DRUŻYNA

Drużyna: Mikołów . Obserwator: Marta Lebecka-Stangret

Liczba gatunków: 107

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 2 1 1 0 0 1 0
2 70 146 35 34 0 4 8 22
3 139 437 69 59 0 6 20 33
4 90 456 92 61 0 3 24 34
5 47 59 104 33 0 4 14 15
7 13 18 106 12 0 0 6 6
9 1 1 106 1 0 0 1 0
11 9 14 107 9 0 0 2 7
6 0 0 107 0 0 0 0 0
8 0 0 107 0 0 0 0 0
10 0 0 107 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9168999 2023.11.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9169001 2023.11.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9169000 2023.11.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9168998 2023.11.08 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9168994 2023.11.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9168996 2023.11.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9168997 2023.11.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9168995 2023.11.08 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9168993 2023.11.08 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9050330 2023.09.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8730395 2023.07.02 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8730392 2023.07.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8730389 2023.07.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8730394 2023.07.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8730393 2023.07.02 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8730388 2023.07.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8730390 2023.07.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8730391 2023.07.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8730387 2023.07.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8730386 2023.07.02 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8730385 2023.07.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8730384 2023.07.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8730383 2023.07.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8565052 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8565050 2023.05.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8565049 2023.05.30 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8565048 2023.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565053 2023.05.30 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8565054 2023.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8565055 2023.05.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565059 2023.05.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8565058 2023.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8565057 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565056 2023.05.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8565051 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8557755 2023.05.29 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557754 2023.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557750 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557752 2023.05.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557751 2023.05.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557753 2023.05.29 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8557748 2023.05.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8557749 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8557746 2023.05.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8557747 2023.05.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8557745 2023.05.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8557744 2023.05.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557743 2023.05.29 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8557742 2023.05.29 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8557741 2023.05.29 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8474669 2023.05.16 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8474673 2023.05.16 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8474672 2023.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8474670 2023.05.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8474668 2023.05.16 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8474667 2023.05.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8474671 2023.05.16 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8474665 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8474666 2023.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8474664 2023.05.16 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8474663 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8474662 2023.05.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8393401 2023.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8393402 2023.05.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8393400 2023.05.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8393397 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8393399 2023.05.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8393396 2023.05.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8393395 2023.05.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8393398 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8290250 2023.04.24 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8290249 2023.04.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8290248 2023.04.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8290247 2023.04.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8290246 2023.04.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8290245 2023.04.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8290244 2023.04.24 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8290243 2023.04.24 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8290242 2023.04.24 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257283 2023.04.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8257282 2023.04.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8257280 2023.04.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8257279 2023.04.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8257278 2023.04.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8257281 2023.04.21 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8257276 2023.04.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8257277 2023.04.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8257275 2023.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8257273 2023.04.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8257272 2023.04.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8252078 2023.04.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8252077 2023.04.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8252075 2023.04.20 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8252073 2023.04.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8252076 2023.04.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8252072 2023.04.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8252070 2023.04.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8252074 2023.04.20 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8252071 2023.04.20 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8252069 2023.04.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8252068 2023.04.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8252067 2023.04.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8252065 2023.04.20 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8252083 2023.04.20 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8252064 2023.04.20 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8252066 2023.04.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8252063 2023.04.20 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8252062 2023.04.20 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8252061 2023.04.20 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8252060 2023.04.20 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8252059 2023.04.20 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8252057 2023.04.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8252055 2023.04.20 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8252056 2023.04.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8241650 2023.04.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8241648 2023.04.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8241646 2023.04.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8241651 2023.04.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8241643 2023.04.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8241649 2023.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8241644 2023.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8241652 2023.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8241647 2023.04.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8241642 2023.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8241645 2023.04.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8241640 2023.04.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8241638 2023.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8241639 2023.04.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8241637 2023.04.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8120333 2023.04.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8120332 2023.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120330 2023.04.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8120327 2023.04.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8120331 2023.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8120324 2023.04.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 8120326 2023.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8120329 2023.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8120323 2023.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8120321 2023.04.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8120325 2023.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8120322 2023.04.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8120320 2023.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8120319 2023.04.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8120318 2023.04.01 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8120315 2023.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8120317 2023.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8120316 2023.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8120314 2023.04.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8120312 2023.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8120313 2023.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8120310 2023.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8120311 2023.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8120309 2023.04.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8120308 2023.04.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8120307 2023.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8120304 2023.04.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8120306 2023.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8120305 2023.04.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8120303 2023.04.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8120302 2023.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8115888 2023.03.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8115881 2023.03.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8115887 2023.03.31 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8115878 2023.03.31 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8115885 2023.03.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8115886 2023.03.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8115877 2023.03.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115880 2023.03.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8115882 2023.03.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8115876 2023.03.31 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8115890 2023.03.31 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8108284 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8108283 2023.03.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8108298 2023.03.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8108300 2023.03.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8108295 2023.03.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8108297 2023.03.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8108289 2023.03.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8108294 2023.03.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8108299 2023.03.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8108296 2023.03.30 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8108287 2023.03.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8108291 2023.03.