DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Królak vel ornitofil. Obserwator: Tomek Królak

Liczba gatunków: 142

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 19 1812 17 17 0 0 4 13
2 24 1869 36 23 0 2 8 13
3 51 3524 61 42 0 0 20 22
4 68 2602 85 49 0 2 20 27
5 40 161 102 32 0 7 21 4
6 1 1 103 1 0 1 0 0
7 26 66 111 20 0 3 13 4
8 63 430 126 46 0 10 23 13
9 36 61 138 35 0 13 15 7
10 32 436 141 27 0 2 12 13
11 4 166 142 2 0 1 0 1
12 7 2175 142 5 0 1 1 3
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 9303639 2023.12.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9279911 2023.12.19 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9278332 2023.12.18 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 56 9278250 2023.12.18 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 9277886 2023.12.18 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9277885 2023.12.18 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9263609 2023.12.12 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9226089 2023.11.29 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 22 9211836 2023.11.25 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9198934 2023.11.19 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9163511 2023.11.07 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9105634 2023.10.21 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9105631 2023.10.21 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9105630 2023.10.21 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9105635 2023.10.21 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9105633 2023.10.21 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 9105632 2023.10.21 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9105629 2023.10.21 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9105628 2023.10.21 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9105626 2023.10.21 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9105625 2023.10.21 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9105627 2023.10.21 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9104458 2023.10.21 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9104451 2023.10.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9104338 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 9104337 2023.10.21 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9104336 2023.10.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9104330 2023.10.21 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9104329 2023.10.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9104327 2023.10.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9104325 2023.10.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9104328 2023.10.21 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9104322 2023.10.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9104321 2023.10.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9104323 2023.10.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9104326 2023.10.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9104320 2023.10.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9104324 2023.10.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9104319 2023.10.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9069085 2023.10.11 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9052006 2023.10.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9051487 2023.10.07 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9049087 2023.10.06 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9002515 2023.09.24 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8999941 2023.09.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8999942 2023.09.23 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8999939 2023.09.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8999940 2023.09.23 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8999937 2023.09.23 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8999938 2023.09.23 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8999935 2023.09.23 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8999936 2023.09.23 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8999933 2023.09.23 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8999934 2023.09.23 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8999932 2023.09.23 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8999931 2023.09.23 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8996208 2023.09.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8996210 2023.09.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8996209 2023.09.23 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8996207 2023.09.23 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8996206 2023.09.23 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8996205 2023.09.23 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8996203 2023.09.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8996204 2023.09.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8996010 2023.09.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8996007 2023.09.23 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 8996009 2023.09.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8996008 2023.09.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8943964 2023.09.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8943962 2023.09.09 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8943965 2023.09.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8943963 2023.09.09 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8943961 2023.09.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8943960 2023.09.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8943959 2023.09.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8943958 2023.09.09 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8943957 2023.09.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8924442 2023.09.03 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8924441 2023.09.03 KP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8893682 2023.08.26 WM
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8893634 2023.08.26 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8893637 2023.08.26 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8893635 2023.08.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8893633 2023.08.26 WM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8893631 2023.08.26 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8893632 2023.08.26 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 11 8893636 2023.08.26 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8893598 2023.08.26 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8893597 2023.08.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8893595 2023.08.26 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8893596 2023.08.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8893594 2023.08.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 8893599 2023.08.26 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8893593 2023.08.26 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8893592 2023.08.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8893591 2023.08.26 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8893590 2023.08.26 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8893589 2023.08.26 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8893588 2023.08.26 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 8893586 2023.08.26 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8893587 2023.08.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 8893584 2023.08.26 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8893585 2023.08.26 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8893583 2023.08.26 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8887707 2023.08.24 KP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8877477 2023.08.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8877476 2023.08.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8877478 2023.08.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8877474 2023.08.20 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8877473 2023.08.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8877475 2023.08.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8877472 2023.08.20 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8877471 2023.08.20 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8876571 2023.08.20 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8876569 2023.08.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8876568 2023.08.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8876567 2023.08.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8876570 2023.08.20 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8876565 2023.08.20 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8876563 2023.08.