4572265 2020.06.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4572266 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4572267 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4572268 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4572269 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4572270 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4572271 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4572272 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4572273 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4559325 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4557083 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4557084 2020.06.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4557085 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4557086 2020.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4557087 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4557088 2020.06.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4557089 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4557090 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4557091 2020.06.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4557092 2020.06.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4557093 2020.06.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4557094 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4557095 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4557096 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4557097 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4557098 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4557099 2020.06.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4543583 2020.06.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4543604 2020.06.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4543605 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4543606 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4543607 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4543608 2020.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4543609 2020.06.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 4543610 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 4543611 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 190 4543612 2020.06.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4543613 2020.06.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4543614 2020.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4543615 2020.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4543616 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4543617 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4543618 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4543619 2020.06.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4543620 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4543621 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4543622 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4543623 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 4543624 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4543625 2020.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4543626 2020.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4543627 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4543628 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4543629 2020.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4543630 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4543631 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4543632 2020.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4543633 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4543634 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4543635 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4543636 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4543637 2020.06.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4544077 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4544078 2020.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4544405 2020.06.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4544406 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4540633 2020.06.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4540634 2020.06.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4540635 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4540636 2020.06.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4540637 2020.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4540638 2020.06.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4540639 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4540640 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4540641 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4540642 2020.06.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 7 4540643 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4540644 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4540645 2020.06.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4540646 2020.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4540647 2020.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4540648 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 4540649 2020.06.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4540650 2020.06.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4540651 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4540652 2020.06.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4540653 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4540654 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4540655 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4540703 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4540704 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4540705 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4540706 2020.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4540707 2020.06.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4540708 2020.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4540709 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4540710 2020.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4540711 2020.06.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4546939 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4524028 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4530882 2020.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4530883 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4530884 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4530885 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4530886 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4530887 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4530888 2020.06.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4530889 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4530890 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4530891 2020.06.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4530892 2020.06.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4530893 2020.06.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4530894 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4530895 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 4530896 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4530897 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4530898 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4530899 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4530900 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4530901 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4530902 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4530903 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4530904 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4530905 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4530906 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4530907 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4530908 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4530909 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4530952 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4531021 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4533536 2020.06.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4533537 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4533538 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4533539 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4523839 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4523881 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4523882 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4523883 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4523884 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4523885 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4523886 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4523887 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4523888 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4523889 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4523890 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4523891 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523892 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4523893 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4523894 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4523895 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4523896 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4523897 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4523898 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4523899 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4523904 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4511108 2020.06.10 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4512436 2020.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4512437 2020.06.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4512438 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4512439 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4512440 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4512441 2020.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4512442 2020.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4512443 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4512444 2020.06.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4512445 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4512446 2020.06.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4512447 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4512448 2020.06.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4509338 2020.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4509340 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4509343 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4509344 2020.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4509345 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4509346 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4509347 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4509348 2020.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4509349 2020.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4509350 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4509351 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4509352 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4509353 2020.06.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4509354 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4509355 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4509356 2020.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4502317 2020.06.08 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4505634 2020.06.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 8 4505635 2020.06.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4505636 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 4505637 2020.06.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4505638 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4505639 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4505640 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4505641 2020.06.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4505642 2020.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4505643 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4505644 2020.06.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4505645 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4505646 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4505647 2020.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4505648 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4505649 2020.06.08 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4500342 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4500343 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4500344 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4500345 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4500346 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4500347 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4500348 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4500349 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4500350 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4500351 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 4500352 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4500353 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4500354 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4500355 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4500356 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4500357 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4500358 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 4500359 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4501169 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4492373 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4492374 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4492375 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4492376 2020.06.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4492377 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4492378 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4492379 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4492380 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4492381 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4492382 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4492383 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4492385 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4492386 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4492387 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4492388 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 4492389 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4492390 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4492391 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4492392 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4492393 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4487684 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4487685 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4487686 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4487699 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4487700 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4487701 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4487702 2020.06.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4487743 2020.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4487744 2020.06.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4487745 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4487746 2020.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4487748 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4487749 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4487750 2020.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4487751 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4487752 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4487753 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4487755 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4487756 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 4487757 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4487758 2020.06.