DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP TŚ. Obserwator: Tomasz Świątek

Liczba gatunków: 162

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 121 868 46 46 0 1 15 30
2 14 2401 54 14 0 3 6 5
3 57 88 72 42 0 1 16 25
4 116 459 107 70 0 4 30 36
5 256 606 150 126 0 19 64 43
6 9 10 151 5 0 2 3 0
7 44 509 158 38 0 4 14 20
8 9 10 159 9 0 1 5 3
10 21 144 161 21 0 2 7 12
11 21 320 162 14 0 1 3 10
9 0 0 162 0 0 0 0 0
12 0 0 162 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9226576 2023.11.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9226577 2023.11.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9226574 2023.11.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9226571 2023.11.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9226575 2023.11.29 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9226572 2023.11.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9226573 2023.11.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9226570 2023.11.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9226569 2023.11.29 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 75 9226568 2023.11.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9217233 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217231 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9217232 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9217230 2023.11.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 120 9217229 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9217227 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9217234 2023.11.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9217228 2023.11.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 18 9217226 2023.11.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9217225 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9217224 2023.11.26 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9114666 2023.10.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9114663 2023.10.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9114664 2023.10.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9114665 2023.10.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9114662 2023.10.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9114661 2023.10.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 9114660 2023.10.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9114659 2023.10.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9114658 2023.10.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9114657 2023.10.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9114656 2023.10.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9114655 2023.10.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9114654 2023.10.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9114653 2023.10.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9114652 2023.10.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9114651 2023.10.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9114649 2023.10.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9114647 2023.10.24 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9114648 2023.10.24 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9114650 2023.10.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 9114646 2023.10.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8849507 2023.08.12 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8849508 2023.08.12 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8849505 2023.08.12 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8849506 2023.08.12 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8849509 2023.08.12 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8849504 2023.08.12 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8849503 2023.08.12 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8849502 2023.08.12 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8840626 2023.08.10 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8808911 2023.07.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8804253 2023.07.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8804250 2023.07.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8804248 2023.07.28 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8804245 2023.07.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8804251 2023.07.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8804243 2023.07.28 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8804249 2023.07.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8804244 2023.07.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8804247 2023.07.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8804246 2023.07.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8804242 2023.07.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8778702 2023.07.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8778548 2023.07.20 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8778547 2023.07.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8778546 2023.07.20 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8778545 2023.07.20 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8777343 2023.07.19 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8772362 2023.07.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8772361 2023.07.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8772359 2023.07.17 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8772360 2023.07.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8767652 2023.07.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8767654 2023.07.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 8767651 2023.07.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8767653 2023.07.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8767649 2023.07.17 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8767650 2023.07.17 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8767648 2023.07.16 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8764808 2023.07.16 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8764804 2023.07.16 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8764807 2023.07.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8764806 2023.07.16 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8764802 2023.07.16 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8764799 2023.07.16 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8764801 2023.07.16 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8764803 2023.07.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8764831 2023.07.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8764800 2023.07.16 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8764798 2023.07.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8764797 2023.07.16 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8764796 2023.07.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8764830 2023.07.16 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8764795 2023.07.16 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8763610 2023.06.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8763609 2023.06.04 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8763613 2023.06.04 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8763612 2023.06.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8763611 2023.06.04 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8763608 2023.06.04 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8763607 2023.06.04 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8763606 2023.06.04 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8575941 2023.06.02 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8558701 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8524281 2023.05.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8524280 2023.05.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8524279 2023.05.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8524277 2023.05.24 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8524276 2023.05.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8524278 2023.05.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8524275 2023.05.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8524274 2023.05.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8524273 2023.05.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8524272 2023.05.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8524191 2023.05.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8524188 2023.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8524193 2023.05.24 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8524185 2023.05.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8524186 2023.05.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8524190 2023.05.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8524184 2023.05.24 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8524183 2023.05.24 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8524181 2023.05.24 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8524179 2023.05.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8524189 2023.05.24 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8524180 2023.05.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8524182 2023.05.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8524192 2023.05.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8524187 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8524178 2023.05.24 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8522582 2023.05.24 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8522581 2023.05.24 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8522580 2023.05.24 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8522333 2023.05.24 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522335 2023.05.24 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8522334 2023.05.24 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8450923 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8450919 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8450922 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8450917 2023.05.13 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8450916 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8450927 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8450910 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450907 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8450905 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8450908 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8450915 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8450902 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8450899 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8450898 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8450897 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8450894 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8450890 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8450888 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450887 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8450885 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8450879 2023.05.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8450877 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8450881 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8450875 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8450876 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8450869 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8450874 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8450867 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8450871 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8450868 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 8450866 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8450926 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8450924 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8450925 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8450920 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8450921 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8450918 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8450913 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8450914 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8450912 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8450909 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8450911 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8450906 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8450904 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8450903 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8450901 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450900 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8450852 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8450855 2023.05.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8450853 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8450864 2023.05.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8450854 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8450865 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8450862 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8450863 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8450847 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8450858 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8450861 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8450850 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8450848 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8450857 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8450860 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8450842 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8450893 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8450896 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8450892 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8450895 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8450891 2023.