Pełna lista obserwacji drużyny

Świdnica Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4611153 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4611154 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4611155 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4611156 2020.07.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4611157 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4611158 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4611159 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4611160 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4611161 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4611162 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4611163 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4611164 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4611165 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4611166 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611167 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4611168 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4611169 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4611170 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4611171 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4611172 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4611173 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4611174 2020.07.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4611175 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4611176 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4611177 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4611178 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4611179 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4611180 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4611181 2020.07.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4611182 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4611183 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4611184 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4611185 2020.07.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4611186 2020.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4611187 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4611188 2020.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4611189 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4611190 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4611191 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4611192 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4611193 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4611194 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4611195 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4611196 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4611197 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4611198 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4611199 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4611200 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4611201 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4518963 2020.06.11 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4513153 2020.06.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4517811 2020.06.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4517812 2020.06.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4517813 2020.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4517814 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4517816 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4517817 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4517818 2020.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517819 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4517820 2020.06.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4517821 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4517822 2020.06.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4517823 2020.06.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4517824 2020.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4517825 2020.06.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4517826 2020.06.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4517827 2020.06.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4517828 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4517829 2020.06.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4517830 2020.06.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4517831 2020.06.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4517832 2020.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4517833 2020.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4517834 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4500339 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4501277 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4500323 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4500324 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4500325 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501058 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4501056 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4501059 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501055 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501025 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4501026 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4501664 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4501662 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501667 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4501665 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4501672 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501679 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4501678 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501669 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4501670 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4501671 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 4501674 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501676 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501803 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4501807 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4501806 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501808 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501805 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501804 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4501658 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501579 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501573 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501575 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 4501601 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4501654 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501580 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4501602 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4501657 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501655 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501660 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4501651 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501652 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501653 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4501605 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4501584 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4501609 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501606 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501648 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4501610 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4501649 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4501645 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501598 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4501794 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501791 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501726 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4501799 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4501798 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4501781 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4501716 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4501789 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4501783 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501802 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4501316 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4501318 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501725 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4501788 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501786 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501713 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501714 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501779 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4501797 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4501796 2020.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4501793 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501712 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4501785 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4501809 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501686 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4501701 2020.06.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4494443 2020.06.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 4494441 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501282 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4501682 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501685 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4501684 2020.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4501681 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4501728 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4501800 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501730 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4501801 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4501795 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4501554 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4501552 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4501537 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4501542 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501532 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4501521 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4501543 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4501529 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4501526 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501511 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501544 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4501412 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4501374 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4501395 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501394 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4501379 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501392 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501372 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4501373 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501371 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501368 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4501376 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4501452 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501500 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501503 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4501506 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501447 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4501449 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4501813 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4501815 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501812 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4501811 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501810 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4501814 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4500919 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500779 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500778 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500962 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4500960 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4500901 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4500827 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4500856 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4500913 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4500916 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500891 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500830 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4500915 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500859 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500829 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500857 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500777 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500904 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4500917 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4500832 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4500911 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500961 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4501023 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4501021 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501014 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4501013 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4501011 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501010 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4501012 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501009 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4501007 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501008 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501019 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500979 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500970 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500976 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4500978 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4500969 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500967 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500972 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4500974 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500975 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4501178 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4501176 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4501175 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501174 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4501179 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4501168 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501171 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4501170 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4501173 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4501190 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4501184 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4501188 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4501187 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501181 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4501213 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4501215 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4501204 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4501211 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501209 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501207 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501206 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501202 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4501200 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4501164 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501138 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4501127 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4501129 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501123 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501124 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4501146 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501122 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4501143 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4501142 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4501139 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4501131 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4501135 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4501112 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501133 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4501120 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4501137 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4501157 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501153 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4501150 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4501160 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4501148 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4501162 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501154 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4501126 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4501166 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501092 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 4501102 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4501100 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501084 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4501098 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4501087 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501094 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4501090 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501071 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4501075 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4501078 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501068 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4501073 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4501070 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501066 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4501082 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4501088 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4501195 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4501196 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501191 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4501193 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4501004 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501279 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4501278 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4500985 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4500988 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4500986 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500982 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4500984 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4501005 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4501006 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501227 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4501229 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4501268 2020.06.