DRUŻYNA

Drużyna: Eksplor. Obserwator: Artur Staszewski

Liczba gatunków: 214

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 409 14056 77 77 0 7 30 40
2 480 10446 89 82 0 9 31 42
3 708 17305 115 104 0 11 45 48
4 591 4345 146 129 0 17 63 49
5 517 2421 174 123 0 20 61 42
6 326 3572 179 120 0 17 62 41
7 444 18342 186 129 0 27 62 40
8 332 32137 193 110 0 18 53 39
9 705 32825 201 133 0 28 58 47
10 732 23029 206 115 3 16 47 49
11 704 17760 211 102 1 21 38 42
12 741 11640 214 95 0 18 37 40
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9308116 2023.12.31 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9308115 2023.12.31 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9308131 2023.12.31 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9308130 2023.12.31 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9308124 2023.12.31 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9308120 2023.12.31 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9308119 2023.12.31 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9308117 2023.12.31 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9308121 2023.12.31 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9308118 2023.12.31 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 60 9304732 2023.12.30 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 9304733 2023.12.30 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9304730 2023.12.30 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 80 9304731 2023.12.30 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9304726 2023.12.30 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9304727 2023.12.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9304729 2023.12.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9304154 2023.12.30 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9304153 2023.12.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9304152 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9304151 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9304150 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9304149 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9304148 2023.12.30 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9304147 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9304146 2023.12.30 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 9304145 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9304144 2023.12.30 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9304143 2023.12.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9304142 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9304141 2023.12.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9304140 2023.12.30 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9304139 2023.12.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9304138 2023.12.30 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9304137 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9304136 2023.12.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9304135 2023.12.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9304134 2023.12.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9304133 2023.12.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9304132 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9304131 2023.12.30 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9304130 2023.12.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9304129 2023.12.30 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9304128 2023.12.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9304127 2023.12.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9304126 2023.12.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9304125 2023.12.30 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9304124 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9304123 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9304122 2023.12.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9304121 2023.12.30 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 9304120 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9304119 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9304118 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9304117 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9304116 2023.12.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9304115 2023.12.30 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9304114 2023.12.30 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9304113 2023.12.30 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9304112 2023.12.30 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9304111 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9304110 2023.12.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9304109 2023.12.30 ZP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 9304876 2023.12.30 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9296521 2023.12.27 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9296330 2023.12.27 ZP
pospolity sroka, Pica pica 3 9296329 2023.12.27 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9296328 2023.12.27 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9296327 2023.12.27 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9296326 2023.12.27 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9296325 2023.12.27 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9296324 2023.12.27 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 9296323 2023.12.27 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9296322 2023.12.27 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9296321 2023.12.27 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9296320 2023.12.27 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9296319 2023.12.27 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9296317 2023.12.27 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9296316 2023.12.27 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9296315 2023.12.27 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9296314 2023.12.27 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9296313 2023.12.27 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9296312 2023.12.27 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9296311 2023.12.27 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9296310 2023.12.27 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9296309 2023.12.27 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9296308 2023.12.27 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9296307 2023.12.27 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9296306 2023.12.27 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9296305 2023.12.27 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9295273 2023.12.27 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9294249 2023.12.26 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9294248 2023.12.26 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9294247 2023.12.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9293385 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9293386 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 9293384 2023.12.26 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9293381 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9293382 2023.12.26 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9293383 2023.12.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9293379 2023.12.26 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 80 9293378 2023.12.26 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9293377 2023.12.26 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9293376 2023.12.26 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9293380 2023.12.26 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9293375 2023.12.26 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9290743 2023.12.25 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9290742 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9290741 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9290740 2023.12.25 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9290739 2023.12.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9290738 2023.12.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9290737 2023.12.25 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9290736 2023.12.25 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9290735 2023.12.25 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9290733 2023.12.25 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9290732 2023.12.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9290731 2023.12.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9290730 2023.12.25 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9290729 2023.12.25 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9290728 2023.12.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9290727 2023.12.25 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9290725 2023.12.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9290724 2023.12.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9290723 2023.12.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9290722 2023.12.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290721 2023.12.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9290720 2023.12.25 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9290719 2023.12.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9290718 2023.12.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9290717 2023.12.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9290716 2023.12.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9290715 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9290714 2023.12.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9290713 2023.12.25 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9290711 2023.12.25 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9290710 2023.12.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9290709 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9290708 2023.12.25 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9290707 2023.12.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 9290706 2023.12.25 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9290705 2023.12.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9290704 2023.12.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9290703 2023.12.25 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9290702 2023.12.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9290701 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9290700 2023.12.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9290699 2023.12.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290698 2023.12.