Pełna lista obserwacji drużyny

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4674809 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4666979 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 4666976 2020.08.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4666977 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4666974 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4666973 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4666972 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4666975 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 300 4666971 2020.08.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4666969 2020.08.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4666970 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4666968 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4666967 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4666966 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4666963 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 4666964 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4666962 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4666965 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4663770 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4663663 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 4663662 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4663661 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 500 4663660 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 4663664 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4663658 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4663657 2020.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4663659 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4663771 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4663656 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4663655 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4658345 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4653450 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4653451 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4653449 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4653448 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4653447 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650147 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650146 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4648720 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4648719 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4648718 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4648717 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4648716 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 4648715 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4648714 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 4648713 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4648712 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4648710 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4648709 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4648707 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4648708 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4648706 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4648705 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 4648703 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4648704 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4648702 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4648701 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4648691 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648696 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4648695 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4648698 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4648694 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4648700 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4648699 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4648697 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4648689 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4648693 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 4648690 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4648692 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 75 4648688 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4648687 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4648685 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4648267 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 4648266 2020.07.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4640436 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4626791 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4626792 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 4618537 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618536 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4618535 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618558 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4618557 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4618556 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618555 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4618553 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4618552 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4618551 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4618549 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4618548 2020.07.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4618547 2020.07.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4618550 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4618546 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618545 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4618544 2020.07.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4618543 2020.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4618539 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4618542 2020.07.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4618541 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4618540 2020.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4603406 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4603405 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603404 2020.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4603402 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4603403 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4603394 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4603395 2020.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4603399 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4603393 2020.07.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4603398 2020.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4603392 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 4603401 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4603400 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4603391 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4603397 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4603390 2020.07.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4603387 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4603389 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4603388 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4603386 2020.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4592050 2020.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4582856 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4582858 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4582857 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4582854 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4582855 2020.06.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4582852 2020.06.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4570467 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4570468 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4560113 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4560114 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560112 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4560110 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4560108 2020.06.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4560111 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4560107 2020.06.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4560106 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4560109 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4560101 2020.06.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 300 4560102 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4560105 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4560104 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4560103 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4556293 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4556292 2020.06.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4551738 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4551739 2020.06.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4546149 2020.06.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4543107 2020.06.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4540195 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4540194 2020.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4537829 2020.06.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4537831 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4537830 2020.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4537827 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 4537826 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4537825 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4537824 2020.06.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4537821 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4537823 2020.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 350 4537822 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4537820 2020.06.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4532730 2020.06.14 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4532729 2020.06.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4524010 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4524013 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4524012 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4524011 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4518870 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4512412 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4512372 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4512373 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4512374 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 4512370 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4512368 2020.06.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4512369 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4512371 2020.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4512366 2020.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4512367 2020.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4512365 2020.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4512364 2020.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4512363 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4512362 2020.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4512361 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4512360 2020.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4512358 2020.06.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4512359 2020.06.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4512356 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4512355 2020.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4512353 2020.06.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 4512354 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 7 4512351 2020.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4512357 2020.06.10 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4512352 2020.06.10 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4512350 2020.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4512349 2020.06.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4512348 2020.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4512347 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4512346 2020.06.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4512345 2020.06.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4509270 2020.06.10 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4495346 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495345 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495343 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4495340 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495339 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495336 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495334 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495332 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495331 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495329 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495327 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495323 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495325 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4495321 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495319 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495318 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495294 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495313 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4495290 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495287 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4495315 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495278 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495276 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495309 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495314 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4495310 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4495307 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495273 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495272 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495267 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495264 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495308 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495347 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495344 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4495342 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495341 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495338 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495337 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495335 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495333 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495330 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4495328 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495326 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4495324 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495322 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495320 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495317 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4495316 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495304 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495302 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495297 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4495312 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4495249 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495289 2020.06.07 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4495281 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495277 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495268 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495275 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495242 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495291 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495258 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495256 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495255 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495238 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495295 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495253 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495305 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495298 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495300 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4495299 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495292 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495285 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495250 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495288 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495279 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495269 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4495246 2020.06.