DRUŻYNA

Drużyna: Piotr Klonowski. Obserwator: Piotr Klonowski

Liczba gatunków: 138

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 289 1555 32 32 0 1 9 22
2 168 1107 46 41 0 1 12 28
3 177 278 84 75 0 9 27 39
4 291 466 106 64 1 2 20 41
5 238 396 124 76 0 12 27 37
6 99 139 131 57 0 7 20 30
7 15 18 131 14 0 0 6 8
8 15 42 132 14 0 1 5 8
9 80 459 132 46 0 3 10 33
10 14 27 132 14 0 0 3 11
11 45 110 135 26 0 1 9 16
12 50 237 138 26 0 2 6 18
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9285645 2023.12.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9285647 2023.12.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9285644 2023.12.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9285646 2023.12.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 40 9285641 2023.12.22 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9285642 2023.12.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9285643 2023.12.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9285640 2023.12.22 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9285639 2023.12.22 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9285638 2023.12.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9285636 2023.12.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9285637 2023.12.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9285634 2023.12.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9285635 2023.12.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9285631 2023.12.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9285632 2023.12.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9285633 2023.12.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9285629 2023.12.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9285630 2023.12.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9285626 2023.12.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9285627 2023.12.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9285628 2023.12.22 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9285625 2023.12.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9285624 2023.12.22 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9285623 2023.12.22 MP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9294862 2023.12.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9273413 2023.12.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9268492 2023.12.15 MP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9255416 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255418 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9255415 2023.12.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9255417 2023.12.09 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9255413 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9255414 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9255411 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9255412 2023.12.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9255407 2023.12.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9255408 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9255409 2023.12.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9255406 2023.12.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9255405 2023.12.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9255410 2023.12.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9255402 2023.12.09 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9255401 2023.12.09 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9255400 2023.12.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9255399 2023.12.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255404 2023.12.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9255398 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255403 2023.12.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9255397 2023.12.09 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9201038 2023.11.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9183538 2023.11.13 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9182552 2023.11.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9182551 2023.11.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9182554 2023.11.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9182548 2023.11.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9182544 2023.11.12 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9182553 2023.11.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9182571 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182564 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9182563 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9182570 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9182567 2023.11.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9182562 2023.11.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182561 2023.11.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9182568 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9182569 2023.11.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9182559 2023.11.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182566 2023.11.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9182565 2023.11.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9182560 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9182558 2023.11.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9182557 2023.11.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9182556 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 7 9182539 2023.11.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9182541 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9182543 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9182540 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9182545 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9182538 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9182534 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9182550 2023.11.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182542 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9182546 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9182535 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9182547 2023.11.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9182533 2023.11.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9182537 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9182536 2023.11.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9182532 2023.11.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182646 2023.11.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9182675 2023.11.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9182641 2023.11.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9175762 2023.11.11 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9153329 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106699 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9106700 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9106701 2023.10.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9106698 2023.10.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9106697 2023.10.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9028508 2023.10.01 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9028502 2023.10.01 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9028504 2023.10.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9028509 2023.10.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9028506 2023.10.01 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9028505 2023.10.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9028501 2023.10.01 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9028503 2023.10.01 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9028507 2023.10.01 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9023668 2023.09.30 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9023669 2023.09.30 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9023664 2023.09.30 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9023665 2023.09.30 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 9023667 2023.09.30 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9023663 2023.09.30 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9023666 2023.09.30 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 230 9023502 2023.09.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9023495 2023.09.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9023499 2023.09.30 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9023497 2023.09.30 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9023496 2023.09.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9023498 2023.09.30 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9023494 2023.09.30 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023493 2023.09.30 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9023491 2023.09.30 KP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8994315 2023.09.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8994314 2023.09.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8994313 2023.09.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8994311 2023.09.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8994312 2023.09.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8994310 2023.09.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8994308 2023.09.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8994307 2023.09.22 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8994309 2023.09.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8994306 2023.09.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8994305 2023.09.22 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8994303 2023.09.22 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8994304 2023.09.22 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8994302 2023.09.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8994301 2023.09.22 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8994297 2023.09.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8994300 2023.09.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8994298 2023.09.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8994299 2023.09.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8976536 2023.09.17 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8976548 2023.09.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8976547 2023.09.17 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8976545 2023.09.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8976546 2023.09.17 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8976543 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8976540 2023.09.17 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8976539 2023.09.17 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8976542 2023.09.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8976541 2023.09.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8976544 2023.09.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8976538 2023.09.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8976532 2023.09.17 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8976537 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8976534 2023.09.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8976533 2023.09.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8976535 2023.09.17 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8976531 2023.09.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8976528 2023.09.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 8976529 2023.09.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8976530 2023.09.17 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8976527 2023.09.17 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8976526 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8976525 2023.09.17 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8976524 2023.09.17 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8976523 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8972568 2023.09.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8972567 2023.09.16 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8949696 2023.09.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949692 2023.09.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8949695 2023.09.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8949691 2023.09.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8949694 2023.09.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8949693 2023.09.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8949690 2023.09.