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8876566 2023.08.20 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8876564 2023.08.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8876560 2023.08.20 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8876559 2023.08.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8876561 2023.08.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8876562 2023.08.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8876558 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8876557 2023.08.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8876556 2023.08.20 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 8876555 2023.08.20 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8875255 2023.08.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8875254 2023.08.19 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8866945 2023.08.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 8847551 2023.08.12 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8827041 2023.08.05 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8826418 2023.08.04 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8826207 2023.08.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8825976 2023.08.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8825913 2023.08.04 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8825914 2023.08.04 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8825092 2023.08.04 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8825093 2023.08.04 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8765378 2023.07.16 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8765185 2023.07.16 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8765184 2023.07.16 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8764114 2023.07.16 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8763567 2023.07.16 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8755576 2023.07.13 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8755575 2023.07.13 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8755389 2023.07.13 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8755386 2023.07.13 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8755387 2023.07.13 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8755388 2023.07.13 KP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8755372 2023.07.13 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8752996 2023.07.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8752752 2023.07.12 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8752737 2023.07.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8752647 2023.07.12 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8752646 2023.07.12 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8752398 2023.07.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8750672 2023.07.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8750673 2023.07.11 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8742737 2023.07.09 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8742715 2023.07.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8741998 2023.07.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 8741997 2023.07.09 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8741996 2023.07.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8737977 2023.07.08 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8620550 2023.06.10 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8568280 2023.05.31 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 8568281 2023.05.31 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8566960 2023.05.31 KP
pospolity łyska, Fulica atra 7 8566959 2023.05.31 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8566958 2023.05.31 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8566681 2023.05.31 KP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8548043 2023.05.28 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8548040 2023.05.28 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8548042 2023.05.28 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8548041 2023.05.28 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8548044 2023.05.28 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8548039 2023.05.28 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8548045 2023.05.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 33 8539149 2023.05.27 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8452310 2023.05.14 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8450129 2023.05.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8436845 2023.05.13 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8408495 2023.05.08 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8408473 2023.05.08 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8405596 2023.05.08 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8402795 2023.05.07 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8402793 2023.05.07 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8402796 2023.05.07 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8402794 2023.05.07 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8402797 2023.05.07 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8380158 2023.05.05 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8362127 2023.05.03 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8361716 2023.05.03 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8361386 2023.05.03 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361385 2023.05.03 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8361335 2023.05.03 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8361139 2023.05.03 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 8361138 2023.05.03 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8361137 2023.05.03 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8344567 2023.05.01 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8344565 2023.05.01 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8344566 2023.05.01 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8344564 2023.05.01 KP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8344563 2023.05.01 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8338925 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8329543 2023.04.30 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8329542 2023.04.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8329541 2023.04.30 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8329540 2023.04.30 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8329539 2023.04.30 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8329538 2023.04.30 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 8329537 2023.04.30 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8329534 2023.04.30 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8329535 2023.04.30 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 26 8329536 2023.04.30 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8275862 2023.04.23 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8275858 2023.04.23 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8275860 2023.04.23 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8275859 2023.04.23 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8275861 2023.04.23 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8275857 2023.04.23 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8274325 2023.04.22 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8274324 2023.04.22 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8274323 2023.04.22 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264877 2023.04.22 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8264875 2023.04.22 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8264876 2023.04.22 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 8264597 2023.04.22 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 8264596 2023.04.22 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8264207 2023.04.22 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8264206 2023.04.22 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8264208 2023.04.22 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8264205 2023.04.22 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8248477 2023.04.19 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8248476 2023.04.19 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8248475 2023.04.19 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8220968 2023.04.16 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8220967 2023.04.16 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8204310 2023.04.13 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8204311 2023.04.13 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8183408 2023.04.10 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8183407 2023.04.10 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8170488 2023.04.09 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8170490 2023.04.09 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8170491 2023.04.09 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8170487 2023.04.09 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8170486 2023.04.09 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8170489 2023.04.09 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8170492 2023.04.09 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8166120 2023.04.08 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8166123 2023.04.