Pełna lista obserwacji drużyny

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 4944297 2020.11.23 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4940051 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4940050 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4940049 2020.11.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4940042 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4940040 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4940039 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4940041 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4940038 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 4940037 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4940036 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 4940035 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4940034 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4940033 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4940032 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4940031 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4940030 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4940029 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 4940028 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 4940027 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940026 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4940025 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940022 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940021 2020.11.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4940024 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940023 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 4940019 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4940020 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4940017 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4940016 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 125 4940015 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940014 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4940013 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4940012 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4940011 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4935274 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4935273 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4935272 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4935271 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4935270 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4935269 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4935268 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 4935267 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4935266 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4935265 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 4935262 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4935261 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4935264 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 4935260 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4935259 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 4935263 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 4935258 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 4935256 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4935257 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4935255 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4935254 2020.11.21 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4935253 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4935252 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 4935251 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 4935250 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4935249 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 4927776 2020.11.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4927782 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 39 4927780 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4927774 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4927772 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4927770 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4927766 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927765 2020.11.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4927760 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 4927761 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4927759 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4927758 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4927755 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4927754 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 4927753 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4927783 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4927779 2020.11.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4927778 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4927777 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4927781 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4927775 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4927773 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4927771 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4927769 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4927767 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4927768 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4927764 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4927762 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4927763 2020.11.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4927757 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4927756 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4927751 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4927752 2020.11.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 4927750 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4927749 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4927748 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4927746 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4927747 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4927745 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4927744 2020.11.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4927743 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4927742 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4927741 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4927740 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4927739 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4927738 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4913430 2020.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4913429 2020.11.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4905903 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4905904 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4905901 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4905902 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4905900 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4905899 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4905897 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4905898 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4905896 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4905895 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4905894 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4905893 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4905891 2020.11.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4905890 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4905892 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4905889 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4905887 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4905886 2020.11.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 4905885 2020.11.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4905881 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4905883 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4905884 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4905882 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4905880 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 4905878 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 4905879 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4905877 2020.11.08 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4905875 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4905874 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4905872 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 4905873 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4905870 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 11 4905876 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4905869 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4905871 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4901477 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4901474 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4901473 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 4901475 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 65 4901478 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4901472 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 90 4901470 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 4901469 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4901465 2020.11.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4901464 2020.11.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4901466 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4901462 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4901460 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4901461 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4901458 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 4901459 2020.11.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4901457 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4901455 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 4901456 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4901454 2020.11.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 4896483 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4895446 2020.11.04 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4894127 2020.11.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4892538 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4892537 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4892536 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4892535 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4892534 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4892533 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4892516 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4892515 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4892514 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4892513 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4892511 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 4892512 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4892510 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4892509 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4892508 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 4892507 2020.11.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4892505 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4892506 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4892503 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4892504 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4892502 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4892501 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4892532 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4892531 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4892529 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4892527 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4892526 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 4892528 2020.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 4892525 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 4892523 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4892524 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4892521 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4892522 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 4892520 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 75 4892519 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4892518 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4892517 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4892498 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4892499 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4892500 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4892496 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4892495 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4892494 2020.11.01 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4892492 2020.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4892489 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 31 4892488 2020.11.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4892486 2020.11.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4892485 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 4883917 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4883916 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4883913 2020.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4883918 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4883915 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4883910 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 4883911 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4883914 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 23 4883909 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4883912 2020.10.31 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4883908 2020.10.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4883906 2020.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4883044 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4883045 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4883046 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4883047 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4883041 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4883043 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4883040 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4883039 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4883036 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4883038 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4883035 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4883033 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4883030 2020.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4883031 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4883034 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 4883032 2020.10.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 4883037 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4883029 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4883028 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4883026 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4883027 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4883025 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4883048 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4883024 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4878871 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4878868 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4878869 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4878870 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4878885 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4878884 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4878886 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 4878887 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4878881 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4878882 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4878879 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4878878 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4878880 2020.10.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4878877 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4878876 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4878883 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4878875 2020.10.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4878873 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4878874 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4878872 2020.10.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4878867 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4878866 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4878865 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4878864 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4878862 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4878863 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4878861 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4878859 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4878858 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 4878857 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4878855 2020.10.25 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4878856 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 35 4878852 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4878853 2020.10.