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4495261 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495266 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495259 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495293 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495296 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495311 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495284 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495283 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495282 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495271 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4495245 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495274 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495243 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495265 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495240 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495257 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495254 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495237 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495236 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495252 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495306 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495303 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495301 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495251 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495286 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495248 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495247 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495280 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495270 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495244 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495263 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495260 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495262 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495241 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4495239 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495235 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495232 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495234 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495231 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4495233 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495230 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495229 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495228 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4495226 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495227 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495225 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4495223 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4495224 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4495220 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495221 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495222 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493791 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4493790 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493789 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493788 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493787 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493786 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493785 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493784 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493806 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493807 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493805 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4493803 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4493804 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493802 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493801 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493800 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493798 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493799 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4493797 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493796 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493795 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493794 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4493793 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4493792 2020.06.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4478864 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4478863 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478862 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4478860 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4478861 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4478859 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478848 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4478854 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478856 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478844 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478843 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478839 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478838 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478855 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4478837 2020.06.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4478858 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478852 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478853 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478850 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4478831 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478851 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478827 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4478847 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478846 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478842 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478857 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4478841 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4478840 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478845 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478835 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478836 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4478833 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478834 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478832 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478830 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478829 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478849 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478828 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478822 2020.06.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4478824 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4478821 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478823 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478820 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478826 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4478818 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4478819 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478816 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478817 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4478814 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4478815 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478813 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478811 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478810 2020.06.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4478812 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4472574 2020.06.01 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4472575 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472573 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472591 2020.06.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4472589 2020.06.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4472590 2020.06.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4472583 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472584 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472585 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472582 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472588 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472586 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472587 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472581 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4472578 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472580 2020.06.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4472579 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472577 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4472576 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472606 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472607 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472605 2020.06.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4472604 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472603 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472602 2020.06.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4472601 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472600 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472599 2020.06.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4472597 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472596 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472598 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472595 2020.06.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4472594 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472592 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472593 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472570 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472571 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472569 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472568 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4472572 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472567 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472565 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4472566 2020.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4472564 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4472563 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4472562 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472561 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472559 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472558 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472560 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472557 2020.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4472556 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472555 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472554 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4472551 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4472553 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472547 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4472544 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472550 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4472552 2020.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4472542 2020.06.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4472543 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472548 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472546 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472545 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4472549 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4472541 2020.06.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4467582 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458617 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4459016 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458631 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4459021 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458636 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458630 2020.05.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4458629 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458628 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458627 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458635 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458625 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458634 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458624 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4459018 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458622 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4459017 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458643 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458618 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458563 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458570 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458562 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458571 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4458632 2020.05.30 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4458565 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458561 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4458566 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458567 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458564 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458558 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458560 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458557 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4458556 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458559 2020.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4458555 2020.05.30 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4458554 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458644 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458640 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4459020 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4458641 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458645 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458637 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458626 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4459019 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458642 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458639 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458623 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458633 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458621 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458638 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458620 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458619 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458553 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458552 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458551 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458550 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4458549 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458548 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4458547 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458546 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458545 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458544 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458543 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458542 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458541 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458540 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458539 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458538 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458581 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458580 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458589 2020.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4458600 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458577 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4458576 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458586 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458575 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458574 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458579 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458587 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458573 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4458578 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458572 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458569 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458568 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458599 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458601 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4458585 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458584 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458598 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458597 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458583 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4458596 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4458595 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4458593 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458582 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458594 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4458591 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458592 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458590 2020.