DRUŻYNA

Drużyna: Eksplor. Obserwator: Artur Staszewski

Liczba gatunków: 201

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 407 14054 77 77 0 7 30 40
2 478 10444 89 82 0 9 31 42
3 705 17302 115 104 0 11 45 48
4 588 4342 146 129 0 17 63 49
5 516 2419 174 123 0 20 61 42
6 326 3572 179 120 0 17 62 41
7 444 18342 186 129 0 27 62 40
8 332 32137 193 110 0 18 53 39
9 701 32817 201 133 0 28 58 47
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9022111 2023.09.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9022108 2023.09.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9022109 2023.09.30 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9022110 2023.09.30 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9021899 2023.09.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9021898 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9021897 2023.09.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9021896 2023.09.30 ZP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 9021895 2023.09.30 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9021894 2023.09.30 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9021893 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9021892 2023.09.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9021891 2023.09.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9021890 2023.09.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9021889 2023.09.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9021888 2023.09.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9021887 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9021886 2023.09.30 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9021885 2023.09.30 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9021884 2023.09.30 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9021883 2023.09.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9021881 2023.09.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9021880 2023.09.30 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9021879 2023.09.30 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9021878 2023.09.30 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9021877 2023.09.30 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9021876 2023.09.30 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9021875 2023.09.30 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9021874 2023.09.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9021873 2023.09.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9021872 2023.09.30 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9021871 2023.09.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9021870 2023.09.30 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9021869 2023.09.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9021508 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9021507 2023.09.30 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9021506 2023.09.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9021505 2023.09.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9021504 2023.09.30 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9021503 2023.09.30 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 24 9021502 2023.09.30 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9021501 2023.09.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9021500 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9021499 2023.09.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9021498 2023.09.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9021497 2023.09.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9021496 2023.09.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9021495 2023.09.30 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9021494 2023.09.30 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9021493 2023.09.30 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9021492 2023.09.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9021491 2023.09.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9021490 2023.09.30 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9021489 2023.09.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9021488 2023.09.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9021487 2023.09.30 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9021486 2023.09.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9021484 2023.09.30 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9021483 2023.09.30 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9021482 2023.09.30 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9021481 2023.09.30 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9021480 2023.09.30 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9021479 2023.09.30 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9021478 2023.09.30 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9021477 2023.09.30 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9021476 2023.09.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9021474 2023.09.30 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9021473 2023.09.30 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9021472 2023.09.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9021471 2023.09.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9021470 2023.09.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9021469 2023.09.30 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9019571 2023.09.29 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9019084 2023.09.29 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9019083 2023.09.29 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9018855 2023.09.29 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9018854 2023.09.29 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9018853 2023.09.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9018852 2023.09.29 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9018851 2023.09.29 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9018850 2023.09.29 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018849 2023.09.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9018848 2023.09.29 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9018847 2023.09.29 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9018846 2023.09.29 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018845 2023.09.29 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9018842 2023.09.29 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9018841 2023.09.29 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9018840 2023.09.29 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9018839 2023.09.29 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9018838 2023.09.29 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9018837 2023.09.29 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018836 2023.09.29 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9018835 2023.09.29 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9018834 2023.09.29 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018833 2023.09.29 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9018832 2023.09.29 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9018831 2023.09.29 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9018830 2023.09.29 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018829 2023.09.29 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018828 2023.09.29 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9018827 2023.09.29 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 9015874 2023.09.28 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9015033 2023.09.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 9015031 2023.09.28 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9015030 2023.09.28 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9015029 2023.09.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9014860 2023.09.28 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9014859 2023.09.28 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9014858 2023.09.28 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9014857 2023.09.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9014856 2023.09.28 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9014855 2023.09.28 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9014854 2023.09.28 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9014853 2023.09.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9014852 2023.09.28 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9014851 2023.09.28 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9014850 2023.09.28 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9014849 2023.09.28 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9014848 2023.09.28 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9014847 2023.09.28 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9014846 2023.09.28 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9014845 2023.09.28 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9014844 2023.09.28 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9014843 2023.09.28 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9014842 2023.09.28 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9014841 2023.09.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9014840 2023.09.