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4878854 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4867792 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4867246 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4861851 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4861850 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 4861849 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4861848 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4861844 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4861841 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4861845 2020.10.21 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4861842 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4861846 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4861837 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4861839 2020.10.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4861843 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4861838 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4861840 2020.10.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4861832 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4857380 2020.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4857378 2020.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 4857376 2020.10.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 4857379 2020.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4857374 2020.10.19 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4857375 2020.10.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4856164 2020.10.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4856165 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4856166 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4856163 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4856160 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4856167 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4856168 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4856159 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4856161 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4856158 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4856157 2020.10.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 4856162 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4856156 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4856155 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4856145 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4856153 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4856147 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 4856143 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4856149 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 4856148 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 250 4856154 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4856150 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4856142 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4856152 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4856151 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4856144 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4856146 2020.10.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4852496 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4852495 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4852497 2020.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4848952 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4848950 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4848951 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848949 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848946 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4848947 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848945 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4848948 2020.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4848941 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4848944 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4848942 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848943 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4848940 2020.10.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4848939 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4848936 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4848938 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848937 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848917 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848918 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 4848916 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848913 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 4848914 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4848915 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4848912 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 14 4848910 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4848911 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 9 4848908 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4848909 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 11 4848906 2020.10.16 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4848905 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4848904 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 12 4848903 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4848907 2020.10.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 4848935 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4848934 2020.10.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4848932 2020.10.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 4848929 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4848931 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4848933 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 12 4848926 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4848927 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 4848925 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4848928 2020.10.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4848922 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4848920 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4848924 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 4848919 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 4848921 2020.10.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4848923 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 24 4848902 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 32 4848901 2020.10.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4848899 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4848900 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4848898 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4848896 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4848893 2020.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4848894 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4848895 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4848891 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4848892 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4848890 2020.10.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4848889 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 4848887 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4848888 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 16 4848886 2020.10.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 4848884 2020.10.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4848885 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4848883 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 14 4848881 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 4848882 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 4848880 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 4848879 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4848878 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 4848874 2020.10.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 4848870 2020.10.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5000 4848872 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4848877 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 4848875 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4848876 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 7 4848871 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 125 4843858 2020.10.13 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4843857 2020.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4843856 2020.10.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4843881 2020.10.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 4843889 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 4843885 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4843880 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4843886 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4843877 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4843874 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 4843884 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4843871 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4843873 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4843866 2020.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4843865 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4843867 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4843861 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4843860 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4843862 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 4843855 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4843853 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4843852 2020.10.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4843850 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4843849 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 350 4843848 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4843851 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4843842 2020.10.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4843854 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4843847 2020.10.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4843844 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4843845 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 4843846 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4843841 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4843843 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4843840 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 4843888 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4843891 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4843887 2020.10.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 4843882 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4843879 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4843883 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4843890 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4843878 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4843876 2020.10.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4843872 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4843875 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 4843869 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4843868 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1000 4843870 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 4843863 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4843864 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 4843837 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 4843836 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 4843838 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4843839 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 4843834 2020.10.11 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4843833 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4843835 2020.10.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4843832 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4843830 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4843829 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4843831 2020.10.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4843828 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4843827 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 4843826 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4843825 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 4843824 2020.10.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4836280 2020.10.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4836275 2020.10.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4836279 2020.10.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4836277 2020.10.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4836276 2020.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4836278 2020.10.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836274 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4819557 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4819555 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4819556 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4819553 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4819554 2020.10.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4819552 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 4819551 2020.10.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4819550 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4819549 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4819548 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4819547 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4819546 2020.10.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4819543 2020.10.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4819544 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4819540 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4819545 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4819542 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4819541 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4819538 2020.10.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4819537 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4819539 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4819536 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819535 2020.10.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4819533 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4819534 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4819531 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819532 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4815015 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4815016 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 4815012 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4815013 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 4815014 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4815017 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4815018 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4814521 2020.10.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 4812147 2020.10.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4812254 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 86 4812146 2020.10.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 4812144 2020.10.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4812145 2020.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4812143 2020.10.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4812142 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4812141 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 4812140 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4812139 2020.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4812138 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4812137 2020.10.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4812163 2020.10.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4812162 2020.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4812160 2020.10.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 34 4812161 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4812159 2020.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4812158 2020.10.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 4812157 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 4812156 2020.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4812155 2020.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 250 4812154 2020.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4812153 2020.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4812152 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4812151 2020.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4812150 2020.10.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4812149 2020.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4812148 2020.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 4812135 2020.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4812136 2020.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4812134 2020.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4812133 2020.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 4812132 2020.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4812131 2020.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4812130 2020.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4812129 2020.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4812128 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4812126 2020.10.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 4812127 2020.10.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4812125 2020.10.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4812123 2020.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4812124 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 4812121 2020.10.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 400 4812122 2020.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4812120 2020.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4812119 2020.