DRUŻYNA

Drużyna: Józia Stankiewicz . Obserwator: Józefina Stankiewicz

Liczba gatunków: 6

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
3 6 6 6 6 0 0 0 6
1 0 0 6 0 0 0 0 0
2 0 0 6 0 0 0 0 0
4 0 0 6 0 0 0 0 0
5 0 0 6 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 0 0 0
7 0 0 6 0 0 0 0 0
8 0 0 6 0 0 0 0 0
9 0 0 6 0 0 0 0 0
10 0 0 6 0 0 0 0 0
11 0 0 6 0 0 0 0 0
12 0 0 6 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8024334 2023.03.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8024333 2023.03.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8024332 2023.03.18 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8007172 2023.03.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8007170 2023.03.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8007171 2023.03.15 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...