DRUŻYNA

Drużyna: Wojciech Cichy. Obserwator: Wojciech Cichy

Liczba gatunków: 83

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 44 77 37 37 0 2 10 25
2 2 3 39 2 0 0 0 2
3 34 212 55 31 0 1 9 21
4 2 2 57 2 2 0 0 0
5 2 3 59 2 0 2 0 0
6 4 4 62 4 1 2 1 0
7 4 5 66 4 1 2 1 0
8 7 9 70 5 2 3 0 0
10 15 38 83 13 7 6 0 0
12 1 1 83 1 1 0 0 0
9 0 0 83 0 0 0 0 0
11 0 0 83 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9273343 2023.12.17 MZ
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9108638 2023.10.22 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9101060 2023.10.20 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9101062 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9100980 2023.10.20 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9098933 2023.10.19 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9098670 2023.10.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9098262 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 9098120 2023.10.19 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9097900 2023.10.19 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9097784 2023.10.19 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9097716 2023.10.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9097708 2023.10.19 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9097704 2023.10.19 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9097134 2023.10.19 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060856 2023.10.09 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8913003 2023.08.31 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8886631 2023.08.23 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8886480 2023.08.23 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8883983 2023.08.22 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8842482 2023.08.10 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8842481 2023.08.10 ŚL
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8829940 2023.08.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8743652 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8743649 2023.07.09 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8725354 2023.07.04 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8725340 2023.07.04 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8699622 2023.06.27 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8699601 2023.06.27 ŚL
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8694944 2023.06.18 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8622545 2023.06.10 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8520945 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8501546 2023.05.21 ŚL
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus 1 8243132 2023.04.18 MP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8201049 2023.04.13 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8115670 2023.03.31 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8038894 2023.03.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8038602 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8038601 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8038298 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8038297 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8038296 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037740 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8037742 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8037738 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8037741 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8037739 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8036846 2023.03.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8036845 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8036844 2023.03.19 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8036842 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8036840 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8036841 2023.03.19 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8036839 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8036843 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8036836 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8036837 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8036838 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8036427 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8036425 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8036426 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8036424 2023.03.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8036422 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8036423 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8036421 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8036420 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8036418 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8036417 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 8036419 2023.03.19 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7874348 2023.02.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7874347 2023.02.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 7834843 2023.01.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7834841 2023.01.29 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7834840 2023.01.29 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7834839 2023.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7834842 2023.01.29 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7834838 2023.01.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 7834837 2023.01.29 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7809872 2023.01.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7809267 2023.01.22 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7809209 2023.01.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7804460 2023.01.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7804461 2023.01.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7804392 2023.01.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7775782 2023.01.14 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7746133 2023.01.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7745204 2023.01.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7745013 2023.01.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7744791 2023.01.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7744790 2023.01.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7744792 2023.01.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7744789 2023.01.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7743548 2023.01.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7728906 2023.01.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 7728904 2023.01.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7728905 2023.01.01 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7728903 2023.01.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7728902 2023.01.01 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7728901 2023.01.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7728897 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7728898 2023.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7728899 2023.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7728900 2023.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7728896 2023.01.01 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7728895 2023.01.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7728894 2023.01.01 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7728892 2023.01.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7728887 2023.01.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7728889 2023.01.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7728891 2023.01.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7728890 2023.01.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7728888 2023.01.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7728885 2023.01.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7728893 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7728886 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...