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4487759 2020.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 4487760 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4487761 2020.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4487762 2020.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4487763 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4487764 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4487765 2020.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4487766 2020.06.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4487767 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4487768 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4487769 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4487770 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4487771 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4487772 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4487773 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4487774 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4487775 2020.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4487776 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4487777 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4487778 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4487779 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4487780 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4487781 2020.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4487782 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4484709 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4484710 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4484711 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 4481200 2020.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4481201 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4481202 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4481203 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4481204 2020.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4481205 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4481206 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4481207 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4481208 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4481209 2020.06.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4481210 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4481211 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4481212 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4481213 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4481214 2020.06.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4481215 2020.06.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4481216 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4481217 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4481218 2020.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4481219 2020.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4481220 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4481221 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4481222 2020.06.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4481223 2020.06.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4481224 2020.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4481225 2020.06.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4481226 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4481227 2020.06.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4481228 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4481229 2020.06.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4481230 2020.06.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4481486 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4483294 2020.06.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4488171 2020.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4468092 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4468093 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4468094 2020.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4468095 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4468108 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4468109 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4471256 2020.06.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4471257 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4471258 2020.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4471259 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4471260 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4471261 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4471262 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471264 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4471313 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4471314 2020.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4471315 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4471325 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4471326 2020.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4471327 2020.06.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4471328 2020.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4471329 2020.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4471375 2020.06.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4471376 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4471377 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4471378 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4471379 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4471380 2020.06.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4471381 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4471382 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4471383 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4471384 2020.06.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4471481 2020.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4471482 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4471483 2020.06.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4471484 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4471485 2020.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4471486 2020.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4471487 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4471488 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 4471489 2020.06.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 4471490 2020.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4471491 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4471492 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4471493 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4471494 2020.06.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4471495 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4471496 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4471497 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471498 2020.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4471500 2020.06.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4471501 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4483293 2020.06.01 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4457121 2020.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4457122 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4457123 2020.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4457124 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4457125 2020.05.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4457126 2020.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4457127 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4457128 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4457129 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4457130 2020.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4457131 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4457132 2020.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4457133 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4457134 2020.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4457135 2020.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4457136 2020.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4457537 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4465399 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4448632 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 4448633 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4448634 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4448635 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4448636 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4448637 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4448638 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4448639 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4448640 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4448641 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4448642 2020.05.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4448643 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4448644 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4448645 2020.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4448646 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4448647 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4448648 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4448649 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4448650 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4448651 2020.05.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4448652 2020.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4448653 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4448654 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4448655 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4448656 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4448657 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4448658 2020.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4448659 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4448660 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4448661 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4448662 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4448663 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4448664 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4448665 2020.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4448666 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4449154 2020.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4449312 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4424237 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 4424238 2020.05.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4424239 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4424240 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4424241 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4424242 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4424243 2020.05.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4424244 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4424245 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4424246 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4424247 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4424248 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4424249 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4424250 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4424251 2020.05.22 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4424252 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4424253 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4424254 2020.05.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4424255 2020.05.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4424256 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4424257 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4424258 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4424259 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4424260 2020.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4424261 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4424262 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4424263 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4424264 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4424265 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4424266 2020.05.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4424267 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4417029 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 8 4417030 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4417031 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 4417032 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4417033 2020.05.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4417034 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4417035 2020.05.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4417036 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4417037 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4417038 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4417039 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4417040 2020.05.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4417041 2020.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4417042 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4417043 2020.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4417044 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4417045 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4417046 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4417047 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4417048 2020.05.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4417049 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4417050 2020.05.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4417051 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4417052 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4417053 2020.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4417054 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4417055 2020.05.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4417056 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4417057 2020.05.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4417058 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4417059 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4417060 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4417061 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4417063 2020.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4417064 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 7 4410415 2020.05.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4377628 2020.05.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4377629 2020.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4377630 2020.05.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4377631 2020.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 8 4377633 2020.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4377634 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4377635 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4377636 2020.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4377637 2020.05.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4377638 2020.05.15 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4377639 2020.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 8 4377640 2020.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4377641 2020.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4377642 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 4377643 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4377644 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4377645 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4377646 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 5 4377647 2020.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4377648 2020.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4377649 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4377650 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4377651 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4377652 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4377653 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4380183 2020.