Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Lewandowski : Piotr Lewandowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4939747 2020.11.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4936149 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4935231 2020.11.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4935230 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4935229 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4935228 2020.11.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4935226 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4935227 2020.11.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 4935225 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4926887 2020.11.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4926888 2020.11.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4926886 2020.11.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4926885 2020.11.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4926884 2020.11.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4926883 2020.11.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4917954 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 105 4917953 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4917952 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4917955 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4917951 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4917950 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4915523 2020.11.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4915524 2020.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4915522 2020.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4915521 2020.11.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4899875 2020.11.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4885434 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4885433 2020.10.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4885432 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4885430 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4885429 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4885431 2020.10.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4885427 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4885428 2020.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4885426 2020.10.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4885423 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4885424 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4885425 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4878627 2020.10.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4878626 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4878623 2020.10.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4878624 2020.10.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4878622 2020.10.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4878625 2020.10.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4878621 2020.10.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4876011 2020.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4875992 2020.10.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4876009 2020.10.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4876008 2020.10.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4876006 2020.10.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4876010 2020.10.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4876007 2020.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4875991 2020.10.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4875990 2020.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4876004 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 35 4876005 2020.10.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4876003 2020.10.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4876002 2020.10.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4876012 2020.10.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4876000 2020.10.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 4875999 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4875998 2020.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4875997 2020.10.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4875989 2020.10.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 9 4875996 2020.10.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4875988 2020.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4875994 2020.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4875995 2020.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4875993 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4875987 2020.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4876001 2020.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4875986 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4861818 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4861817 2020.10.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4861819 2020.10.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4861815 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 240 4861813 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4861814 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 4861816 2020.10.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4861812 2020.10.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4861811 2020.10.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4861810 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4861809 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4861807 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4861808 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4861804 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4861805 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4861806 2020.10.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4861057 2020.10.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4861054 2020.10.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4861055 2020.10.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4861056 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4861053 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4861052 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 4861048 2020.10.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 90 4861045 2020.10.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4861051 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4861046 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4861050 2020.10.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4861047 2020.10.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 4861042 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4861049 2020.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 4861044 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 35 4861043 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4861038 2020.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4861041 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4861040 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4861036 2020.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4861039 2020.10.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4861037 2020.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4861035 2020.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4861029 2020.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4861034 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4861030 2020.10.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4861033 2020.10.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4861027 2020.10.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4861032 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4861031 2020.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4861024 2020.10.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4861026 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4861028 2020.10.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4861025 2020.10.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4861022 2020.10.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4861023 2020.10.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4861021 2020.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4861020 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4859132 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4859131 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4848639 2020.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4848635 2020.10.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4848633 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4848634 2020.10.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 4848638 2020.10.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4848637 2020.10.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4848636 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 4848632 2020.10.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4846457 2020.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4846456 2020.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4846455 2020.10.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4846453 2020.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 240 4846454 2020.10.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 15 4846452 2020.10.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4846451 2020.10.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4846467 2020.10.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4846450 2020.10.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4846449 2020.10.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4846447 2020.10.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4846448 2020.10.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4846446 2020.10.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4846445 2020.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4846443 2020.10.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4846442 2020.10.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4846439 2020.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 95 4846444 2020.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4846440 2020.10.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4846437 2020.10.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4846438 2020.10.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4846441 2020.10.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4843059 2020.10.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4843057 2020.10.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 105 4843056 2020.10.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4843058 2020.10.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4843055 2020.10.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4843054 2020.10.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4843053 2020.10.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4843052 2020.10.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4843051 2020.10.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4841497 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4841498 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4841496 2020.10.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4841495 2020.10.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4841493 2020.10.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4841491 2020.10.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4841492 2020.10.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4841494 2020.10.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4841490 2020.10.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4841489 2020.10.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4841488 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4837035 2020.10.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4837036 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837034 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837033 2020.10.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4837032 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837031 2020.10.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4837030 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 175 4837053 2020.10.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 4837052 2020.10.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4837051 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4837050 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4837049 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837048 2020.10.11 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4837046 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4837045 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837044 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4837043 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4837042 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4837041 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837040 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4837039 2020.10.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4837038 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4837037 2020.10.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4832252 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4832255 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4832251 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4832254 2020.10.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4832253 2020.10.09 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4832249 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4832250 2020.10.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821910 2020.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4821912 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821913 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4821914 2020.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4821915 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821905 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4821909 2020.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4821908 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4821911 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4821907 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4821906 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4821903 2020.10.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4821904 2020.10.