Pełna lista obserwacji drużyny

Adam Olszewski : Adam Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 4937744 2020.11.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4937745 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937746 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4937747 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4937748 2020.11.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4937749 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4937750 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4937751 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 38 4937752 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4937753 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4937754 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4937755 2020.11.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4942647 2020.11.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4929620 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4929621 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4929622 2020.11.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 4929623 2020.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4929624 2020.11.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4929625 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 4929626 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4929627 2020.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4929628 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4929629 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4929630 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4929631 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4929632 2020.11.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4929633 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4929634 2020.11.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4932830 2020.11.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4921120 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4921121 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 4921122 2020.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 4921123 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 4921124 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4921125 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4921126 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4921127 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4921128 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4921149 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4921150 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 47 4921151 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4921152 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4921153 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4921154 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4921155 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4921156 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 4921157 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4921158 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4921159 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4921160 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4921161 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4921162 2020.11.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4921163 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4913348 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4913349 2020.11.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4913350 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4913351 2020.11.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4913352 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 4913353 2020.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4913354 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4913355 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4913356 2020.11.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4913357 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4913358 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4913359 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 4913360 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 4913361 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4913362 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4913363 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 4913364 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4913365 2020.11.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4913366 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4913367 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4913368 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4913369 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4913370 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4913371 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4913372 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4913373 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4913425 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 4913426 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4913599 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4905913 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4905914 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905915 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4905917 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4905918 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 4905919 2020.11.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4905920 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4905921 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 4905922 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4905923 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4905924 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4905925 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4905926 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 4905927 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4905928 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4905929 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4905930 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4905931 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4905932 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4905933 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4905934 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4905935 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4905936 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4905937 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4896697 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4896698 2020.11.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4896699 2020.11.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4896700 2020.11.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4896701 2020.11.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4896702 2020.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 4896703 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4896704 2020.11.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4896705 2020.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4896706 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4896708 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4896709 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4896710 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4896711 2020.11.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4898710 2020.11.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4881462 2020.10.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4881463 2020.10.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4881464 2020.10.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4881465 2020.10.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4881466 2020.10.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4881467 2020.10.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4881468 2020.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4881469 2020.10.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4881470 2020.10.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4881471 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4881472 2020.10.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 4881473 2020.10.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4881474 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4881475 2020.10.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4881494 2020.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 4874407 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4874408 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4874409 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4874410 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4874411 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4874412 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4874413 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4874414 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4874415 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4874416 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4874417 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4874418 2020.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4874419 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4874420 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4874421 2020.10.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4874422 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4874423 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4874424 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4874425 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4874426 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4874427 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4874428 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4874429 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4874462 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4874464 2020.10.25 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4866523 2020.10.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4866524 2020.10.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4866525 2020.10.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4866526 2020.10.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4865112 2020.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4865113 2020.10.22 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4865114 2020.10.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 140 4865115 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4865116 2020.10.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 4865117 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4865118 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4865119 2020.10.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4865120 2020.10.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4865121 2020.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 4865122 2020.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4865123 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4865124 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4865125 2020.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4865126 2020.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4865127 2020.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4865128 2020.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4865129 2020.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 4865130 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4865131 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 4865132 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4865133 2020.10.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4865134 2020.10.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4865135 2020.10.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 21 4865136 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4865137 2020.10.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4865139 2020.10.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4865140 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4865141 2020.10.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 4865320 2020.10.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4865321 2020.10.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4857636 2020.10.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4849105 2020.10.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4849106 2020.10.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4849107 2020.10.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4849108 2020.10.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4849109 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4849110 2020.10.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4849111 2020.10.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4849112 2020.10.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4849113 2020.10.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4849114 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4849115 2020.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4849116 2020.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 4849117 2020.10.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4849118 2020.10.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4849119 2020.10.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4849120 2020.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4849121 2020.10.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4849122 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4849123 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4849130 2020.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4849144 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4849148 2020.10.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4842681 2020.10.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4842682 2020.10.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4842683 2020.10.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 4842684 2020.10.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4842685 2020.10.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4842686 2020.10.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 4842687 2020.