DRUŻYNA

Drużyna: Joanna Święch. Obserwator: Joanna Święch

Liczba gatunków: 84

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 87 90 45 45 0 0 15 30
3 134 155 69 55 0 1 15 39
4 133 197 84 65 0 0 23 42
2 0 0 84 0 0 0 0 0
5 0 0 84 0 0 0 0 0
6 0 0 84 0 0 0 0 0
7 0 0 84 0 0 0 0 0
8 0 0 84 0 0 0 0 0
9 0 0 84 0 0 0 0 0
10 0 0 84 0 0 0 0 0
11 0 0 84 0 0 0 0 0
12 0 0 84 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8200341 2023.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8200294 2023.04.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8200295 2023.04.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8200296 2023.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8200297 2023.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8200298 2023.04.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8200299 2023.04.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8200300 2023.04.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8200301 2023.04.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8200302 2023.04.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8200303 2023.04.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8200336 2023.04.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8200329 2023.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8200340 2023.04.13 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8200339 2023.04.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8200338 2023.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8200337 2023.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8200335 2023.04.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8200334 2023.04.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8200333 2023.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8200332 2023.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8200331 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8200330 2023.04.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8200304 2023.04.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8200328 2023.04.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8200317 2023.04.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8200318 2023.04.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8200319 2023.04.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8200320 2023.04.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8200321 2023.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8200322 2023.04.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8200323 2023.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200324 2023.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8200325 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200326 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200327 2023.04.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8200316 2023.04.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8200309 2023.04.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8200310 2023.04.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8200311 2023.04.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8200312 2023.04.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8200313 2023.04.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8200314 2023.04.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8200315 2023.04.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8200308 2023.04.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8200307 2023.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8200306 2023.04.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8200305 2023.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200821 2023.04.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8201315 2023.04.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8201317 2023.04.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8201316 2023.04.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8201312 2023.04.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8201313 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8201314 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8200887 2023.04.10 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8200886 2023.04.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8200885 2023.04.10 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8200884 2023.04.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8200883 2023.04.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8200882 2023.04.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8200888 2023.04.10 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8200889 2023.04.10 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8200890 2023.04.10 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8200891 2023.04.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8200892 2023.04.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8200893 2023.04.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8201161 2023.04.10 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8201162 2023.04.10 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8201163 2023.04.10 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8200881 2023.04.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8200880 2023.04.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8200866 2023.04.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8200867 2023.04.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8200868 2023.04.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8200869 2023.04.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8200870 2023.04.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8200871 2023.04.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8200872 2023.04.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8200873 2023.04.10 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8200874 2023.04.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200875 2023.04.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200876 2023.04.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200877 2023.04.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8200878 2023.04.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8200879 2023.04.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8200865 2023.04.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8201272 2023.04.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8201262 2023.04.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8201261 2023.04.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201260 2023.04.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8201259 2023.04.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8201258 2023.04.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8201257 2023.04.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8201256 2023.04.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8201255 2023.04.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8201254 2023.04.10 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8201263 2023.04.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201264 2023.04.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8201273 2023.04.10 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8201271 2023.04.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8201169 2023.04.10 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8201270 2023.04.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8201269 2023.04.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8201268 2023.04.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8201267 2023.04.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8201266 2023.04.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8201265 2023.04.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8201253 2023.04.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8201252 2023.04.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 8201251 2023.04.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8201174 2023.04.10 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201173 2023.04.10 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8201167 2023.04.10 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8201172 2023.04.10 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8201171 2023.04.10 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201170 2023.04.10 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8201168 2023.04.10 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8201164 2023.04.10 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8201166 2023.04.10 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8201165 2023.04.10 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8201175 2023.04.10 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8201176 2023.04.10 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8201250 2023.04.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8201249 2023.04.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8201248 2023.04.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8201247 2023.04.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8201246 2023.04.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8201245 2023.04.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8201179 2023.04.10 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8201178 2023.04.10 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8201177 2023.04.10 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8123898 2023.04.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8117250 2023.03.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8117251 2023.03.30 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8117249 2023.03.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8117248 2023.03.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8117247 2023.03.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8117246 2023.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8117245 2023.03.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117244 2023.03.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117243 2023.03.30 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8117242 2023.03.30 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8117241 2023.03.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8117240 2023.03.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8117239 2023.03.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8117238 2023.03.30 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8117237 2023.03.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8117236 2023.03.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8117235 2023.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117254 2023.03.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8117252 2023.03.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117253 2023.03.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8117234 2023.03.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8117256 2023.03.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8117258 2023.03.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117257 2023.03.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8117255 2023.03.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8117313 2023.03.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8117353 2023.03.24 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8117354 2023.03.24 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8117424 2023.03.20 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8117423 2023.03.20 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8117422 2023.03.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117421 2023.03.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8117420 2023.03.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8117419 2023.03.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8117418 2023.03.20 MP
