DRUŻYNA

Drużyna: Gliwice. Obserwator: Anna Śnieżek

Liczba gatunków: 158

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 108 1214 45 45 1 1 16 27
2 34 148 53 27 0 1 6 20
3 49 171 72 38 0 3 11 24
4 172 588 106 71 0 9 28 34
5 129 288 136 81 0 14 39 28
6 23 57 137 20 0 1 12 7
7 25 84 138 22 0 4 8 10
8 55 137 145 41 0 10 17 14
9 59 592 149 41 0 7 23 11
10 23 161 151 21 0 1 8 12
11 29 60 154 24 0 6 5 13
12 49 222 158 37 0 4 12 21
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9298656 2023.12.28 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9298660 2023.12.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9298662 2023.12.28 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9298663 2023.12.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9298658 2023.12.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9298661 2023.12.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9298659 2023.12.28 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 9298665 2023.12.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9298657 2023.12.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9296001 2023.12.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9296000 2023.12.27 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9295999 2023.12.27 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9295972 2023.12.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9297667 2023.12.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9297407 2023.12.27 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9274178 2023.12.17 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 8 9274024 2023.12.17 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9274433 2023.12.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9274434 2023.12.17 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9269980 2023.12.16 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9269979 2023.12.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9269978 2023.12.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9269974 2023.12.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9269977 2023.12.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9269975 2023.12.16 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9269976 2023.12.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9269973 2023.12.16 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9258688 2023.12.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9259362 2023.12.10 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9260319 2023.12.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9259361 2023.12.10 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9260311 2023.12.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9259365 2023.12.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9259363 2023.12.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9259364 2023.12.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9259367 2023.12.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9259368 2023.12.10 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9260171 2023.12.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9259366 2023.12.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9260198 2023.12.10 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9260194 2023.12.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9260199 2023.12.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9236383 2023.12.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9236382 2023.12.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9236381 2023.12.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9236379 2023.12.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9236380 2023.12.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9236378 2023.12.03 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9236377 2023.12.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9179701 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9179098 2023.11.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9179762 2023.11.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9179096 2023.11.12 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9179097 2023.11.12 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9175914 2023.11.11 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9175684 2023.11.11 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9173988 2023.11.11 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9170637 2023.11.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9170636 2023.11.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9170679 2023.11.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9170638 2023.11.10 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9170651 2023.11.10 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9170635 2023.11.10 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9171262 2023.11.10 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9172032 2023.11.10 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9171263 2023.11.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9171077 2023.11.10 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9171960 2023.11.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9149250 2023.11.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9149249 2023.11.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9149248 2023.11.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9149247 2023.11.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9149245 2023.11.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9149246 2023.11.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9149244 2023.11.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9149243 2023.11.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9149242 2023.11.04 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9141666 2023.11.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131187 2023.10.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9131184 2023.10.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9131185 2023.10.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9131186 2023.10.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9131183 2023.10.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9131182 2023.10.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9106579 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 48 9106578 2023.10.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 9106577 2023.10.21 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9105746 2023.10.21 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9066198 2023.10.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9066197 2023.10.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9066193 2023.10.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9066194 2023.10.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9066195 2023.10.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9066192 2023.10.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9066196 2023.10.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9028493 2023.10.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 9028880 2023.10.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9028878 2023.10.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9028879 2023.10.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9028881 2023.10.01 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9028494 2023.10.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9002901 2023.09.24 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9002897 2023.09.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002895 2023.09.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9002894 2023.09.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9002896 2023.09.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9002908 2023.09.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9002898 2023.09.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9002909 2023.09.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9003058 2023.09.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9002900 2023.09.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9002893 2023.09.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9002899 2023.09.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9002892 2023.09.24 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8974202 2023.09.17 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974203 2023.09.17 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8968257 2023.09.16 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8968256 2023.09.16 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8968259 2023.09.16 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8968261 2023.09.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8968262 2023.09.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8968263 2023.09.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8968260 2023.09.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8968809 2023.09.16 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8969602 2023.09.16 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8968813 2023.09.16 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8968258 2023.09.16 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8968812 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8969619 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8968938 2023.09.16 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8949703 2023.09.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8949671 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949659 2023.09.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8949658 2023.09.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8949657 2023.09.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8949656 2023.09.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8949654 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8949655 2023.09.10 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8949653 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8952455 2023.09.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8952528 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8952519 2023.09.10 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8952461 2023.09.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8952529 2023.09.09 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8948096 2023.09.09 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8948097 2023.09.09 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8948098 2023.09.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8952867 2023.09.09 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8948095 2023.09.