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4458588 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453235 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453234 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453233 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453232 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4453231 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453230 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453228 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4453229 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453227 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453224 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453226 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453222 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453223 2020.05.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4453221 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453220 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453225 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453219 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453218 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453217 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453216 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453215 2020.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4453214 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453213 2020.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4453211 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4453212 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4436429 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4436428 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4436426 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4436427 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4430432 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4430431 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4430433 2020.05.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4430430 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 4430428 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4430427 2020.05.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4432950 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430426 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4430425 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4430421 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4430420 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4430423 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4430419 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4430418 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430422 2020.05.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4430424 2020.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4430417 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4430416 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430413 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4430414 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4430415 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4430412 2020.05.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4430411 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4429306 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4429307 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4429209 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4422478 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4422477 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4422476 2020.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4422474 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4422472 2020.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4422475 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4422473 2020.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4422470 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4422471 2020.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4422468 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4422467 2020.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4422466 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4422469 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4422463 2020.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4422462 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4422465 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 4422464 2020.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4422461 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 450 4422460 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4422459 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4422458 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4422457 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4422456 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4422454 2020.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4422453 2020.05.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 4422455 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4422452 2020.05.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4422450 2020.05.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4422451 2020.05.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4413449 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4413451 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4413450 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4397274 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4397272 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4397273 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4397271 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4393325 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4393324 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4393323 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4393322 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4393318 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4393320 2020.05.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4393321 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4393317 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4393319 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4393315 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4393316 2020.05.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4393314 2020.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 4393313 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4393312 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4387120 2020.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4387118 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4387116 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4381742 2020.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4381740 2020.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4381741 2020.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4381743 2020.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4381739 2020.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4381738 2020.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4381737 2020.05.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4365130 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4365129 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 4365127 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4365128 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 4365124 2020.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4365122 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4365121 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4365123 2020.05.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4365120 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 80 4365118 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4365119 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 4365117 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4365116 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4365115 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4365114 2020.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4365113 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4365112 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 4365111 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4365109 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4365110 2020.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4365105 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4365104 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4365103 2020.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4365102 2020.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4365100 2020.05.12 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4365099 2020.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4365101 2020.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4365097 2020.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4365098 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4365096 2020.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4365095 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4365093 2020.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4365094 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4365090 2020.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4365092 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4365091 2020.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4359834 2020.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 35 4355926 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4355927 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4355925 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4355923 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4355922 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4355924 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4351057 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4351059 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4351055 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4351052 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4351053 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4351054 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4351051 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4351050 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4351047 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4351049 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4351048 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4351073 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4351071 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4351072 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4351070 2020.05.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4351069 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4351068 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4351067 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4351066 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4351064 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4351065 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4351063 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4351062 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4351060 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4351061 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 22 4351056 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4351058 2020.05.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4346694 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4346695 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 8 4346693 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4346692 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4346691 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4339300 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4339299 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4339298 2020.05.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4339297 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4339296 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 90 4323431 2020.05.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 4323432 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4323430 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 300 4323433 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 4323429 2020.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4323428 2020.05.06 mapa
bardzo rzadki orzełek, Hieraaetus pennatus 1 4323427 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4309365 2020.05.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4309364 2020.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4309362 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4309361 2020.05.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4309360 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4309359 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4309358 2020.05.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4309357 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4309363 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4309356 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4309354 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4309353 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4309355 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4309351 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 4309352 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4309349 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4309348 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4309350 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4309347 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4309344 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4309345 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4309346 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4309343 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4309342 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4309341 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4309340 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4309339 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4309337 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4309338 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4304757 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4304756 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4304758 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4304755 2020.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4304754 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4304753 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4304751 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 4304752 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4304750 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4304749 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4304748 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4304746 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4304747 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4304745 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4304742 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4304743 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4304744 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4304741 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 4304740 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4304739 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4304737 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4304738 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4291571 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4291569 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4291570 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4291568 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4291566 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4291565 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4291564 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4291567 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4291561 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4291560 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4291562 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4291559 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 4291563 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4291558 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 4291557 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4291556 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4291555 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4291553 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4291554 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4291550 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4291548 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4291549 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4291551 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4291552 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4282662 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4282661 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282660 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4282663 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282659 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4269171 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4269172 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4269170 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4269167 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4269169 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4269168 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4269165 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4269166 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4269164 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4269163 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4269162 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4269161 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4269160 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4269159 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 13 4269158 2020.04.