DRUŻYNA

Drużyna: Terespol. Obserwator: Andrzej Tarasiuk

Liczba gatunków: 157

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 303 4184 46 46 0 3 16 27
2 435 5295 56 51 0 2 19 30
3 764 5388 81 78 0 4 28 46
4 705 2915 108 89 0 10 33 46
5 965 3294 131 96 0 9 42 45
6 831 3234 135 78 0 4 34 40
7 723 4698 137 70 0 2 30 38
8 555 6526 142 69 0 5 23 41
9 579 4181 149 73 0 8 25 40
10 510 7003 156 69 2 5 23 39
11 296 3816 157 55 0 5 16 34
12 140 686 157 35 0 3 10 22
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9256113 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9256111 2023.12.10 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9256112 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9256110 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256114 2023.12.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9252287 2023.12.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9252286 2023.12.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9252285 2023.12.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9252284 2023.12.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9251120 2023.12.08 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9251119 2023.12.08 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251121 2023.12.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9250689 2023.12.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9250690 2023.12.08 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9250688 2023.12.08 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9250691 2023.12.08 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9250692 2023.12.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 9250687 2023.12.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248005 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9247733 2023.12.07 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9247734 2023.12.07 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9247730 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9247729 2023.12.07 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9247731 2023.12.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9247732 2023.12.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9247684 2023.12.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9247683 2023.12.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9247682 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9247680 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9247681 2023.12.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9247588 2023.12.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9247589 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9247590 2023.12.07 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9247586 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 9247587 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9246040 2023.12.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9246041 2023.12.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9246039 2023.12.06 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9245783 2023.12.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9245742 2023.12.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9245743 2023.12.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9245741 2023.12.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9245740 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9245739 2023.12.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9245687 2023.12.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9245688 2023.12.06 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9245689 2023.12.06 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9245686 2023.12.06 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9245621 2023.12.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9245556 2023.12.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9245557 2023.12.06 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9245555 2023.12.06 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9245554 2023.12.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9243484 2023.12.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9243483 2023.12.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9243486 2023.12.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9243485 2023.12.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9243203 2023.12.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242388 2023.12.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9242144 2023.12.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9242145 2023.12.05 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9242143 2023.12.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9242142 2023.12.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9242141 2023.12.05 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9241104 2023.12.04 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9241103 2023.12.04 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9241102 2023.12.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9241100 2023.12.04 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9241101 2023.12.04 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9241099 2023.12.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9240445 2023.12.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9240444 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9240446 2023.12.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9240447 2023.12.04 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9240324 2023.12.04 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9240325 2023.12.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9240322 2023.12.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9240323 2023.12.04 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9240326 2023.12.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9240321 2023.12.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9240320 2023.12.04 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9240318 2023.12.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9240319 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9240317 2023.12.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9240316 2023.12.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9240314 2023.12.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9240315 2023.12.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9240313 2023.12.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9240312 2023.12.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9240311 2023.12.04 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9239987 2023.12.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9241638 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9237165 2023.12.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9237164 2023.12.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9237166 2023.12.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9237163 2023.12.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9237167 2023.12.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9237162 2023.12.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9237161 2023.12.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9237160 2023.12.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9237159 2023.12.03 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9236124 2023.12.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236123 2023.12.03 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9236122 2023.12.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9236121 2023.12.03 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9233789 2023.12.02 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9233788 2023.12.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9233790 2023.12.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9233427 2023.12.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9233426 2023.12.02 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9233425 2023.12.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9233386 2023.12.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9233389 2023.12.02 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9233387 2023.12.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9233385 2023.12.02 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9233384 2023.12.02 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9233388 2023.12.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9233383 2023.12.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9233382 2023.12.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9232449 2023.12.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9231116 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9231060 2023.12.01 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9231059 2023.12.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9230912 2023.12.01 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9230911 2023.12.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9230909 2023.12.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9230908 2023.12.01 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9230910 2023.12.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9230907 2023.12.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9230913 2023.12.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9230903 2023.12.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9230904 2023.12.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9230905 2023.12.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9230715 2023.12.01 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9230714 2023.12.01 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9230573 2023.12.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9230417 2023.12.01 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9230415 2023.12.01 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9230414 2023.12.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9230416 2023.12.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9226250 2023.11.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9226251 2023.11.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9226052 2023.11.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9226051 2023.11.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9226050 2023.11.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226049 2023.11.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9226048 2023.11.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9226047 2023.11.