DRUŻYNA

Drużyna: EDREDON.COM.PL. Obserwator: Jacek Betleja

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 435 19605 77 77 1 11 30 35
2 295 12887 94 68 0 7 22 39
3 243 10673 116 82 0 11 33 38
4 267 8230 142 108 0 24 42 42
5 430 9309 174 113 0 24 48 41
6 45 222 176 29 0 2 5 22
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8593545 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8593546 2023.06.04 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8593542 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8593543 2023.06.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8593544 2023.06.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 8593547 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8589682 2023.06.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8589698 2023.06.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8589697 2023.06.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8589696 2023.06.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8589695 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8589694 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8589693 2023.06.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8589692 2023.06.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8589691 2023.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8589690 2023.06.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8589689 2023.06.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 25 8589688 2023.06.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8589687 2023.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8589686 2023.06.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8589685 2023.06.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8589684 2023.06.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8589681 2023.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8589680 2023.06.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8589679 2023.06.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8589678 2023.06.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8589677 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8589676 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8589675 2023.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8589674 2023.06.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8589673 2023.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8589672 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8589671 2023.06.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8589670 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8589669 2023.06.04 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8589668 2023.06.04 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8589667 2023.06.04 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8582850 2023.06.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8582853 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8582852 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582851 2023.06.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8582849 2023.06.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8578976 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8578977 2023.06.02 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8578978 2023.06.01 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8563581 2023.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8563583 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563580 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563579 2023.05.30 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8563582 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563577 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563578 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563573 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563576 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563574 2023.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8563572 2023.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8563575 2023.05.30 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8558310 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557636 2023.05.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8557634 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8557635 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557637 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557633 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8557632 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557652 2023.05.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8557653 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557650 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557651 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557646 2023.05.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8557644 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557642 2023.05.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8557648 2023.05.29 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8557647 2023.05.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8557645 2023.05.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8557643 2023.05.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8557641 2023.05.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557640 2023.05.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8557649 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557639 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557638 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557700 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8557690 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557696 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557686 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8557699 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557683 2023.05.29 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8557678 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8557677 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8557675 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557673 2023.05.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8557671 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557669 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557666 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8557664 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8557659 2023.05.29 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8557657 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8557698 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557697 2023.05.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8557687 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8557701 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557684 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8557682 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8557679 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8557676 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557674 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8557695 2023.05.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8557665 2023.05.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8557663 2023.05.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8557660 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557662 2023.05.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8557656 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8557654 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557688 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557689 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8557691 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557685 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557694 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557681 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557680 2023.05.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8557693 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557672 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557667 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8557668 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557670 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557692 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557661 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557655 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557658 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549474 2023.05.28 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8549472 2023.05.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8549470 2023.05.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8549471 2023.05.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8549488 2023.05.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8549487 2023.05.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8549486 2023.05.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8549484 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8549489 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8549483 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549480 2023.05.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8549479 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8549482 2023.05.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 8549485 2023.05.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8549478 2023.05.28 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8549476 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8549481 2023.05.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 8549477 2023.05.28 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549475 2023.05.28 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8549473 2023.05.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8542028 2023.05.27 ŚL
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8542026 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8542029 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 8542030 2023.05.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8542027 2023.05.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8529959 2023.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8529955 2023.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8529957 2023.05.25 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8529958 2023.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8529956 2023.05.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8529953 2023.05.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 8529952 2023.05.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8529954 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8529951 2023.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8529950 2023.05.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 8529948 2023.05.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8529947 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 8529946 2023.05.25 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8529949 2023.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8529944 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8529945 2023.05.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8529943 2023.05.25 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8529942 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8529938 2023.05.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8529940 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8529941 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8529939 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8529937 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8529935 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8529936 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8529932 2023.05.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8529934 2023.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8529933 2023.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529962 2023.05.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8529961 2023.05.24 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8529931 2023.05.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8529930 2023.05.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8529929 2023.05.24 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8529928 2023.05.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 8529927 2023.05.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8529926 2023.05.