DRUŻYNA

Drużyna: EDREDON.COM.PL. Obserwator: Jacek Betleja

Liczba gatunków: 223

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 435 19605 77 77 1 11 30 35
2 296 12889 95 69 0 8 22 39
3 243 10673 117 82 0 11 33 38
4 268 8235 143 109 0 25 42 42
5 430 9309 175 113 0 24 48 41
6 412 7498 191 124 0 27 56 41
7 281 6000 202 82 3 23 35 21
8 375 15895 211 96 3 28 39 26
9 208 2614 213 67 1 17 26 23
10 150 5492 218 58 1 7 24 26
11 241 17492 220 76 1 17 29 29
12 227 13858 223 69 1 14 20 34
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9310155 2023.12.31 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9310154 2023.12.31 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3000 9310153 2023.12.31 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9310151 2023.12.31 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9310150 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9310148 2023.12.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9310152 2023.12.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 55 9310146 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9310141 2023.12.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9310144 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9310145 2023.12.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9310147 2023.12.31 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9310140 2023.12.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 9310142 2023.12.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9310139 2023.12.31 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9310137 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9310134 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9310143 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9310135 2023.12.31 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9310138 2023.12.31 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9310132 2023.12.31 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9310133 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9310136 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9307553 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9307552 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9307551 2023.12.31 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9307554 2023.12.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 72 9307549 2023.12.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9307547 2023.12.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9307550 2023.12.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9307548 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9307545 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9307543 2023.12.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9307546 2023.12.31 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9307541 2023.12.31 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9307539 2023.12.31 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9307544 2023.12.31 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9307542 2023.12.31 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9307540 2023.12.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9307538 2023.12.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9307536 2023.12.31 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9307535 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9307537 2023.12.31 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9306325 2023.12.30 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9306326 2023.12.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9306329 2023.12.30 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9306327 2023.12.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9306330 2023.12.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9306323 2023.12.30 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9306328 2023.12.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 25 9306324 2023.12.30 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9304722 2023.12.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9304725 2023.12.30 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9304723 2023.12.30 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9304720 2023.12.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9304721 2023.12.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9304718 2023.12.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9304719 2023.12.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1500 9304715 2023.12.30 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9304714 2023.12.30 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9304717 2023.12.30 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9304713 2023.12.30 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9304716 2023.12.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9304712 2023.12.30 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9303962 2023.12.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9303960 2023.12.30 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9303961 2023.12.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9302430 2023.12.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9302431 2023.12.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 9302429 2023.12.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9302428 2023.12.29 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9302433 2023.12.29 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9302432 2023.12.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9302427 2023.12.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9302426 2023.12.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9299223 2023.12.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9299222 2023.12.28 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9298989 2023.12.28 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9298988 2023.12.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9297277 2023.12.27 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9297274 2023.12.27 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9297278 2023.12.27 ZP
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9297276 2023.12.27 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9295510 2023.12.27 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9294628 2023.12.26 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9294625 2023.12.26 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9294624 2023.12.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9294623 2023.12.26 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 300 9294629 2023.12.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9294622 2023.12.26 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 9294626 2023.12.26 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9293222 2023.12.26 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9293211 2023.12.26 ZP
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9293210 2023.12.26 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9293208 2023.12.26 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9293209 2023.12.26 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9293207 2023.12.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9293206 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 9293205 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9294322 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9294323 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9291604 2023.12.25 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9291603 2023.12.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9291602 2023.12.25 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 9 9291601 2023.12.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9291600 2023.12.25 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 9291599 2023.12.25 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9291598 2023.12.25 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9291597 2023.12.25 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 135 9291596 2023.12.25 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 84 9291595 2023.12.25 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9290893 2023.12.25 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9290891 2023.12.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9290890 2023.12.25 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9290889 2023.12.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9290888 2023.12.25 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9290887 2023.12.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9290886 2023.12.25 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9290885 2023.12.25 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9290884 2023.12.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9290883 2023.12.25 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9290882 2023.12.25 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9290881 2023.12.25 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 9290880 2023.12.25 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 63 9290879 2023.12.25 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 25 9290878 2023.12.25 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 177 9290877 2023.12.25 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9290063 2023.12.24 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9290061 2023.12.24 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9290060 2023.12.24 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 9290062 2023.12.24 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9290059 2023.12.24 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9289706 2023.12.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9289705 2023.12.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9289553 2023.12.24 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9289552 2023.12.24 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9289550 2023.12.24 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9289548 2023.12.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9289549 2023.12.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 20 9289547 2023.12.24 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9289545 2023.12.24 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9289546 2023.12.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9289544 2023.12.24 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9289543 2023.12.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9289542 2023.12.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9289541 2023.12.24 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9289540 2023.12.24 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9289539 2023.12.24 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9288869 2023.12.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9288868 2023.12.24 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 9288870 2023.12.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9288867 2023.12.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9287680 2023.12.23 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 9287679 2023.12.23 ZP