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8952556 2023.09.09 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8920441 2023.09.02 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8920439 2023.09.02 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8920440 2023.09.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8921636 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8921637 2023.09.02 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8923792 2023.09.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8921685 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8923816 2023.09.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923026 2023.09.02 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8922573 2023.09.02 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8892943 2023.08.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8893367 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8892945 2023.08.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8900873 2023.08.25 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8893117 2023.08.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8892942 2023.08.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8900758 2023.08.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8892944 2023.08.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8893118 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8900771 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8892946 2023.08.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8860458 2023.08.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8860462 2023.08.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8861796 2023.08.15 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8861794 2023.08.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8860459 2023.08.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8860457 2023.08.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8860460 2023.08.15 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8860454 2023.08.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8862843 2023.08.15 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8862837 2023.08.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8860461 2023.08.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8860456 2023.08.15 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8862838 2023.08.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8860455 2023.08.15 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8861795 2023.08.15 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8862797 2023.08.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8862773 2023.08.14 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8862772 2023.08.14 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8862769 2023.08.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8862792 2023.08.14 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8862800 2023.08.14 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8862803 2023.08.14 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8862793 2023.08.14 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8848962 2023.08.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8846045 2023.08.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8845836 2023.08.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8846043 2023.08.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8846036 2023.08.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8845839 2023.08.11 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8845976 2023.08.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8845935 2023.08.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8846035 2023.08.11 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8846034 2023.08.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8845833 2023.08.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8846042 2023.08.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8828979 2023.08.05 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8828977 2023.08.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8828978 2023.08.05 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8828980 2023.08.05 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8828976 2023.08.05 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8828970 2023.08.05 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8828969 2023.08.05 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8828968 2023.08.05 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8832394 2023.08.04 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8806912 2023.07.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8803836 2023.07.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8803835 2023.07.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8803834 2023.07.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8773993 2023.07.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8773990 2023.07.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8773998 2023.07.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8773992 2023.07.16 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8774001 2023.07.16 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8773997 2023.07.16 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8773999 2023.07.16 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8774000 2023.07.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8774002 2023.07.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8774015 2023.07.16 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8774003 2023.07.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8773995 2023.07.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8773996 2023.07.16 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8773991 2023.07.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8773994 2023.07.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8753260 2023.07.12 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8753257 2023.07.12 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 3 8754098 2023.07.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8753259 2023.07.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8753258 2023.07.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8753261 2023.07.12 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8665997 2023.06.18 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8665996 2023.06.18 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8665998 2023.06.18 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8629624 2023.06.11 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8629625 2023.06.11 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8629623 2023.06.11 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8629214 2023.06.11 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8629215 2023.06.11 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8629213 2023.06.11 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8629212 2023.06.11 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8628014 2023.06.11 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8628011 2023.06.11 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8628012 2023.06.11 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8628013 2023.06.11 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8637831 2023.06.11 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8637830 2023.06.11 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8611532 2023.06.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8611530 2023.06.08 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8611531 2023.06.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8611533 2023.06.08 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8611529 2023.06.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8574700 2023.06.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8574699 2023.06.01 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 8554757 2023.05.28 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8554761 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554758 2023.05.28 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8554760 2023.05.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8554759 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8554756 2023.05.28 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8536962 2023.05.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8536963 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8510756 2023.05.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8510755 2023.05.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510754 2023.05.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8502296 2023.05.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8502297 2023.05.21 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8502295 2023.05.21 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8501851 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8506757 2023.05.21 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8521133 2023.05.21 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8496697 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8496698 2023.05.20 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8496710 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496713 2023.05.20 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8497357 2023.05.20 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8496712 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8496862 2023.05.20 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8496929 2023.05.20 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8496707 2023.05.20 ŚL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8498205 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8496709 2023.05.20 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8496708 2023.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8496714 2023.05.20 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8496711 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8496716 2023.05.20 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8496715 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8479695 2023.05.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8461338 2023.05.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8432424 2023.05.12 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8432421 2023.05.12 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8432423 2023.05.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8432422 2023.05.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8432420 2023.05.