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4818176 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 4818177 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4818175 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 4818174 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4818173 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4818171 2020.10.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 4818172 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4805344 2020.09.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4805343 2020.09.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4805342 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4805341 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4805340 2020.09.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4805339 2020.09.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4805337 2020.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4805338 2020.09.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4805357 2020.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4805356 2020.09.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 55 4805355 2020.09.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 4805359 2020.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4805354 2020.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4805358 2020.09.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4805360 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4805351 2020.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4805352 2020.09.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4805349 2020.09.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4805353 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4805348 2020.09.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4805350 2020.09.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4805347 2020.09.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4805345 2020.09.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4805346 2020.09.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4805335 2020.09.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4805334 2020.09.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4805336 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4805332 2020.09.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4805331 2020.09.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4805333 2020.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4805330 2020.09.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 4805329 2020.09.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4805328 2020.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4805327 2020.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4805326 2020.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4805325 2020.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4805324 2020.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 500 4805323 2020.09.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4805321 2020.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4805322 2020.09.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4781834 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4779570 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4779569 2020.09.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4779568 2020.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4779567 2020.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4778400 2020.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4778399 2020.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4778397 2020.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4778398 2020.09.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4778401 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4778396 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4778395 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4778394 2020.09.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4778393 2020.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4778391 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4778392 2020.09.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4778390 2020.09.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4779708 2020.09.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4782793 2020.09.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4768223 2020.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4768222 2020.09.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4768221 2020.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4767662 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4767661 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4767659 2020.09.13 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4767097 2020.09.13 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4767096 2020.09.13 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4769682 2020.09.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4769683 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4769684 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4766090 2020.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4766089 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4766088 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4766087 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4764700 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4764699 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4764698 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4764697 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4764696 2020.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4764695 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4764694 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4764693 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4764692 2020.09.12 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4764691 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4764690 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4769686 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4769687 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4769689 2020.09.12 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4769691 2020.09.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4769695 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4769698 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4769701 2020.09.12 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4769703 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4769718 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4769719 2020.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4769723 2020.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4769746 2020.09.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4751353 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745974 2020.09.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4745973 2020.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4745972 2020.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4745971 2020.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745970 2020.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745965 2020.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4745964 2020.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4745968 2020.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4745967 2020.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 55 4745961 2020.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745966 2020.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4745960 2020.09.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4745969 2020.09.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4745959 2020.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4745958 2020.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745963 2020.09.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4745962 2020.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4745957 2020.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4745956 2020.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745955 2020.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4745954 2020.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4744052 2020.09.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4744051 2020.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4744049 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4744050 2020.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4744048 2020.09.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4744046 2020.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4744047 2020.09.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4744045 2020.09.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4744042 2020.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4744044 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4744043 2020.09.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4744041 2020.09.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4744040 2020.09.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4744039 2020.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4744038 2020.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4744037 2020.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4744036 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4744035 2020.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4744034 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4744033 2020.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4744032 2020.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4744031 2020.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4744030 2020.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 4744029 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4744027 2020.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4744025 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4744028 2020.09.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4744024 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4744023 2020.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4744026 2020.09.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4744021 2020.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4744022 2020.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4742223 2020.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4742221 2020.09.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4742222 2020.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4742238 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4742239 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742237 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4742235 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4742236 2020.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 4742234 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742233 2020.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4742232 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4742231 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742230 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4742229 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4742228 2020.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4742227 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4742226 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4742225 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742224 2020.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4742220 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4742219 2020.09.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4742218 2020.09.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4742217 2020.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4742216 2020.09.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4742215 2020.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4742214 2020.09.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4742212 2020.09.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4742211 2020.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4742213 2020.09.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4742210 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4742209 2020.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4742208 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4742206 2020.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4742207 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742205 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4742255 2020.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4742254 2020.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4742253 2020.09.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4742251 2020.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4742252 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4742250 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4742248 2020.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4742249 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4742247 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4742246 2020.09.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4742245 2020.09.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4742244 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742243 2020.09.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4742242 2020.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4742241 2020.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4742240 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4742204 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4742201 2020.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4742202 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4742200 2020.09.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4742203 2020.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4742199 2020.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4742198 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4742197 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742196 2020.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4742194 2020.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4742195 2020.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4742193 2020.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4742192 2020.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4742191 2020.09.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4742190 2020.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4742189 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4728287 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 37 4728286 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4728285 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4728284 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4728283 2020.