pospolity kos, Turdus merula 3 9287678 2023.12.23 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9287211 2023.12.23 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9286596 2023.12.23 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9286595 2023.12.23 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9286594 2023.12.23 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9286593 2023.12.23 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9286592 2023.12.23 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9286591 2023.12.23 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 9286590 2023.12.23 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9286589 2023.12.23 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9286588 2023.12.23 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 106 9286587 2023.12.23 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9286586 2023.12.23 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9286585 2023.12.23 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9286584 2023.12.23 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 164 9286583 2023.12.23 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 27 9286582 2023.12.23 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 9286581 2023.12.23 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9283115 2023.12.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 15 9283114 2023.12.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9282065 2023.12.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9282064 2023.12.20 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9282063 2023.12.20 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 9282062 2023.12.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 9282061 2023.12.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9280940 2023.12.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9280939 2023.12.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9280937 2023.12.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 8 9280936 2023.12.19 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 65 9280935 2023.12.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9280934 2023.12.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 7 9280933 2023.12.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9275029 2023.12.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9275019 2023.12.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9275028 2023.12.17 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 9275035 2023.12.17 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 9275034 2023.12.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9275025 2023.12.17 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9274558 2023.12.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274557 2023.12.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9274556 2023.12.17 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9274555 2023.12.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9274554 2023.12.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9275024 2023.12.17 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9275036 2023.12.17 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9275033 2023.12.17 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9275026 2023.12.17 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9275023 2023.12.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9275027 2023.12.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9275030 2023.12.17 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9275031 2023.12.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9275020 2023.12.17 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9275021 2023.12.17 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9268661 2023.12.15 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9268662 2023.12.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9268660 2023.12.15 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 500 9268658 2023.12.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 800 9268657 2023.12.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9268659 2023.12.15 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9268171 2023.12.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9268172 2023.12.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9251830 2023.12.08 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9251240 2023.12.08 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 200 9251242 2023.12.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 9251239 2023.12.08 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9251241 2023.12.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9251235 2023.12.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9251236 2023.12.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9251234 2023.12.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9251233 2023.12.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251232 2023.12.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9251237 2023.12.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9236445 2023.12.03 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9229027 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 9229026 2023.11.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9229024 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 9229023 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 9229025 2023.11.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9229022 2023.11.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9228412 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 9228413 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 800 9228411 2023.11.30 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9210422 2023.11.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9210424 2023.11.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9210421 2023.11.24 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9210423 2023.11.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9210419 2023.11.24 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9210420 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9210418 2023.11.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9210417 2023.11.24 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9209840 2023.11.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9209839 2023.11.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9208552 2023.11.23 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9208553 2023.11.23 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9208550 2023.11.23 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9208554 2023.11.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 9208272 2023.11.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9208269 2023.11.23 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9208270 2023.11.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9208271 2023.11.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9208267 2023.11.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9208268 2023.11.23 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9208266 2023.11.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9208263 2023.11.23 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9208265 2023.11.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9208264 2023.11.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9208262 2023.11.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9208261 2023.11.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9208260 2023.11.23 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9207930 2023.11.23 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9207931 2023.11.23 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9207928 2023.11.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9207927 2023.11.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 42 9207926 2023.11.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9207925 2023.11.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 9207929 2023.11.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9207923 2023.11.23 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9207924 2023.11.23 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9207922 2023.11.23 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9207920 2023.11.23 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9207921 2023.11.23 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9207919 2023.11.23 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 9207918 2023.11.23 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9206731 2023.11.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9206728 2023.11.22 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9206730 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9206426 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9206424 2023.11.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9206425 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9206328 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 9206327 2023.11.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 9206326 2023.11.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9206203 2023.11.22 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9206202 2023.11.22 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9206200 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9206201 2023.11.22 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9205971 2023.11.22 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9205739 2023.11.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9205738 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9205736 2023.11.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9205737 2023.11.22 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 186 9205735 2023.11.