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8450889 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8450886 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8450882 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8450880 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8450878 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8450883 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8450884 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8450930 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8450873 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8450872 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8450870 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8450856 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8450849 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8450859 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8450851 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8450846 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8450844 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8450843 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8450841 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8450840 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8450839 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8450845 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8450838 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8450837 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8450836 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8450834 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8450835 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8450928 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8450833 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8450832 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8450831 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450830 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8450829 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8450929 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8450828 2023.05.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8450824 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8450827 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8450825 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8450826 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8450823 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8450822 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8450821 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8450820 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8424559 2023.05.11 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8424558 2023.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8424563 2023.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8424562 2023.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8424564 2023.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8424560 2023.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8424561 2023.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8424557 2023.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8424580 2023.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8424579 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8424568 2023.05.11 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8424577 2023.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8424578 2023.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8424571 2023.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8424567 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8424565 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8424576 2023.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8424574 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8424566 2023.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8424570 2023.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8424572 2023.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8424575 2023.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8424573 2023.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8424569 2023.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8388857 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8388856 2023.05.06 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8388855 2023.05.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8388854 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8388853 2023.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8388852 2023.05.06 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8388874 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8388851 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8388850 2023.05.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8388870 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8388869 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8388873 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8388871 2023.05.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8388867 2023.05.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8388872 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8388868 2023.05.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8388866 2023.05.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8388864 2023.05.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8388863 2023.05.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8388862 2023.05.06 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8388865 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388860 2023.05.06 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8388861 2023.05.06 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8388858 2023.05.06 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8388859 2023.05.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8377468 2023.05.04 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8377461 2023.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 8377462 2023.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8377466 2023.05.04 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8377465 2023.05.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 8377463 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8377459 2023.05.04 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8377460 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8377480 2023.05.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8377485 2023.05.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8377490 2023.05.04 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8377479 2023.05.04 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8377483 2023.05.04 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8377482 2023.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8377494 2023.05.04 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8377492 2023.05.04 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 8377487 2023.05.04 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8377481 2023.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8377471 2023.05.04 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 130 8377486 2023.05.04 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 8377484 2023.05.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8377498 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8377497 2023.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8377489 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377493 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8377500 2023.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8377496 2023.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8377676 2023.05.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8377506 2023.05.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8377513 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377670 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8377508 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8377512 2023.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8377510 2023.05.04 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8377648 2023.05.04 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8377669 2023.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8377678 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8377531 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8377680 2023.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8377515 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377675 2023.05.04 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8377674 2023.05.04 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8377597 2023.05.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8377672 2023.05.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8341350 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8341349 2023.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8341351 2023.05.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8341346 2023.05.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8341348 2023.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8341352 2023.05.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8341347 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8341345 2023.05.01 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8341353 2023.05.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8341343 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341344 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8341341 2023.05.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8341340 2023.05.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8341342 2023.05.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8341338 2023.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8341339 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8341337 2023.05.01 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8341336 2023.05.01 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8341335 2023.05.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8319246 2023.04.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8314009 2023.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8314010 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8314006 2023.04.28 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8314007 2023.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8314005 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8314008 2023.04.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8314004 2023.04.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8314003 2023.04.28 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8314001 2023.04.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8313998 2023.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8313999 2023.04.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8314000 2023.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8314002 2023.04.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8313997 2023.04.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8313996 2023.04.28 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8313995 2023.04.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 8313994 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8313993 2023.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8313991 2023.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8313989 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8313992 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8313990 2023.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8313987 2023.04.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8313988 2023.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8313986 2023.04.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8313983 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8313985 2023.04.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8313980 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8313984 2023.04.28 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8313978 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8313979 2023.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8313981 2023.04.28 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 12 8313982 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8313977 2023.04.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8308581 2023.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8308580 2023.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8308577 2023.04.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 8308575 2023.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8308576 2023.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8308574 2023.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8309080 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 120 8308579 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8308572 2023.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 8308573 2023.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8308571 2023.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8308570 2023.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8308568 2023.04.27 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8308567 2023.04.27 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8308565 2023.04.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8308564 2023.04.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8308563 2023.04.27 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8308566 2023.04.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8308561 2023.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8308560 2023.04.27 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8308558 2023.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8308562 2023.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8308559 2023.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8308557 2023.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8308554 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8308556 2023.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8308553 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8308555 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8308552 2023.04.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8308551 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8308550 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8308548 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8308547 2023.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8308546 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8308549 2023.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8308545 2023.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8308544 2023.04.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8308543 2023.04.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8285261 2023.04.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8285258 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8285259 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8285262 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8285260 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8285276 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8285271 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8286940 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8285273 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8285274 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8285270 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8285275 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8285269 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8285272 2023.04.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8285268 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8285267 2023.