DRUŻYNA

Drużyna: Gdyńskie Raniuszki. Obserwator: Janusz Błaż

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 230 2787 78 78 0 8 28 42
2 82 601 86 47 0 8 13 26
3 63 1169 98 46 0 9 18 19
4 181 1260 129 90 0 13 33 44
5 127 492 170 86 0 18 38 30
6 10 26 174 10 0 5 2 3
7 68 175 181 49 2 8 12 27
8 10 518 182 10 0 3 5 2
9 38 1500 188 34 0 10 11 13
10 18 247 190 17 1 4 5 7
11 13 86 190 12 0 3 1 8
12 65 1084 195 46 2 8 13 23
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9298231 2023.12.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9298229 2023.12.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9298230 2023.12.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9294260 2023.12.26 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9294254 2023.12.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 9294259 2023.12.26 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9294257 2023.12.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9294262 2023.12.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 10 9294261 2023.12.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 3 9294258 2023.12.26 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9294253 2023.12.26 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9294255 2023.12.26 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9294256 2023.12.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 40 9274823 2023.12.17 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9274822 2023.12.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9274821 2023.12.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9274820 2023.12.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9274818 2023.12.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9274819 2023.12.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9274816 2023.12.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9274817 2023.12.17 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9274814 2023.12.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9274815 2023.12.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9274812 2023.12.17 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9270240 2023.12.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9250940 2023.12.08 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9250939 2023.12.08 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9253945 2023.12.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9250938 2023.12.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9250711 2023.12.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9250710 2023.12.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9250712 2023.12.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9250709 2023.12.08 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9250708 2023.12.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9250707 2023.12.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9250704 2023.12.08 PM
pospolity łyska, Fulica atra 20 9250705 2023.12.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9250703 2023.12.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9250706 2023.12.08 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 200 9250702 2023.12.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9250567 2023.12.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9250568 2023.12.08 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 130 9250566 2023.12.08 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 8 9250565 2023.12.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9250237 2023.12.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9250236 2023.12.08 PM
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 3 9250008 2023.12.08 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9250006 2023.12.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9250009 2023.12.08 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9250004 2023.12.08 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9250007 2023.12.08 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9250003 2023.12.08 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9250005 2023.12.08 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9250000 2023.12.08 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9250002 2023.12.08 PM
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9249998 2023.12.08 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9249999 2023.12.08 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9250001 2023.12.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9230672 2023.12.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230669 2023.12.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9230671 2023.12.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9230667 2023.12.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9230670 2023.12.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9230668 2023.12.01 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9230666 2023.12.01 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9205774 2023.11.22 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9194943 2023.11.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9156898 2023.11.05 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9156895 2023.11.05 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9156894 2023.11.05 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9156896 2023.11.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9156897 2023.11.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9156893 2023.11.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9156892 2023.11.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9156890 2023.11.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9156891 2023.11.05 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9156889 2023.11.05 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9156888 2023.11.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9137574 2023.10.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9137575 2023.10.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9137572 2023.10.31 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9137573 2023.10.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9137571 2023.10.31 PM
pospolity łyska, Fulica atra 30 9080444 2023.10.14 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9080445 2023.10.14 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9080442 2023.10.14 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9080443 2023.10.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9080441 2023.10.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9080440 2023.10.14 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9080439 2023.10.14 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9080438 2023.10.14 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9080437 2023.10.14 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 150 9080435 2023.10.14 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9080436 2023.10.14 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 9080434 2023.10.14 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9080433 2023.10.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9002106 2023.09.24 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9002105 2023.09.24 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9002101 2023.09.24 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9002102 2023.09.24 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9002104 2023.09.24 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 9002103 2023.09.24 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9002100 2023.09.24 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9002099 2023.09.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9002095 2023.09.24 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9002097 2023.09.24 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9002096 2023.09.24 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9002094 2023.09.24 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9002093 2023.09.24 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9002091 2023.09.24 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 9002090 2023.09.24 MB
pospolity łyska, Fulica atra 200 9002092 2023.09.24 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9002089 2023.09.24 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9002088 2023.09.24 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 9002086 2023.09.24 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 9002087 2023.09.24 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 60 9002085 2023.09.24 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9277248 2023.09.24 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 10 8966239 2023.09.15 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8953802 2023.09.10 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8928885 2023.09.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8928887 2023.09.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8928882 2023.09.03 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8928880 2023.09.03 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8928886 2023.09.03 PM