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9204627 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9204626 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9204625 2023.11.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9204624 2023.11.21 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9204623 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9204622 2023.11.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9204621 2023.11.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9204617 2023.11.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9204615 2023.11.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9204618 2023.11.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 400 9204616 2023.11.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9204614 2023.11.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 9204613 2023.11.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9204620 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9204612 2023.11.21 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9204619 2023.11.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 9200563 2023.11.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9200564 2023.11.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9200562 2023.11.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9200565 2023.11.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9200561 2023.11.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9190559 2023.11.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9190555 2023.11.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9190556 2023.11.16 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9190554 2023.11.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 100 9190553 2023.11.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9190551 2023.11.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9190550 2023.11.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9190549 2023.11.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9190558 2023.11.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9190557 2023.11.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9190548 2023.11.16 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9190552 2023.11.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9184900 2023.11.13 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9184891 2023.11.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9184890 2023.11.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9184889 2023.11.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9184888 2023.11.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9184892 2023.11.13 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9184850 2023.11.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9184851 2023.11.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9184848 2023.11.13 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9184849 2023.11.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9184847 2023.11.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9175363 2023.11.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9175361 2023.11.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9174418 2023.11.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9174417 2023.11.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9174414 2023.11.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9174412 2023.11.11 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9174411 2023.11.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9174410 2023.11.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9174409 2023.11.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9174408 2023.11.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9174407 2023.11.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9174405 2023.11.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9174404 2023.11.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9169676 2023.11.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 9168885 2023.11.09 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9168886 2023.11.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9168884 2023.11.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9168883 2023.11.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 230 9168882 2023.11.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9168880 2023.11.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 9168881 2023.11.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9168043 2023.11.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9168041 2023.11.09 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9168042 2023.11.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9168040 2023.11.09 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9168044 2023.11.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 9167890 2023.11.09 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9167891 2023.11.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9167889 2023.11.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 350 9167888 2023.11.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9167887 2023.11.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9167886 2023.11.09 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9160808 2023.11.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9160809 2023.11.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9160807 2023.11.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9160806 2023.11.06 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9160778 2023.11.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9160776 2023.11.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9160777 2023.11.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 130 9160774 2023.11.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9160773 2023.11.06 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9160775 2023.11.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9160772 2023.11.06 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9160748 2023.11.06 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9150512 2023.11.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150513 2023.11.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9150510 2023.11.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9150508 2023.11.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 34 9150509 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9150507 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 58 9150506 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 29 9150505 2023.11.04 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9150504 2023.11.04 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 38 9150503 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9150500 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 154 9150502 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 9150499 2023.11.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9150501 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9150498 2023.11.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9150496 2023.11.04 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 25 9150497 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9150495 2023.11.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9150493 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9150492 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 9150491 2023.11.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 9150490 2023.11.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9150494 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9149615 2023.11.04 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 85 9149616 2023.11.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 195 9149614 2023.11.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 26 9149434 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9149433 2023.11.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9149432 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9149160 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9149159 2023.11.04 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9148996 2023.11.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9148995 2023.11.04 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9153465 2023.11.04 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9203366 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9145411 2023.11.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9145401 2023.11.02 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9145406 2023.11.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9145399 2023.11.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 160 9145400 2023.11.02 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9145409 2023.11.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145396 2023.11.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145397 2023.11.02 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9145408 2023.11.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9145393 2023.11.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9145395 2023.11.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9145391 2023.11.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9145394 2023.11.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 9145387 2023.11.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9145388 2023.11.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9145389 2023.11.02 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 9145410 2023.11.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 180 9145385 2023.11.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 700 9145386 2023.11.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9144532 2023.11.02 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9144529 2023.11.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9144531 2023.11.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 13 9144533 2023.11.02 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9144530 2023.11.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9144528 2023.11.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9144527 2023.11.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9144525 2023.11.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9144526 2023.11.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9144524 2023.11.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9144534 2023.11.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9144523 2023.11.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9144177 2023.11.