DRUŻYNA

Drużyna: MILVUS. Obserwator: Patrycja Bielawiec

Liczba gatunków: 58

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 1 1 1 1 0 0 1 0
3 30 108 19 18 0 0 3 15
4 61 210 51 43 0 2 17 24
5 1 2 52 1 0 0 1 0
6 1 8 52 1 0 0 0 1
8 2 50 52 2 0 0 0 2
9 1 1 53 1 0 1 0 0
11 17 191 58 16 0 0 6 10
1 0 0 58 0 0 0 0 0
7 0 0 58 0 0 0 0 0
10 0 0 58 0 0 0 0 0
12 0 0 58 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9216614 2023.11.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216611 2023.11.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9216612 2023.11.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9216613 2023.11.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9216610 2023.11.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9216608 2023.11.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9216609 2023.11.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 9216607 2023.11.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9216605 2023.11.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 9216604 2023.11.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9216603 2023.11.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9216602 2023.11.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9216600 2023.11.26 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9216601 2023.11.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9216599 2023.11.26 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9207804 2023.11.19 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9207805 2023.11.19 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8929597 2023.09.02 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8929596 2023.08.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 49 8929594 2023.08.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8929595 2023.06.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8560975 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8335553 2023.04.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8335552 2023.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8335555 2023.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8335550 2023.04.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8335551 2023.04.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8335548 2023.04.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8335549 2023.04.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8335554 2023.04.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8326455 2023.04.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8326456 2023.04.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8326454 2023.04.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8326457 2023.04.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8296672 2023.04.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8296671 2023.04.25 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8296670 2023.04.25 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8295381 2023.04.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8295374 2023.04.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8295269 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8295234 2023.04.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8295149 2023.04.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8295148 2023.04.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8294725 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8294720 2023.04.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 8295390 2023.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8295553 2023.04.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8295915 2023.04.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8295914 2023.04.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8295907 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8295895 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8295894 2023.04.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8295890 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 8295889 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8295755 2023.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8294706 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8295892 2023.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8239913 2023.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8235243 2023.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8235240 2023.04.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8235239 2023.04.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8235238 2023.04.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8235237 2023.04.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8235245 2023.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8235241 2023.04.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8235242 2023.04.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8235244 2023.04.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8235246 2023.04.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8235247 2023.04.17 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8235248 2023.04.17 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8233814 2023.04.16 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8233815 2023.04.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8233816 2023.04.16 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8233817 2023.04.16 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8233819 2023.04.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8233818 2023.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8208787 2023.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8181138 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8181139 2023.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8181136 2023.04.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8181137 2023.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8181135 2023.04.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8181134 2023.04.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8040954 2023.03.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8035041 2023.03.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8040953 2023.03.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8035040 2023.03.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8035028 2023.03.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8035024 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8035039 2023.03.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8035034 2023.03.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8035019 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8035025 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8035021 2023.03.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8035037 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8035036 2023.03.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8035031 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8035033 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8035035 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8035042 2023.03.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8040955 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 8035030 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8035027 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8035029 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8035038 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8035023 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8040727 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8035026 2023.03.19 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8035032 2023.03.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8035020 2023.03.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8035018 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8035017 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7948736 2023.03.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7854768 2023.02.05 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...