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 8529925 2023.05.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8529924 2023.05.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8529923 2023.05.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8529922 2023.05.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8529921 2023.05.24 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8529920 2023.05.24 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8529919 2023.05.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8529918 2023.05.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8529917 2023.05.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8529916 2023.05.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8529915 2023.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8529914 2023.05.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8529913 2023.05.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8529912 2023.05.24 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8529911 2023.05.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8529910 2023.05.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8529909 2023.05.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8529908 2023.05.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8529907 2023.05.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8529906 2023.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8529905 2023.05.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8529904 2023.05.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529903 2023.05.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8529902 2023.05.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529901 2023.05.24 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8529900 2023.05.24 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8520706 2023.05.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8520705 2023.05.23 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8499079 2023.05.20 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8497013 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 103 8497012 2023.05.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8497009 2023.05.20 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8497011 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8497010 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8497008 2023.05.20 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8497017 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8497003 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8497005 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8497006 2023.05.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8497002 2023.05.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8497004 2023.05.20 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8496999 2023.05.20 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8497001 2023.05.20 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8496998 2023.05.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8497000 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8497007 2023.05.20 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8497819 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 49 8499081 2023.05.20 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8499078 2023.05.20 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8499080 2023.05.20 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8499108 2023.05.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8538061 2023.05.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8442149 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442148 2023.05.13 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8442147 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8442146 2023.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8442145 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8442144 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8442143 2023.05.13 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8442142 2023.05.13 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8442141 2023.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8442140 2023.05.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8442139 2023.05.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 8442138 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8442137 2023.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8442136 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8442135 2023.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8442134 2023.05.13 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 8442133 2023.05.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8442132 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8442131 2023.05.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8442130 2023.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 8442129 2023.05.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8442128 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8442127 2023.05.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8442126 2023.05.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8442125 2023.05.13 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8442124 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8442123 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8442122 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8442121 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8442120 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8442119 2023.05.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8442118 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8442117 2023.05.13 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8442116 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8442115 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 8442114 2023.05.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8442113 2023.05.13 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8442112 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8442111 2023.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 8442110 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8442109 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8442108 2023.05.13 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8442107 2023.05.13 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8442106 2023.05.13 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 8442105 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8442104 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8442103 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8442102 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442101 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8442100 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442099 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8442098 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8442097 2023.05.13 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8442096 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8442095 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442094 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442093 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8435385 2023.05.12 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8435386 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8435389 2023.05.12 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8435387 2023.05.12 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8435382 2023.05.12 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8435384 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8435391 2023.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8435390 2023.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8435383 2023.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8435388 2023.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8415700 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8415707 2023.05.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8415704 2023.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8415705 2023.05.09 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8415701 2023.05.09 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8415703 2023.05.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8415697 2023.05.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8415698 2023.05.09 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 55 8415702 2023.05.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8415706 2023.05.09 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 54 8415696 2023.05.09 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8415694 2023.05.09 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8415695 2023.05.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8415699 2023.05.09 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8414883 2023.05.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8414884 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 8414882 2023.05.09 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8414900 2023.05.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 8414898 2023.05.09 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 24 8414899 2023.05.09 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 8414895 2023.05.09 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8414896 2023.05.09 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 8414897 2023.05.09 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8414892 2023.05.09 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8414893 2023.05.09 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8414894 2023.05.09 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8414891 2023.05.09 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8414890 2023.05.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8414887 2023.05.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8414889 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8414885 2023.05.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8414886 2023.05.09 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8414888 2023.05.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8408493 2023.05.08 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8408492 2023.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8408490 2023.05.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8408491 2023.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8408494 2023.05.08 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8408487 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 8408488 2023.05.08 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8408486 2023.05.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8408489 2023.05.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8408484 2023.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8408485 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 8408481 2023.05.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8408480 2023.05.08 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8408482 2023.05.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 8408479 2023.05.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8408477 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 8408475 2023.05.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8408483 2023.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8408478 2023.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8408474 2023.05.08 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8408476 2023.05.08 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8388536 2023.05.06 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8388537 2023.05.06 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8393925 2023.05.06 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8383523 2023.05.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8383520 2023.05.05 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8383524 2023.05.05 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8383522 2023.05.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 8383521 2023.05.05 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8383518 2023.05.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8383519 2023.05.05 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8383517 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8383516 2023.