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8286939 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8285265 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8285264 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8285266 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285263 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268641 2023.04.22 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8268640 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8268639 2023.04.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8254233 2023.04.20 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8254232 2023.04.20 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8188068 2023.04.11 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8188083 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8188080 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8188069 2023.04.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8188081 2023.04.11 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8188074 2023.04.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8188075 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8188084 2023.04.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8188071 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8188072 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8188076 2023.04.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8188078 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8188073 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8188082 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8188077 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8188079 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8188070 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187280 2023.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187279 2023.03.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8187278 2023.03.31 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8187281 2023.03.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8187277 2023.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8187275 2023.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8187276 2023.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8187274 2023.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8187272 2023.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8187273 2023.03.31 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8087077 2023.03.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8087076 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087081 2023.03.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8087075 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8087078 2023.03.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8087071 2023.03.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8087080 2023.03.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8087072 2023.03.26 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8087074 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8087079 2023.03.26 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8087073 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8087070 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8087069 2023.03.26 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8087068 2023.03.26 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8087061 2023.03.26 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8087059 2023.03.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8087063 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8087065 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087062 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8087058 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8087067 2023.03.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8087060 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8087066 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087056 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8087064 2023.03.26 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8087057 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087055 2023.03.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8087054 2023.03.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8087052 2023.03.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8087053 2023.03.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8074498 2023.03.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8074496 2023.03.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8074499 2023.03.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8074497 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074494 2023.03.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8074495 2023.03.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8063871 2023.03.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8061125 2023.03.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8061092 2023.03.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058869 2023.03.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8057134 2023.03.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8057133 2023.03.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8057132 2023.03.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8052813 2023.03.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8043941 2023.03.20 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8043925 2023.03.20 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8052812 2023.03.12 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7887656 2023.02.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7868322 2023.02.09 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 7868319 2023.02.09 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 7868320 2023.02.09 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 16 7868318 2023.02.09 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 7868316 2023.02.09 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7868317 2023.02.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7868314 2023.02.09 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7868321 2023.02.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 64 7868315 2023.02.09 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 7868323 2023.02.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1500 7868312 2023.02.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 7868313 2023.02.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 350 7868311 2023.02.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7832582 2023.01.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7832554 2023.01.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7832553 2023.01.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7832545 2023.01.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7832516 2023.01.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7825828 2023.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7823939 2023.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7823936 2023.01.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 7823938 2023.01.27 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7823937 2023.01.27 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7823784 2023.01.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7823785 2023.01.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7823782 2023.01.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7823779 2023.01.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7823783 2023.01.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7823780 2023.01.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7823778 2023.01.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7823781 2023.01.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7805691 2023.01.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7805692 2023.01.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7805693 2023.01.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7805690 2023.01.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7775417 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7775416 2023.01.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7770431 2023.01.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7770427 2023.01.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7770432 2023.01.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7770428 2023.01.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7770429 2023.01.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7770426 2023.01.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7770430 2023.01.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7770425 2023.01.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7770424 2023.01.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7770421 2023.01.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7770422 2023.01.12 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7770420 2023.01.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7770423 2023.01.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7770418 2023.01.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7770416 2023.01.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7770419 2023.01.12 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7770417 2023.01.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7770412 2023.01.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7770414 2023.01.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7770413 2023.01.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7770410 2023.01.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7770411 2023.01.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7770415 2023.01.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7767764 2023.01.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7767761 2023.01.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7767763 2023.01.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7767762 2023.01.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 7767759 2023.01.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7767757 2023.01.11 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7767760 2023.01.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7767758 2023.01.11 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7767584 2023.01.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7767583 2023.01.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7767582 2023.01.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7767581 2023.01.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7767598 2023.01.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7767599 2023.01.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7767597 2023.01.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7767596 2023.01.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7767595 2023.01.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7767594 2023.01.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7767601 2023.01.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 7767593 2023.01.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7767592 2023.01.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7767591 2023.01.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7767590 2023.01.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7767589 2023.01.11 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7767588 2023.01.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7767586 2023.01.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7767587 2023.01.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7767585 2023.01.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7765078 2023.01.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7765056 2023.01.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7762002 2023.01.09 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7760738 2023.01.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7756933 2023.01.08 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7756930 2023.01.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7756932 2023.01.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7756931 2023.01.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7756929 2023.01.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7756942 2023.01.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7756928 2023.01.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7756926 2023.01.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7756925 2023.01.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7756923 2023.01.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7756924 2023.01.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7756927 2023.01.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7752502 2023.01.07 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7752503 2023.01.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7751602 2023.01.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7751603 2023.01.07 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7751601 2023.01.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7750823 2023.01.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7750824 2023.01.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7750822 2023.01.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7750819 2023.01.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7750820 2023.01.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7750818 2023.01.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7750821 2023.01.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 7750817 2023.01.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7750825 2023.01.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7750816 2023.01.07 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7750815 2023.01.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7750812 2023.01.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7750814 2023.01.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7750813 2023.01.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 225 7750811 2023.01.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7750810 2023.01.07 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7749077 2023.01.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7749073 2023.01.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7749075 2023.01.07 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7749076 2023.01.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7749074 2023.01.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7728039 2023.01.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7728037 2023.01.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7728038 2023.01.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7728036 2023.01.01 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...