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 4842688 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 4842689 2020.10.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4842690 2020.10.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4842691 2020.10.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4842692 2020.10.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4842693 2020.10.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4842694 2020.10.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4842695 2020.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4842696 2020.10.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4842697 2020.10.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 4842698 2020.10.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4842699 2020.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4830432 2020.10.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 8 4830433 2020.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4830434 2020.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4830435 2020.10.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4830436 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4830437 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4830438 2020.10.08 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4830439 2020.10.08 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4830440 2020.10.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4830441 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 4830442 2020.10.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4830443 2020.10.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4830444 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4830445 2020.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4830446 2020.10.08 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 4830447 2020.10.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 25 4830448 2020.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4830449 2020.10.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4830450 2020.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4830451 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4830998 2020.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4814972 2020.10.03 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4800628 2020.09.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4800629 2020.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4800630 2020.09.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 4800631 2020.09.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 4800632 2020.09.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4800633 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4800634 2020.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4800635 2020.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 4800636 2020.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4800637 2020.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4800638 2020.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 4800639 2020.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4800640 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4800641 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4800642 2020.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 4800643 2020.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4800644 2020.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 4800645 2020.09.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4800938 2020.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4803099 2020.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4803100 2020.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4803101 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4791814 2020.09.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4791815 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4791816 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 25 4791817 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4791818 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4791819 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4791820 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 4791821 2020.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4791822 2020.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4791823 2020.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4791824 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4791825 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4791826 2020.09.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 4791827 2020.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4791828 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4791829 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4791830 2020.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4791831 2020.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4791832 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4791833 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4785435 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4785437 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4781843 2020.09.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4772447 2020.09.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4772448 2020.09.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4772449 2020.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4772450 2020.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 4772451 2020.09.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4772452 2020.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4772453 2020.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4772454 2020.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4772455 2020.09.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4772456 2020.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4772457 2020.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4772458 2020.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4772459 2020.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 4772460 2020.09.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4772461 2020.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4772462 2020.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4772463 2020.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 4772464 2020.09.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4772465 2020.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4772466 2020.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4772467 2020.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4772468 2020.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4772469 2020.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4772470 2020.09.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4773350 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4773351 2020.09.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4760110 2020.09.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4756692 2020.09.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4756693 2020.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4756694 2020.09.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4756695 2020.09.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4756696 2020.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4756697 2020.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4756698 2020.09.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4756699 2020.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4756700 2020.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4756704 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4747869 2020.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4747873 2020.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4747876 2020.09.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4747878 2020.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4747879 2020.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4747881 2020.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4743960 2020.09.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4745598 2020.09.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4745599 2020.09.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 4745600 2020.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 23 4745601 2020.09.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4745602 2020.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 4745603 2020.09.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4745604 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 4745605 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4745606 2020.09.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4745607 2020.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 4745608 2020.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 4745609 2020.09.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4745610 2020.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4745611 2020.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4745612 2020.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 4745613 2020.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4745614 2020.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4745615 2020.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4745616 2020.09.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4741681 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4743424 2020.09.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4743425 2020.09.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4743427 2020.09.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4743428 2020.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 4743429 2020.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 12 4743430 2020.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4743431 2020.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4743432 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4743433 2020.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 300 4743434 2020.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4743435 2020.09.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 4743436 2020.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4743437 2020.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 4743438 2020.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4743439 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4743440 2020.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 4743441 2020.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4743426 2020.09.01 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4738843 2020.08.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4738845 2020.08.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4740140 2020.08.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 4740141 2020.08.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4740142 2020.08.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 4740143 2020.08.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4740144 2020.08.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4740145 2020.08.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 4740146 2020.08.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4740147 2020.08.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4740148 2020.08.31 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4740149 2020.08.31 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4740150 2020.08.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4740151 2020.08.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4740152 2020.08.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4740153 2020.08.31 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 30 4740154 2020.08.31 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4740155 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 4740156 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4740157 2020.08.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4740158 2020.08.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4740159 2020.08.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4740160 2020.08.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4740161 2020.08.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4740162 2020.08.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 4740163 2020.08.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4740164 2020.08.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4740165 2020.08.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4740166 2020.08.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4740167 2020.08.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4740168 2020.08.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4740169 2020.08.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4740170 2020.08.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4740171 2020.08.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4740172 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4740173 2020.08.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4733652 2020.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4737145 2020.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4737146 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4737147 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4737148 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 4737149 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4737150 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4737202 2020.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4737203 2020.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4737204 2020.08.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4737205 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4737206 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4737207 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4737208 2020.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4737209 2020.08.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4737210 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4737211 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4737212 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4737213 2020.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4737214 2020.08.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4737215 2020.08.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4737216 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4737217 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4737218 2020.08.