pospolity żuraw, Grus grus 200 8928879 2023.09.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8928881 2023.09.03 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8928878 2023.09.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8928877 2023.09.03 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8928876 2023.09.03 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 8928875 2023.09.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8928874 2023.09.03 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928883 2023.09.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8928888 2023.09.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8900871 2023.08.27 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8900870 2023.08.27 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8853981 2023.08.12 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8853979 2023.08.12 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8853978 2023.08.12 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8853977 2023.08.12 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8847933 2023.08.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8847934 2023.08.12 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8847932 2023.08.12 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8825437 2023.08.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8853980 2023.07.31 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8805996 2023.07.29 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8805997 2023.07.29 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8800486 2023.07.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8800330 2023.07.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8800329 2023.07.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8800328 2023.07.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8800327 2023.07.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8800311 2023.07.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8800307 2023.07.27 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8800308 2023.07.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8800305 2023.07.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8789381 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8789380 2023.07.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8789379 2023.07.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8789377 2023.07.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8789376 2023.07.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8789375 2023.07.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8789378 2023.07.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8789371 2023.07.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8789372 2023.07.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8789373 2023.07.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8789374 2023.07.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8789370 2023.07.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8789369 2023.07.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8781393 2023.07.21 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8781392 2023.07.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8779709 2023.07.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8779708 2023.07.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8779706 2023.07.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8779707 2023.07.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8779704 2023.07.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8779705 2023.07.20 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8779703 2023.07.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8759740 2023.07.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8759739 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8759741 2023.07.15
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8759738 2023.07.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8751682 2023.07.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8751681 2023.07.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8751683 2023.07.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8751679 2023.07.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8751678 2023.07.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8751680 2023.07.12
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8751677 2023.07.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8746693 2023.07.10
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 8746691 2023.07.10
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 15 8746690 2023.07.10
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8746692 2023.07.10
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8744944 2023.07.10
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8743721 2023.07.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8743720 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8743722 2023.07.09
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8743719 2023.07.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8737302 2023.07.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8737299 2023.07.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8737301 2023.07.08
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8737297 2023.07.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8737300 2023.07.08
pospolity sroka, Pica pica 1 8737298 2023.07.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8737295 2023.07.08
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8737293 2023.07.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8737296 2023.07.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8737292 2023.07.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8737294 2023.07.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8736377 2023.07.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8736376 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8736378 2023.07.08 WP
rzadki uszatka, Asio otus 6 8628167 2023.06.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8620010 2023.06.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8620009 2023.06.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8620008 2023.06.09 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8620007 2023.06.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8620006 2023.06.09 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8620005 2023.06.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8620004 2023.06.09 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8620003 2023.06.09 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8581814 2023.06.01 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 8562408 2023.05.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8562411 2023.05.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8562409 2023.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8562407 2023.05.30 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8562406 2023.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8562412 2023.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8562410 2023.05.30 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8562405 2023.05.30 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8562404 2023.05.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8485590 2023.05.19 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8485592 2023.05.19 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8485589 2023.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485593 2023.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8485595 2023.05.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8485596 2023.05.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485594 2023.05.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485591 2023.05.19 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8485588 2023.05.19 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 8485587 2023.05.19 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8462182 2023.05.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8462178 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8462179 2023.05.14 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8462176 2023.05.14 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8462175 2023.05.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8462174 2023.05.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8462180 2023.05.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8462181 2023.05.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8462184 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8462164 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8462171 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8462166 2023.05.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8462177 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8462172 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8462167 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8462169 2023.05.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8462173 2023.05.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8462170 2023.05.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8462165 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8462168 2023.05.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8458911 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8453273 2023.05.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453269 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453268 2023.05.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453272 2023.05.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8453267 2023.05.14 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8453265 2023.05.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8453271 2023.05.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453264 2023.05.14 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453261 2023.05.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8453266 2023.05.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8453262 2023.05.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453270 2023.05.14 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8453260 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453257 2023.05.14 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8453263 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8453259 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444182 2023.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444183 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8444181 2023.05.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444180 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8444179 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8444178 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8444176 2023.05.13 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8444177 2023.05.13 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8444175 2023.05.13 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8440883 2023.05.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8440886 2023.05.13 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8440884 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8440885 2023.05.13 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8440882 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8440881 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8450121 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8436809 2023.05.12 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8436808 2023.05.12 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8436807 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8436806 2023.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8436805 2023.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8436804 2023.