Pełna lista obserwacji drużyny

Szymon Olszewski : Szymon Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4918363 2020.11.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4918362 2020.11.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 4910030 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4899052 2020.11.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4899051 2020.11.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4899050 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4899049 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4899048 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4899047 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4899046 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4899045 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4899067 2020.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 4899068 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4899066 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4899065 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4899064 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4899063 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4899062 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4899061 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4899060 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4899058 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4899059 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4899057 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4899056 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4899055 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4899053 2020.11.07 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4899054 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4886810 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4886809 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4886808 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886807 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4886806 2020.11.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4886805 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4886804 2020.11.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 4886802 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4886803 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4883214 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4883213 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4883212 2020.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4883211 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4883210 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883209 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883208 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883207 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883206 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4883205 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4853413 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4853412 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4853414 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4853411 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853415 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4853410 2020.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4853409 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4853408 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4853407 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4853403 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4853406 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4853405 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4853404 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4853402 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4850168 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4850167 2020.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4850171 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4850170 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4850169 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4850165 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4850163 2020.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4850162 2020.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4850166 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4850164 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4850160 2020.10.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4850161 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4850159 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4764052 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4764051 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4764053 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4764054 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4764049 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4764048 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4764047 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 4764046 2020.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4764045 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4764044 2020.09.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4764042 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4764043 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4747438 2020.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4747437 2020.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4747436 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4747435 2020.09.05 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4747434 2020.09.05 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4712778 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4709408 2020.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4707960 2020.08.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4703807 2020.08.18 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4703806 2020.08.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4703805 2020.08.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4703804 2020.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4703802 2020.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4703803 2020.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4703800 2020.08.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4703801 2020.08.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4703799 2020.08.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4703798 2020.08.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4703797 2020.08.18 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4702996 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4649765 2020.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4649764 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4649763 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4612765 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4612764 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4612763 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4576992 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4576991 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4576990 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4576989 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4576988 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576987 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576986 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4576984 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4576983 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4576982 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4555779 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4555774 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4555777 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4555776 2020.06.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4555775 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4555771 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4555772 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4555773 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4555770 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4555769 2020.06.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4521628 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4521629 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4521627 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4521626 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4521625 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4521624 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4521623 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4521622 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4521621 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4521620 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4521619 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4521618 2020.06.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4534154 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4516867 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4516868 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4516866 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4515657 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4515656 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4515653 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4515655 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4515654 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4515651 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4515652 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4515650 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4511613 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4495700 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495702 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4495701 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495699 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495698 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4495697 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4495696 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4495695 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4495694 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4495693 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4495692 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4495691 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4495690 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4464155 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4464154 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4464199 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4464198 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4464200 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4464197 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4464192 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4464202 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4464203 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4464201 2020.05.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4464190 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4464191 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4464188 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4464195 2020.05.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4464185 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4464182 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4464180 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4464186 2020.05.31 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4464170 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4464171 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4464169 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4464168 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4464167 2020.05.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4464166 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4464164 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4464165 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4464163 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4464162 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4464160 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4464158 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4464161 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4464159 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4464157 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4464156 2020.05.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4464194 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4464196 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4464189 2020.05.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4464193 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4464187 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4464184 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4464183 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4464181 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4464179 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4464174 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4464178 2020.05.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4464176 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4464175 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4464177 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4464173 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4464172 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4464152 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4464151 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4464150 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4464148 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4464147 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4464149 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4464145 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4464146 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4464144 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4464142 2020.05.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4464153 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4464141 2020.05.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4464143 2020.05.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4464139 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4464140 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4464138 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4461022 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4461023 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4461021 2020.05.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4447992 2020.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4430305 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4424439 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424437 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4424438 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4424435 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424436 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4424434 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424431 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4424433 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4424430 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4424432 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4424428 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4424427 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424429 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4424426 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4424425 2020.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4424424 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4424423 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4424422 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4424421 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424420 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4424419 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4424416 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4424418 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4424414 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4424415 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4424413 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4424417 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4424412 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424411 2020.05.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4424410 2020.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4387796 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4385351 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4385349 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4385348 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4385350 2020.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4385347 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4385346 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4385345 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4385344 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4385343 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4385342 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385341 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4385340 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4385338 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4385337 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385336 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4385334 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385335 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4385339 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4385333 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385332 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385331 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385330 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385329 2020.05.