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9226045 2023.11.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9226046 2023.11.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9226044 2023.11.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9226043 2023.11.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9225698 2023.11.29 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9225696 2023.11.29 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9225695 2023.11.29 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9225697 2023.11.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9225573 2023.11.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 34 9225574 2023.11.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9224194 2023.11.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9224191 2023.11.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9224193 2023.11.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9224189 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9224190 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9224188 2023.11.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9224192 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9224187 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9224186 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9224185 2023.11.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9223830 2023.11.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 9223831 2023.11.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9223829 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9222349 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9222350 2023.11.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9221094 2023.11.27 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9221093 2023.11.27 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9220821 2023.11.27 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9220706 2023.11.27 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9220705 2023.11.27 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9220704 2023.11.27 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9216982 2023.11.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9216981 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9216704 2023.11.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9216706 2023.11.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9216705 2023.11.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9216701 2023.11.26 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9216703 2023.11.26 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9216702 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9216700 2023.11.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9216698 2023.11.26 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9216699 2023.11.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9216696 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9216695 2023.11.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9216694 2023.11.26 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9216697 2023.11.26 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9219008 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9212658 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212657 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9212656 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9212654 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9212655 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9211618 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211619 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211617 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9207796 2023.11.23 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9207797 2023.11.23 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9207795 2023.11.23 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9207794 2023.11.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9207793 2023.11.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9206683 2023.11.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9206346 2023.11.22 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9206347 2023.11.22 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9206345 2023.11.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9206319 2023.11.22 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9206317 2023.11.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9206315 2023.11.22 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9206316 2023.11.22 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9206314 2023.11.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9206318 2023.11.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9206313 2023.11.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9206312 2023.11.22 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9205930 2023.11.22 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9205931 2023.11.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9205867 2023.11.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9205868 2023.11.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205865 2023.11.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9205866 2023.11.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 7 9202293 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9202292 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9202291 2023.11.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9202290 2023.11.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199080 2023.11.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9199053 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9198935 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9198930 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9198929 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9198928 2023.11.19 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9198390 2023.11.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9198025 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9197646 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9197647 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9197648 2023.11.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197645 2023.11.19 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9197649 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9197642 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9197643 2023.11.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9197644 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9197641 2023.11.19 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9197640 2023.11.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197325 2023.11.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9197138 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9197137 2023.11.19 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197136 2023.11.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197135 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9197134 2023.11.19 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9197050 2023.11.19 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9197049 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9197048 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197047 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9197046 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9194534 2023.11.18 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 28 9194535 2023.11.18 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9194246 2023.11.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9194244 2023.11.18 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9194242 2023.11.18 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 100 9194245 2023.11.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 9194243 2023.11.18 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9190186 2023.11.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9190185 2023.11.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9190184 2023.11.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9190183 2023.11.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9190182 2023.11.16 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9188183 2023.11.15 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9188179 2023.11.15 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9188180 2023.11.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9188178 2023.11.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9188177 2023.11.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9188176 2023.11.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9188175 2023.11.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9188174 2023.11.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9188173 2023.11.15 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9188075 2023.11.15 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9188074 2023.11.15 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9188071 2023.11.15 LB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9188073 2023.11.15 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9188070 2023.11.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9188072 2023.11.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9188001 2023.11.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9188000 2023.11.15 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9187939 2023.11.15 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 200 9187938 2023.11.15 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 22 9187900 2023.11.15 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9187853 2023.11.15 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9187854 2023.11.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9187852 2023.11.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9187851 2023.11.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9187850 2023.11.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9187849 2023.11.15 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9187848 2023.11.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9187808 2023.11.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9187807 2023.11.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9187805 2023.11.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9187806 2023.11.15 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9187723 2023.11.15 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9187722 2023.11.15 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9187724 2023.11.