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4501260 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4501244 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4501261 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4501262 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4501217 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4501256 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4501263 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4501246 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4501266 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4501264 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4501231 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4501250 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4501248 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4501265 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4501270 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501269 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501240 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4501199 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4501064 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501063 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4501061 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4501105 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501107 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4501110 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4501109 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4500335 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500333 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500328 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4500329 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4500338 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500327 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500330 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4500360 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500340 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500364 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500362 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500361 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4500363 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500322 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501274 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4501272 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4501276 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4501273 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4501275 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4501271 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500393 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4500394 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4500392 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500395 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500449 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4500439 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500440 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4500438 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500442 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500448 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4500447 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500445 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500444 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500441 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500426 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4500423 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4500422 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4500425 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4500420 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500421 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500740 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4500743 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4500741 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4500451 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500450 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4500417 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500453 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500435 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4500437 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500436 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4500416 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500415 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4500396 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500414 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500709 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500745 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500744 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4500459 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500707 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4500457 2020.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4500454 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4500455 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500458 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500430 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500428 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4500429 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4500434 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500715 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4500711 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500710 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500712 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4500713 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4500753 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4500731 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500732 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 4500724 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500733 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500718 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500720 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4500717 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500716 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500722 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500723 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4500730 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4500729 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 4500726 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4500728 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4500727 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4500419 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4500418 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4500758 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500756 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4500755 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500431 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4500432 2020.06.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4500433 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4500735 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500734 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500737 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4500738 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4500739 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4500751 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500748 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500749 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500750 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4501964 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4501963 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4501961 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4501960 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4501958 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4501966 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4500388 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4500387 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4500386 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4500383 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500369 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4500375 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500367 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4500368 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4500370 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4500366 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4500365 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4500389 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4500390 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4500376 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4500378 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4500377 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4500380 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4500381 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4500781 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4500782 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4500783 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4500784 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4500785 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4500786 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4500787 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4500788 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4500789 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4500790 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4500791 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4500792 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500793 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4500794 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4500795 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4500796 2020.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4500797 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4500798 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4500799 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4500800 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4500801 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4500802 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4500803 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4500804 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4500805 2020.06.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4500806 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4500807 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4500808 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4500809 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4500810 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4500811 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4500812 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4500813 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4500814 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4500815 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4500816 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4500817 2020.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4500818 2020.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4500819 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4500820 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4500821 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4500822 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4500823 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4500824 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4501288 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4501289 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4501290 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4501291 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4501292 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4501293 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4501295 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4501296 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4501297 2020.06.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 4501298 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4501299 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4501300 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501301 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4501302 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4501303 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4501319 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4501320 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4501321 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4501322 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4501323 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4501324 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4501325 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4501326 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4501327 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4501328 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4501329 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501330 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4501331 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4501332 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4501333 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4501334 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4501335 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4501336 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4501337 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4501338 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4501339 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4501340 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4501341 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4501342 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4501343 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4501344 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4501345 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4501346 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4501347 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4501348 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4501349 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4501350 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4501351 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4501352 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4501353 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 16 4501354 2020.06.