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4380184 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4380185 2020.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4380186 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 4380187 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4380188 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4380189 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4380190 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4380191 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4380192 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4380193 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4380194 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4380195 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4380196 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4380197 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4380198 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4380199 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4380200 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4380201 2020.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4380202 2020.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4380203 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4380204 2020.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4380205 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4380206 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4380207 2020.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4380208 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4380209 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4380210 2020.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4380211 2020.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4380212 2020.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4380213 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4380229 2020.05.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4383172 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4383173 2020.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4404772 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4377430 2020.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4377431 2020.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4377432 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4377433 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4377434 2020.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4377435 2020.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4377436 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4377437 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4377438 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4377439 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4377440 2020.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4377441 2020.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4377442 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4377443 2020.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4377444 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4377445 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4377446 2020.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 4377447 2020.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4377654 2020.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4377655 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4377656 2020.05.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4378809 2020.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4378810 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4378811 2020.05.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4378812 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4356491 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 4356492 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4356493 2020.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4356494 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4356495 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4356496 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4356497 2020.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4356498 2020.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4356499 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4356500 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 4356501 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4356502 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4356503 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4356504 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4356505 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4356506 2020.05.10 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4356507 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4356508 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4356509 2020.05.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4356510 2020.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4356511 2020.05.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4356512 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4356513 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 4356514 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4356515 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4356516 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4356517 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4356518 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4356519 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4356520 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4356521 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4356522 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4356674 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4356675 2020.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4356676 2020.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4356677 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4356678 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4356679 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4356680 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4356681 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4356682 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4356683 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4341608 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4330788 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4336766 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4336774 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4336922 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4336923 2020.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4336924 2020.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4336925 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4336926 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4336927 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4336928 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4336929 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4336930 2020.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4336931 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4336932 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4336933 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4336934 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4336935 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4336936 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4336937 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4336938 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 4336939 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4336940 2020.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4336941 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4336942 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4336943 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4336944 2020.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4336945 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4336946 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4336947 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4336948 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4336949 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4336950 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4336951 2020.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4336952 2020.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4336953 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4336954 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 4336955 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4336956 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4336957 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4336958 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4336959 2020.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4336960 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4336961 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4336962 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4336963 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4336964 2020.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4337918 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4343954 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4343955 2020.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4356375 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4315359 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4315360 2020.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4315361 2020.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4315363 2020.05.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4315364 2020.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4315365 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4315366 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4315367 2020.05.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4315368 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4315369 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4315370 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 4315371 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 4315372 2020.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4315373 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4315374 2020.05.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4315375 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4315376 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4315377 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4315378 2020.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4315552 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4315553 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4315554 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4315555 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4315556 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4315557 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4315558 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4315559 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4315560 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4315561 2020.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4315562 2020.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4315563 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4315564 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4315565 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4315566 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4315567 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4317611 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4317612 2020.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4318031 2020.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4318032 2020.05.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4300805 2020.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4293465 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4300364 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4300398 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4300399 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4300400 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4300401 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4300402 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4300403 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4300404 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4300406 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 4300407 2020.05.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 4300408 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4300409 2020.05.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4300410 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4300411 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4300412 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4300413 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4300414 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4300415 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4300416 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4300417 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4300418 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4300419 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4300420 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4300421 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4300422 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4300423 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4300424 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4300425 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4300426 2020.05.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4300427 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4300428 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4300429 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4300430 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4300431 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4300432 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4300433 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4300434 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4300445 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4300446 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4300447 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4300448 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4300449 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4300450 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 4303647 2020.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4308607 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4279933 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4279934 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 4279935 2020.04.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4279936 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4279937 2020.04.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4279938 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4279939 2020.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4279940 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4279941 2020.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4279942 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 7 4279943 2020.04.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4279944 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4279945 2020.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4279947 2020.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4279948 2020.04.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4279950 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4279951 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4279952 2020.04.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4279953 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4279955 2020.04.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4279956 2020.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4279957 2020.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4279958 2020.04.30 mapa