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8383514 2023.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 171 8383513 2023.05.05 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8383515 2023.05.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8383512 2023.05.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8383510 2023.05.05 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8383509 2023.05.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8383511 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8383508 2023.05.05 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383507 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8383506 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8383505 2023.05.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8383504 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8383501 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8383502 2023.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 47 8383500 2023.05.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8383499 2023.05.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8383495 2023.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8383494 2023.05.05 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8383493 2023.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8383496 2023.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8383497 2023.05.05 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383492 2023.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8383491 2023.05.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 8383498 2023.05.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8383489 2023.05.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 8383487 2023.05.05 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8383488 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8383490 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8383486 2023.05.05 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8383485 2023.05.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8376741 2023.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8376742 2023.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8376740 2023.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 95 8376735 2023.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8376738 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8376732 2023.05.04 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8376739 2023.05.04 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8376734 2023.05.04 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8376733 2023.05.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8376736 2023.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8376737 2023.05.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8364179 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8364176 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8364177 2023.05.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8364175 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8364178 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8364174 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8364173 2023.05.03 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 8364169 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 8364172 2023.05.03 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8364170 2023.05.03 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8364167 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 8364168 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 8364171 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8364165 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8364166 2023.05.03 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 8364163 2023.05.03 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8364164 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8364159 2023.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8364162 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8364160 2023.05.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8364161 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8364157 2023.05.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8364155 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8364158 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8364156 2023.05.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8364153 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 8364152 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8364149 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8364148 2023.05.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8364154 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8364147 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8364150 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8364151 2023.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354919 2023.05.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8354918 2023.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8354915 2023.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8354913 2023.05.02 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8354910 2023.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8354914 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8354911 2023.05.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8354912 2023.05.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8354917 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8354916 2023.05.02 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8345544 2023.05.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8345557 2023.05.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 8345553 2023.05.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8345551 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 410 8345559 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8345556 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 223 8345558 2023.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 23 8345554 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8345549 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8345552 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345550 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8345560 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8345555 2023.05.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8345548 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 8345547 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8345546 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 12 8345545 2023.05.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8337753 2023.04.30 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8337749 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8337755 2023.04.30 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8337752 2023.04.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8337756 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8337751 2023.04.30 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8337748 2023.04.27 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8337754 2023.04.27 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8337750 2023.04.27 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8337747 2023.04.27 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8337746 2023.04.27 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8293306 2023.04.24 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8293305 2023.04.24 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8284991 2023.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284990 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8284989 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8284988 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8284987 2023.04.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8284986 2023.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284985 2023.04.23 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8284984 2023.04.23 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8285022 2023.04.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8285021 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8285020 2023.04.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8285019 2023.04.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8285018 2023.04.23 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8285017 2023.04.23 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8285016 2023.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8285015 2023.04.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8285014 2023.04.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8285013 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8285012 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8285011 2023.04.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8285010 2023.04.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8285009 2023.04.23 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8285008 2023.04.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8285007 2023.04.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8285006 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8285005 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8285004 2023.04.23 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8285003 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8285002 2023.04.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8285001 2023.04.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8285000 2023.04.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8284999 2023.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284998 2023.04.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8284997 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8284996 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8284995 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8284994 2023.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8284993 2023.04.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8284992 2023.04.23 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8270441 2023.04.22 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8269634 2023.04.22 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269633 2023.04.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8269631 2023.04.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8269632 2023.04.22 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8269635 2023.04.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8269630 2023.04.22 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8269629 2023.04.22 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8269628 2023.04.22 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8261839 2023.04.21 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8261840 2023.04.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8261841 2023.04.20 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8261842 2023.04.20 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 8245875 2023.04.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8245874 2023.04.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245873 2023.04.19 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8245872 2023.04.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8245871 2023.04.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8245870 2023.04.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8245869 2023.04.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8245868 2023.04.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8234810 2023.04.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8234278 2023.04.17 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8234277 2023.04.17 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8234279 2023.04.17 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8234276 2023.04.17 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8226580 2023.04.16 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8226579 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8226576 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226573 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8226577 2023.04.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8226578 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8226572 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8226574 2023.04.