DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS. Obserwator: Michał Slowikowski

Liczba gatunków: 182

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 88 1420 57 57 2 14 12 29
2 164 18828 87 63 0 9 17 37
3 33 1628 90 32 0 4 10 18
4 180 466 124 77 0 11 30 36
5 118 595 147 83 0 16 29 38
6 1 1 148 1 0 1 0 0
7 14 20 150 14 0 1 3 10
9 44 724 164 44 0 5 18 21
11 340 6494 182 82 6 19 23 34
8 0 0 182 0 0 0 0 0
10 0 0 182 0 0 0 0 0
12 0 0 182 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9191070 2023.11.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191124 2023.11.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9191123 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9191122 2023.11.14 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9191120 2023.11.14 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9191119 2023.11.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9191118 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9191117 2023.11.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9191116 2023.11.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9191115 2023.11.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9191114 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9191113 2023.11.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9191112 2023.11.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9191111 2023.11.14 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9191110 2023.11.14 MB
pospolity łyska, Fulica atra 150 9191109 2023.11.14 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9191108 2023.11.14 MB
rzadki alka, Alca torda 1 9191125 2023.11.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191126 2023.11.14 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9191140 2023.11.14 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9191142 2023.11.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9191141 2023.11.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9191139 2023.11.14 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 9191138 2023.11.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9191137 2023.11.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9191136 2023.11.14 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9191135 2023.11.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9191134 2023.11.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9191133 2023.11.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 9191132 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191131 2023.11.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9191130 2023.11.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9191129 2023.11.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191128 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 9191127 2023.11.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9191107 2023.11.14 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9191106 2023.11.14 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9191071 2023.11.14 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9191087 2023.11.14 MB
pospolity kos, Turdus merula 3 9191086 2023.11.14 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9191085 2023.11.14 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191084 2023.11.14 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9191083 2023.11.14 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9191082 2023.11.14 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9191081 2023.11.14 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9191080 2023.11.14 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191079 2023.11.14 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9191078 2023.11.14 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 9191077 2023.11.14 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9191076 2023.11.14 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9191075 2023.11.14 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9191074 2023.11.14 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191073 2023.11.14 MB
pospolity bogatka, Parus major 3 9191072 2023.11.14 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9191088 2023.11.14 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9191098 2023.11.14 MB
pospolity sroka, Pica pica 3 9191105 2023.11.14 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9191104 2023.11.14 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9191103 2023.11.14 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191102 2023.11.14 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9191101 2023.11.14 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9191100 2023.11.14 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9191099 2023.11.14 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9191097 2023.11.14 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9191096 2023.11.14 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9191090 2023.11.14 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9191091 2023.11.14 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9191092 2023.11.14 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191093 2023.11.14 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191094 2023.11.14 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 9191095 2023.11.14 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9191089 2023.11.14 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9191217 2023.11.13 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9191218 2023.11.13 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 9191216 2023.11.13 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 9191215 2023.11.13 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9191219 2023.11.13 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9191220 2023.11.13 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9191221 2023.11.13 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9191222 2023.11.13 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191223 2023.11.13 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 9191224 2023.11.13 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9191225 2023.11.13 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 9191214 2023.11.13 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9191213 2023.11.13 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191212 2023.11.13 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9191201 2023.11.13 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9191202 2023.11.13 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9191203 2023.11.13 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9191204 2023.11.13 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191205 2023.11.13 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9191206 2023.11.13 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9191207 2023.11.13 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9191208 2023.11.13 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9191209 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191210 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9191211 2023.11.13 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 9191200 2023.11.13 MB
rzadki alka, Alca torda 1 9191226 2023.11.13 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9191227 2023.11.13 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9191247 2023.11.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9191246 2023.11.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9191245 2023.11.13 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191244 2023.11.13 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9191243 2023.11.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9191242 2023.11.13 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9191241 2023.11.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9191240 2023.11.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9191239 2023.11.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 6 9191238 2023.11.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9191237 2023.11.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9191248 2023.11.13 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9191249 2023.11.13 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191228 2023.11.13 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191229 2023.11.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191230 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9191231 2023.11.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9191232 2023.11.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 9191233 2023.11.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9191234 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9191235 2023.11.13 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9191252 2023.11.13 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9191251 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9191250 2023.11.13 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9191236 2023.11.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191198 2023.11.13 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9191158 2023.11.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9191159 2023.11.13 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9191160 2023.11.13 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9191161 2023.11.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191162 2023.11.13 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9191163 2023.11.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191164 2023.11.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9191165 2023.11.13 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9191166 2023.11.13 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191167 2023.11.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9191168 2023.11.13 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9191157 2023.11.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9191156 2023.11.13 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9191155 2023.11.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191143 2023.11.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9191144 2023.11.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9191145 2023.11.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 9191146 2023.11.