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4728282 2020.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4728281 2020.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4728280 2020.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4728318 2020.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4728314 2020.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4728316 2020.08.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4728312 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4728311 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4728308 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4728307 2020.08.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4728304 2020.08.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4728302 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728301 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728298 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4728294 2020.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4728295 2020.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4728291 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4728293 2020.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4728288 2020.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4728279 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4728278 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4728277 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4728275 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4728274 2020.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4728273 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4728272 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728271 2020.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4728270 2020.08.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4728269 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4728268 2020.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4728267 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4728265 2020.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4728266 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4728264 2020.08.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4728319 2020.08.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4728317 2020.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4728315 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4728313 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4728310 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4728309 2020.08.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4728306 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4728305 2020.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4728303 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4728300 2020.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4728299 2020.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4728296 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4728297 2020.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4728292 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728289 2020.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4728290 2020.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4728263 2020.08.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4728260 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4728262 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4728259 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4728261 2020.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4728258 2020.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4728257 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4728256 2020.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4728254 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4728255 2020.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4728253 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4728252 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4728251 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4728250 2020.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4728249 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4728248 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4728247 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4728246 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4728245 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728244 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728243 2020.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4728242 2020.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4728241 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4728240 2020.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4728239 2020.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4728238 2020.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4728237 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728236 2020.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4728235 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4728234 2020.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4728233 2020.08.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4728232 2020.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4723825 2020.08.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4723826 2020.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4723824 2020.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4723827 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4723823 2020.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4723821 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723822 2020.08.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4723819 2020.08.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4723820 2020.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4723818 2020.08.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4723817 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723816 2020.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4723815 2020.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4723814 2020.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4721246 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4721236 2020.08.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4721245 2020.08.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4721234 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4721235 2020.08.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4721233 2020.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4721232 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4721243 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4721253 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4721240 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4721239 2020.08.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 4721254 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4721252 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4721238 2020.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4721251 2020.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4721249 2020.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4721250 2020.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4721248 2020.08.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4721244 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4721247 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4721242 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4721237 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4721241 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4716650 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4716649 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4716648 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4716647 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4716646 2020.08.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4716645 2020.08.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4716641 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4716643 2020.08.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 13 4716640 2020.08.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4716642 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4716644 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4716639 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4716636 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4716637 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4716638 2020.08.23 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4715251 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4715249 2020.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4715250 2020.08.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4715248 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4715247 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4715246 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4715244 2020.08.23 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4715245 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4715243 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4714428 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4714427 2020.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4714424 2020.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4714426 2020.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4714425 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4714423 2020.08.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4714422 2020.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4714420 2020.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4714421 2020.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4711791 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4711790 2020.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4711789 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4711787 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4711788 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4711786 2020.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4711785 2020.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4709205 2020.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4709204 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4709203 2020.08.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4709202 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4709201 2020.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4709200 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4709199 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4709198 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4707141 2020.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 4707139 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4707142 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 4707140 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4707138 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4707137 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4707135 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4707136 2020.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4707134 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4707132 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4707131 2020.08.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4707129 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4707126 2020.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707127 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4707122 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4707120 2020.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4707130 2020.08.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4707128 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4707133 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4707125 2020.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707121 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4707123 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4707119 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4707124 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4707118 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 4707117 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4707116 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4707115 2020.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 4707114 2020.08.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4707112 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4707113 2020.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4707111 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4702164 2020.08.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4702166 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4702162 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4702163 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4702161 2020.08.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4702165 2020.08.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4702160 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4702159 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4702157 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4702158 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4702156 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4702155 2020.08.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4700102 2020.08.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4700106 2020.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4700105 2020.08.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4700107 2020.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4700104 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700103 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4700101 2020.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4697745 2020.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4697744 2020.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4697743 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4697742 2020.08.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4697741 2020.08.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4697740 2020.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4697739 2020.08.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4697738 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4697737 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4697735 2020.08.