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 4737219 2020.08.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4737220 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4737221 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4737222 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4737223 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4737224 2020.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 4737225 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4737226 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4737227 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 4737228 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4737229 2020.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4733593 2020.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4733594 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4733598 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4733600 2020.08.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4733604 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4733608 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4733609 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4733611 2020.08.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4733639 2020.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4733640 2020.08.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4733641 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4733642 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4733643 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4733644 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4733645 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4733646 2020.08.29 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4733647 2020.08.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4733671 2020.08.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4733672 2020.08.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4733673 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 4733674 2020.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4733675 2020.08.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 4733676 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4733677 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4733678 2020.08.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4733679 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4733680 2020.08.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4733681 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4733682 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4733683 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4733684 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4733685 2020.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4733686 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 4733687 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4733688 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4733689 2020.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4733690 2020.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4733691 2020.08.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4733692 2020.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4734246 2020.08.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4737477 2020.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4737485 2020.08.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4729805 2020.08.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4729806 2020.08.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4729807 2020.08.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4729808 2020.08.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4729809 2020.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4729810 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4729811 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 35 4729812 2020.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4729813 2020.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4729814 2020.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4729815 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4730028 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4730036 2020.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4730038 2020.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 17 4730041 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4727525 2020.08.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4727526 2020.08.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4727556 2020.08.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4727557 2020.08.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4727558 2020.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4727559 2020.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 4727560 2020.08.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4727561 2020.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4727562 2020.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 4727563 2020.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4727564 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4727565 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 150 4727566 2020.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4727567 2020.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4727568 2020.08.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4727569 2020.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4727570 2020.08.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 4727571 2020.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4727572 2020.08.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4727573 2020.08.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4727574 2020.08.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4727575 2020.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4727576 2020.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4727577 2020.08.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4727578 2020.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4727579 2020.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4727580 2020.08.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4727581 2020.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4727582 2020.08.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4727583 2020.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4727584 2020.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4727585 2020.08.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4727586 2020.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4727587 2020.08.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4725504 2020.08.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4725505 2020.08.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4725506 2020.08.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4725507 2020.08.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4725508 2020.08.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4725515 2020.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 4725516 2020.08.26 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4725517 2020.08.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4725518 2020.08.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4725519 2020.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4725520 2020.08.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4725521 2020.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4725522 2020.08.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4725523 2020.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 4725524 2020.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4725525 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4725526 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4725527 2020.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4725528 2020.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4725529 2020.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4725530 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 4725531 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4725532 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4725533 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4725534 2020.08.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 4725535 2020.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4725536 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4725537 2020.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4725538 2020.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4725540 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4725541 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4725542 2020.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4725543 2020.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4725544 2020.08.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4725545 2020.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4725546 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4725547 2020.08.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4725548 2020.08.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4725549 2020.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4725550 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4725551 2020.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4725552 2020.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4725553 2020.08.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4725554 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4725555 2020.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4725556 2020.08.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4725557 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4727524 2020.08.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4722640 2020.08.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 4722641 2020.08.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 30 4722642 2020.08.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 4 4722643 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4722644 2020.08.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4722645 2020.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4722646 2020.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4722647 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4722648 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4722649 2020.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4722650 2020.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4722651 2020.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4722652 2020.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4722653 2020.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4722654 2020.08.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4722655 2020.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4722656 2020.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4722657 2020.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4722658 2020.08.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4722659 2020.08.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4722660 2020.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4722661 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4722662 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4722663 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4722664 2020.08.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4722665 2020.08.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4722666 2020.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4722667 2020.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4722668 2020.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4722669 2020.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4722670 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4722671 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4722672 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4722673 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4722674 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4722675 2020.08.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4722676 2020.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4722677 2020.08.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4722678 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4722679 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4722680 2020.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4722681 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4722857 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4722874 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4722875 2020.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4722876 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4722877 2020.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4722878 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4722879 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4722880 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 4722881 2020.08.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4722882 2020.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4722883 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4722884 2020.08.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4722885 2020.08.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4722886 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4722887 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4722931 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4722932 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4722933 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4722934 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4722935 2020.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4722936 2020.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4722937 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4722938 2020.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4722939 2020.08.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4722940 2020.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4722941 2020.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4722942 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4722943 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4722944 2020.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4722945 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4722977 2020.08.