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8436803 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8436802 2023.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8436801 2023.05.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8436799 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8436800 2023.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8436795 2023.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8436794 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8436797 2023.05.12 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8436796 2023.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8436798 2023.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8436793 2023.05.12 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8436792 2023.05.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8477932 2023.05.12 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8437172 2023.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8436791 2023.05.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8426049 2023.05.11 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8426047 2023.05.11 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8426048 2023.05.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8426046 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8420878 2023.05.10 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8399035 2023.05.07 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8399037 2023.05.07 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8399036 2023.05.07 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8399033 2023.05.07 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8399034 2023.05.07 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8399030 2023.05.07 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 70 8399031 2023.05.07 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8399032 2023.05.07 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8367836 2023.05.03 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8367834 2023.05.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8367835 2023.05.03 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8367833 2023.05.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8356016 2023.05.02 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8348827 2023.05.01 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8348823 2023.05.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8348830 2023.05.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8348824 2023.05.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8348829 2023.05.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8348820 2023.05.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8348828 2023.05.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8348819 2023.05.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8348822 2023.05.01 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8348832 2023.05.01 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8348831 2023.05.01 MB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8348817 2023.05.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8348833 2023.05.01 MB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8348821 2023.05.01 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8348816 2023.05.01 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8348814 2023.05.01 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8306043 2023.04.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257748 2023.04.21 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8253996 2023.04.20 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8253837 2023.04.20 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8253839 2023.04.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8253834 2023.04.20 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8253838 2023.04.20 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8253836 2023.04.20 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8253833 2023.04.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8253835 2023.04.20 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8253832 2023.04.20 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8240123 2023.04.18 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8226397 2023.04.16 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8226396 2023.04.16 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8223065 2023.04.16 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8223063 2023.04.16 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8223062 2023.04.16 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8223064 2023.04.16 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8223061 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8221869 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8221868 2023.04.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8221867 2023.04.16 ZP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 8215960 2023.04.15 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8215959 2023.04.15 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8215957 2023.04.15 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8215955 2023.04.15 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8215958 2023.04.15 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8215956 2023.04.15 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8215954 2023.04.15 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8215953 2023.04.15 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8215952 2023.04.15 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215949 2023.04.15 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8215950 2023.04.15 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8215947 2023.04.15 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8215946 2023.04.15 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8215948 2023.04.15 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8208798 2023.04.14 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8208796 2023.04.14 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8208793 2023.04.14 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8208797 2023.04.14 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8208795 2023.04.14 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8208794 2023.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8208738 2023.04.14 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8208740 2023.04.14 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8208739 2023.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8208734 2023.04.14 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8208737 2023.04.14 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8208736 2023.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8208735 2023.04.14 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8206812 2023.04.14 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8206808 2023.04.14 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8206811 2023.04.14 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8206813 2023.04.14 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8206838 2023.04.14 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8206836 2023.04.14 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8206830 2023.04.14 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8206825 2023.04.14 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8206826 2023.04.14 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8206829 2023.04.14 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8206832 2023.04.14 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8206827 2023.04.14 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8206834 2023.04.14 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8206835 2023.04.14 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8206833 2023.04.14 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8206828 2023.04.14 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8206831 2023.04.14 LS
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 8206815 2023.04.14 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8206809 2023.04.14 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8206801 2023.04.14 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8206810 2023.04.14 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8206802 2023.04.14 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8206803 2023.04.14 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8206805 2023.04.14 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8206804 2023.04.14 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8206800 2023.04.14 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8206806 2023.04.14 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8206807 2023.04.14 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8206814 2023.04.14 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8202258 2023.04.13 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 8202259 2023.04.13 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8202257 2023.04.13 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8202256 2023.04.13 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8200692 2023.04.13 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8200691 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8200690 2023.04.13 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8200689 2023.04.13 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8200688 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8199752 2023.04.13 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8199439 2023.04.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8199438 2023.04.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8199437 2023.04.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8199436 2023.04.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8199435 2023.04.13 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8199430 2023.04.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8199428 2023.04.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8199434 2023.04.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8199431 2023.04.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8199425 2023.04.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8199433 2023.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8199432 2023.04.13 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8199447 2023.04.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8199424 2023.04.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8199423 2023.04.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8199422 2023.04.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8199426 2023.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8199427 2023.04.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8199421 2023.04.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8199420 2023.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8178632 2023.04.10 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8168825 2023.04.09 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 8168095 2023.04.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8163812 2023.04.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8163810 2023.04.08 PM