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8226567 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226571 2023.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8226570 2023.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8226569 2023.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8226566 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8226575 2023.04.16 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8226565 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8226568 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215038 2023.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215037 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8215036 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8215035 2023.04.15 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8215034 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8215033 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8215032 2023.04.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8215031 2023.04.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8215030 2023.04.15 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8215029 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215028 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215027 2023.04.15 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8215026 2023.04.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8215054 2023.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215053 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8215052 2023.04.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8215051 2023.04.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215050 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8215049 2023.04.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8215048 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215047 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215046 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8215045 2023.04.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8215044 2023.04.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8215043 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215042 2023.04.15 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8215041 2023.04.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215040 2023.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215039 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215025 2023.04.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8215024 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8215023 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8215022 2023.04.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8215021 2023.04.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8215020 2023.04.15 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8215019 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215018 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8215017 2023.04.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215016 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215015 2023.04.15 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8215014 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215013 2023.04.15 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8215012 2023.04.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8215011 2023.04.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8215010 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8201289 2023.04.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 260 8201293 2023.04.13 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8201287 2023.04.13 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8201288 2023.04.13 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 8201295 2023.04.13 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8201290 2023.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8201286 2023.04.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8201291 2023.04.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8201292 2023.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8200914 2023.04.13 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8200915 2023.04.13 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8200909 2023.04.13 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8200913 2023.04.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200908 2023.04.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8200906 2023.04.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8200912 2023.04.13 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8200911 2023.04.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8200903 2023.04.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8200902 2023.04.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8200904 2023.04.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8200901 2023.04.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8200932 2023.04.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8200907 2023.04.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8200910 2023.04.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8200899 2023.04.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8200900 2023.04.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8195975 2023.04.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8195974 2023.04.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8195971 2023.04.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8195970 2023.04.12 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 8195972 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8195969 2023.04.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8195973 2023.04.12 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 8 8195988 2023.04.12 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8195987 2023.04.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8195991 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8195986 2023.04.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8195985 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8195993 2023.04.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 42 8195984 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8195989 2023.04.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8195990 2023.04.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 8195982 2023.04.12 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 8195983 2023.04.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 38 8195976 2023.04.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8195979 2023.04.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8195978 2023.04.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8192577 2023.04.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8192578 2023.04.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8195977 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8189722 2023.04.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8187677 2023.04.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 8187678 2023.04.11 MP
rzadki szlachar, Mergus serrator 52 8176273 2023.04.10 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8176272 2023.04.10 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8176271 2023.04.10 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8176268 2023.04.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8176269 2023.04.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8176270 2023.04.10 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8176267 2023.04.10 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 8171519 2023.04.09 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 8171520 2023.04.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 8171517 2023.04.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8171513 2023.04.09 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8171518 2023.04.09 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 11 8171511 2023.04.09 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8171505 2023.04.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 8171507 2023.04.09 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 8171506 2023.04.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 8171508 2023.04.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8171515 2023.04.09 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8171510 2023.04.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 8171502 2023.04.09 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 8171501 2023.04.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8171504 2023.04.09 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 8171493 2023.04.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 8171489 2023.04.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8171497 2023.04.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8171492 2023.04.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8171495 2023.04.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8171496 2023.04.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8171491 2023.04.09 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 8171488 2023.04.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8171490 2023.04.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8171494 2023.04.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 8171486 2023.04.09 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8171487 2023.04.09 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8171484 2023.04.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 8171485 2023.04.09 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1500 8171483 2023.04.09 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3000 8171482 2023.04.09 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 8164788 2023.04.08 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8164786 2023.04.08 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8164794 2023.04.08 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8164793 2023.04.08 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8164792 2023.04.08 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 8164782 2023.04.08 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 182 8164784 2023.04.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8164790 2023.04.08 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8164791 2023.04.08 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8164783 2023.04.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8164795 2023.04.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 8164789 2023.04.08 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8164787 2023.04.08 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8164785 2023.04.08 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8164781 2023.04.08 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 8161044 2023.04.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 250 8161045 2023.04.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8161043 2023.04.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 8161042 2023.04.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8161039 2023.04.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 8161037 2023.04.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 150 8161036 2023.04.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8161040 2023.04.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8161038 2023.04.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8161041 2023.04.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 8156892 2023.04.07 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8156891 2023.04.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8156889 2023.04.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 8156890 2023.04.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8156887 2023.04.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 8156886 2023.04.07 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8156888 2023.04.07 MB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8156885 2023.04.07 MB