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4501355 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4501356 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4501688 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4501689 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4501690 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501691 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4501692 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4501693 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4501694 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4501695 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4501696 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4501697 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4501698 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4501699 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4501700 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4501702 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4501703 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4501704 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4501705 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4501706 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4501707 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4501708 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4501709 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4501710 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4501711 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4464855 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4464856 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4464857 2020.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4464858 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4464859 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4464860 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4464861 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4464862 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4464863 2020.05.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4464864 2020.05.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4464865 2020.05.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4464866 2020.05.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4464867 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4464868 2020.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4464869 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4464870 2020.05.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4464871 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4464872 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4464873 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4416286 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4416287 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4416288 2020.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4416289 2020.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4416290 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4416291 2020.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4416292 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4416293 2020.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4416294 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4416295 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4416296 2020.05.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4416297 2020.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4416298 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4416299 2020.05.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4416300 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416301 2020.05.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4416302 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416304 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4416305 2020.05.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4416306 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4416307 2020.05.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4416308 2020.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4416309 2020.05.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4416310 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4416311 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4416312 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4416313 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4416314 2020.05.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4416315 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4416316 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4416317 2020.05.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4416318 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4416319 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4416320 2020.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4416321 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4416322 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416323 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4416324 2020.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4416325 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4416326 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4416327 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4416328 2020.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4416329 2020.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4416330 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4416331 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4416332 2020.05.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4416333 2020.05.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4416334 2020.05.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4416335 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4416336 2020.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4416337 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4416338 2020.05.20 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4416339 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4416340 2020.05.20 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4416341 2020.05.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4416342 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4416343 2020.05.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4416344 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4416345 2020.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4416346 2020.05.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4416347 2020.05.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4416348 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4416349 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4416350 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4416351 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4416352 2020.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4416353 2020.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4416354 2020.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4416355 2020.05.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4416356 2020.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4416357 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4416358 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4416359 2020.05.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4416360 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4416361 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4416362 2020.05.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4416363 2020.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4416364 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4416365 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4416366 2020.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4416367 2020.05.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4416368 2020.05.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4416369 2020.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4416370 2020.05.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4416371 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4416372 2020.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4416373 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4416374 2020.05.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4416375 2020.05.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4416376 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4416377 2020.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4416378 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4416379 2020.05.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4416380 2020.05.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 62 4416381 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4416382 2020.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4416383 2020.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4416384 2020.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4416385 2020.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4416386 2020.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4416387 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4416388 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4416389 2020.05.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4416390 2020.05.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4416391 2020.05.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4416392 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4416393 2020.05.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4416394 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4416395 2020.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4416396 2020.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4416397 2020.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4416398 2020.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4416399 2020.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4416400 2020.05.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4416401 2020.05.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4416402 2020.05.20 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4416403 2020.05.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4416404 2020.05.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4416405 2020.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4416406 2020.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4416407 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4416409 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4416410 2020.05.20 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4391872 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4391871 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4391873 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4391874 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4390044 2020.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4389972 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4389973 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4389974 2020.05.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4389975 2020.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4389976 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4389977 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4389978 2020.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4389979 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4389980 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4389981 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4389982 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4389983 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4389984 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4389985 2020.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4389986 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4389987 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4389988 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389989 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4389990 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4389991 2020.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4389992 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389993 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4389994 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4389995 2020.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4389996 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4389997 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4389998 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4389999 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4390000 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4390001 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4390002 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4390003 2020.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4390004 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4390005 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4390006 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4390007 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390008 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4390009 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4390010 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390011 2020.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 4390012 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4390013 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4390014 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4390015 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4390016 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4390017 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4390018 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4390019 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4390020 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4390021 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4390022 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4390023 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4390024 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4390025 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4390026 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4390027 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4390028 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4390029 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4390030 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4390031 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4390032 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4390033 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390034 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4390035 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4390036 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4390037 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4390038 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4390039 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4390040 2020.05.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4390041 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4390042 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4390043 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4390052 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4390053 2020.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4390054 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4390055 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4390056 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4390057 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4390058 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4390059 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4390060 2020.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4390061 2020.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4390062 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4390063 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4390064 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4390065 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4390066 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4390067 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4390068 2020.