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9187721 2023.11.15 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9184185 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9184183 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 9184182 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9184184 2023.11.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9181015 2023.11.12 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9181016 2023.11.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9181014 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9179369 2023.11.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9178397 2023.11.12 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9178398 2023.11.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9178396 2023.11.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9178370 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9178368 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9178369 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9177250 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9178364 2023.11.12 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9178359 2023.11.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9178363 2023.11.12 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9178360 2023.11.12 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9178357 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9178356 2023.11.12 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9174365 2023.11.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9175614 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9175612 2023.11.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9174363 2023.11.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9175611 2023.11.11 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9175519 2023.11.11 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 9175484 2023.11.11 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9173455 2023.11.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9173456 2023.11.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9173641 2023.11.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9173408 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9173694 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9173409 2023.11.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9173416 2023.11.11 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9173417 2023.11.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9168425 2023.11.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9168424 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9168242 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9168241 2023.11.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9168243 2023.11.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9168240 2023.11.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9168244 2023.11.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9165956 2023.11.08 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9165955 2023.11.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9165954 2023.11.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9165953 2023.11.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9165952 2023.11.08 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9165706 2023.11.08 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9165448 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9165302 2023.11.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9165301 2023.11.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9165244 2023.11.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9165242 2023.11.08 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9165243 2023.11.08 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9165230 2023.11.08 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9165228 2023.11.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9165227 2023.11.08 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9165226 2023.11.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9165225 2023.11.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9165222 2023.11.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9165223 2023.11.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9165224 2023.11.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9162461 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9162460 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9161683 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9161682 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9161681 2023.11.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9155536 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9155534 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9155296 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155290 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9155291 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9155289 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 42 9155288 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9155287 2023.11.05 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9155293 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9155286 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9155285 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9155292 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9155283 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9155284 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9155281 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9155282 2023.11.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9152070 2023.11.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9152071 2023.11.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9151201 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9151200 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9151202 2023.11.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 82 9151023 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9150035 2023.11.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9150034 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9150033 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9149750 2023.11.04 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9149749 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9149748 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9149328 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9149329 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9149327 2023.11.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9149330 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9149325 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9149326 2023.11.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9149324 2023.11.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9149323 2023.11.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9149322 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9149010 2023.11.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9149009 2023.11.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9152108 2023.11.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9145004 2023.11.02 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 9145003 2023.11.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9145005 2023.11.02 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9144561 2023.11.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9144518 2023.11.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9144517 2023.11.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9144516 2023.11.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9144503 2023.11.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9144505 2023.11.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9144504 2023.11.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9144502 2023.11.02 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9144363 2023.11.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9144187 2023.11.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9144180 2023.11.02 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9144181 2023.11.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9144179 2023.11.02 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9143744 2023.11.02 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9143743 2023.11.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9139872 2023.11.01 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9139873 2023.11.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9139870 2023.11.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9139871 2023.11.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9138216 2023.10.31 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9138215 2023.10.31 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9138214 2023.10.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9138157 2023.10.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9138156 2023.10.31 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9138158 2023.10.31 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9138091 2023.10.31 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9138092 2023.10.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9138090 2023.10.31 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9138089 2023.10.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9138087 2023.10.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9138088 2023.10.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9138084 2023.10.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9138086 2023.10.31 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9138085 2023.10.31 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9137853 2023.10.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9137852 2023.10.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9137851 2023.10.31 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9137849 2023.10.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9137850 2023.10.31 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9137837 2023.10.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9137827 2023.10.31 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9137826 2023.10.31 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9137794 2023.10.31 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9137783 2023.10.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9137696 2023.10.31 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9137695 2023.10.