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9144176 2023.11.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9144175 2023.11.02 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9144178 2023.11.02 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9144173 2023.11.02 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 9144174 2023.11.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9144171 2023.11.02 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 9144172 2023.11.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9144169 2023.11.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9144170 2023.11.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 9144168 2023.11.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9144167 2023.11.02 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 9144166 2023.11.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 9144164 2023.11.02 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 9144165 2023.11.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 700 9144162 2023.11.02 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9144163 2023.11.02 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9140381 2023.11.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9136586 2023.10.30 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9136585 2023.10.30 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9136584 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9136582 2023.10.30 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 9136583 2023.10.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9136581 2023.10.30 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9136015 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9136014 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9136012 2023.10.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 9136010 2023.10.30 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9136013 2023.10.30 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9136009 2023.10.30 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 44 9136011 2023.10.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9136008 2023.10.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 9136007 2023.10.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9136006 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9136005 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 65 9136004 2023.10.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9136003 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9136002 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9136000 2023.10.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 230 9135999 2023.10.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 9135998 2023.10.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9136001 2023.10.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9135997 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9135993 2023.10.30 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 80 9135995 2023.10.30 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9135996 2023.10.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9135992 2023.10.30 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9135994 2023.10.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9135990 2023.10.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9135991 2023.10.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9135021 2023.10.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 9135020 2023.10.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9135019 2023.10.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9135018 2023.10.30 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9135022 2023.10.30 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9135017 2023.10.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9135016 2023.10.30 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9135015 2023.10.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9135014 2023.10.30 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9131478 2023.10.29 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9126047 2023.10.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 200 9126045 2023.10.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 9126044 2023.10.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9126043 2023.10.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9126042 2023.10.28 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9126040 2023.10.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9126039 2023.10.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126038 2023.10.28 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9126037 2023.10.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 48 9126031 2023.10.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9126032 2023.10.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9126033 2023.10.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9126029 2023.10.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9126030 2023.10.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9126027 2023.10.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9126028 2023.10.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9126035 2023.10.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9126034 2023.10.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9126026 2023.10.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9126024 2023.10.28 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9120420 2023.10.26 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9120419 2023.10.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 9120418 2023.10.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9120417 2023.10.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9120416 2023.10.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9120415 2023.10.26 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9120414 2023.10.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9120413 2023.10.26 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9120409 2023.10.26 ŚL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9120408 2023.10.26 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9120410 2023.10.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9120404 2023.10.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9120406 2023.10.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9120405 2023.10.26 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 300 9120407 2023.10.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9120402 2023.10.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9120401 2023.10.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9120400 2023.10.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9120399 2023.10.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9118247 2023.10.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9118229 2023.10.25 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9118224 2023.10.25 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9118225 2023.10.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9118223 2023.10.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9118226 2023.10.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9118221 2023.10.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9118222 2023.10.25 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9118228 2023.10.25 MP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9118227 2023.10.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9118215 2023.10.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 9118218 2023.10.25 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 9118220 2023.10.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9118214 2023.10.25 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9118217 2023.10.25 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9118213 2023.10.25 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9118212 2023.10.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9118211 2023.10.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9118210 2023.10.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9118207 2023.10.25 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9118209 2023.10.25 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9118206 2023.10.25 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 700 9118208 2023.10.25 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9118216 2023.10.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9118205 2023.10.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9107953 2023.10.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9107954 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9107952 2023.10.21 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9107951 2023.10.21 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 150 9101275 2023.10.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9093274 2023.10.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9093273 2023.10.17 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9093275 2023.10.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9093133 2023.10.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9093132 2023.10.17 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9093129 2023.10.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9093130 2023.10.17 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9087167 2023.10.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9087166 2023.10.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9087165 2023.10.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9087164 2023.10.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9087163 2023.10.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9087162 2023.10.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9087161 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9087160 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9087159 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9087158 2023.10.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9087157 2023.10.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9087156 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9087155 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9083103 2023.10.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9083104 2023.10.14 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9083099 2023.10.14 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9083097 2023.10.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9083100 2023.10.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9083101 2023.10.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9083095 2023.10.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 9083098 2023.10.14 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 9083091 2023.10.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9083096 2023.10.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9083093 2023.10.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 9083092 2023.10.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9083094 2023.10.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9083102 2023.10.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9083090 2023.10.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 9083089 2023.10.14 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9083087 2023.10.14 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9083088 2023.10.14 ŚL