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4390069 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4390070 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4390071 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4390072 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4390073 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390074 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4390075 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4390076 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4390077 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4390078 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4390079 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4390080 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4390081 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4390082 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4390083 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4390084 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4390085 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4390086 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390087 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4390088 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4390089 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4390090 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4390091 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4390092 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390093 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4390094 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4390095 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4390096 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4390097 2020.05.16 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4390098 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4390099 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390102 2020.05.16 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4390103 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4390104 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4390105 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4390106 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4390107 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4390108 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4390109 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4390110 2020.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4390111 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4390112 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4390113 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4390114 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4390115 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4390116 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4390117 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4390118 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4390119 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4390120 2020.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4390121 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4390122 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4390123 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390124 2020.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4390125 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4390126 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4390127 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4390128 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390129 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4390130 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4390131 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4390136 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4390137 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4390138 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4390139 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4390140 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4390141 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4390142 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4390143 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4390144 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4390145 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4390146 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4390147 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4390148 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4390149 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4390150 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390151 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4390152 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4390153 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4390154 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4390155 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4390156 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4390157 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390158 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4390159 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4390160 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4390161 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4390162 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390163 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4390164 2020.05.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4390165 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4390166 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4390167 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4390168 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4390169 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4390170 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4390171 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4390172 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4390173 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4390174 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4390175 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4390176 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390177 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4390178 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4390179 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4390180 2020.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4390181 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4390182 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4390183 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4390184 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4390185 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4390186 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4390188 2020.05.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4390189 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4390190 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4390191 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4390192 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 4390193 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4390194 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4390195 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4390196 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4390197 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4390198 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4390199 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4390200 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4390201 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4390202 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4390203 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4390204 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4390205 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390206 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4390207 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4390208 2020.05.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4324377 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4324378 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4324379 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4324376 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4324323 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4324324 2020.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4324325 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4324326 2020.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4324327 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4324328 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4324329 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4324330 2020.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4324331 2020.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4324332 2020.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 38 4324333 2020.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4324334 2020.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4324335 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4324336 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4324337 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4324338 2020.05.06 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4324339 2020.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4324340 2020.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4324341 2020.05.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4324342 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4324343 2020.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4324344 2020.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4324346 2020.05.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4324347 2020.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4324348 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4324349 2020.05.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4324350 2020.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4324351 2020.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4324352 2020.05.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4324353 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4324354 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 9 4324355 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4324356 2020.05.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4324357 2020.05.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4324358 2020.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4324359 2020.05.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4324360 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4324361 2020.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 4324362 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4324363 2020.05.06 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4324364 2020.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4324365 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 4324366 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4324367 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4324368 2020.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4324370 2020.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4324371 2020.05.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4324372 2020.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4324373 2020.05.06 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4324381 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4324382 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4324383 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4324384 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4324385 2020.05.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4324386 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4324387 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4324388 2020.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4324389 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4324390 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4324391 2020.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4324392 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4324393 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4324394 2020.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4324395 2020.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4324396 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4324397 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4324398 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4324399 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4324400 2020.05.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4324401 2020.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4324402 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4324403 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4324404 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4324405 2020.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4324406 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4324407 2020.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4324408 2020.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4324409 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4324410 2020.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4324411 2020.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4324412 2020.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4324413 2020.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4324414 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4324415 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4262925 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4262926 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4262927 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4262928 2020.04.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4262929 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4262930 2020.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4262931 2020.04.27 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4262932 2020.04.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4262933 2020.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4262934 2020.04.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4262935 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4262936 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4262937 2020.04.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4262938 2020.04.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4262939 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4262940 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4211967 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4211961 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4211974 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4211968 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 429 4211972 2020.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4211966 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4211970 2020.04.21 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4211791 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4211794 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4211793 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4211845 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4211903 2020.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4211792 2020.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 4211764 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4211909 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4211690 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4211902 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4211790 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4211656 2020.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4211795 2020.04.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4211901 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4211908 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4223902 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4223901 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4223900 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4211796 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4211797 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4211798 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4223899 2020.04.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4223898 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4223897 2020.04.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4223896 2020.04.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4223895 2020.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4223894 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4211611 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4211612 2020.04.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4211613 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4211614 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4211615 2020.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4211616 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4211617 2020.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4211618 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4211619 2020.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4211620 2020.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4211621 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4211622 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4211623 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4211624 2020.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4211625 2020.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4211626 2020.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4211627 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4211628 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4211629 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula