DRUŻYNA

Drużyna: Jadzia Stankiewicz . Obserwator: Jadwiga Stankiewicz

Liczba gatunków: 68

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 1 1 1 0 1 0 0
2 40 40 39 38 0 0 12 26
3 8 35 43 8 0 0 3 5
4 5 17 47 4 0 0 1 3
5 27 47 66 24 0 3 10 11
6 3 3 68 3 0 0 3 0
7 0 0 68 0 0 0 0 0
8 0 0 68 0 0 0 0 0
9 0 0 68 0 0 0 0 0
10 0 0 68 0 0 0 0 0
11 0 0 68 0 0 0 0 0
12 0 0 68 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8666903 2023.06.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8666902 2023.06.16 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8666901 2023.06.16 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8544914 2023.05.27 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544915 2023.05.27 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8544911 2023.05.27 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8544913 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544910 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544912 2023.05.27 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8528430 2023.05.25 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8528429 2023.05.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8528428 2023.05.23 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504279 2023.05.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8504278 2023.05.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8504275 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504277 2023.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504276 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8504273 2023.05.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504274 2023.05.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8504311 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504272 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8504271 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8504268 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8504270 2023.05.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8504269 2023.05.21 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8504267 2023.05.21 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8504266 2023.05.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8408788 2023.05.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8408787 2023.05.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8408105 2023.05.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8408088 2023.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8408087 2023.04.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8170982 2023.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8162175 2023.04.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8119634 2023.04.01 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8049006 2023.03.20 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041033 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8041034 2023.03.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8041031 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8041032 2023.03.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8041030 2023.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8024541 2023.03.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8007989 2023.03.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7933198 2023.02.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7933197 2023.02.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7933196 2023.02.26 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7933195 2023.02.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7933194 2023.02.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7933192 2023.02.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7933193 2023.02.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7933199 2023.02.26 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7933191 2023.02.26 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7933190 2023.02.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7933189 2023.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7933188 2023.02.26 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7933187 2023.02.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7933185 2023.02.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7933186 2023.02.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7933184 2023.02.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7933183 2023.02.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7933182 2023.02.26 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7933181 2023.02.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7933180 2023.02.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7933179 2023.02.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7933178 2023.02.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7933177 2023.02.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7933176 2023.02.26 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7933175 2023.02.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7930199 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7930198 2023.02.26 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7930196 2023.02.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7930197 2023.02.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7930195 2023.02.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7930192 2023.02.26 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7930194 2023.02.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7930193 2023.02.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7930191 2023.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7930190 2023.02.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7930189 2023.02.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7930188 2023.02.26 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7930187 2023.02.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7930186 2023.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7930139 2023.02.26 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8523999 2023.01.09 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...