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9290697 2023.12.25 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9290696 2023.12.25 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9290695 2023.12.25 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9290694 2023.12.25 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9290693 2023.12.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9290692 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9290159 2023.12.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9285648 2023.12.22 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9275077 2023.12.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9275074 2023.12.17 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 9275072 2023.12.17 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 9275073 2023.12.17 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9275075 2023.12.17 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9275071 2023.12.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9275076 2023.12.17 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9274741 2023.12.17 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9274740 2023.12.17 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9274739 2023.12.17 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9274738 2023.12.17 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9274737 2023.12.17 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9274736 2023.12.17 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9274735 2023.12.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9274734 2023.12.17 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9274733 2023.12.17 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9274732 2023.12.17 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9274731 2023.12.17 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9274730 2023.12.17 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9274729 2023.12.17 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 370 9274728 2023.12.17 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9274727 2023.12.17 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 9274726 2023.12.17 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9274725 2023.12.17 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9274724 2023.12.17 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 40 9274723 2023.12.17 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9274722 2023.12.17 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9274721 2023.12.17 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9274720 2023.12.17 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9274719 2023.12.17 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9274717 2023.12.17 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9274716 2023.12.17 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9274715 2023.12.17 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9274714 2023.12.17 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9274713 2023.12.17 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9274712 2023.12.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 450 9275623 2023.12.17 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9275625 2023.12.17 ZP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 18 9275614 2023.12.17 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9275610 2023.12.17 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 42 9275626 2023.12.17 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9270797 2023.12.16 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9270796 2023.12.16 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9270795 2023.12.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9270794 2023.12.16 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9270793 2023.12.16 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9270792 2023.12.16 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9270790 2023.12.16 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9270789 2023.12.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9270788 2023.12.16 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9270787 2023.12.16 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9270786 2023.12.16 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9270785 2023.12.16 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9270784 2023.12.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9270783 2023.12.16 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9270782 2023.12.16 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9270396 2023.12.16 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9270395 2023.12.16 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9270394 2023.12.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270393 2023.12.16 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9270392 2023.12.16 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9270391 2023.12.16 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9270390 2023.12.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270389 2023.12.16 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9270388 2023.12.16 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9270387 2023.12.16 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9270386 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 9270385 2023.12.16 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9270384 2023.12.16 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9270383 2023.12.16 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9270382 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9270412 2023.12.16 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9270411 2023.12.16 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9270410 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9270409 2023.12.16 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9270408 2023.12.16 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9270407 2023.12.16 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9270405 2023.12.16 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9270404 2023.12.16 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9270403 2023.12.16 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9270402 2023.12.16 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9270401 2023.12.16 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9270400 2023.12.16 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9270399 2023.12.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9270398 2023.12.16 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9270397 2023.12.16 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9270091 2023.12.16 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9270090 2023.12.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270089 2023.12.16 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9270088 2023.12.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9270087 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 9270085 2023.12.16 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9270084 2023.12.16 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9270083 2023.12.16 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9270082 2023.12.16 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9270081 2023.12.16 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9270080 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9270079 2023.12.16 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9270078 2023.12.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9270077 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 9 9270076 2023.12.16 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9270075 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9270074 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9270073 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 44 9270072 2023.12.16 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9270071 2023.12.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9270070 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9270069 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9270068 2023.12.16 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9270067 2023.12.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270066 2023.12.16 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 9270065 2023.12.16 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9270064 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 9270062 2023.12.16 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9270063 2023.12.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9270061 2023.12.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9270060 2023.12.16 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 9270059 2023.12.16 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9270058 2023.12.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9270056 2023.12.16 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9270055 2023.12.16 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9270054 2023.12.16 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9270053 2023.12.16 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9270052 2023.12.16 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9270051 2023.12.16 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9270050 2023.12.16 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9270049 2023.12.16 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9270048 2023.12.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9270047 2023.12.16 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9267212 2023.12.14 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9267016 2023.12.14 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9266817 2023.12.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 600 9266816 2023.12.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 50 9266815 2023.12.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 9266814 2023.12.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9266813 2023.12.14 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9266812 2023.12.14 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 9266811 2023.12.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9266810 2023.12.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9266809 2023.12.14 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9266808 2023.12.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9266807 2023.12.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9266806 2023.12.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9266805 2023.12.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9266804 2023.12.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9266803 2023.12.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 150 9266802 2023.12.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 9266801 2023.12.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 24 9266800 2023.12.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9266799 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 9266798 2023.12.14 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9266797 2023.12.14 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9266796 2023.12.14 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9266795 2023.12.14 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9266794 2023.12.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9266793 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9266792 2023.12.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9266791 2023.12.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9266790 2023.12.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9266789 2023.12.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1000 9266788 2023.12.14 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9266787 2023.12.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9266786 2023.12.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9266785 2023.12.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 9266784 2023.12.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9266783 2023.12.14 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9266781 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9266780 2023.12.14 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 9266779 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9266778 2023.12.14 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9266777 2023.12.14 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9266776 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9266775 2023.12.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9266774 2023.12.14 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9266773 2023.12.14 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9266772 2023.12.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9266771 2023.12.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9266770 2023.12.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9266769 2023.12.14 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9266768 2023.12.14 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9266767 2023.12.14 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9266766 2023.12.14 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9266764 2023.12.14 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9266763 2023.12.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 9266762 2023.12.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 9266761 2023.12.14 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9266760 2023.12.14 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9266759 2023.12.14 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9266758 2023.12.14 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9266757 2023.12.14 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9266756 2023.12.14 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9266755 2023.12.14 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9266754 2023.12.14 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9266753 2023.12.14 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9266752 2023.12.14 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9266750 2023.12.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 130 9266519 2023.12.14 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9266518 2023.12.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9266517 2023.12.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9268494 2023.12.14 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9268499 2023.12.14 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 140 9268493 2023.12.14 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9258088 2023.12.10 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9258087 2023.12.10 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9258086 2023.12.10 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9258085 2023.12.10 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9258084 2023.12.10 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9258082 2023.12.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9258080 2023.12.10 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9258079 2023.12.10 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9258078 2023.12.10 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9258077 2023.12.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9254215 2023.12.09 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9253849 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9253848 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9253847 2023.12.09 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9253846 2023.12.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253845 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9253844 2023.12.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9253864 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9253863 2023.12.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253862 2023.12.09 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9253861 2023.12.09 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9253860 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9253859 2023.12.09 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9253858 2023.12.09 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9253857 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9254457 2023.12.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9254456 2023.12.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9254455 2023.12.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9254454 2023.12.09 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9254453 2023.12.09 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9254452 2023.12.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9254451 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9254450 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253843 2023.12.09 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9253842 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9253841 2023.12.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9253840 2023.12.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9253839 2023.12.09 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9253838 2023.12.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9253837 2023.12.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9253836 2023.12.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9253835 2023.12.09 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9253834 2023.12.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253833 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253832 2023.12.09 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9253831 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9253830 2023.12.09 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9253829 2023.12.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9253827 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9253826 2023.12.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9253825 2023.12.09 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9253824 2023.12.09 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9253823 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253822 2023.12.09 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9253821 2023.12.09 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9253820 2023.12.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9253819 2023.12.09 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9253818 2023.12.09 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9253817 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9253816 2023.12.09 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9253815 2023.12.09 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9253814 2023.12.09 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9253813 2023.12.09 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9253812 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9253305 2023.12.09 ZP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9253304 2023.12.09 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9253303 2023.12.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9253302 2023.12.09 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9253301 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253300 2023.12.09 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9253299 2023.12.09 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9253298 2023.12.09 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9253297 2023.12.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9253296 2023.12.09 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9253295 2023.12.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9253294 2023.12.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9253293 2023.12.09 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9253292 2023.12.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9253291 2023.12.09 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9253290 2023.12.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9253288 2023.12.09 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9253287 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9253286 2023.12.09 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9253285 2023.12.09 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9253284 2023.12.09 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9253283 2023.12.09 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9253282 2023.12.09 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 9253281 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253280 2023.12.09 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9253279 2023.12.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9253278 2023.12.09 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9253277 2023.12.09 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9253276 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9253275 2023.12.09 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9253274 2023.12.09 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9253272 2023.12.09 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9253271 2023.12.09 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9253270 2023.12.09 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9253269 2023.12.09 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9253268 2023.12.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9253267 2023.12.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253266 2023.12.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253265 2023.12.09 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9253264 2023.12.09 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9253263 2023.12.09 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9253262 2023.12.09 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9253261 2023.12.09 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9253260 2023.12.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9253259 2023.12.09 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9253258 2023.12.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9253257 2023.12.09 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9252838 2023.12.09 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9247827 2023.12.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9247826 2023.12.07 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9247825 2023.12.07 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9247824 2023.12.07 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9247823 2023.12.07 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9247822 2023.12.07 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9247821 2023.12.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9247820 2023.12.07 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9247819 2023.12.07 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 22 9247817 2023.12.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9247816 2023.12.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9247815 2023.12.07 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 80 9247814 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9247813 2023.12.07 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9247812 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9247811 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9247810 2023.12.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9247809 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9247808 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9247807 2023.12.07 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 9247806 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9247805 2023.12.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 800 9247804 2023.12.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9247803 2023.12.07 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9247802 2023.12.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9247801 2023.12.07 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9247800 2023.12.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9247799 2023.12.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9247798 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9247797 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9247796 2023.12.07 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 9247795 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9247794 2023.12.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9247793 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9247792 2023.12.07 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9247791 2023.12.07 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 90 9247790 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 9247789 2023.12.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 700 9247788 2023.12.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9247787 2023.12.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9247786 2023.12.07 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9247785 2023.12.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9247784 2023.12.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9247783 2023.12.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9247782 2023.12.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9247781 2023.12.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9247780 2023.12.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9247779 2023.12.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9247778 2023.12.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9247777 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9247776 2023.12.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9247775 2023.12.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9247774 2023.12.07 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9247773 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9247772 2023.12.07 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9247771 2023.12.07 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9247770 2023.12.07 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9247769 2023.12.07 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9247768 2023.12.07 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9247767 2023.12.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9247766 2023.12.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9247765 2023.12.07 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9247764 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 9247763 2023.12.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 9247762 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9247761 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9247760 2023.12.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9247759 2023.12.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9247758 2023.12.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9247757 2023.12.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9247756 2023.12.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9247755 2023.12.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9247754 2023.12.07 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9247753 2023.12.07 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9247752 2023.12.07 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9247751 2023.12.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9247750 2023.12.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9247749 2023.12.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9247748 2023.12.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9247747 2023.12.07 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9247746 2023.12.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9247745 2023.12.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9247744 2023.12.07 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9247743 2023.12.07 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9247742 2023.12.07 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9247555 2023.12.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 160 9247554 2023.12.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9243413 2023.12.05 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9243412 2023.12.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9243411 2023.12.05 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9243410 2023.12.05 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9243409 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243408 2023.12.05 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9243407 2023.12.05 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9243406 2023.12.05 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9243405 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243404 2023.12.05 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9243403 2023.12.05 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9243402 2023.12.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9243401 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243400 2023.12.05 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9243399 2023.12.05 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9243398 2023.12.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9243544 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243543 2023.12.05 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9243542 2023.12.05 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9243541 2023.12.05 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9243540 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243539 2023.12.05 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9243538 2023.12.05 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9243537 2023.12.05 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9243536 2023.12.05 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9243535 2023.12.05 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9243534 2023.12.05 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9243533 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9243532 2023.12.05 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9243531 2023.12.05 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9243530 2023.12.05 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9243529 2023.12.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9236203 2023.12.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9236202 2023.12.03 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9236201 2023.12.03 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9236200 2023.12.03 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9236199 2023.12.03 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9236198 2023.12.03 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9236197 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9236196 2023.12.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9236195 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9236194 2023.12.03 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9236193 2023.12.03 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236192 2023.12.03 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9236191 2023.12.03 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9236307 2023.12.03 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9236306 2023.12.03 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236305 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9236304 2023.12.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 9236303 2023.12.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9236302 2023.12.03 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9236301 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9236299 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 4 9236298 2023.12.03 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236297 2023.12.03 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236296 2023.12.03 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9236295 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 6 9236294 2023.12.