pospolity łyska, Fulica atra 10 8163809 2023.04.08 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8163805 2023.04.08 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8163807 2023.04.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8163811 2023.04.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 8163808 2023.04.08 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8163806 2023.04.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8163804 2023.04.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8163802 2023.04.08 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8163803 2023.04.08 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8159327 2023.04.08 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8159326 2023.04.08 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8159325 2023.04.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8159323 2023.04.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8159324 2023.04.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8159322 2023.04.08 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8159321 2023.04.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8156644 2023.04.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8156643 2023.04.07 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8156221 2023.04.07 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8156220 2023.04.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8156059 2023.04.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8156058 2023.04.07 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8156057 2023.04.07 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8155783 2023.04.07 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8155779 2023.04.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8155786 2023.04.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8155785 2023.04.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8155782 2023.04.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8155787 2023.04.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8155776 2023.04.07 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8155777 2023.04.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8155778 2023.04.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8155780 2023.04.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8155784 2023.04.07 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8155775 2023.04.07 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8155781 2023.04.07 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8155498 2023.04.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8155496 2023.04.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8155497 2023.04.07 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8154605 2023.04.07 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8154606 2023.04.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8154604 2023.04.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8154603 2023.04.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8153838 2023.04.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8153836 2023.04.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8153837 2023.04.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8153833 2023.04.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8153835 2023.04.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8153830 2023.04.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8153834 2023.04.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8153832 2023.04.07 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8153828 2023.04.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8153839 2023.04.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8153831 2023.04.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8153827 2023.04.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8153829 2023.04.07 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8153824 2023.04.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8153826 2023.04.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8153825 2023.04.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8128071 2023.04.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8128073 2023.04.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8128072 2023.04.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8128074 2023.04.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8128070 2023.04.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8128069 2023.04.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8128068 2023.04.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8128067 2023.04.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8128066 2023.04.02 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8081923 2023.03.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8081922 2023.03.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8081918 2023.03.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8081921 2023.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8081920 2023.03.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8081919 2023.03.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8081916 2023.03.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8081930 2023.03.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8081928 2023.03.25 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8081927 2023.03.25 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8081925 2023.03.25 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8081924 2023.03.25 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8081926 2023.03.25 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8081929 2023.03.25 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8081917 2023.03.25 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8081914 2023.03.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 80 8081915 2023.03.25 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8057398 2023.03.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8057399 2023.03.22 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8057397 2023.03.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8057400 2023.03.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8057396 2023.03.22 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8057395 2023.03.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8045081 2023.03.20 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8021183 2023.03.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8021180 2023.03.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8021182 2023.03.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8021181 2023.03.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8021177 2023.03.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8021179 2023.03.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8021178 2023.03.18 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8021175 2023.03.18 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7985410 2023.03.11 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7985409 2023.03.11 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7985408 2023.03.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7985407 2023.03.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7985406 2023.03.11 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 7985405 2023.03.11 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7985404 2023.03.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7981851 2023.03.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7981850 2023.03.10 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 7981849 2023.03.10 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7951704 2023.03.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7951681 2023.03.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7951680 2023.03.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7951679 2023.03.03 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7951678 2023.03.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7951677 2023.03.03 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7951676 2023.03.03 MB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7948214 2023.03.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7948215 2023.03.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7948212 2023.03.02 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7948213 2023.03.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7948211 2023.03.02 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7948210 2023.03.02 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7948375 2023.03.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7948374 2023.03.02 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7948371 2023.03.02 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7948376 2023.03.02 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7948373 2023.03.02 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7948377 2023.03.02 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 7948372 2023.03.02 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 500 7948370 2023.03.02 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7919660 2023.02.19 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7919661 2023.02.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7919662 2023.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7919664 2023.02.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 7919663 2023.02.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7919665 2023.02.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7919658 2023.02.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7919656 2023.02.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7919659 2023.02.