Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitofilotańczykiewiczówna : Tomek Królak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908500 2020.11.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 4908477 2020.11.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 4891275 2020.11.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4866830 2020.10.14 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 4834281 2020.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4834280 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4833763 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4833762 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4833761 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 67 4833760 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4833759 2020.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4833669 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 4833289 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822172 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4817211 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4817210 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4817208 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 4817209 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4817108 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4817109 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4816927 2020.10.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4816925 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4816926 2020.10.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4762717 2020.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4750711 2020.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4750710 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4750700 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4750520 2020.09.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4750519 2020.09.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4750410 2020.09.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4749735 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4748260 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4748099 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4748097 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4748098 2020.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4740255 2020.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4740254 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 4740253 2020.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 4734231 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4734232 2020.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4734142 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4734143 2020.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4734141 2020.08.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4734086 2020.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4734085 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4734084 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4733393 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4733392 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4733391 2020.08.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4699498 2020.08.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4699497 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4685874 2020.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4659328 2020.07.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4640925 2020.07.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4640926 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4640927 2020.07.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4657335 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4657349 2020.07.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4621725 2020.07.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4621726 2020.07.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4621724 2020.07.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4621723 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4621589 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4621587 2020.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4621588 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4621584 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4621586 2020.07.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4621585 2020.07.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4606938 2020.07.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4598147 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4594103 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4594099 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4594056 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4586173 2020.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4572590 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 4572589 2020.06.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4572588 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 4572587 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4572575 2020.06.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4572428 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4572407 2020.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4572406 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4572359 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4572358 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4551657 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4531032 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4530237 2020.06.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4530238 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4530236 2020.06.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4530239 2020.06.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4530234 2020.06.14 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4530235 2020.06.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4530233 2020.06.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4530000 2020.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4530001 2020.06.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4529999 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4529998 2020.06.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4529862 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4529863 2020.06.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4529861 2020.06.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4529860 2020.06.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526050 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4525727 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4525724 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4525725 2020.06.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4525721 2020.06.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4525720 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4525722 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4525726 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4525719 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4525723 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4525718 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4524900 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4524899 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524898 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4524896 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4524897 2020.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4517505 2020.06.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4517504 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4514586 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4514575 2020.06.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4514438 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514407 2020.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4514406 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4511173 2020.06.10 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4502152 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4493949 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4489066 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4489064 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4489065 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4488874 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4488875 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4488839 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4488838 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4488837 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4488435 2020.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4488434 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4488433 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4488432 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4480637 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4471732 2020.06.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4471719 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4471190 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4471189 2020.06.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4471188 2020.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4465955 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4464918 2020.05.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4463368 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4463299 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4467156 2020.05.31 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4467157 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4467165 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4467154 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4461676 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4431897 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4431896 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4430066 2020.05.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4429508 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4429509 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4429507 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4429377 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4429378 2020.05.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4429305 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4429304 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4429303 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4429279 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429274 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4429263 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4429202 2020.05.24 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4429201 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4429199 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4429198 2020.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4429094 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4429093 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 4423133 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4434702 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4392164 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 4392163 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4389739 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4388286 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4385279 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4385278 2020.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4384856 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4379278 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4379277 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4379276 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4379210 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4379211 2020.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4378657 2020.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4378656 2020.05.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4347662 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4305611 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4305183 2020.05.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4304257 2020.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4304187 2020.05.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4303451 2020.05.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4303013 2020.05.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4303012 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4302136 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4302067 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4301782 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4301781 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4301779 2020.05.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4301780 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4310069 2020.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4294187 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4293541 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4292275 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4291880 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4291881 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4291876 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4291874 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4291875 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4291873 2020.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4291872 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4291871 2020.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4295905 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4300073 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4300072 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4281719 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4281566 2020.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4281560 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4281559 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4281558 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4280957 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4280959 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4280958 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4313987 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4266190 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4255876 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4246338 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4246344 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4246345 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4246347 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4246366 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4246375 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4246383 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4246390 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4246404 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4246340 2020.04.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4246436 2020.04.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 4246602 2020.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4246330 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4217947 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4217948 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4217949 2020.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 122 4218258 2020.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 283 4218311 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4194946 2020.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4194950 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4195021 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 4195204 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4195340 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4195345 2020.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4195349 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4195354 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4195359 2020.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4195381 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4195380 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4195377 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4195370 2020.04.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4195367 2020.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4195365 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4181901 2020.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4181903 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4181902 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4181900 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4181899 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4181898 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4181724 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4181725 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4181723 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4160133 2020.04.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4160083 2020.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4160063 2020.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4160062 2020.04.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4159682 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4159230 2020.04.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4159043 2020.04.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4159042 2020.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4169184 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4169185 2020.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169186 2020.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4169187 2020.04.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4155878 2020.04.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4150224 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4150225 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4141024 2020.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4127900 2020.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4127682 2020.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4115666 2020.04.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4115665 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4115628 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4115627 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4115626 2020.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4115624 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4115625 2020.04.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4115542 2020.04.