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4719249 2020.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 4719250 2020.08.24 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4720792 2020.08.24 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4720794 2020.08.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4720845 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 40 4720846 2020.08.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4720847 2020.08.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4720848 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 40 4720849 2020.08.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4720850 2020.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4720851 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4720852 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4720853 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4720854 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4720855 2020.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 4720856 2020.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 18 4720857 2020.08.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4720858 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 4720859 2020.08.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4720860 2020.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 4720861 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4720862 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 4720863 2020.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4720864 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4720865 2020.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4720866 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4720867 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4720868 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 4720869 2020.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 4720870 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4720871 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4720872 2020.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4720873 2020.08.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4720874 2020.08.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4720875 2020.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4720876 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4720877 2020.08.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4720878 2020.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4720879 2020.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4720880 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4720882 2020.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4722969 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4722970 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 4718066 2020.08.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4718067 2020.08.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4718068 2020.08.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 33 4718069 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 4718070 2020.08.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 4718071 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4718072 2020.08.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4718073 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4718074 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4718075 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4718076 2020.08.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4718077 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4718078 2020.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4718079 2020.08.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 221 4718080 2020.08.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4718081 2020.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4718082 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4718083 2020.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4718084 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4718085 2020.08.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4718086 2020.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4718087 2020.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4718088 2020.08.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4718089 2020.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4718090 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 4718091 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4718092 2020.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4718093 2020.08.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4718094 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4718095 2020.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 4718096 2020.08.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4718097 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 4718098 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4718099 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4718100 2020.08.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4718101 2020.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4718410 2020.08.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4713918 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4713919 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4715067 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4715068 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4715069 2020.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4715070 2020.08.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4715071 2020.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 4715072 2020.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4715073 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4715074 2020.08.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 4715075 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4715076 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4715077 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4715078 2020.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4715079 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4715080 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4715081 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4715082 2020.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 4715083 2020.08.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4715084 2020.08.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4715085 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 4715086 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4715087 2020.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 4715088 2020.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4715089 2020.08.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4715090 2020.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4715094 2020.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4715095 2020.08.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4711800 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4711801 2020.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4711802 2020.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4711805 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4712572 2020.08.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4712579 2020.08.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4712695 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4713110 2020.08.21 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4713111 2020.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4713112 2020.08.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4713113 2020.08.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4713114 2020.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4713115 2020.08.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4713116 2020.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4713117 2020.08.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4713118 2020.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 4713119 2020.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4713120 2020.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4713121 2020.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4713122 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4713123 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4713124 2020.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4713125 2020.08.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4713126 2020.08.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4713127 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4713128 2020.08.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4713129 2020.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4713907 2020.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4705308 2020.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4703669 2020.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4696504 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4696505 2020.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4696506 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4696507 2020.08.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4696508 2020.08.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4696509 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4696510 2020.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4696511 2020.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4696512 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4696513 2020.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4696514 2020.08.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4696515 2020.08.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4696516 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4688090 2020.08.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4683299 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4681563 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4681564 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4678098 2020.08.07 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4672689 2020.08.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4672690 2020.08.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4672691 2020.08.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4672692 2020.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4672693 2020.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4672694 2020.08.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4672695 2020.08.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4672696 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4672697 2020.08.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4663694 2020.07.31 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4663695 2020.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 15 4663696 2020.07.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4663697 2020.07.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4663698 2020.07.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4663699 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4663700 2020.07.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4663701 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4663702 2020.07.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4663703 2020.07.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 4663704 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 4663705 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4663706 2020.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4663707 2020.07.31 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4663708 2020.07.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4663709 2020.07.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4663710 2020.07.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4663711 2020.07.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4663712 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4663713 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4663716 2020.07.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4663717 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4663718 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4663719 2020.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4663720 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4664515 2020.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4664630 2020.07.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4668426 2020.07.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4656975 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4656976 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4656977 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4656978 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 4656979 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4656980 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4656981 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4656982 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4657019 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4657020 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4657021 2020.07.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4657022 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4657023 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4657024 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4657053 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4657054 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4657057 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4657060 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 4657307 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4652158 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4652159 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4648921 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4648943 2020.07.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4648944 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4648945 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4648946 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4648947 2020.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4648948 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4648949 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4648950 2020.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648952 2020.