DRUŻYNA

Drużyna: Mr. Moorei. Obserwator: Kamil Kozłowski

Liczba gatunków: 35

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 4 10 4 4 4 0 0 0
2 4 3533 8 4 0 3 0 1
3 10 17 17 9 0 8 0 1
4 10 10 25 9 2 5 1 1
5 10 42 34 9 1 6 2 0
6 2 2 35 2 0 1 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8589086 2023.06.03 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8582201 2023.06.03 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 8557923 2023.05.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8557967 2023.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8558006 2023.05.28 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8559124 2023.05.28 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8579659 2023.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8508379 2023.05.21 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8508376 2023.05.21 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8465569 2023.05.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8466471 2023.05.12 MZ
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8417656 2023.05.09 MZ
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8357966 2023.04.30 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8356879 2023.04.30 LB
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8254294 2023.04.20 ZP
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8230038 2023.04.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8304925 2023.04.16 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8241365 2023.04.15 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8241333 2023.04.09 MZ
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8139063 2023.04.02 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8139059 2023.04.02 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8139056 2023.04.02 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 8089518 2023.03.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8094671 2023.03.25 PM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8034204 2023.03.19 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8021349 2023.03.18 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8021582 2023.03.18 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8027687 2023.03.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8005149 2023.03.14 MZ
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7959145 2023.03.04 PM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7954197 2023.03.03 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 7954199 2023.03.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7933359 2023.02.26 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3500 7906618 2023.02.19 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7903908 2023.02.19 PM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7849195 2023.02.04 PL
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7775542 2023.01.14 WM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7751002 2023.01.07 WM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7744926 2023.01.06 MB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 7 7726999 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...