rzadki uszatka, Asio otus 2 8117604 2023.03.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8117534 2023.03.19 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8117529 2023.03.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8117538 2023.03.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8117540 2023.03.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8117541 2023.03.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8117542 2023.03.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117543 2023.03.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117544 2023.03.19 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8117545 2023.03.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8117546 2023.03.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8117547 2023.03.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8117548 2023.03.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8117537 2023.03.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8117536 2023.03.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8117539 2023.03.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117525 2023.03.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8117526 2023.03.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117527 2023.03.19 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8117528 2023.03.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8117530 2023.03.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117531 2023.03.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117532 2023.03.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8117533 2023.03.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8117535 2023.03.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117638 2023.03.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117631 2023.03.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8117632 2023.03.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8117633 2023.03.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8117636 2023.03.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8117634 2023.03.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8117635 2023.03.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117637 2023.03.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8117639 2023.03.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117630 2023.03.14 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8117629 2023.03.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8117628 2023.03.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8117625 2023.03.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8117605 2023.03.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8117606 2023.03.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8117607 2023.03.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8117627 2023.03.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8117624 2023.03.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8117626 2023.03.14 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8117640 2023.03.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117659 2023.03.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8117648 2023.03.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8117647 2023.03.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8117646 2023.03.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117652 2023.03.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8117649 2023.03.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8117650 2023.03.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117658 2023.03.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8117657 2023.03.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8117656 2023.03.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8117655 2023.03.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8117660 2023.03.12 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8117653 2023.03.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117651 2023.03.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8117654 2023.03.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8117675 2023.03.08 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8117674 2023.03.08 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8117670 2023.03.08 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117671 2023.03.08 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8117672 2023.03.08 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8117673 2023.03.08 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8117676 2023.03.08 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117677 2023.03.08 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117678 2023.03.08 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8117679 2023.03.08 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8117669 2023.03.08 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8117668 2023.03.08 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8117661 2023.03.08 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8117662 2023.03.08 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8117663 2023.03.08 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8117664 2023.03.08 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8117665 2023.03.08 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8117666 2023.03.08 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8117667 2023.03.08 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117726 2023.03.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8117727 2023.03.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8117728 2023.03.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8117729 2023.03.02 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8117730 2023.03.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117731 2023.03.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117732 2023.03.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8117734 2023.03.02 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8117733 2023.03.02 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8117725 2023.03.02 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8117724 2023.03.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117735 2023.03.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117736 2023.03.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8117717 2023.03.02 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8117718 2023.03.02 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8117719 2023.03.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8117720 2023.03.02 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8117721 2023.03.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8117722 2023.03.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8117723 2023.03.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8223018 2023.01.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8223009 2023.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8223010 2023.01.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8223011 2023.01.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8223012 2023.01.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8223013 2023.01.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8223017 2023.01.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8223016 2023.01.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8223015 2023.01.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8223014 2023.01.07 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8202081 2023.01.06 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8202080 2023.01.06 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8202079 2023.01.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8202078 2023.01.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8202077 2023.01.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8202076 2023.01.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8202075 2023.01.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8202074 2023.01.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8202073 2023.01.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8202071 2023.01.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8202070 2023.01.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8202085 2023.01.06 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8202082 2023.01.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8202083 2023.01.06 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8202099 2023.01.06 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8202098 2023.01.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8202097 2023.01.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8202096 2023.01.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8202094 2023.01.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8202093 2023.01.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8202092 2023.01.06 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8202091 2023.01.06 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8202090 2023.01.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8202089 2023.01.06 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8202086 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8202084 2023.01.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8202100 2023.01.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8202095 2023.01.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8201731 2023.01.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8201734 2023.01.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8201732 2023.01.03 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8201726 2023.01.03 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8201741 2023.01.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8201740 2023.01.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8201739 2023.01.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8201738 2023.01.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8201736 2023.01.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8201730 2023.01.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201728 2023.01.03 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8201729 2023.01.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8201733 2023.01.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8201727 2023.01.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8201735 2023.01.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8201622 2023.01.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8201611 2023.01.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8201612 2023.01.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8201607 2023.01.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8201610 2023.01.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201605 2023.01.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8201604 2023.01.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8201608 2023.01.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8201597 2023.01.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8201598 2023.01.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8201599 2023.01.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8201600 2023.01.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8201601 2023.01.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8201602 2023.01.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8201603 2023.01.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8201613 2023.01.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8201614 2023.01.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8201631 2023.01.01 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8201630 2023.01.01 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8201629 2023.01.01 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8201628 2023.01.01 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8201627 2023.01.01 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201626 2023.01.01 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8201625 2023.01.01 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8201624 2023.01.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8201623 2023.01.01 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8201621 2023.01.01 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8201620 2023.01.01 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8201619 2023.01.01 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8201618 2023.01.01 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8201617 2023.01.01 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8201616 2023.01.01 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8201615 2023.01.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8201606 2023.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...