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8949689 2023.09.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8949688 2023.09.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8949687 2023.09.09 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8949684 2023.09.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8949685 2023.09.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8949683 2023.09.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8949681 2023.09.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8949686 2023.09.09 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8949682 2023.09.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8944666 2023.09.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8893106 2023.08.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8893105 2023.08.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8893103 2023.08.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8893104 2023.08.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8893102 2023.08.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8893099 2023.08.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8893098 2023.08.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8893101 2023.08.25 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8893096 2023.08.25 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8893097 2023.08.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8893100 2023.08.25 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8893095 2023.08.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8890829 2023.08.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8833163 2023.08.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 22 8823254 2023.08.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8798100 2023.07.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8788283 2023.07.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8762518 2023.07.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8747353 2023.07.10 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8725950 2023.07.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8723061 2023.07.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8714006 2023.07.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8714004 2023.07.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8714005 2023.07.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8714003 2023.07.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8714002 2023.07.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8713999 2023.07.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8714001 2023.07.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8714000 2023.07.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8713997 2023.07.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8709795 2023.06.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8709555 2023.06.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8709556 2023.06.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8709498 2023.06.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8709497 2023.06.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8705171 2023.06.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8705172 2023.06.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8688618 2023.06.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8688617 2023.06.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8688616 2023.06.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8688615 2023.06.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8688614 2023.06.25 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8688613 2023.06.25 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8688612 2023.06.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8688611 2023.06.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8688610 2023.06.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8688609 2023.06.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8688608 2023.06.25 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8688607 2023.06.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8688606 2023.06.25 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8688605 2023.06.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8675898 2023.06.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8675888 2023.06.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8675880 2023.06.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8675882 2023.06.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8675881 2023.06.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8675878 2023.06.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8675885 2023.06.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8675886 2023.06.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8675884 2023.06.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8675887 2023.06.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8675889 2023.06.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8675877 2023.06.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8675876 2023.06.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8675883 2023.06.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8675875 2023.06.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8675874 2023.06.21 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8675879 2023.06.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8664081 2023.06.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8664080 2023.06.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8664079 2023.06.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8664078 2023.06.18 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8664077 2023.06.18 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8664076 2023.06.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8666581 2023.06.18 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8658770 2023.06.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8658718 2023.06.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8658717 2023.06.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8658716 2023.06.17 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8658715 2023.06.17 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8658714 2023.06.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8645864 2023.06.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8645863 2023.06.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8645861 2023.06.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8645862 2023.06.14 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8645860 2023.06.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8645859 2023.06.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8645857 2023.06.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 8645858 2023.06.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8645856 2023.06.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8645855 2023.06.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8645854 2023.06.14 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8619345 2023.06.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8619346 2023.06.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8619342 2023.06.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8619343 2023.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8619344 2023.06.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8619341 2023.06.09 MP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8619339 2023.06.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8619340 2023.06.09 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8619338 2023.06.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8619335 2023.06.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8619336 2023.06.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8619334 2023.06.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8619337 2023.06.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8619331 2023.06.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8619329 2023.06.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8619332 2023.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8619333 2023.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8619330 2023.06.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8619328 2023.06.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8619327 2023.06.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8619326 2023.06.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8619324 2023.06.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8619322 2023.06.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8619325 2023.06.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8619323 2023.06.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8619363 2023.06.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8619366 2023.06.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8619382 2023.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8619383 2023.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8617596 2023.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8617594 2023.06.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8617592 2023.06.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8617593 2023.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8617595 2023.06.08 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8617591 2023.06.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8592510 2023.06.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8592511 2023.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8544592 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8544593 2023.05.27 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8544591 2023.05.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8538074 2023.05.26 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8538070 2023.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538072 2023.05.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8538073 2023.05.26 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8538075 2023.05.26 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8538069 2023.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8538068 2023.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8538071 2023.05.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8538067 2023.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8538066 2023.05.26 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8538065 2023.05.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8538064 2023.05.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8538062 2023.05.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8538063 2023.05.26 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8525702 2023.05.24 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8525701 2023.05.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8510084 2023.05.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8510085 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8510082 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8510083 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8510081 2023.05.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8510080 2023.05.21 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8510079 2023.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8510078 2023.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8510077 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8510076 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8510075 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8510074 2023.05.21 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8510086 2023.05.21 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8510073 2023.05.21 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8510071 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8510072 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8472535 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451625 2023.05.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8446107 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8446106 2023.05.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8446105 2023.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8446104 2023.05.13 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8442775 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8442773 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8442776 2023.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8442774 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8442771 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8442772 2023.05.