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9137694 2023.10.31 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9137693 2023.10.31 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9137692 2023.10.31 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9139594 2023.10.31 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9136240 2023.10.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9136239 2023.10.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9136238 2023.10.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9136237 2023.10.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9136235 2023.10.30 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9136236 2023.10.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9136233 2023.10.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9136232 2023.10.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9136231 2023.10.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9136230 2023.10.30 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9136228 2023.10.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9136229 2023.10.30 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9136234 2023.10.30 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9131742 2023.10.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9131741 2023.10.29 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9131740 2023.10.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9131739 2023.10.29 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9131738 2023.10.29 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9131736 2023.10.29 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9131733 2023.10.29 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9131737 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9131724 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9131720 2023.10.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131420 2023.10.29 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9131418 2023.10.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9131419 2023.10.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9131422 2023.10.29 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9131417 2023.10.29 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9129990 2023.10.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9129989 2023.10.29 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129370 2023.10.29 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9129369 2023.10.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9129365 2023.10.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9129368 2023.10.29 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 28 9129366 2023.10.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9129367 2023.10.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9129364 2023.10.29 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9129043 2023.10.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9129040 2023.10.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129042 2023.10.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9129041 2023.10.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9129038 2023.10.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9129039 2023.10.29 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9129037 2023.10.29 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9129036 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9129035 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9129034 2023.10.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 9133311 2023.10.29 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9133321 2023.10.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9126169 2023.10.28 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9125111 2023.10.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9125110 2023.10.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9125004 2023.10.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 9125098 2023.10.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9124333 2023.10.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9124334 2023.10.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9124332 2023.10.28 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9124331 2023.10.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9125096 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9124871 2023.10.28 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9124872 2023.10.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9124904 2023.10.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9125091 2023.10.28 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9125089 2023.10.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9124903 2023.10.28 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9122237 2023.10.27 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9122236 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9122234 2023.10.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9122235 2023.10.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9122231 2023.10.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9122230 2023.10.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9122232 2023.10.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9122233 2023.10.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9122229 2023.10.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 7 9122228 2023.10.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9122227 2023.10.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9118077 2023.10.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9118078 2023.10.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9118076 2023.10.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9118075 2023.10.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9117961 2023.10.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9117960 2023.10.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9117957 2023.10.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9117959 2023.10.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9117958 2023.10.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9117915 2023.10.25 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9117914 2023.10.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9117912 2023.10.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9117913 2023.10.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9113091 2023.10.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9113089 2023.10.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9113090 2023.10.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9112713 2023.10.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9112712 2023.10.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9112587 2023.10.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9112586 2023.10.23 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9112588 2023.10.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9112585 2023.10.23 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9112584 2023.10.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9112542 2023.10.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9112541 2023.10.23 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9112540 2023.10.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9112511 2023.10.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9112513 2023.10.23 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9112510 2023.10.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9112512 2023.10.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9112508 2023.10.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9112509 2023.10.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9112228 2023.10.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9112227 2023.10.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9112229 2023.10.23 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9112226 2023.10.23 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109956 2023.10.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9109958 2023.10.22 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9109957 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9109955 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9109692 2023.10.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9109690 2023.10.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9109691 2023.10.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9109689 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9109372 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109348 2023.10.22 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9109349 2023.10.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9109325 2023.10.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9109323 2023.10.22 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 9109324 2023.10.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9109322 2023.10.22 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9109320 2023.10.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9109319 2023.10.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9109312 2023.10.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9109309 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109313 2023.10.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 9109311 2023.10.22 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9109310 2023.10.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9109369 2023.10.22 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9109370 2023.10.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9109371 2023.10.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9109307 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9101428 2023.10.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 11 9101427 2023.10.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9101426 2023.10.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9098820 2023.10.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9098824 2023.10.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9098823 2023.10.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9098819 2023.10.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9098818 2023.10.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9098822 2023.10.19 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9098821 2023.10.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9098685 2023.10.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9098684 2023.10.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9098683 2023.10.