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7919666 2023.02.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7919657 2023.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7919654 2023.02.19 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 7919655 2023.02.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7919653 2023.02.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7919652 2023.02.19 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7877782 2023.02.12 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7877783 2023.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7877781 2023.02.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7877780 2023.02.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7877778 2023.02.12 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7877777 2023.02.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7877779 2023.02.12 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7877784 2023.02.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7877776 2023.02.12 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7874624 2023.02.11 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7874563 2023.02.11 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7874562 2023.02.11 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7863060 2023.02.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7863061 2023.02.07 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7863059 2023.02.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7863062 2023.02.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7863058 2023.02.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7863056 2023.02.07 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7863057 2023.02.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7862636 2023.02.07 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7862633 2023.02.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7862635 2023.02.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7862637 2023.02.07 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7862631 2023.02.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7862629 2023.02.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7862634 2023.02.07 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7862632 2023.02.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7862630 2023.02.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7862638 2023.02.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 7856181 2023.02.05 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7856182 2023.02.05 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7856179 2023.02.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7856180 2023.02.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7856176 2023.02.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7856178 2023.02.05 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7856174 2023.02.05 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7856175 2023.02.05 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7856173 2023.02.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7854172 2023.02.05 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7854170 2023.02.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7854169 2023.02.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7854171 2023.02.05 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7854168 2023.02.05 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7854167 2023.02.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 5 7854166 2023.02.05 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7854164 2023.02.05 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7854165 2023.02.05 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7854041 2023.02.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7854038 2023.02.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7854039 2023.02.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7854037 2023.02.05 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7854040 2023.02.05 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7854036 2023.02.05 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7854033 2023.02.05 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 7854034 2023.02.05 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 55 7854035 2023.02.05 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7854032 2023.02.05 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 7854031 2023.02.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7852740 2023.02.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7852738 2023.02.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7852739 2023.02.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7852736 2023.02.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7852737 2023.02.04 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7852735 2023.02.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7852734 2023.02.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7852733 2023.02.04 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7843088 2023.02.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7840088 2023.01.30 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7840093 2023.01.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7840092 2023.01.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7840094 2023.01.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7840087 2023.01.29 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 7840091 2023.01.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7840086 2023.01.29 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 7840090 2023.01.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 7840085 2023.01.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7840089 2023.01.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7829448 2023.01.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7829446 2023.01.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7829449 2023.01.28 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7829447 2023.01.28 MB
pospolity łyska, Fulica atra 30 7829444 2023.01.28 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7829445 2023.01.28 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7829443 2023.01.28 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 7829442 2023.01.28 MB
pospolity bogatka, Parus major 5 7831408 2023.01.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7831406 2023.01.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7831407 2023.01.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7828210 2023.01.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7825773 2023.01.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7825769 2023.01.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7825772 2023.01.27 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7825771 2023.01.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7825768 2023.01.27 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7825770 2023.01.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7820768 2023.01.26 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7817595 2023.01.24 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7804377 2023.01.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7795930 2023.01.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7795929 2023.01.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7795928 2023.01.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7795927 2023.01.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7795926 2023.01.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7795925 2023.01.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7795831 2023.01.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7795830 2023.01.18 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7795829 2023.01.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7793036 2023.01.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 7793034 2023.01.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7793035 2023.01.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7793033 2023.01.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7793032 2023.01.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7793030 2023.01.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7793029 2023.01.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7793031 2023.01.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7793028 2023.01.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7793027 2023.01.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7793025 2023.01.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7793026 2023.01.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7791003 2023.01.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7791006 2023.01.16 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7791004 2023.01.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7791007 2023.01.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7791005 2023.01.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7791002 2023.01.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7791001 2023.01.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7791000 2023.01.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7790999 2023.01.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7790998 2023.01.16 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7790996 2023.01.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7790997 2023.01.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7790994 2023.01.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7790995 2023.01.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7790992 2023.01.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7790991 2023.01.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7790993 2023.01.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7790990 2023.01.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7790987 2023.01.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 70 7790986 2023.01.16 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7790989 2023.01.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7790985 2023.01.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7790988 2023.01.16 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7784712 2023.01.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7784455 2023.01.15 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7784096 2023.01.15 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 7784095 2023.01.15 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 7784093 2023.01.15 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 7784092 2023.01.15 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7784094 2023.01.15 ŚK