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4697734 2020.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4697733 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4697732 2020.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4697736 2020.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4697731 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694261 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4694260 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4694259 2020.08.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694258 2020.08.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4694257 2020.08.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4694277 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4694275 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4694276 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4694274 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4694272 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4694273 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4694271 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4694269 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4694268 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4694270 2020.08.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4694267 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4694265 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4694266 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4694264 2020.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4694263 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4694262 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4694256 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4694255 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4694246 2020.08.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4694252 2020.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4694253 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4694254 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4694248 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4694251 2020.08.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4694250 2020.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4694249 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4694247 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4694245 2020.08.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4694243 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4694244 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4694242 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 4694241 2020.08.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4677275 2020.08.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4677276 2020.08.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4677274 2020.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 4677273 2020.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4673380 2020.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4673378 2020.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4673377 2020.08.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4673379 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4673376 2020.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4673375 2020.08.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4673373 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4673374 2020.08.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4673372 2020.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4673371 2020.08.05 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4673370 2020.08.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4668161 2020.08.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4668160 2020.08.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4668159 2020.08.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4668156 2020.08.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 4668157 2020.08.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4668158 2020.08.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4668154 2020.08.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4668155 2020.08.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4668153 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4662615 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4662614 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4662613 2020.07.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4662612 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4662611 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4662610 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4662609 2020.07.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4662608 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4662607 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4662604 2020.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4662606 2020.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4662605 2020.07.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4662603 2020.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4662591 2020.07.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4662590 2020.07.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4662589 2020.07.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4662588 2020.07.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4662586 2020.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4662587 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4659353 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4659351 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4659347 2020.07.29 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4659344 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4659345 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4659340 2020.07.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4659339 2020.07.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4659343 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4659337 2020.07.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4659352 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4659350 2020.07.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4659349 2020.07.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4659348 2020.07.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4659346 2020.07.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4659342 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4659341 2020.07.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4659338 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4659336 2020.07.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4659334 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4659335 2020.07.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4659333 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4659332 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4659330 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4659331 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4659329 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4656429 2020.07.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4656428 2020.07.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4656427 2020.07.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4656426 2020.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4656424 2020.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4656425 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4656423 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4656422 2020.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4656421 2020.07.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4656420 2020.07.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4656419 2020.07.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4656418 2020.07.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4656416 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4656415 2020.07.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4656417 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4656410 2020.07.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4656409 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4656414 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656407 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4656408 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4656412 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4656413 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4656411 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4654747 2020.07.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4654638 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4654637 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4654636 2020.07.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4654635 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4654633 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4654629 2020.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4654634 2020.07.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4654632 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4654631 2020.07.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4654628 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4654627 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4654630 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4654626 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654624 2020.07.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4654625 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4654623 2020.07.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4654622 2020.07.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4654621 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4653821 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4653820 2020.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4653819 2020.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 4653818 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4628587 2020.07.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4628586 2020.07.17 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4628580 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628579 2020.07.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4628584 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628583 2020.07.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4628578 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4628585 2020.07.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4628582 2020.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4628577 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4628576 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628581 2020.07.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4628575 2020.07.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4628574 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4628573 2020.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4628572 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628571 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4628570 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4624495 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4624494 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4624493 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4624491 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4624492 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4624490 2020.07.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4624472 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4624471 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4624473 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4624470 2020.07.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4624469 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4624468 2020.07.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4624466 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4624465 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4624463 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4624467 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4624461 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4624462 2020.07.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4624460 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4624459 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4624464 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4624458 2020.07.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4624489 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4624488 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4624486 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4624487 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4624485 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4624484 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4624482 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4624480 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4624481 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4624479 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4624478 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4624477 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4624476 2020.07.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4624475 2020.07.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4624483 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4624474 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4624457 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4624456 2020.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4624454 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4624455 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4624451 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4624453 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4624452 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4624449 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4624450 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4624446 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4624448 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4624445 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4624444 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4624447 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4624443 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4624442 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621808 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4621807 2020.07.