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9098682 2023.10.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9098680 2023.10.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9098681 2023.10.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9098662 2023.10.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9098663 2023.10.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9098636 2023.10.19 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9098637 2023.10.19 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9098635 2023.10.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9098633 2023.10.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9098634 2023.10.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9098631 2023.10.19 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9098630 2023.10.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9098628 2023.10.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9098632 2023.10.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9098629 2023.10.19 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9096100 2023.10.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9096099 2023.10.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9096098 2023.10.18 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9096101 2023.10.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9096096 2023.10.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9096097 2023.10.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9096095 2023.10.18 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9095815 2023.10.18 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9095814 2023.10.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9095813 2023.10.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9095812 2023.10.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9095811 2023.10.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9095240 2023.10.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9095242 2023.10.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9095237 2023.10.18 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 150 9095241 2023.10.18 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9095235 2023.10.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9095236 2023.10.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9095239 2023.10.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9095238 2023.10.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9095234 2023.10.18 LB
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9092444 2023.10.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9090369 2023.10.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9090370 2023.10.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9090264 2023.10.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9090266 2023.10.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9090265 2023.10.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9090261 2023.10.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 9090262 2023.10.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9090263 2023.10.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9090260 2023.10.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9090043 2023.10.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 18 9090041 2023.10.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9090042 2023.10.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9090039 2023.10.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9090040 2023.10.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9086962 2023.10.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9086960 2023.10.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9086944 2023.10.15 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 9086942 2023.10.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9086945 2023.10.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9086943 2023.10.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9086554 2023.10.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9086552 2023.10.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9086553 2023.10.15 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9085364 2023.10.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9085177 2023.10.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9085104 2023.10.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9085103 2023.10.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9085102 2023.10.15 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9084815 2023.10.15 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084814 2023.10.15 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9084813 2023.10.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9084812 2023.10.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9084810 2023.10.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9084811 2023.10.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 6 9080639 2023.10.14 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9080637 2023.10.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9080640 2023.10.14 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9080638 2023.10.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9080119 2023.10.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9080118 2023.10.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9080120 2023.10.14 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9080117 2023.10.14 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9080116 2023.10.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9080114 2023.10.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9080115 2023.10.14 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9076843 2023.10.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9076770 2023.10.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9076769 2023.10.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9076771 2023.10.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9076471 2023.10.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9076472 2023.10.13 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9076470 2023.10.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9076473 2023.10.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9076469 2023.10.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9076468 2023.10.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9076467 2023.10.13 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9075973 2023.10.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9075972 2023.10.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9074644 2023.10.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9074643 2023.10.13 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9074642 2023.10.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9074640 2023.10.13 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9074639 2023.10.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9074641 2023.10.13 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9072513 2023.10.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9071379 2023.10.12 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071378 2023.10.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9071377 2023.10.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9071376 2023.10.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9071375 2023.10.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9071252 2023.10.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9071251 2023.10.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9071250 2023.10.12 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9071239 2023.10.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9071238 2023.10.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9071161 2023.10.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9071160 2023.10.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9071159 2023.10.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9071158 2023.10.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9071118 2023.10.12 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9071117 2023.10.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9071116 2023.10.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9071115 2023.10.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9071114 2023.10.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9071113 2023.10.12 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9071112 2023.10.12 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9070862 2023.10.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9070847 2023.10.12 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9070846 2023.10.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9070845 2023.10.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9070844 2023.10.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9070843 2023.10.12 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9068390 2023.10.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9068389 2023.10.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9068388 2023.10.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9068387 2023.10.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9068343 2023.10.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9068342 2023.10.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9068341 2023.10.11 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9068180 2023.10.11 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9068179 2023.10.11 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9068181 2023.10.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9068178 2023.10.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9067927 2023.10.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9067926 2023.10.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9067925 2023.10.11 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9066995 2023.10.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9066994 2023.10.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9066993 2023.10.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9066989 2023.10.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9066990 2023.10.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9066991 2023.10.10 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9065805 2023.10.10 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9065804 2023.10.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9065803 2023.10.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9065806 2023.10.