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4648953 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4648954 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4648955 2020.07.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4648956 2020.07.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4648957 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4648958 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4648959 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4648960 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4648961 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4648962 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4648963 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4648964 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4648967 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4648968 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649391 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4643107 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4643108 2020.07.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643109 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4643110 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4643111 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4643112 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4643113 2020.07.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4643116 2020.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 9 4643117 2020.07.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4643118 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4643119 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4643120 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4643121 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4643122 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4643123 2020.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4643125 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4643126 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4643127 2020.07.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4643128 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4643129 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4643130 2020.07.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4643131 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4643132 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4643133 2020.07.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4643134 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4643135 2020.07.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4643136 2020.07.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4643197 2020.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4643198 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643199 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4643480 2020.07.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4645529 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4645571 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4636871 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4636872 2020.07.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4636873 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4623361 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4623362 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623363 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623364 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4623365 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623366 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4623367 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4623368 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4623369 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4623370 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4623371 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4623391 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4623392 2020.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4623393 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623394 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4623395 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4623396 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4623397 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4623398 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4623399 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4623400 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4623401 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4623402 2020.07.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4623321 2020.07.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 4623322 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4623323 2020.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4623324 2020.07.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 15 4623325 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4623326 2020.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4623327 2020.07.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4623328 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4623329 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4623330 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4623331 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4623332 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4623333 2020.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4623334 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4623335 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4623336 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4623337 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4623338 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4623339 2020.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4623340 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4623341 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4623342 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4623344 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4623345 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4623346 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4623347 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4623348 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4623349 2020.07.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4623350 2020.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 4623351 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4623352 2020.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4623353 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 4623354 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4623355 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4623356 2020.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4611849 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4611853 2020.07.10 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 3 4611967 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4611968 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4611969 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4611970 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4611971 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 4611972 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 4611973 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4611974 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611975 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4611976 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4612079 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4612080 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4612081 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4612085 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4612086 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4612087 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4612088 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4612089 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4612090 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4612091 2020.07.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4612092 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4612093 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4612094 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4612420 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602437 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602438 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4602439 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 4602440 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602441 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4595299 2020.07.04 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4595300 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4595301 2020.07.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4595302 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4595303 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4595304 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4595305 2020.07.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4595306 2020.07.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4595307 2020.07.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4595308 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4595309 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4595310 2020.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4595311 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4595312 2020.07.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4595313 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4595314 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4595326 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4595327 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4595328 2020.07.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4595329 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4595383 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4587321 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4587322 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4587323 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 60 4587324 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4587325 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4587326 2020.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4587327 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4587328 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4587329 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587330 2020.07.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4587331 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4587332 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4587333 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4587334 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4587335 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4587348 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4587349 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 4587350 2020.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4587351 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4587352 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4587353 2020.07.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4587354 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587355 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4587356 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4587357 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4587462 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4587463 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4587492 2020.07.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4582430 2020.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4582431 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4582432 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4582433 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4582434 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4582435 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4582436 2020.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4582437 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 4582438 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4582439 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4582440 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4582441 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4582442 2020.06.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4582443 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4582444 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4582445 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4582446 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4582447 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4582448 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4582452 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4582453 2020.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4582461 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4580806 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4574638 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4574639 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4574640 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4574641 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4574642 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4574643 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4574644 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4574645 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4574646 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4574647 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4574648 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574649 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4574650 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574651 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4574652 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4574653 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4574654 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4574655 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574656 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4574657 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4574658 2020.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4574660