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8166124 2023.04.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8166122 2023.04.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 8166121 2023.04.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8158890 2023.04.08 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8137559 2023.04.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8137551 2023.04.03 KP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8137548 2023.04.03 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8137550 2023.04.03 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8137547 2023.04.03 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8137549 2023.04.03 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8127475 2023.04.02 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8127472 2023.04.02 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8127474 2023.04.02 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8127476 2023.04.02 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8127477 2023.04.02 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8127473 2023.04.02 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8127364 2023.04.02 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8124630 2023.04.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8124629 2023.04.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8124628 2023.04.01 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8124627 2023.04.01 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8124626 2023.04.01 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8104394 2023.03.29 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8104393 2023.03.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8104395 2023.03.29 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8104392 2023.03.29 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8095325 2023.03.27 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8095324 2023.03.27 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8092678 2023.03.26 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8092353 2023.03.26 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 42 8093401 2023.03.26 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8093402 2023.03.26 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8092384 2023.03.26 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8092369 2023.03.26 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8093404 2023.03.26 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8092374 2023.03.26 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8092354 2023.03.26 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8092368 2023.03.26 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8092350 2023.03.26 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8063776 2023.03.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8063778 2023.03.23 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8063775 2023.03.23 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8063777 2023.03.23 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8063774 2023.03.23 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8022750 2023.03.18 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8022749 2023.03.18 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 8022252 2023.03.18 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 8022251 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8022249 2023.03.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8022253 2023.03.18 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8022248 2023.03.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8022247 2023.03.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8041993 2023.03.18 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8009813 2023.03.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8002771 2023.03.14 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7984911 2023.03.10 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 7982538 2023.03.10 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7982542 2023.03.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7982539 2023.03.10 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7982541 2023.03.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7982540 2023.03.10 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7982549 2023.03.10 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7982537 2023.03.10 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7957149 2023.03.04 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 7957148 2023.03.04 ZP
pospolity bogatka, Parus major 3 7957150 2023.03.04 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7955073 2023.03.04 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7955072 2023.03.04 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7955075 2023.03.04 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7955074 2023.03.04 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7954944 2023.03.04 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7954945 2023.03.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7954943 2023.03.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7943170 2023.02.27 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 7910002 2023.02.20 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7909778 2023.02.20 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7906760 2023.02.19 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7906761 2023.02.19 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7880352 2023.02.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7880355 2023.02.12 KP
pospolity bogatka, Parus major 20 7880354 2023.02.12 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7880351 2023.02.12 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7880350 2023.02.12 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7880353 2023.02.12 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7880349 2023.02.12 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7867096 2023.02.08 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7863206 2023.02.07 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7863204 2023.02.07 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7863205 2023.02.07 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7863202 2023.02.07 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 7863203 2023.02.07 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 7863200 2023.02.07 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 7863199 2023.02.07 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7863201 2023.02.07 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 7863198 2023.02.07 KP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7873653 2023.02.07 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7851075 2023.02.04 KP
pospolity żuraw, Grus grus 56 7827338 2023.01.28 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7827002 2023.01.28 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7827003 2023.01.28 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7775405 2023.01.14 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7775160 2023.01.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7775159 2023.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7775157 2023.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7775158 2023.01.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7775156 2023.01.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1500 7775155 2023.01.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7750932 2023.01.07 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7741551 2023.01.05 KP
pospolity żuraw, Grus grus 56 7738294 2023.01.04 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7730748 2023.01.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 7730747 2023.01.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7730746 2023.01.01 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7730744 2023.01.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7730743 2023.01.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 38 7730745 2023.01.01 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...