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9014839 2023.09.28 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9014838 2023.09.28 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9014837 2023.09.28 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9014836 2023.09.28 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9014835 2023.09.28 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9014834 2023.09.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9014833 2023.09.28 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9014832 2023.09.28 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9014831 2023.09.28 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9014830 2023.09.28 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9014829 2023.09.28 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9014828 2023.09.28 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9014827 2023.09.28 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9014826 2023.09.28 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9014824 2023.09.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9014823 2023.09.28 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9014822 2023.09.28 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9014821 2023.09.28 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9014820 2023.09.28 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9014818 2023.09.28 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9014817 2023.09.28 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9014816 2023.09.28 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9014815 2023.09.28 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9014814 2023.09.28 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9014813 2023.09.28 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9014812 2023.09.28 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9014811 2023.09.28 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9014810 2023.09.28 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9014809 2023.09.28 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9014808 2023.09.28 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9014807 2023.09.28 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9014806 2023.09.28 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9014805 2023.09.28 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9014804 2023.09.28 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9014803 2023.09.28 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9014802 2023.09.28 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9014801 2023.09.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9014800 2023.09.28 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 9014799 2023.09.28 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9014798 2023.09.28 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9014797 2023.09.28 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9014796 2023.09.28 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9014795 2023.09.28 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9014794 2023.09.28 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9014793 2023.09.28 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 14 9009834 2023.09.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9009835 2023.09.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9009832 2023.09.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9009833 2023.09.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9009831 2023.09.26 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9009830 2023.09.26 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9009828 2023.09.26 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9009829 2023.09.26 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 9009826 2023.09.26 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9000980 2023.09.24 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9000979 2023.09.24 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9000978 2023.09.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9000977 2023.09.24 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9000974 2023.09.24 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9000976 2023.09.24 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8996034 2023.09.23 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 8996035 2023.09.23 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 8996032 2023.09.23 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8996031 2023.09.23 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8996030 2023.09.23 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8996033 2023.09.23 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8996029 2023.09.23 ZP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8996027 2023.09.23 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8996026 2023.09.23 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8996028 2023.09.23 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8990306 2023.09.21 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8990305 2023.09.21 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8990307 2023.09.21 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 200 8990308 2023.09.21 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8990328 2023.09.21 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 12 8990312 2023.09.21 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21 8990310 2023.09.21 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8990314 2023.09.21 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 8990313 2023.09.21 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8990319 2023.09.21 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8990321 2023.09.21 ZP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 8990320 2023.09.21 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8990317 2023.09.21 ZP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8990322 2023.09.21 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8990316 2023.09.21 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8990315 2023.09.21 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 63 8990318 2023.09.21 ZP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8990458 2023.09.21 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 8990946 2023.09.21 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8982918 2023.09.19 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8982917 2023.09.19 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8982916 2023.09.19 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8982915 2023.09.19 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8982914 2023.09.19 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8982913 2023.09.19 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8982912 2023.09.19 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8982934 2023.09.19 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8982933 2023.09.19 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8982932 2023.09.19 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8982931 2023.09.19 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8982930 2023.09.19 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8982929 2023.09.19 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8982927 2023.09.19 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8982926 2023.09.19 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8982925 2023.09.19 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8982924 2023.09.19 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8982923 2023.09.19 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8982922 2023.09.19 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8982921 2023.09.19 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8982920 2023.09.19 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8982919 2023.09.19 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8975289 2023.09.17 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8975166 2023.09.17 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8975182 2023.09.17 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8975183 2023.09.17 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8975179 2023.09.17 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8975181 2023.09.17 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8975178 2023.09.17 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8975180 2023.09.17 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8975175 2023.09.17 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8975177 2023.09.17 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8975173 2023.09.17 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8975172 2023.09.17 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8975174 2023.09.17 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 8975176 2023.09.17 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2800 8975169 2023.09.17 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8975170 2023.09.17 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8975171 2023.09.17 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8975168 2023.09.17 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8975164 2023.09.17 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8975167 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8975162 2023.09.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 600 8975165 2023.09.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 8975163 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8975159 2023.09.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8975161 2023.09.17 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 8975160 2023.09.17 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8975157 2023.09.17 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 8975158 2023.09.17 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 130 8975154 2023.09.17 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 180 8975155 2023.09.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8975152 2023.09.17 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 600 8975153 2023.09.17 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8975151 2023.09.17 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8975147 2023.09.17 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8975146 2023.09.17 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 8975145 2023.09.17 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 8975144 2023.09.17 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8975149 2023.09.17 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8975143 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8975150 2023.09.17 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8975141 2023.09.17 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8975142 2023.09.17 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8975148 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8975138 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8975136 2023.09.17 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8975137 2023.09.17 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8975139 2023.09.17 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1300 8975140 2023.09.17 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 8975135 2023.09.17 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8975862 2023.09.17 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8975863 2023.09.17 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8968650 2023.09.16 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 8968649 2023.09.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8968641 2023.09.16 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 20 8968642 2023.09.16 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8968644 2023.09.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8968648 2023.09.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8968643 2023.09.16 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8968646 2023.09.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8968651 2023.09.16 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8968645 2023.09.16 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 8968640 2023.09.16 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 320 8968652 2023.09.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 65 8968638 2023.09.16 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 8968647 2023.09.16 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 8968637 2023.09.16 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8968635 2023.09.16 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 8968639 2023.09.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8968118 2023.09.16 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8968134 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 8968133 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8968132 2023.09.16 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8968131 2023.09.16 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8968130 2023.09.16 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8968129 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8968128 2023.09.16 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8968127 2023.09.16 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8968126 2023.09.16 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8968125 2023.09.16 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8968124 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8968123 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8968122 2023.09.16 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8968121 2023.09.16 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8968120 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 8968119 2023.09.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8968117 2023.09.16 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 8968116 2023.09.16 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8968115 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8968114 2023.09.16 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8968113 2023.09.16 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8968112 2023.09.16 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8968111 2023.09.16 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8968110 2023.09.16 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8968108 2023.09.16 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8968107 2023.09.16 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8968106 2023.09.16 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8968105 2023.09.16 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8968104 2023.09.16 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8968103 2023.09.16 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8968102 2023.09.16 MB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8968101 2023.09.16 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8968100 2023.09.16 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8968099 2023.09.16 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8968098 2023.09.16 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8968097 2023.09.16 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8968096 2023.09.16 MB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8968095 2023.09.16 MB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8968094 2023.09.16 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8968093 2023.09.16 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8968092 2023.09.16 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8968091 2023.09.16 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8968090 2023.09.16 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8968089 2023.09.16 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8968088 2023.09.16 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8968087 2023.09.16 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 8968086 2023.09.16 MB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8965970 2023.09.15 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8965606 2023.09.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 28 8965605 2023.09.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8965604 2023.09.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8965603 2023.09.15 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8965602 2023.09.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8965601 2023.09.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8965600 2023.09.15 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8965599 2023.09.15 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8965598 2023.09.15 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8965597 2023.09.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 19 8965596 2023.09.15 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8965595 2023.09.15 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8965594 2023.09.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8965593 2023.09.15 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8965591 2023.09.15 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8965588 2023.09.15 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8965587 2023.09.15 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8965586 2023.09.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8965585 2023.09.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8965584 2023.09.15 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8965583 2023.09.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8965582 2023.09.15 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8965581 2023.09.15 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8965580 2023.09.15 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8965579 2023.09.15 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8965578 2023.09.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8965577 2023.09.15 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8965576 2023.09.15 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8965575 2023.09.15 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8965574 2023.09.15 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8965573 2023.09.15 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8965572 2023.09.15 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8965570 2023.09.15 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8965569 2023.09.15 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8965568 2023.09.15 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8965567 2023.09.15 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8965566 2023.09.15 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8965565 2023.09.15 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8965564 2023.09.15 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8965563 2023.09.15 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8965562 2023.09.15 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8965561 2023.09.15 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8965560 2023.09.15 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8965241 2023.09.15 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965240 2023.09.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8965239 2023.09.15 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8965238 2023.09.15 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8965237 2023.09.15 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8965236 2023.09.15 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965235 2023.09.15 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8965234 2023.09.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 7 8965233 2023.09.15 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8965232 2023.09.15 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8965231 2023.09.15 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8965230 2023.09.15 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8965229 2023.09.15 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8965228 2023.09.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8965227 2023.09.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8965226 2023.09.15 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965225 2023.09.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8965224 2023.09.15 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8965223 2023.09.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8965222 2023.09.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8965221 2023.09.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8965220 2023.09.15 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8965219 2023.09.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8965218 2023.09.15 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8965217 2023.09.15 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8965216 2023.09.15 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8965215 2023.09.15 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8965214 2023.09.15 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8965213 2023.09.15 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8965212 2023.09.15 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8965211 2023.09.15 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8965210 2023.09.15 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8965209 2023.09.15 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8965208 2023.09.15 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8965207 2023.09.15 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8965206 2023.09.15 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8962337 2023.09.14 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8962336 2023.09.14 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8962353 2023.09.14 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8962352 2023.09.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8962351 2023.09.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8962350 2023.09.14 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8962349 2023.09.14 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8962348 2023.09.14 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8962347 2023.09.14 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8962346 2023.09.14 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 8962345 2023.09.14 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8962344 2023.09.14 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8962343 2023.09.14 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8962342 2023.09.14 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8962341 2023.09.14 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8962340 2023.09.14 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8962339 2023.09.14 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8962338 2023.09.14 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8962335 2023.09.14 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8962334 2023.09.14 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8962333 2023.09.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8962332 2023.09.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8962331 2023.09.14 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8962330 2023.09.14 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8962329 2023.09.14 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8962328 2023.09.14 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8962327 2023.09.14 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8962326 2023.09.14 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8962325 2023.09.14 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 8962324 2023.09.14 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8962323 2023.09.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8962322 2023.09.14 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8962321 2023.09.14 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8962320 2023.09.14 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8962319 2023.09.14 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8962318 2023.09.14 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8962317 2023.09.14 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8962316 2023.09.14 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8962315 2023.09.14 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8962314 2023.09.14 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8962313 2023.09.14 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8962312 2023.09.14 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8962311 2023.09.14 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8962310 2023.09.14 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8962309 2023.09.14 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8962308 2023.09.14 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8962307 2023.09.14 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8962306 2023.09.14 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8962305 2023.09.14 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8962304 2023.09.14 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8962303 2023.09.14 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8962302 2023.09.14 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8962301 2023.09.14 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8962300 2023.09.14 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8962299 2023.09.14 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8962298 2023.09.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8962297 2023.09.14 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8962296 2023.09.14 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8962295 2023.09.14 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8962294 2023.09.14 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8962293 2023.09.14 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8962292 2023.09.14 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8962291 2023.09.14 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8962290 2023.09.14 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8962289 2023.09.14 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8962288 2023.09.14 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8955265 2023.09.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8955262 2023.09.11 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 8955264 2023.09.11 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8955263 2023.09.11 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8955260 2023.09.11 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 8955261 2023.09.11 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8955258 2023.09.11 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 8955259 2023.09.11 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 8955255 2023.09.11 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8955254 2023.09.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 8955257 2023.09.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8955256 2023.09.11 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8955253 2023.09.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8955250 2023.09.11 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 8955252 2023.09.11 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8955251 2023.09.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 120 8955249 2023.09.11 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 400 8955248 2023.09.11 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2000 8955246 2023.09.11 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8955247 2023.09.11 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8955245 2023.09.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8955243 2023.09.11 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8955244 2023.09.