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9191147 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9191148 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9191150 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9191151 2023.11.13 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9191152 2023.11.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191153 2023.11.13 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9191154 2023.11.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191169 2023.11.13 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9191170 2023.11.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9191187 2023.11.13 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9191188 2023.11.13 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9191189 2023.11.13 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9191190 2023.11.13 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9191191 2023.11.13 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9191192 2023.11.13 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9191193 2023.11.13 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 9191194 2023.11.13 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 300 9191195 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191196 2023.11.13 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9191197 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9191186 2023.11.13 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9191185 2023.11.13 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9191171 2023.11.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 9191172 2023.11.13 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9191173 2023.11.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9191174 2023.11.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9191175 2023.11.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9191176 2023.11.13 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9191177 2023.11.13 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9191178 2023.11.13 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9191179 2023.11.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9191180 2023.11.13 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9191181 2023.11.13 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9192899 2023.11.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191253 2023.11.12 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191309 2023.11.12 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9191322 2023.11.12 MB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9191303 2023.11.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9191302 2023.11.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9191301 2023.11.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191300 2023.11.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9191299 2023.11.12 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9191297 2023.11.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191296 2023.11.12 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9191295 2023.11.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9191292 2023.11.12 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191291 2023.11.12 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9191290 2023.11.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191289 2023.11.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191288 2023.11.12 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9191287 2023.11.12 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9191304 2023.11.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9191305 2023.11.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9191319 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9191318 2023.11.12 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9191317 2023.11.12 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191316 2023.11.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 9191315 2023.11.12 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9191314 2023.11.12 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9191313 2023.11.12 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9191312 2023.11.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9191311 2023.11.12 MB
pospolity sroka, Pica pica 2 9191310 2023.11.12 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9191293 2023.11.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9191308 2023.11.12 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191307 2023.11.12 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9191306 2023.11.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9191286 2023.11.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9191254 2023.11.12 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9191268 2023.11.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191267 2023.11.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191266 2023.11.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9191265 2023.11.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9191264 2023.11.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9191263 2023.11.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9191262 2023.11.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9191261 2023.11.12 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9191260 2023.11.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9191259 2023.11.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191258 2023.11.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9191257 2023.11.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9191256 2023.11.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9191255 2023.11.12 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9191269 2023.11.12 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9191270 2023.11.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9191285 2023.11.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9191284 2023.11.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191283 2023.11.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9191282 2023.11.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9191281 2023.11.12 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9191280 2023.11.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191279 2023.11.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9191278 2023.11.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9191277 2023.11.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9191271 2023.11.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9191272 2023.11.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9191273 2023.11.12 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9191274 2023.11.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191275 2023.11.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9191276 2023.11.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191398 2023.11.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9191411 2023.11.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9191412 2023.11.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9191413 2023.11.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191414 2023.11.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9191415 2023.11.11 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9191416 2023.11.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 9191417 2023.11.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9191418 2023.11.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9191419 2023.11.11 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9191410 2023.11.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191409 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191408 2023.11.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9191426 2023.11.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9191399 2023.11.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9191400 2023.11.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9191401 2023.11.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 9191402 2023.11.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9191403 2023.11.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9191404 2023.11.11 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9191405 2023.11.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9191406 2023.11.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9191407 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9191420 2023.11.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9191421 2023.11.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9191422 2023.11.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9191437 2023.11.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 250 9191438 2023.11.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9191439 2023.11.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9191440 2023.11.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9191441 2023.11.11 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9191442 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191443 2023.11.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9191444 2023.11.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9191445 2023.11.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9191435 2023.11.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191434 2023.11.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9191433 2023.11.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9191423 2023.11.11 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9191424 2023.11.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9191425 2023.11.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191427 2023.11.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9191428 2023.11.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9191429 2023.11.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9191430 2023.11.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9191431 2023.11.11 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9191432 2023.11.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191446 2023.11.11 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9191369 2023.11.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191336 2023.11.11 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9191337 2023.11.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9191338 2023.11.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191339 2023.11.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9191340 2023.11.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191342 2023.11.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191343 2023.11.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9191344 2023.11.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9191345 2023.11.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9191346 2023.11.11 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 9191335 2023.11.11 MB