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9236293 2023.12.03 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9236292 2023.12.03 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9236189 2023.12.03 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236188 2023.12.03 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9236187 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9236186 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9236185 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9236184 2023.12.03 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9236183 2023.12.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9236182 2023.12.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236181 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9236180 2023.12.03 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9236179 2023.12.03 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 70 9236178 2023.12.03 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9236177 2023.12.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9236176 2023.12.03 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9236175 2023.12.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9236334 2023.12.03 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9233777 2023.12.02 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9233776 2023.12.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9233775 2023.12.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9233774 2023.12.02 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9233773 2023.12.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9233772 2023.12.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9233771 2023.12.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9233770 2023.12.02 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9233769 2023.12.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233768 2023.12.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233767 2023.12.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9233766 2023.12.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9233765 2023.12.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9233764 2023.12.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233763 2023.12.02 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9233762 2023.12.02 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9233761 2023.12.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9233760 2023.12.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9233759 2023.12.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9233758 2023.12.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 7 9233757 2023.12.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233756 2023.12.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9233755 2023.12.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9233754 2023.12.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233753 2023.12.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9233752 2023.12.02 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9233751 2023.12.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9233750 2023.12.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9233749 2023.12.02 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9233748 2023.12.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9233747 2023.12.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233746 2023.12.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9233745 2023.12.02 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9233744 2023.12.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9233743 2023.12.02 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9233742 2023.12.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9233741 2023.12.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9233740 2023.12.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233739 2023.12.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9233738 2023.12.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233737 2023.12.02 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9233736 2023.12.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9233735 2023.12.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9233734 2023.12.02 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9233733 2023.12.02 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233732 2023.12.02 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9233731 2023.12.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9233730 2023.12.02 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233729 2023.12.02 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9233728 2023.12.02 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9233727 2023.12.02 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9233726 2023.12.02 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9233725 2023.12.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9233724 2023.12.02 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9232555 2023.12.02 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9230764 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230611 2023.12.01 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9230610 2023.12.01 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9230609 2023.12.01 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9230608 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230607 2023.12.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 9230590 2023.12.01 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9230588 2023.12.01 ZP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9230589 2023.12.01 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9230587 2023.12.01 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9230586 2023.12.01 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9230584 2023.12.01 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9230583 2023.12.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9230582 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230581 2023.12.01 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9230580 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230579 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9230578 2023.12.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9230577 2023.12.01 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9230576 2023.12.01 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9230575 2023.12.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9230606 2023.12.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9230605 2023.12.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9230604 2023.12.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9230603 2023.12.01 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9230602 2023.12.01 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9230601 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230599 2023.12.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9230598 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230597 2023.12.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9230596 2023.12.01 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9230595 2023.12.01 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9230594 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230593 2023.12.01 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9230592 2023.12.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9230591 2023.12.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230627 2023.12.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 3 9230626 2023.12.01 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9230625 2023.12.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 9230624 2023.12.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 3 9230623 2023.12.01 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9230622 2023.12.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9230621 2023.12.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9230620 2023.12.01 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9230619 2023.12.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9230618 2023.12.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9230617 2023.12.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9230616 2023.12.01 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9230615 2023.12.01 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9230614 2023.12.01 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9230613 2023.12.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9230612 2023.12.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9224212 2023.11.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9224211 2023.11.28 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9224210 2023.11.28 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9224209 2023.11.28 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9224208 2023.11.28 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9224207 2023.11.28 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9224206 2023.11.28 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9224205 2023.11.28 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9224202 2023.11.28 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9224201 2023.11.28 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9224200 2023.11.28 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9224199 2023.11.28 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9224198 2023.11.28 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9224197 2023.11.28 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9224196 2023.11.28 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9216988 2023.11.26 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216987 2023.11.26 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9216986 2023.11.26 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216985 2023.11.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216984 2023.11.26 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9216983 2023.11.26 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9217019 2023.11.26 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9217018 2023.11.26 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9217017 2023.11.26 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9217016 2023.11.26 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9217015 2023.11.26 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9217013 2023.11.26 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9217012 2023.11.26 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9217011 2023.11.26 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9217010 2023.11.