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8955242 2023.09.11 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8950516 2023.09.10 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8950513 2023.09.10 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8950512 2023.09.10 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8949006 2023.09.10 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8949005 2023.09.10 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8949004 2023.09.10 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8949003 2023.09.10 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8949002 2023.09.10 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8949001 2023.09.10 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8949000 2023.09.10 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8948999 2023.09.10 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8948998 2023.09.10 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8948997 2023.09.10 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8948996 2023.09.10 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8948995 2023.09.10 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8948994 2023.09.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8948993 2023.09.10 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8948992 2023.09.10 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8948991 2023.09.10 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8948990 2023.09.10 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8948989 2023.09.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8948988 2023.09.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8948987 2023.09.10 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8948986 2023.09.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8948985 2023.09.10 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8948984 2023.09.10 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8948983 2023.09.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8948982 2023.09.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8948981 2023.09.10 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8948980 2023.09.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8948979 2023.09.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8948978 2023.09.10 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8948977 2023.09.10 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8948976 2023.09.10 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8948975 2023.09.10 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8948974 2023.09.10 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8948973 2023.09.10 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8948972 2023.09.10 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8948971 2023.09.10 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8948970 2023.09.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8948969 2023.09.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8948968 2023.09.10 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8948967 2023.09.10 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8948965 2023.09.10 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8948964 2023.09.10 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8948963 2023.09.10 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8948962 2023.09.10 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8948961 2023.09.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8948960 2023.09.10 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8948959 2023.09.10 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8948958 2023.09.10 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8948957 2023.09.10 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8948956 2023.09.10 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8948955 2023.09.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8948954 2023.09.10 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8948953 2023.09.10 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8945201 2023.09.09 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8945199 2023.09.09 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8945200 2023.09.09 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8945195 2023.09.09 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8945196 2023.09.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8945198 2023.09.09 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8945194 2023.09.09 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8945193 2023.09.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8945191 2023.09.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8945197 2023.09.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 8945190 2023.09.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8945192 2023.09.09 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8945189 2023.09.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8945188 2023.09.09 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8945186 2023.09.09 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8945187 2023.09.09 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8945185 2023.09.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8000 8940375 2023.09.07 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 270 8940373 2023.09.07 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 35 8940374 2023.09.07 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 8935240 2023.09.06 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8935239 2023.09.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 8935238 2023.09.06 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8935234 2023.09.06 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8935237 2023.09.06 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935233 2023.09.06 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8935236 2023.09.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 480 8935235 2023.09.06 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8932731 2023.09.05 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8932726 2023.09.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8932729 2023.09.05 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 8932730 2023.09.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8932728 2023.09.05 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8932727 2023.09.05 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8926189 2023.09.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2100 8926188 2023.09.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926186 2023.09.03 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8926184 2023.09.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926187 2023.09.03 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8926185 2023.09.03 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8924350 2023.09.03 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8924349 2023.09.03 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8924348 2023.09.03 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8924347 2023.09.03 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8924346 2023.09.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8924345 2023.09.03 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8924344 2023.09.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8924343 2023.09.03 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8924367 2023.09.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8924366 2023.09.03 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8924365 2023.09.03 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8924364 2023.09.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8924363 2023.09.03 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8924362 2023.09.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8924361 2023.09.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8924360 2023.09.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8924359 2023.09.03 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8924358 2023.09.03 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8924357 2023.09.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8924356 2023.09.03 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8924355 2023.09.03 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8924354 2023.09.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8924353 2023.09.03 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8924352 2023.09.03 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8924342 2023.09.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8924341 2023.09.03 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8924340 2023.09.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8924339 2023.09.03 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8924338 2023.09.03 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8924337 2023.09.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8924336 2023.09.03 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8924335 2023.09.03 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8924334 2023.09.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8924332 2023.09.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 8924331 2023.09.