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4385327 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4385328 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4385326 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4385325 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4385324 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4385323 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385322 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4385321 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4385320 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385319 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4385317 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4385318 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385316 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4385315 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4385314 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385313 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385312 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385310 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4385311 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385307 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4385306 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385305 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385309 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4385308 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4385304 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385303 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385302 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4385301 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4385300 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4385299 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4385298 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4385296 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385297 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385295 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4385294 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4382231 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4382230 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4382233 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4382229 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4382227 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4382226 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4382228 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4382225 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4382232 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4382224 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4382221 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4382223 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4382222 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4382220 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4382219 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4380227 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4380228 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4380226 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4380225 2020.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4380223 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4380222 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4380224 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4380221 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4380219 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4380220 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4380218 2020.05.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4380217 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4379046 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4379047 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4379045 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4379043 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4379044 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4379042 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4379041 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4379040 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4379039 2020.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4379038 2020.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4375390 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4375389 2020.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4375388 2020.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4348928 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4348929 2020.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4348945 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4348944 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4348941 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4348942 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4348943 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4348937 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4348940 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4348939 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4348938 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4348936 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4348935 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4348934 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4348933 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4348932 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4348931 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4348930 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4362118 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4342575 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4342576 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4342574 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4342573 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4342571 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4342572 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4342569 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4342570 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4342568 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4342566 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4342567 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4342564 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4342561 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4342560 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4342556 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4342553 2020.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4342549 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4342555 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4342547 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4342546 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4342545 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4342541 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4342539 2020.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4342537 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4342536 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4342563 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4342565 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4342559 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4342562 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4342558 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4342557 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4342551 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4342552 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4342550 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4342554 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4342543 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4342548 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4342544 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4342542 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4342540 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4342538 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4342535 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4342534 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4342532 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4342533 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4342531 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4342529 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4342527 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4342528 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4342526 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4342530 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4342525 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4342523 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4342524 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4342522 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4342520 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4342521 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4334903 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4334905 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4334904 2020.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4334902 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4328594 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4328593 2020.05.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4328592 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4328590 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4328591 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 4328589 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4328588 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4328587 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4328586 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4314310 2020.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4303703 2020.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4303702 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4303701 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4303699 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4303698 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4303697 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4303696 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 4303695 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4303693 2020.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4303692 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4303694 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4303691 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4303690 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4303688 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4303689 2020.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4303687 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4303686 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4303685 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4303684 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4303683 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4303682 2020.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4303681 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4303680 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4303679 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4303678 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4303677 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4303676 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4303674 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4303675 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4303671 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4303673 2020.05.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4303672 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4303669 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4303670 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4303668 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4296615 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4296614 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4296613 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4296612 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4294201 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4294202 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4292977 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4292976 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4292975 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292974 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4292973 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4292972 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4292971 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4292969 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4292970 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4292968 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4292638 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4282200 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4282199 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4282216 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4282214 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4282215 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4282212 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4282213 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4282211 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4282209 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4282210 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4282208 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4282207 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4282206 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4282205 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4282203 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4282201 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4282202 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4282204 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4282198 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4282197 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4282195 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4282196 2020.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4282194 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4282191 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4282193 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4282192 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4282190 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4282189 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4282188 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4282186 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4282187 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4282184 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4282185 2020.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4282183 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4282182 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4282180 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4282181 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4282179 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4282177 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4282178 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4282176 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4282175 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4282173 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4282174 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4282172 2020.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4282171 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4282169 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4282170 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4282167 2020.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4282168 2020.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4286399 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4257690 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4257689 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4257688 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4257687 2020.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4257686 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4253780 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242218 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4242217 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4242216 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4242214 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4242215 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4242213 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242212 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4242210 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4242209 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4242211 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4242208 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4242207 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4242206 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4242205 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4242202 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4242204 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4242203 2020.