pospolity łyska, Fulica atra 300 9191334 2023.11.11 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9191324 2023.11.11 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9191325 2023.11.11 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9191326 2023.11.11 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9191327 2023.11.11 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9191328 2023.11.11 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9191329 2023.11.11 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191330 2023.11.11 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9191331 2023.11.11 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9191332 2023.11.11 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9191333 2023.11.11 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 9191347 2023.11.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9191374 2023.11.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 9191361 2023.11.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 9191362 2023.11.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9191363 2023.11.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9191364 2023.11.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9191365 2023.11.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9191368 2023.11.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9191370 2023.11.11 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9191371 2023.11.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9191372 2023.11.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9191373 2023.11.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9191360 2023.11.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9191359 2023.11.11 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9191348 2023.11.11 PM
pospolity łyska, Fulica atra 30 9191349 2023.11.11 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9191350 2023.11.11 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9191351 2023.11.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9191352 2023.11.11 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 500 9191353 2023.11.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 500 9191354 2023.11.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9191355 2023.11.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9191356 2023.11.11 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9191357 2023.11.11 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9191358 2023.11.11 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8932809 2023.09.01
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8932810 2023.09.01
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8932812 2023.09.01
pospolity łyska, Fulica atra 18 8932811 2023.09.01
pospolity bogatka, Parus major 1 8932813 2023.09.01
pospolity mazurek, Passer montanus 50 8932814 2023.09.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 8932815 2023.09.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8932816 2023.09.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 8932817 2023.09.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8932808 2023.09.01
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8932807 2023.09.01
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8932806 2023.09.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 8932797 2023.09.01
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8932798 2023.09.01
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8932799 2023.09.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8932800 2023.09.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8932801 2023.09.01
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8932802 2023.09.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8932803 2023.09.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8932804 2023.09.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8932805 2023.09.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8932818 2023.09.01
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8932819 2023.09.01
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8932832 2023.09.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8932833 2023.09.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8932834 2023.09.01
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8932835 2023.09.01
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8932836 2023.09.01
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8932837 2023.09.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8932838 2023.09.01
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8932839 2023.09.01
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8932840 2023.09.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8932831 2023.09.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8932830 2023.09.01
pospolity sroka, Pica pica 2 8932829 2023.09.01
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8932820 2023.09.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8932821 2023.09.01
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8932822 2023.09.01
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8932823 2023.09.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8932824 2023.09.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8932825 2023.09.01
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8932826 2023.09.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8932827 2023.09.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8932828 2023.09.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8779846 2023.07.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8779845 2023.07.20
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8779844 2023.07.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8779843 2023.07.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8779842 2023.07.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8779841 2023.07.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8779847 2023.07.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8779848 2023.07.20
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8779849 2023.07.20
pospolity bogatka, Parus major 1 8779850 2023.07.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8779851 2023.07.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8779852 2023.07.20
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8779853 2023.07.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 8779854 2023.07.20
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8633001 2023.06.10
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8533770 2023.05.26
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8498569 2023.05.20
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8498568 2023.05.20
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8498567 2023.05.20
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8396802 2023.05.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8396801 2023.05.06
pospolity bogatka, Parus major 2 8396800 2023.05.06
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8396799 2023.05.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8396798 2023.05.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8396797 2023.05.06
pospolity kos, Turdus merula 3 8396796 2023.05.06
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8396795 2023.05.06
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8396794 2023.05.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8396793 2023.05.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8396792 2023.05.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8396791 2023.05.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8396790 2023.05.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8396803 2023.05.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8396804 2023.05.06
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8396805 2023.05.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8396817 2023.05.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8396816 2023.05.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8396815 2023.05.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8396814 2023.05.06
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8396813 2023.05.06
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8396812 2023.05.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8396811 2023.05.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396810 2023.05.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8396809 2023.05.06
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8396808 2023.05.06
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8396807 2023.05.06
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8396806 2023.05.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8396818 2023.05.06
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8396851 2023.05.06
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8396926 2023.05.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8396880 2023.05.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8396887 2023.05.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8396888 2023.05.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8396889 2023.05.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8396890 2023.05.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8396891 2023.05.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8396920 2023.05.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8396892 2023.05.04
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8396893 2023.05.04
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8396894 2023.05.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8396895 2023.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8396896 2023.05.04
pospolity łyska, Fulica atra 1 8396886 2023.05.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8396885 2023.05.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8396873 2023.05.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8396874 2023.05.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396875 2023.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8396876 2023.05.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8396877 2023.05.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8396878 2023.05.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8396879 2023.05.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8396881 2023.05.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8396882 2023.05.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8396883 2023.05.04