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8442777 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8442770 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8442768 2023.05.13 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8442769 2023.05.13 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8442765 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8442767 2023.05.13 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8442764 2023.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8442763 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442762 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8442766 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8442761 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442758 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8442760 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8442759 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442757 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8442755 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8442756 2023.05.13 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8442870 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8442789 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8446915 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8442996 2023.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8443072 2023.05.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8434704 2023.05.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8434703 2023.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8434701 2023.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8434702 2023.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8428858 2023.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8428857 2023.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8422307 2023.05.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8422309 2023.05.10 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8422304 2023.05.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8422306 2023.05.10 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8422305 2023.05.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8422308 2023.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422303 2023.05.10 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8419150 2023.05.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8410241 2023.05.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8410242 2023.05.08 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8407925 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407924 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407921 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407923 2023.05.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8407918 2023.05.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8407919 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8407922 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407920 2023.05.07 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8407917 2023.05.07 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 8393311 2023.05.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8389704 2023.05.06 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8389701 2023.05.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8389703 2023.05.06 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8389702 2023.05.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8389700 2023.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8389699 2023.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389719 2023.05.06 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8389718 2023.05.06 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8389720 2023.05.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8389716 2023.05.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8389717 2023.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389715 2023.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8389712 2023.05.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8389714 2023.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389713 2023.05.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8389711 2023.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389709 2023.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8389710 2023.05.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8389708 2023.05.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8389706 2023.05.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8389707 2023.05.06 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8389705 2023.05.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8386103 2023.05.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8386101 2023.05.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8386098 2023.05.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8386099 2023.05.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8386184 2023.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8386108 2023.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8386106 2023.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8386107 2023.05.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8386100 2023.05.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8386102 2023.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8386105 2023.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8386104 2023.05.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8386097 2023.05.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8386096 2023.05.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8381878 2023.05.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8381874 2023.05.05 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8381876 2023.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8381877 2023.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8381875 2023.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8381873 2023.05.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8381870 2023.05.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8381871 2023.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8381869 2023.05.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8381868 2023.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8381867 2023.05.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8381872 2023.05.05 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8381865 2023.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8381866 2023.05.05 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8381864 2023.05.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8378518 2023.05.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8378532 2023.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8378525 2023.05.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8378519 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8378523 2023.05.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8378522 2023.05.04 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8378514 2023.05.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8378555 2023.05.04 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8378517 2023.05.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8378516 2023.05.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8378513 2023.05.04 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8378554 2023.05.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8378551 2023.05.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8378550 2023.05.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8378549 2023.05.04 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8378547 2023.05.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8378546 2023.05.04 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8378548 2023.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378542 2023.05.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8378543 2023.05.04 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8378544 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8378552 2023.05.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8378545 2023.05.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8378541 2023.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8378540 2023.05.04 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8378539 2023.05.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8378538 2023.05.04 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8378534 2023.05.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8378531 2023.05.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8378530 2023.05.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8378527 2023.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8378533 2023.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8378521 2023.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8378524 2023.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8378557 2023.05.04 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8378535 2023.05.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8378526 2023.05.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8378528 2023.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8378536 2023.05.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8378556 2023.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8378520 2023.05.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8378529 2023.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8378515 2023.05.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8376353 2023.05.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8376351 2023.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8376356 2023.05.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8376354 2023.05.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8376348 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376352 2023.05.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8376350 2023.05.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8376349 2023.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8376355 2023.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8352071 2023.05.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8352055 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8352062 2023.05.02 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8352054 2023.05.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352058 2023.05.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8352063 2023.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8352059 2023.05.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8352057 2023.05.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8352056 2023.05.02 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8352052 2023.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8352061 2023.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8352060 2023.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352053 2023.05.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8358741 2023.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8358736 2023.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8358742 2023.05.02 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8358745 2023.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8358759 2023.05.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8358743 2023.05.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8358744 2023.05.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8358749 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8358746 2023.05.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8358748 2023.05.02 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8358737 2023.05.02 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8358740 2023.05.02 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8358738 2023.05.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 7 8358739 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8358747 2023.05.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8341126 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8341122 2023.05.01 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8341124 2023.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8341127 2023.05.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8341118 2023.05.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8341125 2023.05.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8341123 2023.05.01 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8341117 2023.05.