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4242200 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4242199 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4242198 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4242197 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4242201 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4242196 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4235571 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4235570 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4235572 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4235573 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4235569 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4235574 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4235568 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4235590 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4235588 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4235589 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4235587 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4235586 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4235582 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4235581 2020.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4235584 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4235585 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4235580 2020.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4235578 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235583 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4235579 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4235577 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4235576 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4235575 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4235567 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4235565 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4235564 2020.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4235566 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4235563 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4235561 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4235559 2020.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4235562 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4235560 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4235557 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4235558 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4235555 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4235556 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4235553 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4235554 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4235552 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4193581 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4193579 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4193578 2020.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4193576 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4193580 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4193575 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4193574 2020.04.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4193570 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4193577 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4193572 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4193573 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4193569 2020.04.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4193567 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4193568 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4193571 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4193566 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4193565 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4182059 2020.04.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4182058 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4182057 2020.04.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4182056 2020.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4159928 2020.04.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4159927 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4159925 2020.04.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4159926 2020.04.13 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4159924 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4150480 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4150479 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4150481 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4143977 2020.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4143976 2020.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4133687 2020.04.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4133688 2020.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4121506 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4121504 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4121507 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4121505 2020.04.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4121503 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4121521 2020.04.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4121522 2020.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4121520 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4121518 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121523 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4121516 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4121517 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4121515 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121519 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121514 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4121512 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4121513 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4121511 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4121510 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4121509 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4121508 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4115910 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4115908 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4115909 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4115907 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4115906 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4115905 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4115904 2020.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4115903 2020.04.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4115902 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4115901 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4115900 2020.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4115899 2020.04.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4115898 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4115897 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4093477 2020.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4093476 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4093475 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4093472 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4093470 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4093471 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4093474 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4093469 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4093473 2020.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4093468 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4093467 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4093463 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4093466 2020.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4093464 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4093465 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4093462 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4093461 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4093460 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4093459 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4093458 2020.03.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4093456 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4093457 2020.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4093455 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4093454 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4093453 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4093452 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4093451 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4093448 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4093450 2020.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4093447 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4093449 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4093446 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4086374 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4086373 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4086372 2020.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4086371 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4086370 2020.03.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4086368 2020.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4086369 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4086367 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4086366 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4083113 2020.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4083114 2020.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4083112 2020.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4083111 2020.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4061625 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4059634 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4059633 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4059632 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4059631 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4059630 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4059628 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4059629 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4059627 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4059626 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4059625 2020.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4059624 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4059623 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4054428 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4054430 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4054427 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4054445 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4054444 2020.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4054442 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4054443 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4054441 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4054440 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4054439 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4054437 2020.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4054436 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4054438 2020.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4054435 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4054433 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4054434 2020.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4054429 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4054432 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4054431 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4054461 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4054459 2020.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4054460 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4054457 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4054456 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4054458 2020.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 4054454 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4054452 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4054453 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4054455 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4054450 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4054451 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4054449 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4054448 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4054447 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4054446 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4054425 2020.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4054424 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4054423 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4054422 2020.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4054420 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4054421 2020.03.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4054418 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4054417 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4054419 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4054416 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4054414 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4054413 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4054415 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4054412 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4054411 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4054410 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4051519 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4051520 2020.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4051521 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4051518 2020.03.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4051515 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4051517 2020.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4051513 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4051514 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4051516 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4051512 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4021730 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4021728 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4021727 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4021729 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4021726 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4021723 2020.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4021724 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4021722 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4021725 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4021721 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4021719 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4021720 2020.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4021718 2020.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4021717 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4021716 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4021715 2020.03.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4021712 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4021713 2020.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4021711 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4021714 2020.03.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4021710 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4021709 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4021708 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4021705 2020.03.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4021707 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4021704 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4021706 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4021703 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4021702 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4021700 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4021701 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4021699 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4021698 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4021697 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3994463 2020.03.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3994462 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3994461 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3994460 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3994459 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3994458 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3994456 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3994457 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3994454 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3994455 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3994451 2020.03.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 3994450 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3994442 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3994441 2020.03.