DRUŻYNA

Drużyna: Terespol. Obserwator: Andrzej Tarasiuk

Liczba gatunków: 132

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 303 4184 46 46 0 3 16 27
2 435 5295 56 51 0 2 19 30
3 764 5388 81 78 0 4 28 46
4 705 2915 108 89 0 10 33 46
5 965 3294 131 96 0 9 42 45
6 120 457 132 54 0 1 21 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8590485 2023.06.04 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8590260 2023.06.04 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8590221 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8590223 2023.06.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8590225 2023.06.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8590226 2023.06.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8590224 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8590222 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 8590227 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8589822 2023.06.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8589821 2023.06.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8589814 2023.06.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8589818 2023.06.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8589817 2023.06.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8589820 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589815 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8589816 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8589811 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8589810 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8589812 2023.06.04 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8589813 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8589808 2023.06.04 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8589819 2023.06.04 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8589809 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8589806 2023.06.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8589807 2023.06.04 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8584087 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584085 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584086 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8584092 2023.06.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 8584089 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8584093 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584090 2023.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8584088 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8584091 2023.06.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8584084 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8583109 2023.06.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8583106 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8582704 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8582624 2023.06.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8582625 2023.06.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8582526 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8582525 2023.06.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8582527 2023.06.03 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8582528 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8582524 2023.06.03 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8582365 2023.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8582366 2023.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8582362 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8582363 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8582360 2023.06.03 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8582364 2023.06.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8582361 2023.06.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582359 2023.06.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8582367 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8582358 2023.06.03 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8582357 2023.06.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8582356 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8582353 2023.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8582355 2023.06.03 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8582354 2023.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8582352 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8582351 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8582350 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8578129 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578128 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578094 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8578095 2023.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8578092 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8578093 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8578097 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8578091 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8578096 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578089 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8578088 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8578087 2023.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8578090 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8578086 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8576900 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576899 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8576898 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8576851 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8576850 2023.06.02 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8576852 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8576291 2023.06.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8576286 2023.06.02 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8576287 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8576288 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8576285 2023.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8576289 2023.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8576284 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8576283 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8574443 2023.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8574444 2023.06.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8574442 2023.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8574384 2023.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8574383 2023.06.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8574382 2023.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8574385 2023.06.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8574128 2023.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8574129 2023.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8574124 2023.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8574125 2023.06.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8574121 2023.06.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8574127 2023.06.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8574126 2023.06.01 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8574122 2023.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8574120 2023.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8574119 2023.06.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8574123 2023.06.01 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8574118 2023.06.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8574117 2023.06.01 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8574116 2023.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8573437 2023.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8573438 2023.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8571883 2023.06.01 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8571881 2023.06.01 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8571882 2023.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8571880 2023.06.01 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8571879 2023.06.01 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8568551 2023.05.31 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8568549 2023.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8568550 2023.05.31 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8568519 2023.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8568520 2023.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8568335 2023.05.31 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8568337 2023.05.31 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8568339 2023.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8568336 2023.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8568334 2023.05.31 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8568333 2023.05.31 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8568332 2023.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8568338 2023.05.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8568331 2023.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8567845 2023.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8567843 2023.05.31 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8567844 2023.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8567841 2023.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8567842 2023.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8567723 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8567722 2023.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8567721 2023.05.31 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8567720 2023.05.31 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8567718 2023.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8567719 2023.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8567717 2023.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8567715 2023.05.31 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8567714 2023.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8567713 2023.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8567712 2023.05.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8567710 2023.05.31 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8567709 2023.05.31 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8567708 2023.05.31 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8567707 2023.05.31 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8567706 2023.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8567705 2023.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8567704 2023.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8567702 2023.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8567703 2023.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567701 2023.05.31 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8567700 2023.05.31 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8567711 2023.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8567698 2023.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8567699 2023.05.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8567697 2023.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8566926 2023.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8566925 2023.05.31 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8566924 2023.05.31 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8563204 2023.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8563201 2023.05.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8563202 2023.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8563203 2023.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8563198 2023.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8563200 2023.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8563197 2023.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8563195 2023.05.30 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8563196 2023.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8563194 2023.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8563199 2023.05.30 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8562427 2023.05.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8562425 2023.05.30 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8562426 2023.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8562424 2023.05.30 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559283 2023.05.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8559285 2023.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 8559284 2023.05.