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9071498 2023.10.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8950265 2023.09.10 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8950264 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950261 2023.09.10 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8950263 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950262 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949368 2023.09.10 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8949367 2023.09.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 8949361 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8949359 2023.09.10 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8949360 2023.09.10 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8949358 2023.09.10 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8949357 2023.09.10 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8949355 2023.09.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8949354 2023.09.10 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8949356 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8949353 2023.09.10 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8949352 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 8949350 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8949349 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8949348 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8949351 2023.09.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8949347 2023.09.10 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 8949346 2023.09.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8949345 2023.09.10 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8949344 2023.09.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 8949343 2023.09.10 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8949340 2023.09.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8949342 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949339 2023.09.10 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8949341 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8949338 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8949337 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8949336 2023.09.10 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 8943012 2023.09.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8943010 2023.09.08 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8943013 2023.09.08 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8943011 2023.09.08 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8943009 2023.09.08 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8943008 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8943007 2023.09.08 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8943006 2023.09.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 77 8943005 2023.09.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8940489 2023.09.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8940487 2023.09.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8940484 2023.09.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8940486 2023.09.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8940482 2023.09.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8940481 2023.09.07 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8940485 2023.09.07 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8940488 2023.09.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8940480 2023.09.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8940478 2023.09.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 33 8940479 2023.09.07 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8939047 2023.09.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8939415 2023.09.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8936395 2023.09.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8936396 2023.09.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8936010 2023.09.06 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8936006 2023.09.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8936011 2023.09.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 53 8936008 2023.09.06 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8936007 2023.09.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8936009 2023.09.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8936005 2023.09.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8935569 2023.09.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935601 2023.09.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8935587 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8935001 2023.09.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8935646 2023.09.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 8935644 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935628 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8935004 2023.09.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8934995 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8935003 2023.09.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8935602 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935633 2023.09.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8934996 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8935632 2023.09.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8935672 2023.09.05 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8935655 2023.09.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 8935658 2023.09.05 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8935585 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8935630 2023.09.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8935670 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8935005 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8935629 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8935002 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8935642 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8935000 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935597 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935619 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8935682 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935620 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8934999 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8935582 2023.09.05 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8935584 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8935640 2023.09.05 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8935653 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935609 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935607 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935605 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935599 2023.09.05 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8935586 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935623 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935624 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935581 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8935596 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935621 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935009 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935583 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8935622 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935683 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8935008 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8935580 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935681 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935578 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935592 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8935617 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8935590 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935680 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8935575 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8935616 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935006 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935610 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935588 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935579 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935594 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935593 2023.09.05 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8935662 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935577 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935591 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935589 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8934997 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 11 8935677 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935678 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935574 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935612 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935676 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8934998 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935007 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935614 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935576 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8935637 2023.09.05 OP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 8935636 2023.09.05 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8935663 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8935643 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935626 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 8935639 2023.09.05 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8920664 2023.09.