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8396884 2023.05.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8396897 2023.05.04
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8396898 2023.05.04
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8396899 2023.05.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8396914 2023.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8396915 2023.05.04
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8396917 2023.05.04
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8396918 2023.05.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8396919 2023.05.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8396921 2023.05.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8396922 2023.05.04
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8396923 2023.05.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8396924 2023.05.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8396925 2023.05.04
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8396916 2023.05.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8396913 2023.05.04
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396912 2023.05.04
pospolity kruk, Corvus corax 1 8396911 2023.05.04
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8396900 2023.05.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8396901 2023.05.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8396902 2023.05.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8396903 2023.05.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8396904 2023.05.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8396905 2023.05.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8396906 2023.05.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8396907 2023.05.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8396908 2023.05.04
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8396909 2023.05.04
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8396910 2023.05.04
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8396830 2023.05.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8396824 2023.05.03 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8396825 2023.05.03 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8396827 2023.05.03 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 8396828 2023.05.03 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8396829 2023.05.03 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8396831 2023.05.03 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8396832 2023.05.03 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8396823 2023.05.03 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8396822 2023.05.03 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8396821 2023.05.03 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 8396820 2023.05.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8396819 2023.05.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8396842 2023.05.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8396843 2023.05.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8396844 2023.05.01 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8396845 2023.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8396846 2023.05.01 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8396847 2023.05.01 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8396848 2023.05.01 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8396849 2023.05.01 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8396850 2023.05.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8396840 2023.05.01 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8396839 2023.05.01 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 8396838 2023.05.01 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 8396835 2023.05.01 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8396841 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8396834 2023.05.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8396836 2023.05.01 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 8396837 2023.05.01 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8396872 2023.04.29 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8396871 2023.04.29 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8246304 2023.04.19
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8246303 2023.04.19
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8246151 2023.04.18
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8246150 2023.04.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8246181 2023.04.18
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8246184 2023.04.18
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8246179 2023.04.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8246183 2023.04.18
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8246182 2023.04.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8246152 2023.04.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8246153 2023.04.18
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8246154 2023.04.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8246189 2023.04.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8246192 2023.04.18
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8246190 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8246191 2023.04.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8246185 2023.04.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8246188 2023.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8246187 2023.04.18
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8246186 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8246155 2023.04.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8246178 2023.04.18
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8246177 2023.04.18
pospolity łyska, Fulica atra 6 8246176 2023.04.18
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8246164 2023.04.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8246163 2023.04.18
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8246162 2023.04.18
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8246161 2023.04.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8246160 2023.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8246159 2023.04.18
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8246158 2023.04.18
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8246180 2023.04.18
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8246157 2023.04.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8246165 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8246166 2023.04.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8246175 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8246174 2023.04.18
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8246173 2023.04.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8246172 2023.04.18
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8246171 2023.04.18
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8246170 2023.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8246169 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8246168 2023.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8246167 2023.04.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8246156 2023.04.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8246193 2023.04.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8246194 2023.04.16
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8246195 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8246196 2023.04.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8246197 2023.04.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8246213 2023.04.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8246212 2023.04.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8246211 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8246210 2023.04.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8246209 2023.04.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8246208 2023.04.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8246207 2023.04.16
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8246206 2023.04.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8246205 2023.04.16
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8246198 2023.04.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8246199 2023.04.16
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8246200 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8246201 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8246202 2023.04.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8246203 2023.04.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8246204 2023.04.16
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8205350 2023.04.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8205351 2023.04.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8205352 2023.04.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8205353 2023.04.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8205354 2023.04.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8205355 2023.04.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8205356 2023.04.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8205357 2023.04.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8205358 2023.04.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8205359 2023.04.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8205360 2023.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8186010 2023.04.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8186011 2023.04.10
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8186012 2023.04.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8186013 2023.04.10
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8186015 2023.04.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8186014 2023.04.10
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8186009 2023.04.10
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8186008 2023.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8186007 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186006 2023.04.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8186005 2023.04.10
