DRUŻYNA

Drużyna: Domańscy A.T.. Obserwator: Agnieszka Domańska

Liczba gatunków: 95

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 6 1 1 0 0 1 0
2 3 7 4 3 0 0 2 1
3 23 78 27 23 0 1 6 16
4 144 392 73 63 0 1 20 42
5 65 143 89 41 0 1 20 20
6 14 21 95 13 0 3 6 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8591077 2023.06.04 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8591076 2023.06.04 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8590522 2023.06.04 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8590379 2023.06.04 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8590339 2023.06.04 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590286 2023.06.04 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590256 2023.06.04 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8590215 2023.06.04 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8590064 2023.06.04 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8590027 2023.06.04 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8589753 2023.06.04 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577828 2023.06.02 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8577829 2023.06.02 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8577758 2023.06.02 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8543685 2023.05.27 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8543687 2023.05.27 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8543686 2023.05.27 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541933 2023.05.26 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8530923 2023.05.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8530922 2023.05.25 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8523997 2023.05.23 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8502478 2023.05.21 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8502457 2023.05.21 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8502277 2023.05.21 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8488429 2023.05.18 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8479765 2023.05.18 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8472534 2023.05.16 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8472485 2023.05.16 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8472316 2023.05.16 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8458410 2023.05.14 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8457127 2023.05.14 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8444138 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8444137 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8443735 2023.05.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8443551 2023.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8443315 2023.05.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8443253 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8443251 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8443243 2023.05.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8443242 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8442790 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8442399 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435381 2023.05.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8413197 2023.05.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8413194 2023.05.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8412701 2023.05.09 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8411573 2023.05.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8407740 2023.05.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8407733 2023.05.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8407732 2023.05.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8407331 2023.05.08 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8407330 2023.05.08 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8407135 2023.05.08 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8407032 2023.05.08 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8407030 2023.05.08 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8397784 2023.05.07 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8397782 2023.05.07 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397783 2023.05.07 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397713 2023.05.07 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397685 2023.05.07 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8397686 2023.05.07 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8397684 2023.05.07 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8397664 2023.05.07 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8397611 2023.05.07 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8397551 2023.05.07 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8397550 2023.05.07 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8362838 2023.05.03 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8362808 2023.05.03 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8342416 2023.05.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8342350 2023.05.01 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8342310 2023.05.01 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8342293 2023.05.01 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8342290 2023.05.01 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8341901 2023.05.01 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8341722 2023.05.01 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8341652 2023.05.01 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8341571 2023.05.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341396 2023.05.01 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8341384 2023.05.01 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8333453 2023.04.30 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8330281 2023.04.30 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8330095 2023.04.30 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8329975 2023.04.30 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8330001 2023.04.30 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8330000 2023.04.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8301950 2023.04.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8301876 2023.04.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8301662 2023.04.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8301592 2023.04.26 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8301327 2023.04.26 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8270471 2023.04.22 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8267762 2023.04.22 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8267316 2023.04.22 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8267315 2023.04.22 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8270425 2023.04.22 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267195 2023.04.22 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8266553 2023.04.22 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8266552 2023.04.22 KP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8266225 2023.04.22 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8266220 2023.04.22 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8266148 2023.04.22 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8266074 2023.04.22 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8266075 2023.04.22 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8265888 2023.04.22 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8265824 2023.04.22 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8265820 2023.04.22 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8258400 2023.04.21 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 8258348 2023.04.21 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8241176 2023.04.18 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8241021 2023.04.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8241018 2023.04.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8241008 2023.04.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8241000 2023.04.18 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8240999 2023.04.18 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8240600 2023.04.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8244562 2023.04.18 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8240340 2023.04.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8239919 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8239920 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8239921 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8239922 2023.04.18 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8239915 2023.04.18 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8239825 2023.04.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8239734 2023.04.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8239735 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8240996 2023.04.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8234554 2023.04.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8234553 2023.04.17 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8234301 2023.04.17 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8234297 2023.04.17 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8234275 2023.04.17 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8234274 2023.04.17 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8234254 2023.04.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8234255 2023.04.17 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8234256 2023.04.17 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8234226 2023.04.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8234224 2023.04.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8234225 2023.04.17 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8234223 2023.04.17 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8234222 2023.04.17 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8234221 2023.04.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8234037 2023.04.17 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8234038 2023.04.17 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8234033 2023.04.17 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8234001 2023.04.17 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8233978 2023.04.17 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8233968 2023.04.17 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8233969 2023.04.17 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8233932 2023.04.17 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8233837 2023.04.17 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8233836 2023.04.17 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8233834 2023.04.17 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8233833 2023.04.17 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8233826 2023.04.17 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8233811 2023.04.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8233805 2023.04.17 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8233792 2023.04.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8233793 2023.04.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8233775 2023.04.17 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8233774 2023.04.17 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8224433 2023.04.16 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8224386 2023.04.16 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8224381 2023.04.16 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8224171 2023.04.16 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8224166 2023.04.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8223969 2023.04.16 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 8224429 2023.04.16 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8223787 2023.04.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8224425 2023.04.16 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8227037 2023.04.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8223347 2023.04.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8223323 2023.04.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8223322 2023.04.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8214081 2023.04.15 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8214079 2023.04.15 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8214060 2023.04.15 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8213997 2023.04.15 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8213925 2023.04.15 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8213727 2023.04.15 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8213696 2023.04.15 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8208698 2023.04.14 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8194075 2023.04.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8194036 2023.04.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8194025 2023.04.12 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8193678 2023.04.12 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8193624 2023.04.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8193589 2023.04.12 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8193383 2023.04.12 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8193036 2023.04.12 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8192620 2023.04.12 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8177948 2023.04.10 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8177728 2023.04.10 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8177563 2023.04.10 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8177535 2023.04.10 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8177510 2023.04.10 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8177502 2023.04.10 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8177371 2023.04.10 KP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8177172 2023.04.10 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8177002 2023.04.10 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177001 2023.04.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8176999 2023.04.10 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8177000 2023.04.10 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8176634 2023.04.10 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8176629 2023.04.10 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8183064 2023.04.10 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8167309 2023.04.09 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8161373 2023.04.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8161371 2023.04.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8161345 2023.04.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8161134 2023.04.08 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8161135 2023.04.08 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8161096 2023.04.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8161085 2023.04.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8161034 2023.04.08 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8161032 2023.04.08 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8161031 2023.04.08 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8160977 2023.04.08 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8160967 2023.04.08 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8160968 2023.04.08 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 8149269 2023.04.06 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8146455 2023.04.05 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8130528 2023.04.02 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8121786 2023.04.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8110195 2023.03.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8110194 2023.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8110193 2023.03.30 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8110192 2023.03.30 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8110163 2023.03.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8110158 2023.03.30 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 8110156 2023.03.30 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8110157 2023.03.30 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8110373 2023.03.30 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8108731 2023.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8110975 2023.03.19 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8109420 2023.03.18 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8110948 2023.03.16 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8110796 2023.03.16 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8110995 2023.03.16 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8111600 2023.03.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8111506 2023.03.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8111507 2023.03.01 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8111505 2023.03.01 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8111504 2023.03.01 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8111503 2023.03.01 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8111492 2023.03.01 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8111491 2023.03.01 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8111490 2023.02.18 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8109596 2023.02.12 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8109578 2023.02.12 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8110988 2023.01.08 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...