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8558387 2023.05.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8558388 2023.05.29 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8558389 2023.05.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8558386 2023.05.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8557555 2023.05.29 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8557553 2023.05.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8557554 2023.05.29 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557552 2023.05.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8557550 2023.05.29 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8557551 2023.05.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8557549 2023.05.29 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8557548 2023.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8556970 2023.05.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8556969 2023.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8556968 2023.05.29 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8556967 2023.05.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556655 2023.05.29 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8556654 2023.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8556653 2023.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8556652 2023.05.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8556651 2023.05.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8556650 2023.05.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8550471 2023.05.28 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8550465 2023.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8550468 2023.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8550469 2023.05.28 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8549504 2023.05.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8549505 2023.05.28 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8549315 2023.05.28 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8549314 2023.05.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8548577 2023.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8548580 2023.05.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8548576 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8548575 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8548581 2023.05.28 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8548578 2023.05.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8548579 2023.05.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8548308 2023.05.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8548306 2023.05.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8548303 2023.05.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8548307 2023.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8548304 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8548305 2023.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8548302 2023.05.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8548301 2023.05.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8548300 2023.05.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8548296 2023.05.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8548297 2023.05.28 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 8548299 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8548295 2023.05.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8548294 2023.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8548298 2023.05.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8548293 2023.05.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8548292 2023.05.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8543013 2023.05.27 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8543012 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8542958 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8542959 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8542955 2023.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8542960 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542957 2023.05.27 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8542956 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8541821 2023.05.27 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8541822 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8541720 2023.05.27 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8541700 2023.05.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8541701 2023.05.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8541000 2023.05.27 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8541001 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8540989 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8540988 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8540987 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8540949 2023.05.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8540920 2023.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8540919 2023.05.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8540918 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8540860 2023.05.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8540861 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8540862 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8540863 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8540859 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8540858 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8540857 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8540855 2023.05.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 8540854 2023.05.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8540856 2023.05.27 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8540340 2023.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8540339 2023.05.27 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8540341 2023.05.27 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8539379 2023.05.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8539380 2023.05.27 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8536516 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8536517 2023.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8536416 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536415 2023.05.26 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8536244 2023.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8536243 2023.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8536242 2023.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8536167 2023.05.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8536166 2023.05.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8536170 2023.05.26 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8536169 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8536168 2023.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8536114 2023.05.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8536115 2023.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8536116 2023.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8536112 2023.05.26 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8536113 2023.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8536103 2023.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8536097 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8536102 2023.05.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8536099 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8536098 2023.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8536096 2023.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8536100 2023.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8536095 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8536101 2023.05.26 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8533978 2023.05.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8533979 2023.05.26 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8533669 2023.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8533668 2023.05.26 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8533667 2023.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8533666 2023.05.26 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8533665 2023.05.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8530233 2023.05.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8530122 2023.05.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8530121 2023.05.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8530119 2023.05.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8530120 2023.05.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8530123 2023.05.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8530167 2023.05.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8530164 2023.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8530165 2023.05.25 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8530166 2023.05.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8530163 2023.05.25 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8530162 2023.05.25 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8530161 2023.05.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8530158 2023.05.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 8530157 2023.05.25 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8530160 2023.05.25 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8530159 2023.05.25 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8530156 2023.05.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8530154 2023.05.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 8530155 2023.05.25 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8530152 2023.05.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8530153 2023.05.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8529416 2023.05.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8529414 2023.05.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8529417 2023.05.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8529413 2023.05.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8529410 2023.05.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8529411 2023.05.25 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8529412 2023.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8529415 2023.05.25 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8529102 2023.05.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8529115 2023.05.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8529103 2023.05.25 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8529031 2023.05.25 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8529030 2023.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529029 2023.05.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8529032 2023.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8529027 2023.05.25 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8529028 2023.05.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8529026 2023.05.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529025 2023.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8525966 2023.05.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8525967 2023.05.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8525694 2023.05.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8525693 2023.05.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8525691 2023.05.24 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8525692 2023.05.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8525690 2023.05.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8525687 2023.05.24 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8525688 2023.05.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8525685 2023.05.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8525684 2023.05.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8525689 2023.05.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8525678 2023.05.24 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8525686 2023.05.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8525677 2023.05.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8525679 2023.05.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8525683 2023.05.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8525682 2023.05.24 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8525681 2023.05.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8525680 2023.05.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8523688 2023.05.