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8186004 2023.04.10
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8186003 2023.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8186002 2023.04.10
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8186016 2023.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8186017 2023.04.10
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8186031 2023.04.10
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8186030 2023.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8186029 2023.04.10
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 8186028 2023.04.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8186027 2023.04.10
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8186026 2023.04.10
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8186025 2023.04.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8186024 2023.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186018 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8186019 2023.04.10
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 8186020 2023.04.10
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8186021 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8186022 2023.04.10
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8186023 2023.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8174389 2023.04.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8174388 2023.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8174387 2023.04.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8174386 2023.04.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8174385 2023.04.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8174384 2023.04.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8174383 2023.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8174382 2023.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8174381 2023.04.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8174380 2023.04.09
pospolity bogatka, Parus major 1 8174379 2023.04.09
pospolity kos, Turdus merula 2 8174390 2023.04.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8174391 2023.04.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8174392 2023.04.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8174403 2023.04.09
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8174402 2023.04.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8174401 2023.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8174400 2023.04.09
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8174399 2023.04.09
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8174398 2023.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174397 2023.04.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8174396 2023.04.09
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8174395 2023.04.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8174394 2023.04.09
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8174393 2023.04.09
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8166751 2023.04.08
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8164664 2023.04.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8174363 2023.04.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8174364 2023.04.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8174365 2023.04.08
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8174366 2023.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8174367 2023.04.08
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8174368 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8174369 2023.04.08
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8174370 2023.04.08
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8174377 2023.04.08
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8174376 2023.04.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8174375 2023.04.08
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8174374 2023.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8174373 2023.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8174372 2023.04.08
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8174371 2023.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8157150 2023.04.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8157149 2023.04.06
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8157148 2023.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8157147 2023.04.06
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8157146 2023.04.06
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8157145 2023.04.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8157143 2023.04.06
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8157142 2023.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8157141 2023.04.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8157140 2023.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 8157139 2023.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8157138 2023.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8157137 2023.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157151 2023.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8157152 2023.04.06
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8157153 2023.04.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8157166 2023.04.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8157165 2023.04.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8157164 2023.04.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8157163 2023.04.06
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8157162 2023.04.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8157161 2023.04.06
pospolity kos, Turdus merula 2 8157160 2023.04.06
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 8157159 2023.04.06
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8157154 2023.04.06
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8157155 2023.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8157156 2023.04.06
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8157157 2023.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8157158 2023.04.06
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7992540 2023.03.12
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7994806 2023.03.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7994807 2023.03.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7994808 2023.03.12
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7994809 2023.03.12
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7994810 2023.03.12
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 7994811 2023.03.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7994805 2023.03.12
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7994804 2023.03.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7994803 2023.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 7994802 2023.03.12
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 7994801 2023.03.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7994800 2023.03.12
pospolity bogatka, Parus major 3 7994799 2023.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 7994797 2023.03.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7994812 2023.03.12
pospolity sroka, Pica pica 4 7994813 2023.03.12
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7994830 2023.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7994829 2023.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7994827 2023.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7994826 2023.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7994825 2023.03.12
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 7994823 2023.03.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7994822 2023.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7994821 2023.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7994820 2023.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7994814 2023.03.12
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7994815 2023.03.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7994816 2023.03.12
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7994817 2023.03.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 7994818 2023.03.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7994819 2023.03.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7969704 2023.03.07
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7940238 2023.02.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7940242 2023.02.24
pospolity kos, Turdus merula 2 7940240 2023.02.24
pospolity żuraw, Grus grus 2 7940215 2023.02.24
pospolity kruk, Corvus corax 1 7940229 2023.02.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7940218 2023.02.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7940220 2023.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7940233 2023.02.24
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7940235 2023.02.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7940225 2023.02.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7940236 2023.02.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7940231 2023.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 7940226 2023.02.24
pospolity kos, Turdus merula 1 7940222 2023.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7940280 2023.02.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7940278 2023.02.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7940285 2023.02.24
pospolity sroka, Pica pica 2 7940283 2023.02.24
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7940268 2023.02.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7940263 2023.02.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7940264 2023.02.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7940265 2023.02.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7940266 2023.02.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7940267 2023.02.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7940269 2023.02.24
pospolity kruk, Corvus corax 2 7940262 2023.02.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7940271 2023.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 7940270 2023.02.24
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7940261 2023.02.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7940314 2023.02.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7940250 2023.02.24