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4115541 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4115529 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4115530 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4115526 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4115528 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4115527 2020.04.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4115525 2020.04.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4115523 2020.04.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4115522 2020.04.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4115521 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 4115520 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4131429 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4131428 2020.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4131427 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4112855 2020.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4109924 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4107524 2020.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4092988 2020.03.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4092726 2020.03.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4092628 2020.03.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4092626 2020.03.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4098140 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4076703 2020.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4077739 2020.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4073729 2020.03.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4092627 2020.03.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4092625 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4092624 2020.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4069690 2020.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4069689 2020.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4069688 2020.03.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4069687 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4072816 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4072812 2020.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4066171 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4066169 2020.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4066168 2020.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4066135 2020.03.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4066134 2020.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4066101 2020.03.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4066096 2020.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4066095 2020.03.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4066092 2020.03.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4066093 2020.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4066091 2020.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4066094 2020.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4066090 2020.03.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 4066089 2020.03.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4062435 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4062436 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4062434 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4062433 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4062432 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 4062431 2020.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 4062430 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 4062427 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 4062429 2020.03.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4062437 2020.03.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4062428 2020.03.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4062426 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4057438 2020.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4057441 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4057443 2020.03.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4057445 2020.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4057447 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4057455 2020.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4057457 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4057436 2020.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4057435 2020.03.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4057434 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 4057433 2020.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4057432 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 4057431 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 4057430 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4057428 2020.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4057427 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4057461 2020.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4057464 2020.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4058332 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4058222 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4058039 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4057498 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4057495 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4057492 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4057488 2020.03.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4057485 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4057480 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4057467 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4057470 2020.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4057474 2020.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 4057472 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4057475 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4057477 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4051434 2020.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4051431 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4051432 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 23 4051433 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4051430 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4051428 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4051427 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4051429 2020.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4051426 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 4051425 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4050457 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4050456 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4050455 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4050453 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4050454 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4050452 2020.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4050451 2020.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4052677 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4052681 2020.03.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4052700 2020.03.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4052764 2020.03.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4058328 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4028092 2020.03.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4028091 2020.03.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4028090 2020.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4031084 2020.03.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4026473 2020.03.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4026471 2020.03.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4026469 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4026464 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4026461 2020.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4026459 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4026475 2020.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4026480 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4026725 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4026664 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4026494 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4026487 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4026485 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4016780 2020.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4015194 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4015193 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4015192 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4015191 2020.03.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4015190 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4015033 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4015032 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4015031 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4015014 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4014921 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4003734 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4003733 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4003732 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4001004 2020.03.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3993184 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3993183 2020.03.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3991105 2020.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3988581 2020.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3988580 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3988577 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3988578 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3988576 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3988575 2020.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3988574 2020.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3978274 2020.03.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3978236 2020.03.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 3978234 2020.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3978235 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 3978232 2020.03.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3978233 2020.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3978231 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3978230 2020.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3978229 2020.03.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3979684 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3966440 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3966439 2020.02.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3966437 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 3966436 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3966435 2020.02.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3966438 2020.02.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3964916 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3964915 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3964913 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3964914 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3964912 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3964911 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3964909 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3964910 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3964908 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3964907 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3964906 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3964905 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3975168 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 53 3960610 2020.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3955008 2020.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3953585 2020.02.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 3952931 2020.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3952930 2020.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3952929 2020.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3952928 2020.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 32 3952927 2020.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3952926 2020.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3952925 2020.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3952675 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3952676 2020.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3952677 2020.02.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 3952678 2020.02.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 3952679 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 3952680 2020.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3952681 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3952682 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 3952683 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3952684 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3952904 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3943475 2020.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3944277 2020.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3944278 2020.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3932420 2020.02.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3928492 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3928506 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3928507 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3928508 2020.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3928510 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3928561 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3928562 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 3928564 2020.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3928565 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 3928566 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3928567 2020.02.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 3915221 2020.02.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 3915222 2020.02.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3915223 2020.02.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3915224 2020.02.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3905747 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3905756 2020.02.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3905753 2020.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3872903 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3872902 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3872846 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3872889 2020.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3000 3872904 2020.01.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 3872907 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3872908 2020.01.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3872909 2020.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3872914 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3872912 2020.01.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3872885 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3872881 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3872876 2020.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3872884 2020.01.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3852245 2020.01.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 3852242 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 33 3852251 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3852252 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3852250 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3872894 2020.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3872892 2020.01.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3872898 2020.01.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3872897 2020.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3872896 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3872895 2020.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3872900 2020.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3872893 2020.01.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 3801979 2020.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3872814 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 3872816 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3872812 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 3872811 2020.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3872810 2020.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3872813 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3872807 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3872805 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 22 3872803 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 3872797 2020.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3872774 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3872773 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 3872809 2020.01.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3872833 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3872817 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3872818 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 3872845 2020.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 3872844 2020.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 3872843 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 3872842 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 3872840 2020.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 3872832 2020.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3872831 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 3872830 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3872828 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3872819 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 22 3872821 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3872822 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 3872823 2020.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3872824 2020.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3872825 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 3872827 2020.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 3791132 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 3791133 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3791134 2020.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3791135 2020.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3791138 2020.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3872880 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 3872878 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 3872882 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3786966 2020.01.03 mapa