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8523687 2023.05.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8523624 2023.05.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8523618 2023.05.24 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8523619 2023.05.24 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8523623 2023.05.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8523621 2023.05.24 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8523620 2023.05.24 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8523617 2023.05.24 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 13 8523622 2023.05.24 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8518785 2023.05.23 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8518787 2023.05.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8518786 2023.05.23 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8518784 2023.05.23 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8518783 2023.05.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8518782 2023.05.23 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8518781 2023.05.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8518780 2023.05.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8518778 2023.05.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8518779 2023.05.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8518546 2023.05.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8518547 2023.05.23 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8518545 2023.05.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8518540 2023.05.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8518542 2023.05.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8518541 2023.05.23 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8518544 2023.05.23 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518539 2023.05.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8518538 2023.05.23 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8518537 2023.05.23 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8518543 2023.05.23 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8518536 2023.05.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8518533 2023.05.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8518535 2023.05.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8518534 2023.05.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8518532 2023.05.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8518531 2023.05.23 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8518530 2023.05.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8515843 2023.05.22 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8515820 2023.05.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8515821 2023.05.22 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8515819 2023.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8514893 2023.05.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8514890 2023.05.22 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8514886 2023.05.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 8514888 2023.05.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8514891 2023.05.22 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8514887 2023.05.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8514889 2023.05.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8514884 2023.05.22 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8514885 2023.05.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8514883 2023.05.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8514632 2023.05.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8514638 2023.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8514634 2023.05.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8514637 2023.05.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8514628 2023.05.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8514630 2023.05.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8514635 2023.05.22 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8514633 2023.05.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8514636 2023.05.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8514629 2023.05.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8514627 2023.05.22 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8514631 2023.05.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8513047 2023.05.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8513048 2023.05.22 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8513050 2023.05.22 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8513051 2023.05.22 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8513049 2023.05.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8513046 2023.05.22 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8512304 2023.05.22 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8512305 2023.05.22 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8512302 2023.05.22 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8512303 2023.05.22 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8512301 2023.05.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8512300 2023.05.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8512299 2023.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8512298 2023.05.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8512296 2023.05.22 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8512297 2023.05.22 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8512295 2023.05.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8512293 2023.05.22 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8512294 2023.05.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8512292 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8511805 2023.05.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8511804 2023.05.22 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8511803 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8511806 2023.05.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8511802 2023.05.22 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8511800 2023.05.22 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8511801 2023.05.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8511799 2023.05.22 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8511798 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8511797 2023.05.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8516021 2023.05.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8507413 2023.05.21 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8507412 2023.05.21 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8507414 2023.05.21 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8507055 2023.05.21 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8507056 2023.05.21 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8507052 2023.05.21 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8507046 2023.05.21 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8507050 2023.05.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8507051 2023.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8507049 2023.05.21 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8507054 2023.05.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507053 2023.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8507047 2023.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8507048 2023.05.21 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8504553 2023.05.21 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8504552 2023.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8504554 2023.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8500962 2023.05.21 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8500871 2023.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8500832 2023.05.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8500830 2023.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500829 2023.05.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8500827 2023.05.21 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8500828 2023.05.21 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8500825 2023.05.21 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8500831 2023.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8500826 2023.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8500824 2023.05.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497015 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8497016 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8496940 2023.05.20 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8496935 2023.05.20 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8496934 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8494662 2023.05.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8493931 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8493932 2023.05.20 LB
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8493930 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8493666 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8491968 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8491967 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8491969 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8491966 2023.05.20 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8490886 2023.05.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8490800 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8490799 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8490424 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8490425 2023.05.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8490422 2023.05.20 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8490423 2023.05.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8490426 2023.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8487445 2023.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8487442 2023.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8487444 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8487443 2023.05.19 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8487441 2023.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8487369 2023.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8487368 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8487364 2023.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8487367 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8487366 2023.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8487363 2023.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8487365 2023.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8485794 2023.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8485791 2023.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8485790 2023.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8485788 2023.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8485792 2023.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8485793 2023.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8485789 2023.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8485787 2023.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8485786 2023.05.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8485192 2023.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8485197 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8485194 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8485196 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8485191 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8485190 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8485195 2023.05.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8485193 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8485189 2023.05.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8485188 2023.05.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8484239 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8484235 2023.05.19 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8484236 2023.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8484240 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8484237 2023.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8484238 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8484234 2023.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8481523 2023.05.18 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8481522 2023.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8481526 2023.05.18 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8481525 2023.