pospolity kos, Turdus merula 1 7940251 2023.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7940252 2023.02.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7940253 2023.02.24
pospolity sroka, Pica pica 2 7940254 2023.02.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7940255 2023.02.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7940256 2023.02.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7940257 2023.02.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7940258 2023.02.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7940259 2023.02.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7940260 2023.02.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7940272 2023.02.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7940320 2023.02.24
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7940303 2023.02.24
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7940304 2023.02.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 7940305 2023.02.24
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7940306 2023.02.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7940307 2023.02.24
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7940308 2023.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 7940309 2023.02.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 7940310 2023.02.24
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7940312 2023.02.24
pospolity żuraw, Grus grus 4 7940313 2023.02.24
pospolity kos, Turdus merula 1 7940322 2023.02.24
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7940315 2023.02.24
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7940316 2023.02.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7940317 2023.02.24
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7940318 2023.02.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7940319 2023.02.24
pospolity sroka, Pica pica 6 7940302 2023.02.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7940301 2023.02.24
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7940300 2023.02.24
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7940273 2023.02.24
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7940274 2023.02.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7940275 2023.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7940276 2023.02.24
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7940277 2023.02.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7940288 2023.02.24
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7940289 2023.02.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7940290 2023.02.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7940291 2023.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7940292 2023.02.24
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7940299 2023.02.24
pospolity kruk, Corvus corax 3 7940298 2023.02.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7940297 2023.02.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7940296 2023.02.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7940295 2023.02.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 7940294 2023.02.24
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5000 7940293 2023.02.24
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7921187 2023.02.23
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7940153 2023.02.23
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 7940154 2023.02.23
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7940155 2023.02.23
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7940156 2023.02.23
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7940157 2023.02.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7940152 2023.02.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 7940151 2023.02.23
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7940150 2023.02.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7940149 2023.02.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7940148 2023.02.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 7940147 2023.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7940146 2023.02.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7940145 2023.02.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7940158 2023.02.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7940159 2023.02.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7940173 2023.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7940172 2023.02.23
pospolity bogatka, Parus major 2 7940171 2023.02.23
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7940170 2023.02.23
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7940169 2023.02.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7940168 2023.02.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7940167 2023.02.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7940166 2023.02.23
pospolity sroka, Pica pica 16 7940165 2023.02.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7940164 2023.02.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7940163 2023.02.23
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7940162 2023.02.23
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7940161 2023.02.23
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5000 7940160 2023.02.23
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7898825 2023.02.17
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7881444 2023.02.12
pospolity kos, Turdus merula 1 7881445 2023.02.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7881446 2023.02.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 7881447 2023.02.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7881448 2023.02.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7881449 2023.02.12
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7881451 2023.02.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 7881452 2023.02.12
pospolity bogatka, Parus major 1 7881453 2023.02.12
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7881454 2023.02.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7881455 2023.02.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 7881456 2023.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7881443 2023.02.12
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7881442 2023.02.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7881441 2023.02.12
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7881430 2023.02.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 7881431 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7881432 2023.02.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7881433 2023.02.12
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 7881480 2023.02.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7881434 2023.02.12
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7881435 2023.02.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7881436 2023.02.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7881437 2023.02.12
pospolity sroka, Pica pica 1 7881438 2023.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7881440 2023.02.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7881429 2023.02.12
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7881457 2023.02.12
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7881458 2023.02.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7881474 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7881475 2023.02.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7881476 2023.02.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7881477 2023.02.12
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7881478 2023.02.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 7881479 2023.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7881482 2023.02.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7881483 2023.02.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7881484 2023.02.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7881485 2023.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7881486 2023.02.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7881473 2023.02.12
pospolity bogatka, Parus major 1 7881472 2023.02.12
pospolity kos, Turdus merula 1 7881471 2023.02.12
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7881459 2023.02.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7881461 2023.02.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7881462 2023.02.12
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 7881463 2023.02.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7881464 2023.02.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7881465 2023.02.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7881466 2023.02.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7881467 2023.02.12
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7881468 2023.02.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7881469 2023.02.12
pospolity sroka, Pica pica 1 7881470 2023.02.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7838325 2023.01.29 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7838326 2023.01.29 ZP
pospolity kos, Turdus merula 6 7838327 2023.01.29 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7838328 2023.01.29 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7838324 2023.01.29 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7838323 2023.01.29 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7838322 2023.01.29 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7838321 2023.01.29 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7838320 2023.01.29 ZP
pospolity bogatka, Parus major 7 7838319 2023.01.29 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 7838318 2023.01.29 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7838329 2023.01.29 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 7838330 2023.01.29 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7838331 2023.01.29 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7838343 2023.01.29 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7838342 2023.01.29 ZP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7838340 2023.01.29 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7838339 2023.01.29 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7838338 2023.01.29 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 7838337 2023.01.29 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7838336 2023.01.29 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7838335 2023.01.29 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7838334 2023.01.29 ZP