DRUŻYNA

Drużyna: Fotogenialnie. Obserwator: Monika Plata

Liczba gatunków: 18

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 16 16 15 15 0 0 1 14
2 3 3 18 3 0 0 2 1
3 0 0 18 0 0 0 0 0
4 0 0 18 0 0 0 0 0
5 0 0 18 0 0 0 0 0
6 0 0 18 0 0 0 0 0
7 0 0 18 0 0 0 0 0
8 0 0 18 0 0 0 0 0
9 0 0 18 0 0 0 0 0
10 0 0 18 0 0 0 0 0
11 0 0 18 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7941570 2023.02.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7926812 2023.02.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7926811 2023.02.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7802733 2023.01.20 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7790792 2023.01.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7781617 2023.01.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7781613 2023.01.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7781583 2023.01.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7781577 2023.01.14 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7781575 2023.01.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7768247 2023.01.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7768244 2023.01.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7768243 2023.01.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 7768242 2023.01.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 7768241 2023.01.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7768239 2023.01.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7769433 2023.01.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7747898 2023.01.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7747897 2023.01.06 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...