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341121 2023.05.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8341119 2023.05.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341120 2023.05.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8341116 2023.05.01 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8335953 2023.04.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8335077 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8331918 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330267 2023.04.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8330264 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330268 2023.04.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8330262 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8330266 2023.04.30 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8330260 2023.04.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8330263 2023.04.30 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330261 2023.04.30 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8330258 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8330259 2023.04.30 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330256 2023.04.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8330257 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330265 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8321120 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8321121 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8321119 2023.04.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8321118 2023.04.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8321117 2023.04.29 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8321115 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8321114 2023.04.29 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8321111 2023.04.29 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8321110 2023.04.29 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8321108 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8321113 2023.04.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8321107 2023.04.29 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8321104 2023.04.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8321105 2023.04.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8321109 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8321106 2023.04.29 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321103 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8316362 2023.04.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8316345 2023.04.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8316344 2023.04.28 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8316351 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8316352 2023.04.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8316354 2023.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8316353 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8316359 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8316350 2023.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8316348 2023.04.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8316349 2023.04.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8316360 2023.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8316357 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8316361 2023.04.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8316356 2023.04.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8316346 2023.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8316355 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8316358 2023.04.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8315314 2023.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8315315 2023.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8315316 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8315313 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8309073 2023.04.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8309068 2023.04.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309067 2023.04.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8309072 2023.04.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8309070 2023.04.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8309077 2023.04.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8309065 2023.04.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8309071 2023.04.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8309069 2023.04.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8309066 2023.04.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8309064 2023.04.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8292671 2023.04.24 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284726 2023.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8285736 2023.04.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8267521 2023.04.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8267518 2023.04.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8267519 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267520 2023.04.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8267514 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267515 2023.04.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8267516 2023.04.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8267510 2023.04.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 8267517 2023.04.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8267513 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8267511 2023.04.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8267512 2023.04.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8267509 2023.04.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8267508 2023.04.22 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8267634 2023.04.22 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8267506 2023.04.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8267507 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8267636 2023.04.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8267502 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8267504 2023.04.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8267505 2023.04.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8267503 2023.04.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8267501 2023.04.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8267500 2023.04.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8267498 2023.04.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8267635 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8267499 2023.04.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8267497 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267493 2023.04.22 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8267492 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267633 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8267489 2023.04.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8267485 2023.04.22 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8267496 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267483 2023.04.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267475 2023.04.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8267482 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267474 2023.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8267494 2023.04.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8267495 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267491 2023.04.22 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8267488 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8267490 2023.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8267487 2023.04.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267480 2023.04.22 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267486 2023.04.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8267481 2023.04.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8267478 2023.04.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267476 2023.04.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 8267479 2023.04.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8267477 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267473 2023.04.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8267471 2023.04.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8267470 2023.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8267469 2023.04.22 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267468 2023.04.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8267467 2023.04.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8267466 2023.04.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8267465 2023.04.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8267464 2023.04.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8267463 2023.04.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267460 2023.04.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8267462 2023.04.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267459 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267458 2023.04.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8267457 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8267461 2023.04.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8267456 2023.04.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267455 2023.04.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8267454 2023.04.22 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8267967 2023.04.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8262595 2023.04.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8262594 2023.04.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8262593 2023.04.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8258504 2023.04.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8253073 2023.04.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8253074 2023.04.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8253071 2023.04.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8253072 2023.04.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8248819 2023.04.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8248820 2023.04.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8248817 2023.04.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8248821 2023.04.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8248816 2023.04.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8248818 2023.04.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8248812 2023.04.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8248813 2023.04.19 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8248807 2023.04.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8248814 2023.04.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8248810 2023.04.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8248808 2023.04.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8248809 2023.04.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8248806 2023.04.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8246874 2023.04.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8246875 2023.04.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8246857 2023.04.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8244985 2023.04.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8244983 2023.04.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8240170 2023.04.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8240169 2023.04.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8240171 2023.04.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8240167 2023.04.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8240164 2023.04.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8240165 2023.04.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8240166 2023.04.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8240168 2023.04.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8240163 2023.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8240162 2023.04.18 MP