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 4812118 2020.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 55 4812117 2020.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4812116 2020.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4812115 2020.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4812114 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4812112 2020.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4812111 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 4812113 2020.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4812110 2020.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4812108 2020.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4812107 2020.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 23 4812109 2020.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4812106 2020.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4812105 2020.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4809615 2020.10.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4805659 2020.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4805098 2020.09.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4805097 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4805099 2020.09.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4805096 2020.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4801273 2020.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4801271 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4801272 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4798930 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 4798929 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 4798928 2020.09.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4798926 2020.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4798927 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4798921 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 4798925 2020.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4798922 2020.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4798924 2020.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4798923 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4798920 2020.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4798073 2020.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4798074 2020.09.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4798072 2020.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4798071 2020.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4798070 2020.09.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4798069 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798040 2020.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798039 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4798038 2020.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 4798037 2020.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4798036 2020.09.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4798035 2020.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798034 2020.09.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4798033 2020.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4798032 2020.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4798031 2020.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4798030 2020.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4798029 2020.09.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4798027 2020.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798028 2020.09.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4798025 2020.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4798026 2020.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4798024 2020.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4798023 2020.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4793070 2020.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4793071 2020.09.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4793072 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793069 2020.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 4793068 2020.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4793073 2020.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4793066 2020.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4793067 2020.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4793065 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4793063 2020.09.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4793062 2020.09.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4793064 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4792146 2020.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4792147 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4792145 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4792144 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4792143 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4792142 2020.09.23 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4792141 2020.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4792122 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 4792121 2020.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4792120 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4792119 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792118 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792117 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4792116 2020.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4792115 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 4792113 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4792114 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4792112 2020.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4792111 2020.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4792106 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4792109 2020.09.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4792110 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4792108 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 4792105 2020.09.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4792107 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4792103 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 4792102 2020.09.20 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4792101 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4792100 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4792099 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4792098 2020.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4792097 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4792095 2020.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4792096 2020.09.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4780048 2020.09.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4780045 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 162 4780047 2020.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4780046 2020.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 800 4780044 2020.09.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4780043 2020.09.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 4780042 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4780041 2020.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4780040 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4780039 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4780037 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4780038 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4780036 2020.09.18 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4777548 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4777547 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4777544 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4777545 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4777546 2020.09.17 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4777543 2020.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 4775887 2020.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4773127 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4773126 2020.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4772351 2020.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4772350 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 4772347 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4772349 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4772344 2020.09.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4772341 2020.09.14 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4772339 2020.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4772337 2020.09.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4772338 2020.09.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4772332 2020.09.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4772333 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4772327 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4772325 2020.09.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4772326 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4772348 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4772346 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4772345 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4772343 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 40 4772342 2020.09.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 25 4772340 2020.09.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4772336 2020.09.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4772335 2020.09.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4772328 2020.09.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4772331 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4772330 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4772324 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4772318 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 65 4772319 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4772321 2020.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4772314 2020.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4772334 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4772329 2020.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 800 4772322 2020.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 4772323 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4772320 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4772316 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4772317 2020.09.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4772313 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 4772315 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2000 4772312 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 800 4772310 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4772309 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4772311 2020.09.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4772307 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4772308 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4772306 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4767081 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4767082 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4767079 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4767078 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4767080 2020.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4767077 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 4767076 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4767074 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4767073 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4767075 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4759889 2020.09.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4759888 2020.09.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4759890 2020.09.10 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4759886 2020.09.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4759891 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4759887 2020.09.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4757046 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4757047 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4757048 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4757044 2020.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 4757043 2020.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4757041 2020.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4757045 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 4757042 2020.09.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4757040 2020.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4757039 2020.09.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4757038 2020.09.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4756381 2020.09.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4756380 2020.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4756379 2020.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4752849 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4752846 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752853 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4752844 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 4752842 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752843 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752841 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752863 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4752861 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752862 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752860 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752859 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4752857 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752858 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752855 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752856 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752854 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4752850 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752851 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4752852 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4752848 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4752847 2020.09.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4752845 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4752822 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752824 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4752823 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752820 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4752817 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4752821 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752819 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752815 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752816 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4752812 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752814 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752813 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4752811 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4752809 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4752808 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752810 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752839 2020.09.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4752840 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4752838 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4752836 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4752835 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752837 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4752834 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752833 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4752830 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752832 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4752831 2020.09.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4752827 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4752828 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4752826 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4752829 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4752825 2020.09.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4752806 2020.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 4752805 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4752807 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4752804 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752801 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752803 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752799 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752800 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4752798 2020.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 4752797 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4752802 2020.09.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4752794 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4752795 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4752796 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4752793 2020.09.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4752792 2020.09.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 4752790 2020.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4752791 2020.09.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4752786 2020.09.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4752785 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4752783 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4752784 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4752782 2020.09.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4752788 2020.