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8481520 2023.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8481521 2023.05.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8481524 2023.05.18 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8481306 2023.05.18 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8481305 2023.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8481301 2023.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8481302 2023.05.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8481303 2023.05.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 8481304 2023.05.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8480184 2023.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8480183 2023.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8480182 2023.05.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8477557 2023.05.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8477558 2023.05.17 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8477556 2023.05.17 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8477555 2023.05.17 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8477425 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477423 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8477421 2023.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8477422 2023.05.17 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8477424 2023.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8473467 2023.05.16 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8473465 2023.05.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8473468 2023.05.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8473464 2023.05.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8473463 2023.05.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8473462 2023.05.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8473466 2023.05.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8472333 2023.05.16 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8472247 2023.05.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8472243 2023.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 8472242 2023.05.16 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8472246 2023.05.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8472240 2023.05.16 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8472244 2023.05.16 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8472245 2023.05.16 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8472239 2023.05.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8472233 2023.05.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8472235 2023.05.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8472237 2023.05.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8472241 2023.05.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8472236 2023.05.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8472234 2023.05.16 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8472238 2023.05.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8472248 2023.05.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8472231 2023.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8472226 2023.05.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8472230 2023.05.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8472228 2023.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8472227 2023.05.16 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8472225 2023.05.16 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8472232 2023.05.16 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8472229 2023.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8468238 2023.05.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8468239 2023.05.15 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8468230 2023.05.15 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8467792 2023.05.15 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8467793 2023.05.15 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8467234 2023.05.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8466483 2023.05.15 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8459229 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8458909 2023.05.14 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8456585 2023.05.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8456586 2023.05.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8456587 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8455690 2023.05.14 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8455689 2023.05.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8455324 2023.05.14 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8455320 2023.05.14 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8455319 2023.05.14 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8455322 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8455321 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8455323 2023.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8454664 2023.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8454659 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8454666 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8454665 2023.05.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8454667 2023.05.14 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8454663 2023.05.14 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8454662 2023.05.14 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8454660 2023.05.14 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8454661 2023.05.14 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8454040 2023.05.14 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8454038 2023.05.14 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8454041 2023.05.14 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8454044 2023.05.14 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8454039 2023.05.14 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8463076 2023.05.14 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8463085 2023.05.14 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8443078 2023.05.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8443079 2023.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8443080 2023.05.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8443081 2023.05.13 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8443077 2023.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8443076 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8442745 2023.05.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8442752 2023.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8442751 2023.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8442750 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8442742 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442744 2023.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8442749 2023.05.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8442747 2023.05.13 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8442743 2023.05.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8442748 2023.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8442753 2023.05.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8442746 2023.05.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8440862 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 8440863 2023.05.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8440864 2023.05.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8439627 2023.05.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8439628 2023.05.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8439340 2023.05.13 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8439338 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8439336 2023.05.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8439339 2023.05.13 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8439334 2023.05.13 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8439335 2023.05.13 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8439337 2023.05.13 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8439333 2023.05.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8438958 2023.05.13 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 8438956 2023.05.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8438955 2023.05.13 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8438957 2023.05.13 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8438953 2023.05.13 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8438952 2023.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8438951 2023.05.13 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8438949 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8438950 2023.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8438954 2023.05.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8438948 2023.05.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8438947 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8438297 2023.05.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8438294 2023.05.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8438295 2023.05.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8438293 2023.05.13 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8438296 2023.05.13 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8445170 2023.05.13 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433979 2023.05.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8433978 2023.05.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8433980 2023.05.12 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8433739 2023.05.12 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8433409 2023.05.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8433207 2023.05.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8433206 2023.05.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8433009 2023.05.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8433006 2023.05.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433007 2023.05.12 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8433010 2023.05.12 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8433008 2023.05.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8432872 2023.05.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8432871 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8432873 2023.05.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8432869 2023.05.12 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8432870 2023.05.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 8432868 2023.05.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8432874 2023.05.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8432875 2023.05.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8432867 2023.05.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8431549 2023.05.12 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8431553 2023.05.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8431550 2023.05.12 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8431548 2023.05.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8431552 2023.05.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8431551 2023.05.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8428392 2023.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8428044 2023.05.11 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8428041 2023.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8428040 2023.05.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8428043 2023.05.11 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8428042 2023.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8428039 2023.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8427288 2023.05.11 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8427289 2023.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8427291 2023.05.11 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8427285 2023.05.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8427286 2023.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8427283 2023.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8427287 2023.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8427290 2023.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8427282 2023.05.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8427284 2023.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8424396 2023.05.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8424398 2023.05.