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8924330 2023.09.03 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8924329 2023.09.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8924328 2023.09.03 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8924327 2023.09.03 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8924326 2023.09.03 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8924325 2023.09.03 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8924324 2023.09.03 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8924323 2023.09.03 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8924322 2023.09.03 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8924321 2023.09.03 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8924320 2023.09.03 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8924319 2023.09.03 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8924318 2023.09.03 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8924317 2023.09.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8924316 2023.09.03 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8924315 2023.09.03 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8924314 2023.09.03 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8924313 2023.09.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8924312 2023.09.03 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8924311 2023.09.03 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8923993 2023.09.03 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8923991 2023.09.03 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8923992 2023.09.03 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8923989 2023.09.03 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8923990 2023.09.03 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8923988 2023.09.02 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8923986 2023.09.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 800 8923987 2023.09.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 700 8923985 2023.09.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8923984 2023.09.02 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 100 8923983 2023.09.02 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8923980 2023.09.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8923978 2023.09.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8923981 2023.09.02 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8923979 2023.09.02 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 8923972 2023.09.02 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8923982 2023.09.02 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8923977 2023.09.02 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8923971 2023.09.02 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8923976 2023.09.02 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8923974 2023.09.02 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8920594 2023.09.02 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8920595 2023.09.02 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8920596 2023.09.02 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8920593 2023.09.02 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8904028 2023.08.28 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 100 8898204 2023.08.27 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 8898203 2023.08.27 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 8898205 2023.08.27 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8898201 2023.08.27 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 8898202 2023.08.27 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8898199 2023.08.27 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8898200 2023.08.27 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8898237 2023.08.27 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8898236 2023.08.27 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8898234 2023.08.27 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8898233 2023.08.27 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 160 8898235 2023.08.27 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8898231 2023.08.27 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8898230 2023.08.27 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8898229 2023.08.27 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8898224 2023.08.27 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8898223 2023.08.27 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8898221 2023.08.27 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 8898219 2023.08.27 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 8898218 2023.08.27 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8898216 2023.08.27 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8898212 2023.08.27 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 160 8898215 2023.08.27 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 140 8898232 2023.08.27 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 80 8898225 2023.08.27 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 60 8898227 2023.08.27 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 8898226 2023.08.27 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1100 8898222 2023.08.27 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8898228 2023.08.27 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8898220 2023.08.27 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8898217 2023.08.27 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8898214 2023.08.27 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8898210 2023.08.27 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8898211 2023.08.27 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8898213 2023.08.27 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8898208 2023.08.27 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8898207 2023.08.27 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8898209 2023.08.27 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8898206 2023.08.27 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8895458 2023.08.26 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8895454 2023.08.26 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895455 2023.08.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8895453 2023.08.26 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8895452 2023.08.26 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8895449 2023.08.26 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8895451 2023.08.26 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8895447 2023.08.26 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8895448 2023.08.26 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8895446 2023.08.26 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8895445 2023.08.26 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8895622 2023.08.26 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8891723 2023.08.25 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8891724 2023.08.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8891722 2023.08.25 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8891721 2023.08.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8891740 2023.08.25 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 70 8891736 2023.08.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8891732 2023.08.25 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8891738 2023.08.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8891734 2023.08.25 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8891921 2023.08.25 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8891729 2023.08.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8891726 2023.08.25 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8891728 2023.08.25 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8891737 2023.08.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 35 8891735 2023.08.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8891725 2023.08.25 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8891720 2023.08.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8891719 2023.08.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8891718 2023.08.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8891716 2023.08.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8891714 2023.08.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8891713 2023.08.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8891711 2023.08.25 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8891712 2023.08.25 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8891710 2023.08.25 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8891709 2023.08.25 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8891708 2023.08.25 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 8891706 2023.08.25 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8891707 2023.08.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8891705 2023.08.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 25 8891704 2023.08.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8888842 2023.08.24 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8888839 2023.08.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8888841 2023.08.24 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8888838 2023.08.