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4752787 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4752781 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4752789 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4752780 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4752779 2020.09.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4752778 2020.09.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4752777 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4752776 2020.09.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 90 4749739 2020.09.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4748490 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 484 4746760 2020.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2000 4746759 2020.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4746756 2020.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4746757 2020.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4746758 2020.09.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 4746753 2020.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4746755 2020.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4746754 2020.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4746752 2020.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4746751 2020.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4746749 2020.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4746747 2020.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4746750 2020.09.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 4746746 2020.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4746748 2020.09.04 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4745272 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4745271 2020.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4743759 2020.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4743757 2020.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4743756 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4743755 2020.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 4743754 2020.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4743752 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4743753 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4743750 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4743751 2020.09.03 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4743749 2020.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4742695 2020.09.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4742425 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 300 4742693 2020.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4742694 2020.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4742692 2020.09.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4742690 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4740794 2020.09.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4740746 2020.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4740747 2020.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4740748 2020.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4740745 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4740743 2020.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4740744 2020.08.31 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4737730 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4736205 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 80 4736207 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4736204 2020.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4736206 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4733280 2020.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 4733279 2020.08.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4733278 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4733277 2020.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4733276 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4733274 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4733275 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4733272 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4733271 2020.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4733273 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4733270 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4729839 2020.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4729838 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4729835 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4729841 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4729840 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4729832 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4729833 2020.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4729837 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4729834 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4729825 2020.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4729831 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4729829 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4729830 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4729826 2020.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4729823 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4729828 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4729827 2020.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 4729824 2020.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4729822 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4729819 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4729821 2020.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4729817 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4729820 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4729818 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4729816 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4726569 2020.08.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4726568 2020.08.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4726567 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720575 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4720576 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720577 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720574 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720572 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720593 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4720591 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4720592 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4720590 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4720587 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720589 2020.08.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4720588 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720586 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720585 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720582 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4720583 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4720581 2020.08.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4720580 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4720584 2020.08.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4720578 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4720579 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4720571 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720570 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4720566 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 4720567 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720569 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4720573 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4720565 2020.08.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4720564 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4720562 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4720560 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720568 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4720561 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 4720558 2020.08.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4720563 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4720557 2020.08.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4720559 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4720539 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720538 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720536 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4720534 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720537 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4720535 2020.08.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4720530 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4720532 2020.08.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4720540 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4720533 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4720529 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4720528 2020.08.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1000 4720527 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4720531 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4720526 2020.08.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4720525 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4720555 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4720556 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4720554 2020.08.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 4720553 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720552 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720550 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720549 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720547 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4720551 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4720545 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4720546 2020.08.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4720548 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4720544 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4720542 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4720541 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4720523 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720524 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720543 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720520 2020.08.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4720518 2020.08.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4720521 2020.08.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4720514 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 4720522 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4720516 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720511 2020.08.23 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4720509 2020.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4720510 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4720513 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4720515 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4720512 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4720517 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4715265 2020.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4711875 2020.08.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4711179 2020.08.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4711177 2020.08.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4711178 2020.08.21 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4711176 2020.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4710757 2020.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4709038 2020.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4709037 2020.08.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4709039 2020.08.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4709036 2020.08.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4709035 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4709033 2020.08.20 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 4709031 2020.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4709032 2020.08.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4709030 2020.08.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4709034 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4708406 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4708405 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4708403 2020.08.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4708404 2020.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4708402 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4674809 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4666979 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 4666976 2020.08.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4666977 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4666974 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4666973 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4666972 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4666975 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 300 4666971 2020.08.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4666969 2020.08.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4666970 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4666968 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4666967 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4666966 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4666963 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 4666964 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4666962 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4666965 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4663770 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4663663 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 4663662 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4663661 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 500 4663660 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 4663664 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4663658 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4663657 2020.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4663659 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4663771 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4663656 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4663655 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4658345 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4653450 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4653451 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4653449 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4653448 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4653447 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650147 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650146 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4648720 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4648719 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4648718 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4648717 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4648716 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 4648715 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4648714 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 4648713 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4648712 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4648710 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4648709 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4648707 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4648708 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4648706 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4648705 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 4648703 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4648704 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4648702 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4648701 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4648691 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648696 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4648695 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4648698 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4648694 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4648700 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4648699 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4648697 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4648689 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4648693 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 4648690 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4648692 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 75 4648688 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4648687 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4648685 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4648267 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 4648266 2020.07.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4640436 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4626791 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4626792 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 4618537 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618536 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4618535 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618558 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4618557 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4618556 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618555 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4618553 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618552 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4618551 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50