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3994448 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3994449 2020.03.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3994440 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3994446 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3994452 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3994438 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3994444 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3994453 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3994443 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3994437 2020.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3994445 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 3994439 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 3989195 2020.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3989194 2020.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 3989193 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 3989192 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3989190 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3989191 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 3989189 2020.03.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3989243 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3989215 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3989240 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3989236 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 3989210 2020.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3989235 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3989231 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 3989206 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3989232 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 3989204 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 3989220 2020.03.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3989203 2020.03.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3989223 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3989222 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3989197 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3989199 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 3989217 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3989241 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3989238 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 3989211 2020.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3989212 2020.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 3989209 2020.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3989208 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3989229 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3989228 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3989226 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3989242 2020.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3989227 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3989221 2020.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3989198 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3989200 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 3989196 2020.03.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3989219 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3989218 2020.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 3989216 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3989239 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3989237 2020.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3989214 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3989213 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3989234 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 3989233 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 3989207 2020.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3989205 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 3989230 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3989202 2020.03.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 3989201 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3989224 2020.03.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3989225 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3989187 2020.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3989188 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 3989186 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3989185 2020.03.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3989183 2020.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3989184 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3989182 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3989180 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3989181 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3989178 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3989179 2020.03.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3989177 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3989176 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3989175 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3989174 2020.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3989173 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3950120 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3950121 2020.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3950119 2020.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3950118 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3950117 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3950116 2020.02.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 3950115 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3950114 2020.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3950113 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3950112 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3950111 2020.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3945763 2020.02.22 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3945762 2020.02.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3945761 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 3945666 2020.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3945664 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3945663 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 3945662 2020.02.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 3945661 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3945665 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3945660 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3945659 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3945658 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3945657 2020.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 3945656 2020.02.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3945655 2020.02.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3945654 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3945653 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3945652 2020.02.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3945651 2020.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3945650 2020.02.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3945649 2020.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3945648 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3945647 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3945646 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3945645 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3945644 2020.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 3945643 2020.02.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 3945642 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3945641 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3945640 2020.02.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3945639 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3945637 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3945638 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3945636 2020.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926359 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 3926356 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 3926358 2020.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3926357 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3926355 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 3926354 2020.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 3926353 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3926352 2020.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3926351 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3926350 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 3926349 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3926348 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3926347 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3926346 2020.02.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3926012 2020.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3926011 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3926009 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 3926010 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3926008 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3926007 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3926006 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3926005 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 3926004 2020.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 3926003 2020.02.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3926002 2020.02.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3926001 2020.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926000 2020.02.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3921217 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3921216 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3921215 2020.02.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3921214 2020.02.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3921213 2020.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3921212 2020.02.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3921211 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3921210 2020.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 3921209 2020.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3921207 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3921208 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3921206 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3921205 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3921204 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3921202 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3921203 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3921201 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3920772 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3920771 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3920770 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3920769 2020.02.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 3920768 2020.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3920767 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3920766 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 3920765 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 3920764 2020.02.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3920762 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3920763 2020.02.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 3920761 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3920760 2020.02.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3920759 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3920758 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3920757 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3920756 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3919464 2020.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3919463 2020.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3919461 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 3919462 2020.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3919459 2020.02.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3919458 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3919460 2020.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3919457 2020.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3919455 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3919456 2020.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3919454 2020.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 3919453 2020.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 3919452 2020.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3914117 2020.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3914118 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3914119 2020.02.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3914115 2020.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3914114 2020.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3914116 2020.02.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 3914113 2020.02.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 3914112 2020.02.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3914035 2020.02.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3914034 2020.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3914032 2020.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3914031 2020.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 81 3914030 2020.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3914029 2020.02.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3914033 2020.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3914028 2020.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3914027 2020.02.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3914026 2020.02.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3914025 2020.02.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3914023 2020.02.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 3914024 2020.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 3914022 2020.02.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 3914021 2020.02.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3913962 2020.02.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3913963 2020.02.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3913960 2020.02.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3913961 2020.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3911691 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3911690 2020.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3911689 2020.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3911688 2020.02.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3911685 2020.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3911687 2020.02.10 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3911686 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3911684 2020.02.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 3911682 2020.02.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3911681 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3911683 2020.02.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3899452 2020.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3899450 2020.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3899453 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3899451 2020.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3899448 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3899449 2020.02.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 3899447 2020.02.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3887716 2020.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3887715 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3887714 2020.02.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3887751 2020.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3887745 2020.02.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3887744 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3887743 2020.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3887742 2020.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3887741 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3887740 2020.02.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3887739 2020.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3887737 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3887738 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3887736 2020.02.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3887734 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3887735 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3887733 2020.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3887732 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3887731 2020.02.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3887713 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3887712 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3887711 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3887709 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3887707 2020.02.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3887708 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3887710 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3887705 2020.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 3887704 2020.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3887706 2020.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 3887702 2020.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6