DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP ZN. Obserwator: Zenon Niziołek

Liczba gatunków: 27

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 1 1 1 0 1 0 0
3 2 23 3 2 0 1 1 0
4 18 74 15 13 1 9 3 0
5 15 65 24 12 0 10 2 0
6 4 5 27 4 0 4 0 0
2 0 0 27 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8599569 2023.06.05 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8599648 2023.06.04 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8599543 2023.06.04 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8599528 2023.06.04 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8565183 2023.05.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8565210 2023.05.28 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8539271 2023.05.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8539274 2023.05.26 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8539272 2023.05.19 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8416622 2023.05.09 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8416721 2023.05.07 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8394715 2023.05.06 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8394713 2023.05.06 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8394711 2023.05.06 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8394696 2023.05.06 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 19 8394745 2023.05.05 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 8394781 2023.05.04 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8416730 2023.05.02 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 14 8394739 2023.05.02 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8346477 2023.04.30 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 8346475 2023.04.30 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8346474 2023.04.30 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8317678 2023.04.28 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8317674 2023.04.28 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8317671 2023.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8303565 2023.04.26 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8303563 2023.04.26 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8279468 2023.04.23 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8309269 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8262973 2023.04.18 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8262976 2023.04.18 PK
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8203901 2023.04.13 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8189748 2023.04.11 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8189883 2023.04.08 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8189890 2023.04.06 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8137832 2023.04.02 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8137996 2023.04.01 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8137999 2023.03.31 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8105134 2023.03.29 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7814308 2023.01.21 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...