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4621806 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621805 2020.07.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4621804 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4621803 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4621802 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4621801 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4621800 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4621799 2020.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4621798 2020.07.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4621796 2020.07.14 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4621795 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4621824 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4621823 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4621822 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4621821 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621820 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4621819 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621818 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4621817 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4621816 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621815 2020.07.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4621814 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4621813 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4621812 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4621811 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4621810 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4621809 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4621840 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4621839 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4621838 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4621837 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621836 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4621835 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4621834 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4621833 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4621832 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621831 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4621830 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4621829 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4621828 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4621827 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4621826 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621825 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4621794 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4621793 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621792 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4621791 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4621790 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621789 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4621788 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4621787 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4621786 2020.07.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4621785 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4621784 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4621783 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4621782 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4621781 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4621780 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4621779 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621742 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4621741 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4621740 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4621739 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621738 2020.07.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4621737 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4621736 2020.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4621735 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4621734 2020.07.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4621733 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4621732 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4621731 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4621730 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4621729 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4621728 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4621727 2020.07.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4621758 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4621757 2020.07.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4621756 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4621755 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4621754 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4621753 2020.07.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4621752 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621751 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621750 2020.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4621749 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4621748 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621747 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4621746 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4621745 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4621744 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4621743 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4614056 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4614055 2020.07.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4614053 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4614051 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4614052 2020.07.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4614050 2020.07.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4598360 2020.07.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4598358 2020.07.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4598359 2020.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4598355 2020.07.05 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 4598356 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4598357 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4598354 2020.07.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4598352 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4598353 2020.07.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4598350 2020.07.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4598351 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4584133 2020.06.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4584132 2020.06.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4581873 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4581872 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4581871 2020.06.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4581870 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4581868 2020.06.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4581869 2020.06.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4581867 2020.06.29 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4581863 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4581866 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4581864 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4581865 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578547 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578543 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4578546 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4578544 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4578542 2020.06.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4576879 2020.06.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4576878 2020.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4576877 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4576876 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4576345 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576344 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576343 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576342 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4576341 2020.06.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4576340 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576339 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576338 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576337 2020.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4576336 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4576335 2020.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4576334 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4576333 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576332 2020.06.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4576331 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4576330 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4573283 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4573281 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4573280 2020.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4573279 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4573277 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4573276 2020.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4567669 2020.06.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4567668 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4567667 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4567666 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4567663 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4567665 2020.06.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4567664 2020.06.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4567661 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4567662 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4564927 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4564926 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4564925 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4564924 2020.06.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4564923 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4564921 2020.06.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4564922 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4564920 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4564918 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4564919 2020.06.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4564916 2020.06.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4562153 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4562152 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562151 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562150 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4562149 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4562148 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562147 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4562146 2020.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4562145 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4562144 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562143 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4562142 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562141 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562140 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562139 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4562138 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562137 2020.06.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4562136 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4562135 2020.06.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4562134 2020.06.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4562133 2020.06.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4562132 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4562131 2020.06.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4562130 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4562129 2020.06.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4562128 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4562127 2020.06.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4562126 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4562125 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4562124 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562123 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562122 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4562121 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4562120 2020.06.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4562119 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4562118 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4562117 2020.06.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4562116 2020.06.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4562115 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4562114 2020.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4562113 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562112 2020.06.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4562111 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4562110 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562109 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4562108 2020.06.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4562107 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4562106 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4562105 2020.06.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4562104 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562103 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562102 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4562101 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562100 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4562099 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562098 2020.06.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4562097 2020.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4562096 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4562095 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4562094 2020.06.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4562093 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2