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4261637 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261650 2020.04.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4261634 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4261632 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4261633 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4261649 2020.04.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4261629 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4261668 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4261667 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 4261669 2020.04.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4261666 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4261664 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4261665 2020.04.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4261663 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4261661 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4261662 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4261660 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4261659 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4261658 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4261656 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4261654 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4261648 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4261655 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4261653 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4261647 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4261646 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4261645 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4261644 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4261642 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4261651 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4261643 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4261641 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4261640 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4261639 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4261638 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4261652 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4261628 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4261627 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 185 4261626 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4261635 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4261624 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4261636 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4261625 2020.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4261620 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261621 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4261622 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4261623 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4261619 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4261618 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4261616 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4261617 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4261615 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4261614 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4261613 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4261611 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4261612 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4261609 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4261610 2020.04.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4261608 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261607 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4261606 2020.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4261605 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4261604 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4261602 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 4261601 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4261603 2020.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4261600 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4242911 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4242910 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4242909 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4242908 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4242907 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4242906 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4242905 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4242904 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4242903 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4242902 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4242901 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4242900 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4242899 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4242898 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4242897 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4242896 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4242895 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4242894 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4242893 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4242892 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 4242891 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4242890 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 4242889 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4242888 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242887 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4242886 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4261630 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4242376 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4242375 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4242374 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242373 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4242371 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4242372 2020.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4242370 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4242369 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4242368 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4240799 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 4240797 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4240796 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4240798 2020.04.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4240828 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4240826 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4240831 2020.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4240823 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4240825 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4240820 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4240824 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4240822 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4240819 2020.04.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4240817 2020.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4240821 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4240818 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4240813 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4240815 2020.04.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 4240811 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4240814 2020.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4240810 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4240812 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4240816 2020.04.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4240808 2020.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4240809 2020.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4240805 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4240807 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4240806 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4240804 2020.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4240803 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4240830 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4240802 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4240801 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4240829 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4240800 2020.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4240794 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4240793 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4240795 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4240791 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4240790 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4240792 2020.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4240789 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4240788 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4240787 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4240786 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4240784 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4240785 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4240781 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4240780 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4240783 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4240782 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4234614 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4234609 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4234608 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4234612 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4234607 2020.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4234606 2020.04.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4234605 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4234613 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4234611 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4234604 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4234610 2020.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4234603 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4234600 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4234601 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4234598 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4234599 2020.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4223036 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4223037 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4223035 2020.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4223034 2020.04.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4223031 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4223033 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4223032 2020.04.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4220857 2020.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4220856 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4220858 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4220871 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4220868 2020.04.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4220867 2020.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4220866 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4223425 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4220870 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4223424 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4220869 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4223423 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4220865 2020.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4220863 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4220861 2020.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4220860 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4220864 2020.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4220862 2020.04.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4220859 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4253183 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4253182 2020.04.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4253181 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4253180 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4253179 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4253178 2020.04.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4253177 2020.04.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4253176 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4253175 2020.04.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4253174 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4253173 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4253172 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4253171 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4253170 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4253169 2020.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4253168 2020.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4253167 2020.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4253166 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4253164 2020.04.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4253165 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4253163 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4253162 2020.04.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4253161 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4253160 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4253158 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4253159 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4253157 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4253156 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4253155 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4253154 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4253153 2020.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4253152 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4209112 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4209111 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4209110 2020.04.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4209109 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4209108 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4209107 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4209106 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4209105 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4209104 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4209103 2020.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4209102 2020.04.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4209101 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4209100 2020.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4209099 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4209098 2020.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4209097 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4209096 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4209095 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4209094 2020.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4209093 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4209092 2020.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4209091 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4209090 2020.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4209089 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4209088 2020.04.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4209087 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4209086 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4209085 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4209084 2020.04.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4209083 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4202786 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4202785 2020.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4202784 2020.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4202783 2020.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4202782 2020.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4202781 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4202780 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4202779 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4202802 2020.04.20 mapa