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8148032 2023.04.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8148033 2023.04.05 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8148031 2023.04.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 8148030 2023.04.05 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 200 8105651 2023.03.29 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8105079 2023.03.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8105078 2023.03.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 8105077 2023.03.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8105075 2023.03.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8105059 2023.03.29 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 21 8105060 2023.03.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8105057 2023.03.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 13 8105058 2023.03.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8105056 2023.03.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8105055 2023.03.29 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8105054 2023.03.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8105052 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8105050 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 8105051 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8105082 2023.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8105081 2023.03.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8105049 2023.03.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8105047 2023.03.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8105076 2023.03.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8105074 2023.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8105080 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8105072 2023.03.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 44 8105071 2023.03.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8105070 2023.03.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8105068 2023.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8105066 2023.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 8105067 2023.03.29 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8105069 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8105065 2023.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8105064 2023.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8105063 2023.03.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 8105062 2023.03.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8105061 2023.03.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8105045 2023.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 8105046 2023.03.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8105044 2023.03.29 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8105043 2023.03.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8105041 2023.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 8105036 2023.03.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8105040 2023.03.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8105035 2023.03.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8105039 2023.03.29 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 8105038 2023.03.29 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8105037 2023.03.29 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8105033 2023.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8105034 2023.03.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8105032 2023.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8105042 2023.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 8105031 2023.03.29 MP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8082655 2023.03.25 OP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8082653 2023.03.25 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8082625 2023.03.25 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8060050 2023.03.22 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8060048 2023.03.22 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8060049 2023.03.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8058693 2023.03.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8058692 2023.03.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8058691 2023.03.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8058690 2023.03.22 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8058689 2023.03.22 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8058688 2023.03.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8059396 2023.03.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8058687 2023.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8058686 2023.03.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8058685 2023.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058684 2023.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058683 2023.03.22 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8058682 2023.03.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8058681 2023.03.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8058680 2023.03.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8058679 2023.03.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8058678 2023.03.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8058677 2023.03.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8058676 2023.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058675 2023.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8058674 2023.03.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8058673 2023.03.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8058672 2023.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8058671 2023.03.22 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8058670 2023.03.22 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8058669 2023.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8058668 2023.03.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8058667 2023.03.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8058666 2023.03.22 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8058665 2023.03.22 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8058664 2023.03.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8058663 2023.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8058662 2023.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8058661 2023.03.22 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8058657 2023.03.22 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8058659 2023.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058660 2023.03.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8058658 2023.03.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8058656 2023.03.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8056214 2023.03.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8052335 2023.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8052334 2023.03.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8052332 2023.03.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8052330 2023.03.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8052331 2023.03.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 8052329 2023.03.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8052328 2023.03.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8052327 2023.03.21 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8052326 2023.03.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8052333 2023.03.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8052324 2023.03.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8052325 2023.03.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8052323 2023.03.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8052319 2023.03.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8052318 2023.03.21 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8052320 2023.03.21 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8052322 2023.03.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 8052315 2023.03.21 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8052321 2023.03.21 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8052314 2023.03.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 220 8052317 2023.03.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 8052312 2023.03.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 8052313 2023.03.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 8052309 2023.03.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 8052316 2023.03.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8052308 2023.03.21 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8052311 2023.03.21 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8052310 2023.03.21 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8037390 2023.03.19 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8037388 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 8037389 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 8037387 2023.03.19 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8037385 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8037386 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8037384 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8037368 2023.03.19 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8037367 2023.03.19 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8037364 2023.03.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8037369 2023.03.19 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8037363 2023.03.19 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8037362 2023.03.19 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8037361 2023.03.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8037360 2023.03.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8037359 2023.03.19 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8037346 2023.03.19 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8037347 2023.03.19 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8037348 2023.03.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8037358 2023.03.19 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8037357 2023.03.19 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8037356 2023.03.19 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8037355 2023.03.19 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8037354 2023.03.19 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8037353 2023.03.19 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037352 2023.03.19 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8037351 2023.03.19 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037350 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037349 2023.03.19 OP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8037383 2023.03.19 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8037382 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037381 2023.03.19 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8037380 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037379 2023.03.19 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8037378 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037377 2023.03.19 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8037376 2023.03.19 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8037375 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037374 2023.03.19 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8037373 2023.03.19 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8037372 2023.03.19 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8037371 2023.03.19 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8037370 2023.03.19 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8037342 2023.03.19 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8037341 2023.03.19 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8037340 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037339 2023.03.19 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8037338 2023.03.19 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8037337 2023.03.19 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8037336 2023.03.19 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8037335 2023.03.19 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8037334 2023.03.19 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8037333 2023.03.19 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8037332 2023.03.19 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8037331 2023.03.19 OP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8037330 2023.03.19 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8037329 2023.03.19 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8037328 2023.03.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8037327 2023.03.19 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8037326 2023.03.19 OP