DRUŻYNA

Drużyna: Pan Marek rok 3. Obserwator: Marek Warcholiński

Liczba gatunków: 61

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 39 278 30 30 0 0 9 21
3 26 117 45 24 0 0 8 16
4 8 70 50 8 0 1 3 4
5 10 14 58 9 0 0 8 1
7 1 1 59 1 0 1 0 0
8 2 31 61 2 0 1 1 0
1 0 0 61 0 0 0 0 0
6 0 0 61 0 0 0 0 0
9 0 0 61 0 0 0 0 0
10 0 0 61 0 0 0 0 0
11 0 0 61 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8827459 2023.08.05 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8827458 2023.08.05 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8727071 2023.07.05 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477849 2023.05.17 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477850 2023.05.17 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477848 2023.05.17 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8436716 2023.05.13 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8397165 2023.05.07 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8397164 2023.05.07 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8352075 2023.05.02 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8344615 2023.05.01
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8342302 2023.05.01
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8340679 2023.05.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8329918 2023.04.30
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8256621 2023.04.21 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 8221948 2023.04.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8221106 2023.04.16 LS
pospolity kruk, Corvus corax 3 8221105 2023.04.16 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8220906 2023.04.16 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8220905 2023.04.16 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8149104 2023.04.06 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8113462 2023.03.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8113461 2023.03.31 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8104608 2023.03.29 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8104396 2023.03.29 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8068051 2023.03.24 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8068050 2023.03.24 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8044481 2023.03.20 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8044312 2023.03.20 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8043324 2023.03.20 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8043323 2023.03.20 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8043322 2023.03.20 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7948015 2023.03.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 7947955 2023.03.02 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7947857 2023.03.02 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7947810 2023.03.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7947809 2023.03.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7947808 2023.03.02 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7947805 2023.03.02 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7947802 2023.03.02 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7947804 2023.03.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7947803 2023.03.02 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7947807 2023.03.02 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7947806 2023.03.02 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7947697 2023.03.02 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7947698 2023.03.02 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7943944 2023.03.01 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7937459 2023.02.27 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7937460 2023.02.27 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7937403 2023.02.27 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7937402 2023.02.27 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7937157 2023.02.27 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7937155 2023.02.27 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7937156 2023.02.27 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7937120 2023.02.27 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7937119 2023.02.27 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7937118 2023.02.27 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7937117 2023.02.27 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7937094 2023.02.27 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7937095 2023.02.27 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7937093 2023.02.27 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7937068 2023.02.27 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7937036 2023.02.27 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7937031 2023.02.27 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7937030 2023.02.27 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7937033 2023.02.27 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7936974 2023.02.27 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7936975 2023.02.27 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7936966 2023.02.27 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7936967 2023.02.27 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 7936957 2023.02.27 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7936951 2023.02.27 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7936952 2023.02.27 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936953 2023.02.27 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7936909 2023.02.27 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7936911 2023.02.27 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7936910 2023.02.27 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7936908 2023.02.27 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7936864 2023.02.27 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936855 2023.02.27 LS
pospolity kos, Turdus merula 3 7936856 2023.02.27 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7936809 2023.02.27 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936800 2023.02.27 LS
pospolity bogatka, Parus major 2 7936799 2023.02.27 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7936798 2023.02.27 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7936797 2023.02.27 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...