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7790802 2023.01.14 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7777946 2023.01.14 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7777944 2023.01.14 MB
pospolity łyska, Fulica atra 10 7777945 2023.01.14 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7777942 2023.01.14 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7777943 2023.01.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7777941 2023.01.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7777939 2023.01.14 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7777938 2023.01.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7777937 2023.01.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 7777933 2023.01.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7777932 2023.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7777936 2023.01.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7777935 2023.01.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7777934 2023.01.14 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 7777930 2023.01.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7777931 2023.01.14 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7777929 2023.01.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7777928 2023.01.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7777926 2023.01.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 7777924 2023.01.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7777923 2023.01.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7777927 2023.01.14 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7777925 2023.01.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7777922 2023.01.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 7777921 2023.01.14 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7774753 2023.01.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7770017 2023.01.12 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7770016 2023.01.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7770015 2023.01.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7770014 2023.01.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7770013 2023.01.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7770012 2023.01.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7770010 2023.01.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7770011 2023.01.12 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7770009 2023.01.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7770008 2023.01.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7770007 2023.01.12 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7757498 2023.01.08 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7757496 2023.01.08 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7757497 2023.01.08 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7757495 2023.01.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7757494 2023.01.08 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7757493 2023.01.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7757492 2023.01.08 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7757490 2023.01.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7757491 2023.01.08 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7757489 2023.01.08 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7757488 2023.01.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7757487 2023.01.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7757486 2023.01.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7757485 2023.01.08 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7757482 2023.01.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7757483 2023.01.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7757484 2023.01.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7757481 2023.01.08 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7757480 2023.01.08 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7757479 2023.01.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 7757478 2023.01.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7753956 2023.01.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7753959 2023.01.07 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7753944 2023.01.07 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7753952 2023.01.07 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7753958 2023.01.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7751141 2023.01.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7751142 2023.01.07 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 7753943 2023.01.07 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7753949 2023.01.07 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7753960 2023.01.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7753953 2023.01.07 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7753951 2023.01.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7753942 2023.01.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7753948 2023.01.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7753946 2023.01.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7753941 2023.01.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7753957 2023.01.07 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7753955 2023.01.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7753954 2023.01.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7753947 2023.01.07 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7753945 2023.01.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7753950 2023.01.07 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7753939 2023.01.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7749996 2023.01.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7751143 2023.01.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 7747105 2023.01.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 7747107 2023.01.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7747106 2023.01.06 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 7747110 2023.01.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7747109 2023.01.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7747108 2023.01.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 7747111 2023.01.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7747104 2023.01.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7727761 2023.01.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7727760 2023.01.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7727758 2023.01.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7727759 2023.01.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7727755 2023.01.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7727756 2023.01.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727757 2023.01.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7727754 2023.01.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7727753 2023.01.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7727752 2023.01.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7727751 2023.01.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7727750 2023.01.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7727352 2023.01.01 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 7727349 2023.01.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7727350 2023.01.01 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7727348 2023.01.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7727351 2023.01.01 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 7727347 2023.01.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7727346 2023.01.01 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7726859 2023.01.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7726861 2023.01.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7726860 2023.01.01 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7726857 2023.01.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7726858 2023.01.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7726855 2023.01.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7726856 2023.01.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7724331 2023.01.01 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7724330 2023.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7724328 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7724325 2023.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7724327 2023.01.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7724329 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7724324 2023.01.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7724326 2023.01.01 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7724322 2023.01.01 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7724320 2023.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7724323 2023.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7724321 2023.01.01 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7724319 2023.01.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7724318 2023.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7724317 2023.01.01 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7724315 2023.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7724313 2023.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7724316 2023.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7724312 2023.01.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7724311 2023.01.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 7724314 2023.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7724310 2023.01.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 7724309 2023.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7724308 2023.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7724306 2023.01.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7724307 2023.01.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7724305 2023.01.01 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7724303 2023.01.01 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7724304 2023.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7724302 2023.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...