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 8424397 2023.05.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8424395 2023.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8424394 2023.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8423796 2023.05.11 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8423798 2023.05.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8423797 2023.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8423793 2023.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8423795 2023.05.11 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8423794 2023.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 8419873 2023.05.10 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8419872 2023.05.10 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8419865 2023.05.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8419863 2023.05.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8419862 2023.05.10 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8419864 2023.05.10 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8419861 2023.05.10 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8419860 2023.05.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8419706 2023.05.10 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8419710 2023.05.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8419705 2023.05.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8419704 2023.05.10 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8419709 2023.05.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8419708 2023.05.10 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8419703 2023.05.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8419702 2023.05.10 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8419707 2023.05.10 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8419502 2023.05.10 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8419500 2023.05.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8419499 2023.05.10 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8419501 2023.05.10 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8419498 2023.05.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8419453 2023.05.10 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8419452 2023.05.10 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8419454 2023.05.10 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8418665 2023.05.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8418662 2023.05.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8418663 2023.05.10 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8418664 2023.05.10 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 12 8418666 2023.05.10 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8414553 2023.05.09 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8414552 2023.05.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8414056 2023.05.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8414055 2023.05.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8414052 2023.05.09 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8414057 2023.05.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8414051 2023.05.09 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8414054 2023.05.09 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8414053 2023.05.09 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413803 2023.05.09 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8413802 2023.05.09 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8413801 2023.05.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8413799 2023.05.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8413800 2023.05.09 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8413797 2023.05.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8413795 2023.05.09 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8413796 2023.05.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8413794 2023.05.09 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8413798 2023.05.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8413358 2023.05.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8413357 2023.05.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8413356 2023.05.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8413354 2023.05.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8413353 2023.05.09 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8413352 2023.05.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 8413350 2023.05.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8413355 2023.05.09 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8413351 2023.05.09 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413347 2023.05.09 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8413348 2023.05.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8413349 2023.05.09 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8413346 2023.05.09 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8413343 2023.05.09 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8413344 2023.05.09 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8413345 2023.05.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8413342 2023.05.09 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8409560 2023.05.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8409531 2023.05.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8409532 2023.05.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8409530 2023.05.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8409507 2023.05.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8409508 2023.05.08 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8409492 2023.05.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8409491 2023.05.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8409490 2023.05.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8409487 2023.05.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8409485 2023.05.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8409486 2023.05.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8409488 2023.05.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8409494 2023.05.08 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8409484 2023.05.08 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8409483 2023.05.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8409489 2023.05.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8409493 2023.05.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8408706 2023.05.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8408704 2023.05.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8408701 2023.05.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8408703 2023.05.08 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8408702 2023.05.08 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8408705 2023.05.08 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8410583 2023.05.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8403031 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8403035 2023.05.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8403034 2023.05.07 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8403030 2023.05.07 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8402706 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8402707 2023.05.07 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8402704 2023.05.07 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8402705 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8402708 2023.05.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8402563 2023.05.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8402560 2023.05.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8402562 2023.05.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8402561 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8402559 2023.05.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8402564 2023.05.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8402558 2023.05.07 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8402557 2023.05.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8392399 2023.05.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8392398 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8392397 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8392396 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8392394 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8392395 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8392400 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8392393 2023.05.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8392392 2023.05.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8392391 2023.05.06 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390693 2023.05.06 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8390570 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8390296 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8390295 2023.05.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8390297 2023.05.06 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390039 2023.05.06 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8390040 2023.05.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8389903 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8389902 2023.05.06 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8389901 2023.05.06 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8389795 2023.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8389793 2023.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8389792 2023.05.06 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8389794 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8389540 2023.05.06 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8389541 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8389538 2023.05.06 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8389537 2023.05.06 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8389534 2023.05.06 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8389533 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8389532 2023.05.06 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8389535 2023.05.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8389536 2023.05.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8389531 2023.05.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8389530 2023.05.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8389529 2023.05.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8389528 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8389527 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8389525 2023.05.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8389526 2023.05.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8389409 2023.05.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8389408 2023.05.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8389407 2023.05.06 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8389406 2023.05.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8389405 2023.05.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8383588 2023.05.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8383587 2023.05.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8383525 2023.05.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8383526 2023.05.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8383349 2023.05.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383350 2023.05.05 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8383198 2023.05.05 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8383197 2023.05.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8383199 2023.05.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8383195 2023.05.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8383196 2023.05.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8383194 2023.05.05 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8382342 2023.05.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8382206 2023.05.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8382205 2023.05.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8382204 2023.05.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 18 8381637 2023.05.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8381636 2023.05.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8381639 2023.05.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8381635 2023.05.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2