DRUŻYNA

Drużyna: Grzegorz Łysoniewski. Obserwator: Grzegorz Łysoniewski

Liczba gatunków: 61

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 63 1283 26 26 0 0 5 21
2 21 703 31 15 0 0 3 12
3 31 1442 42 25 0 0 4 21
4 38 69 51 27 0 0 4 23
5 36 94 60 33 0 1 8 24
6 1 1 61 1 0 0 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8575524 2023.06.01 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8560382 2023.05.27 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8538059 2023.05.26 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8529898 2023.05.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8529960 2023.05.25 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529963 2023.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8509402 2023.05.21 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8509399 2023.05.21 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8509398 2023.05.21 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8509403 2023.05.21 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8487040 2023.05.19 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8463173 2023.05.14 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8463206 2023.05.14 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8463239 2023.05.14 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8449408 2023.05.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8449407 2023.05.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8369492 2023.05.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8369487 2023.05.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8369483 2023.05.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8369473 2023.05.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8369417 2023.05.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8369392 2023.05.02 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8369296 2023.05.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8369214 2023.05.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8369201 2023.05.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8369499 2023.05.02 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8369505 2023.05.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8369509 2023.05.02 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8369520 2023.05.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8369867 2023.05.02 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8369858 2023.05.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8369737 2023.05.02 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8369560 2023.05.02 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8369526 2023.05.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8369523 2023.05.02 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8369518 2023.05.02 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8369513 2023.05.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8350457 2023.04.30 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8350460 2023.04.30 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8350473 2023.04.30 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8350476 2023.04.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8350527 2023.04.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8350546 2023.04.30 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8350555 2023.04.30 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8350558 2023.04.30 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8350562 2023.04.30 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8350563 2023.04.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8350582 2023.04.30 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8350469 2023.04.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8350442 2023.04.29 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8310557 2023.04.27 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8288901 2023.04.23 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8288900 2023.04.23 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8253281 2023.04.20 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8233125 2023.04.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8204726 2023.04.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8204727 2023.04.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8204728 2023.04.10 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8204729 2023.04.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 8204730 2023.04.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8159833 2023.04.08 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8159835 2023.04.08 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8159836 2023.04.08 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8160082 2023.04.08 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8160192 2023.04.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8160200 2023.04.08 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8160213 2023.04.08 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8160215 2023.04.08 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8159832 2023.04.08 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8143966 2023.04.03 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8134384 2023.04.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 8134375 2023.04.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8134379 2023.04.02 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8134372 2023.04.02 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8134370 2023.04.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8093470 2023.03.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8093467 2023.03.25 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8093468 2023.03.25 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8093469 2023.03.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8028805 2023.03.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028807 2023.03.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8028808 2023.03.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8028864 2023.03.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8028865 2023.03.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8028866 2023.03.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 8009443 2023.03.15 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8009444 2023.03.15 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8009445 2023.03.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8009446 2023.03.15 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8009447 2023.03.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8009448 2023.03.15 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8009449 2023.03.15 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8009450 2023.03.15 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8009453 2023.03.15 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8009442 2023.03.15 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8009441 2023.03.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8009309 2023.03.15 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7984904 2023.03.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7984905 2023.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 6 7984906 2023.03.10 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7984908 2023.03.10 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7984909 2023.03.10 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7984910 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7977326 2023.03.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 14 7977322 2023.03.07 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7977321 2023.03.06 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7926296 2023.02.24 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7911481 2023.02.20 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7911480 2023.02.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7911479 2023.02.20 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7911478 2023.02.20 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 7906447 2023.02.19 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7876909 2023.02.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7876906 2023.02.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7876913 2023.02.11 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7876914 2023.02.11 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7876916 2023.02.11 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7876919 2023.02.11 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7876920 2023.02.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7859111 2023.02.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7859113 2023.02.05 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7859123 2023.02.05 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7859124 2023.02.05 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7853069 2023.02.04 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7853068 2023.02.04 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7853067 2023.02.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7853066 2023.02.04 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7822445 2023.01.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 7822446 2023.01.25 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7822447 2023.01.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7814999 2023.01.23 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7814997 2023.01.23 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7814996 2023.01.23 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7814992 2023.01.22 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7814993 2023.01.22 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 7814994 2023.01.22 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7814995 2023.01.22 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7803190 2023.01.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7803188 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7803191 2023.01.20 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7803193 2023.01.20 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7803195 2023.01.20 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7803196 2023.01.20 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7803256 2023.01.20 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7803198 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7800188 2023.01.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7800189 2023.01.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7800190 2023.01.19 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7800191 2023.01.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7800192 2023.01.19 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7800193 2023.01.19 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7800194 2023.01.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7797534 2023.01.18 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 7797535 2023.01.18 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7797536 2023.01.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7797537 2023.01.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7796123 2023.01.17 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7796124 2023.01.17 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7796125 2023.01.17 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7796126 2023.01.17 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7796128 2023.01.17 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7796129 2023.01.17 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7796131 2023.01.17 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7796133 2023.01.17 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7796135 2023.01.17 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7787859 2023.01.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7787860 2023.01.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7783689 2023.01.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 7783685 2023.01.14 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 7783686 2023.01.14 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7783687 2023.01.14 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7783688 2023.01.14 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7767216 2023.01.10 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7767215 2023.01.10 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7764455 2023.01.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7755066 2023.01.07 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7755064 2023.01.07 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7755065 2023.01.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7755067 2023.01.07 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7755068 2023.01.07 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7755069 2023.01.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7755047 2023.01.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7755020 2023.01.06 ŁD
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7755046 2023.01.06 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7755048 2023.01.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7755049 2023.01.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 7740943 2023.01.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7730782 2023.01.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7730781 2023.01.01 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7730779 2023.01.01 ŁD

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...