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8888840 2023.08.24 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8888837 2023.08.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8888836 2023.08.24 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8888835 2023.08.24 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 220 8888831 2023.08.24 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 48 8888832 2023.08.24 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8888833 2023.08.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8888834 2023.08.24 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8888829 2023.08.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8888828 2023.08.24 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8888825 2023.08.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8888824 2023.08.24 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8888822 2023.08.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8888823 2023.08.24 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8888819 2023.08.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 8888820 2023.08.24 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8888818 2023.08.24 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8888817 2023.08.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4000 8888815 2023.08.24 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8888814 2023.08.24 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8882665 2023.08.22 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 800 8882663 2023.08.22 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8882664 2023.08.22 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8882662 2023.08.22 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8882658 2023.08.22 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 8882659 2023.08.22 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2000 8882661 2023.08.22 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 140 8882660 2023.08.22 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8878703 2023.08.20 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8878702 2023.08.20 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 8878701 2023.08.20 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8877698 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8873693 2023.08.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8873691 2023.08.19 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8873689 2023.08.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8873688 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8872053 2023.08.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8872052 2023.08.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8872085 2023.08.19 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8872084 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8872083 2023.08.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8872082 2023.08.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8872081 2023.08.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8872080 2023.08.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8872079 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8872078 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8872077 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8872076 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8872075 2023.08.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8872074 2023.08.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8872069 2023.08.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8872068 2023.08.19 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8872067 2023.08.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8872066 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8872065 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8872064 2023.08.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8872063 2023.08.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8872062 2023.08.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8872061 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8872060 2023.08.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8872059 2023.08.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8872058 2023.08.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8872057 2023.08.19 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8872056 2023.08.19 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8872055 2023.08.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8872054 2023.08.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8872050 2023.08.19 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8872049 2023.08.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8872048 2023.08.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8872047 2023.08.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8872046 2023.08.19 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8872045 2023.08.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8872044 2023.08.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8872043 2023.08.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8872042 2023.08.19 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8872041 2023.08.19 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8872040 2023.08.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8872039 2023.08.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8872038 2023.08.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8872037 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8872036 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8872035 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8872033 2023.08.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872032 2023.08.19 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8872031 2023.08.19 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8872030 2023.08.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8872029 2023.08.19 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8872028 2023.08.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8872027 2023.08.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8872026 2023.08.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8872025 2023.08.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8872024 2023.08.19 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8872023 2023.08.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8872022 2023.08.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8872021 2023.08.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8872020 2023.08.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8872019 2023.08.19 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8871727 2023.08.19 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8871726 2023.08.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8870947 2023.08.18 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 8870948 2023.08.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8869798 2023.08.18 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 250 8869797 2023.08.18 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8869799 2023.08.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8869795 2023.08.18 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8869794 2023.08.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8869796 2023.08.18 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8869793 2023.08.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8869792 2023.08.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8869791 2023.08.18 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8869790 2023.08.18 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8869788 2023.08.18 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 8869789 2023.08.18 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8867285 2023.08.17 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8861421 2023.08.15 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8861415 2023.08.15 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8861419 2023.08.15 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 8861418 2023.08.15 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8861413 2023.08.15 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8861417 2023.08.15 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8861414 2023.08.15 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8861416 2023.08.15 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8861412 2023.08.15 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8861411 2023.08.15 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8848352 2023.08.12 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8848351 2023.08.12 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 90 8848353 2023.08.12 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8848349 2023.08.12 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8848347 2023.08.12 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8848346 2023.08.12 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8848345 2023.08.12 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2500 8848348 2023.08.12 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8847188 2023.08.12 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8847187 2023.08.12 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8847186 2023.08.12 ZP