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8108288 2023.03.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8108290 2023.03.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8108286 2023.03.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8108293 2023.03.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8108285 2023.03.30 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 8108292 2023.03.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8087630 2023.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8087631 2023.03.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8087647 2023.03.26 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8087646 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8087642 2023.03.26 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8087643 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8087644 2023.03.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8087641 2023.03.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8087640 2023.03.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8087638 2023.03.26 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8087637 2023.03.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8087639 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8087636 2023.03.26 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8087634 2023.03.26 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8087633 2023.03.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8087632 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087635 2023.03.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8087629 2023.03.26 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8087626 2023.03.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8087623 2023.03.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8087625 2023.03.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8087627 2023.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8087624 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087628 2023.03.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8087619 2023.03.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8087620 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8087622 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8087617 2023.03.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8087618 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8087616 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8087615 2023.03.26 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 8087614 2023.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8087621 2023.03.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8061869 2023.03.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8061870 2023.03.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8061871 2023.03.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8061872 2023.03.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8061867 2023.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8061865 2023.03.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8061864 2023.03.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8061868 2023.03.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8061866 2023.03.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8061863 2023.03.23 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8061860 2023.03.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8061862 2023.03.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8061861 2023.03.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8061859 2023.03.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8050483 2023.03.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8050485 2023.03.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8050484 2023.03.21 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8050482 2023.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8050480 2023.03.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8050481 2023.03.21 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8050478 2023.03.21 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8050477 2023.03.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8050476 2023.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8050479 2023.03.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8050475 2023.03.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8050473 2023.03.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8050474 2023.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8050472 2023.03.21 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7995606 2023.03.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7981789 2023.03.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7981788 2023.03.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7981786 2023.03.10 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7981784 2023.03.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7981785 2023.03.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7981783 2023.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7981781 2023.03.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7981782 2023.03.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7981779 2023.03.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7981778 2023.03.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7981780 2023.03.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7970143 2023.03.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7970147 2023.03.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7970146 2023.03.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7970144 2023.03.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7970149 2023.03.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7970142 2023.03.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7970141 2023.03.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7966611 2023.03.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7966612 2023.03.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966610 2023.03.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7966607 2023.03.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7966606 2023.03.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7966608 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7966609 2023.03.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7947931 2023.03.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7947933 2023.03.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7947934 2023.03.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7947928 2023.03.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7947929 2023.03.02 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7947932 2023.03.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7947930 2023.03.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7945268 2023.03.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7945265 2023.03.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7945267 2023.03.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7945264 2023.03.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7945266 2023.03.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7945263 2023.03.01 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7945259 2023.03.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7945258 2023.03.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7945262 2023.03.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7945260 2023.03.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7945261 2023.03.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7945255 2023.03.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7945254 2023.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7945257 2023.03.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7945256 2023.03.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7945253 2023.03.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7940931 2023.02.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7940947 2023.02.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7940946 2023.02.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7940945 2023.02.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7940944 2023.02.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7940942 2023.02.28 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7940940 2023.02.28 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7940943 2023.02.28 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7940938 2023.02.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7940937 2023.02.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7940941 2023.02.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7940936 2023.02.28 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7940935 2023.02.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7940939 2023.02.28 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7940934 2023.02.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7936985 2023.02.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936986 2023.02.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7936984 2023.02.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7936983 2023.02.27 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7936982 2023.02.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936981 2023.02.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7936980 2023.02.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7936978 2023.02.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7936979 2023.02.27 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7914123 2023.02.21 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7914125 2023.02.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7914124 2023.02.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7914120 2023.02.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7914122 2023.02.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7914121 2023.02.21 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7914119 2023.02.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7911685 2023.02.20 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7911683 2023.02.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7911686 2023.02.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7911684 2023.02.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7911681 2023.02.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7911682 2023.02.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7904640 2023.02.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7904638 2023.02.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7904639 2023.02.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7904636 2023.02.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7904635 2023.02.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7904634 2023.02.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7901018 2023.02.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7901019 2023.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7901017 2023.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7901016 2023.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7901012 2023.02.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7901011 2023.02.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7901013 2023.02.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7901010 2023.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7901009 2023.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7901007 2023.02.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7901015 2023.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7901014 2023.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7901005 2023.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7901002 2023.02.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7901004 2023.02.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7901003 2023.02.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7901001 2023.02.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7901006 2023.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7901008 2023.02.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7895148 2023.02.16 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7895147 2023.02.16 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7895145 2023.02.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7895146 2023.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7895149 2023.02.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7895152 2023.02.16 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7895150 2023.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7895151 2023.02.16 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7754651 2023.01.07 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...