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8920480 2023.09.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8920479 2023.09.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8920478 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8920477 2023.09.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8920476 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920475 2023.09.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8920474 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920473 2023.09.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8920472 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920471 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920470 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 8920469 2023.09.02 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8920468 2023.09.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8920467 2023.09.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8920466 2023.09.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8920465 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8920464 2023.09.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 28 8920463 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8920462 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8920461 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920460 2023.09.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8920459 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8920458 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8920457 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8920456 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8920455 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920454 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8920453 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920452 2023.09.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8920451 2023.09.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8920450 2023.09.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8920449 2023.09.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8917005 2023.09.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8917004 2023.09.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8917003 2023.09.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8917001 2023.09.01 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8917000 2023.09.01 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 1 8916999 2023.09.01 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8917002 2023.09.01 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8916996 2023.09.01 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8916998 2023.09.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8916997 2023.09.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8916995 2023.09.01 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8916994 2023.09.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 8916993 2023.09.01 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8916992 2023.09.01 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8916990 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 8916989 2023.09.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 8916991 2023.09.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8916987 2023.09.01 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8916988 2023.09.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8914290 2023.09.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8914285 2023.09.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914286 2023.09.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8914284 2023.09.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8914282 2023.09.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8914281 2023.09.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8914280 2023.09.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8914283 2023.09.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 8912642 2023.08.31 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8912643 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8912640 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8912639 2023.08.31 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8912641 2023.08.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8912638 2023.08.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8912637 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8913355 2023.08.31 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8913348 2023.08.31 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8913356 2023.08.31 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 8913345 2023.08.31 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8913360 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8913347 2023.08.31 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8913346 2023.08.31 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8913357 2023.08.31 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 16 8913359 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8913354 2023.08.31 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8913361 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8913358 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8911692 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8913353 2023.08.31 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8913362 2023.08.31 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8911694 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8911693 2023.08.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 8911691 2023.08.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 8911690 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8906629 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906628 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8906627 2023.08.29 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8907258 2023.08.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8906630 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 700 8906626 2023.08.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8905956 2023.08.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8905955 2023.08.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8905954 2023.08.29 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8905952 2023.08.29 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8905953 2023.08.29 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8905957 2023.08.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8905936 2023.08.29 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8905934 2023.08.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8905931 2023.08.29 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8905932 2023.08.29 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 8905930 2023.08.29 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8905933 2023.08.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8905928 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 8905929 2023.08.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 8905926 2023.08.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 550 8905924 2023.08.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 700 8905927 2023.08.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 850 8905923 2023.08.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 8905922 2023.08.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8905921 2023.08.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 85 8905925 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8905920 2023.08.29 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8898891 2023.08.27 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8898890 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8898888 2023.08.27 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8898889 2023.08.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8898886 2023.08.27 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 8898887 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 8898894 2023.08.27 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8898884 2023.08.27 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8898885 2023.08.27 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8898883 2023.08.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 8898882 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8898880 2023.08.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8898878 2023.08.27 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8898881 2023.08.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8894499 2023.08.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8894498 2023.08.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8894496 2023.08.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 22 8894493 2023.08.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8894494 2023.08.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8894497 2023.08.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8894492 2023.08.26 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8894491 2023.08.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8894489 2023.08.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8894490 2023.08.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 16 8894488 2023.08.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8894487 2023.08.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8894486 2023.08.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8894485 2023.08.26 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8894495 2023.08.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8894484 2023.08.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8894483 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8894482 2023.08.26 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8889692 2023.08.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 8889691 2023.08.24 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8889525 2023.08.24 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8889524 2023.08.24 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8889523 2023.08.24 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8889522 2023.08.24 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 8889520 2023.08.24 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8889521 2023.08.24 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8889519 2023.08.24 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8889517 2023.08.24 ŚL