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus 1 8244330 2023.04.18 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8237750 2023.04.17 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8231765 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8231766 2023.04.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8231764 2023.04.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8231763 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231762 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231761 2023.04.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231760 2023.04.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8231757 2023.04.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231759 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231755 2023.04.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8231758 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231754 2023.04.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8231756 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231753 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231752 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231751 2023.04.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8231750 2023.04.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231749 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231768 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8231748 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231747 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8231746 2023.04.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231745 2023.04.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231744 2023.04.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8231743 2023.04.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8231742 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231739 2023.04.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8231741 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8231740 2023.04.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8231736 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8231738 2023.04.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8231737 2023.04.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 8231734 2023.04.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8231735 2023.04.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 8231733 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8224758 2023.04.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8224757 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8224755 2023.04.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8224756 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8224754 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8221276 2023.04.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8220343 2023.04.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220342 2023.04.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8220341 2023.04.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220340 2023.04.15 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8220338 2023.04.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8220339 2023.04.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207459 2023.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8207458 2023.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8207457 2023.04.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8207455 2023.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8207456 2023.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207454 2023.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8204396 2023.04.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8204395 2023.04.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8204392 2023.04.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8204394 2023.04.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8204393 2023.04.13 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8204391 2023.04.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8202029 2023.04.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8198403 2023.04.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8195850 2023.04.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186625 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8186624 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8180824 2023.04.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8176298 2023.04.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8176297 2023.04.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8169822 2023.04.09 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8169823 2023.04.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8169819 2023.04.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8169820 2023.04.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8169821 2023.04.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8169815 2023.04.09 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8169817 2023.04.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8169818 2023.04.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8169816 2023.04.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8169814 2023.04.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8169813 2023.04.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8169812 2023.04.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8149504 2023.04.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8139813 2023.04.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8139812 2023.04.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8139064 2023.04.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8139062 2023.04.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8135643 2023.04.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8135644 2023.04.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8125781 2023.04.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8125782 2023.04.01 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8125779 2023.04.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8125780 2023.04.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8125786 2023.04.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8125777 2023.04.01 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8125785 2023.04.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8125776 2023.04.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8125783 2023.04.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8125778 2023.04.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8125775 2023.04.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8125773 2023.04.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8125774 2023.04.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8125772 2023.04.01 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8125769 2023.04.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8125770 2023.04.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8125784 2023.04.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8125771 2023.04.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8125798 2023.04.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8125801 2023.04.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8125802 2023.04.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8125799 2023.04.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8125800 2023.04.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8125805 2023.04.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8125804 2023.04.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8125803 2023.04.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8114808 2023.03.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 8114809 2023.03.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8114811 2023.03.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8114812 2023.03.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8114810 2023.03.31 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8114806 2023.03.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8114807 2023.03.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8114059 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8100624 2023.03.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8093420 2023.03.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8093419 2023.03.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8093417 2023.03.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8093422 2023.03.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8093418 2023.03.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8093421 2023.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8093416 2023.03.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8093415 2023.03.26 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8078842 2023.03.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8078849 2023.03.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8078829 2023.03.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8078823 2023.03.25 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8078822 2023.03.25 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8078809 2023.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8078817 2023.03.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8078818 2023.03.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8078836 2023.03.25 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8078827 2023.03.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8078832 2023.03.25 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8078820 2023.03.25 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8078819 2023.03.25 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8078844 2023.03.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8078831 2023.03.25 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8078838 2023.03.25 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8078828 2023.03.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8078826 2023.03.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8078824 2023.03.25 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8078837 2023.03.25 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8078814 2023.03.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8078835 2023.03.25 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8078815 2023.03.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8078816 2023.03.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8078811 2023.03.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8078841 2023.03.25 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8078843 2023.03.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8078840 2023.03.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8078821 2023.03.25 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8078848 2023.03.25 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8078833 2023.03.25 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8078846 2023.03.25 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8078834 2023.03.25 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8078812 2023.03.25 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8078813 2023.03.25 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8078810 2023.03.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8078847 2023.03.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8078825 2023.03.25 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8078845 2023.03.25 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8078865 2023.03.25 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8078839 2023.03.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8078830 2023.03.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8078946 2023.03.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8078939 2023.03.25 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8060316 2023.03.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8057072 2023.03.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8057070 2023.03.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8057071 2023.03.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8057069 2023.03.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8057033 2023.03.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8049379 2023.03.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8023919 2023.03.18 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8023918 2023.03.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8023932 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8023935 2023.03.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8023930 2023.03.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8023933 2023.03.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8023928 2023.03.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8023934 2023.03.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8023926 2023.03.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8023929 2023.03.18 MP