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9065802 2023.10.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9065800 2023.10.10 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9065801 2023.10.10 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9065798 2023.10.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9065799 2023.10.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9065578 2023.10.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9065577 2023.10.10 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 9065576 2023.10.10 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9065575 2023.10.10 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9065573 2023.10.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9065574 2023.10.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9065572 2023.10.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9065571 2023.10.10 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9065219 2023.10.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9065221 2023.10.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9065220 2023.10.10 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9065210 2023.10.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9065209 2023.10.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9065208 2023.10.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9065137 2023.10.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9065080 2023.10.10 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9065079 2023.10.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9065078 2023.10.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9064759 2023.10.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9064758 2023.10.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9064757 2023.10.10 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9064756 2023.10.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9064755 2023.10.10 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 100 9064754 2023.10.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9062798 2023.10.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9062795 2023.10.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9062763 2023.10.09 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9062766 2023.10.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9062765 2023.10.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9062764 2023.10.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9062762 2023.10.09 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9062401 2023.10.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9062400 2023.10.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9062399 2023.10.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9062397 2023.10.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9062398 2023.10.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9062100 2023.10.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9061853 2023.10.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9061854 2023.10.09 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9061852 2023.10.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9061851 2023.10.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9055326 2023.10.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9055310 2023.10.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9055309 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055255 2023.10.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9055254 2023.10.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9055253 2023.10.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9055107 2023.10.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9055106 2023.10.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9055104 2023.10.08 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 200 9055105 2023.10.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9055103 2023.10.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9051275 2023.10.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9051274 2023.10.07 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9051208 2023.10.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9051207 2023.10.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9051072 2023.10.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9051071 2023.10.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9050971 2023.10.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9050972 2023.10.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9050970 2023.10.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9050969 2023.10.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9050552 2023.10.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9050551 2023.10.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9050453 2023.10.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9050451 2023.10.07 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9050452 2023.10.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9050450 2023.10.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9050373 2023.10.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9050372 2023.10.07 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9050286 2023.10.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9050287 2023.10.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9050285 2023.10.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9052322 2023.10.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 70 9048709 2023.10.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9048552 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9048551 2023.10.06 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 9048550 2023.10.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9048548 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9048549 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9048546 2023.10.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9048545 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9048544 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9048543 2023.10.06 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9048547 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9047482 2023.10.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9047274 2023.10.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9047273 2023.10.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9047272 2023.10.06 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9047275 2023.10.06 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9047271 2023.10.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9047270 2023.10.06 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9047162 2023.10.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 4 9047161 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9047160 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9047158 2023.10.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9047159 2023.10.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9047157 2023.10.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9047156 2023.10.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9046953 2023.10.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9046951 2023.10.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9046952 2023.10.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9046949 2023.10.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9046950 2023.10.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9045088 2023.10.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9045086 2023.10.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9045087 2023.10.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9045085 2023.10.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9044752 2023.10.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9044751 2023.10.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9044715 2023.10.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9044713 2023.10.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9044714 2023.10.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9044712 2023.10.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9044643 2023.10.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9044642 2023.10.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9044641 2023.10.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9042450 2023.10.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9042449 2023.10.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9041954 2023.10.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9041953 2023.10.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9041952 2023.10.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 80 9041950 2023.10.04 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9041821 2023.10.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9041809 2023.10.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9041808 2023.10.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9035244 2023.10.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9035243 2023.10.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9035226 2023.10.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 7 9035225 2023.10.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9035223 2023.10.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9035227 2023.10.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9035224 2023.10.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9035222 2023.10.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9033584 2023.10.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9033586 2023.10.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9033585 2023.10.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9033583 2023.10.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9033587 2023.10.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9033580 2023.10.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9033579 2023.10.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033561 2023.10.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9033560 2023.10.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9033559 2023.10.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9033513 2023.10.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9033516 2023.10.02 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9033514 2023.10.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9033388 2023.10.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033387 2023.10.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9033386 2023.10.02 LB