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217009 2023.11.26 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9217008 2023.11.26 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9217007 2023.11.26 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9217006 2023.11.26 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9217005 2023.11.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9217004 2023.11.26 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9217002 2023.11.26 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9217001 2023.11.26 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9216999 2023.11.26 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 9216998 2023.11.26 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9216997 2023.11.26 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9216995 2023.11.26 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9216994 2023.11.26 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9216993 2023.11.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216992 2023.11.26 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9216991 2023.11.26 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9216990 2023.11.26 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9216989 2023.11.26 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9213163 2023.11.25 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9212269 2023.11.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9212268 2023.11.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9212267 2023.11.25 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9212266 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9212265 2023.11.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9212248 2023.11.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9212247 2023.11.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212246 2023.11.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9212245 2023.11.25 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9212244 2023.11.25 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9212243 2023.11.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212242 2023.11.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9212241 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9212240 2023.11.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9212239 2023.11.25 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9212238 2023.11.25 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9212237 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9212236 2023.11.25 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9212235 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9212233 2023.11.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9212264 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9212263 2023.11.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9212262 2023.11.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212261 2023.11.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212260 2023.11.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9212259 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9212258 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9212257 2023.11.25 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9212256 2023.11.25 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9212255 2023.11.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9212254 2023.11.25 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9212253 2023.11.25 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9212252 2023.11.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212251 2023.11.25 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9212250 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9212249 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9212232 2023.11.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9212230 2023.11.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212229 2023.11.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212228 2023.11.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212227 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212226 2023.11.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9212225 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212224 2023.11.25 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9212223 2023.11.25 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9212222 2023.11.25 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9212221 2023.11.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9212220 2023.11.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212219 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212218 2023.11.25 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9212217 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211800 2023.11.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211799 2023.11.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9211797 2023.11.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9211816 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9211815 2023.11.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9211814 2023.11.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9211813 2023.11.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9211811 2023.11.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9211810 2023.11.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9211809 2023.11.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211808 2023.11.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9211807 2023.11.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211806 2023.11.25 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9211805 2023.11.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9211802 2023.11.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9211801 2023.11.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9211796 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9211795 2023.11.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9211794 2023.11.25 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9211793 2023.11.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9211792 2023.11.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211791 2023.11.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211790 2023.11.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9211789 2023.11.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9211788 2023.11.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9211787 2023.11.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9211786 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211785 2023.11.25 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9211784 2023.11.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9211783 2023.11.25 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9211782 2023.11.25 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9211781 2023.11.25 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9211780 2023.11.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9211779 2023.11.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211778 2023.11.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211777 2023.11.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211776 2023.11.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211775 2023.11.25 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9211774 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211773 2023.11.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211772 2023.11.25 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9211771 2023.11.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9211770 2023.11.25 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9211769 2023.11.25 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211768 2023.11.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9211767 2023.11.25 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9211766 2023.11.25 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9211765 2023.11.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9211546 2023.11.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211544 2023.11.25 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9211545 2023.11.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 9211543 2023.11.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9211540 2023.11.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9211541 2023.11.25 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9211542 2023.11.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9211539 2023.11.25 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9209691 2023.11.24 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 9206414 2023.11.22 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9206151 2023.11.22 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9206150 2023.11.22 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9206149 2023.11.22 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9206132 2023.11.22 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9206131 2023.11.22 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9206130 2023.11.22 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9206129 2023.11.22 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9206128 2023.11.22 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9206127 2023.11.22 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9206126 2023.11.22 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9206125 2023.11.22 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9206123 2023.11.22 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9206122 2023.11.22 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9206121 2023.11.22 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9206120 2023.11.22 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9206119 2023.11.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9206118 2023.11.22 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9206117 2023.11.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9206148 2023.11.22 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9206147 2023.11.22 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9206146 2023.11.22 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9206145 2023.11.22 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9206144 2023.11.22 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 380 9206143 2023.11.22 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9206142 2023.11.22 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9206141 2023.11.22 ZP