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8432419 2023.05.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8432418 2023.05.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8434321 2023.05.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8426597 2023.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8426173 2023.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 8424784 2023.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8424783 2023.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8424782 2023.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8424690 2023.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8424689 2023.05.11 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8424688 2023.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8426662 2023.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8425684 2023.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8426663 2023.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8426661 2023.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8421192 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8421183 2023.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8420928 2023.05.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8420927 2023.05.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8420931 2023.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8420930 2023.05.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8420929 2023.05.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8420926 2023.05.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8421733 2023.05.10 ŚL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8414769 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8415573 2023.05.09 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8415075 2023.05.09 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8415981 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8416171 2023.05.09 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8415069 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8415068 2023.05.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8415739 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8415072 2023.05.09 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8415073 2023.05.09 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8415071 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8415076 2023.05.09 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8415066 2023.05.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8415070 2023.05.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8415574 2023.05.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8415074 2023.05.09 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8415067 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8410428 2023.05.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8390325 2023.05.06 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8391362 2023.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8390324 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8390334 2023.05.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8390320 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390326 2023.05.06 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8391194 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8390327 2023.05.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8390322 2023.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394997 2023.05.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8390321 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8390318 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 8390319 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8391402 2023.05.06 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 8390317 2023.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8391193 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8390323 2023.05.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8384163 2023.05.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8384161 2023.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8384162 2023.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8384160 2023.05.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8359929 2023.05.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8353349 2023.05.02 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8353356 2023.05.02 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8353352 2023.05.02 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8353351 2023.05.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8353355 2023.05.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8353354 2023.05.02 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8353347 2023.05.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 8353348 2023.05.02 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8353353 2023.05.02 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8353350 2023.05.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8339773 2023.05.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8339772 2023.05.01 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339775 2023.05.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8339774 2023.05.01 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8339769 2023.05.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8339770 2023.05.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8339771 2023.05.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 8339768 2023.05.01 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8339767 2023.05.01 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8359926 2023.05.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8359927 2023.05.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8359928 2023.05.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8359925 2023.05.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8359924 2023.05.01 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8359923 2023.05.01 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8330696 2023.04.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8330695 2023.04.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8330694 2023.04.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8330057 2023.04.30 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8330056 2023.04.30 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8328493 2023.04.30 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 8328494 2023.04.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 25 8357043 2023.04.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8328470 2023.04.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8328468 2023.04.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8328472 2023.04.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8320334 2023.04.29 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8320335 2023.04.29 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8320333 2023.04.29 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8320331 2023.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8320332 2023.04.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319245 2023.04.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319244 2023.04.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319243 2023.04.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8277566 2023.04.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8277567 2023.04.23 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8277561 2023.04.23 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8277565 2023.04.23 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8277564 2023.04.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8277563 2023.04.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8277558 2023.04.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8277562 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8277557 2023.04.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8277559 2023.04.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8277568 2023.04.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8277556 2023.04.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 8277555 2023.04.23 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8283529 2023.04.23 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8277560 2023.04.23 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8270600 2023.04.22 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8270597 2023.04.22 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8270592 2023.04.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8270593 2023.04.22 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8270591 2023.04.22 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8270590 2023.04.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8270589 2023.04.22 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8270587 2023.04.22 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8270585 2023.04.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8270588 2023.04.22 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8270583 2023.04.22 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8270586 2023.04.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8270584 2023.04.22 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8270579 2023.04.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8270582 2023.04.22 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8270581 2023.04.22 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8270580 2023.04.22 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 8270594 2023.04.22 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8270934 2023.04.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8270938 2023.04.22 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8270935 2023.04.22 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8270936 2023.04.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8270937 2023.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8270939 2023.04.22 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8270933 2023.04.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8261126 2023.04.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8261127 2023.04.21 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8261131 2023.04.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8261129 2023.04.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8261130 2023.04.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8261124 2023.04.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8261125 2023.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8261123 2023.04.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8261128 2023.04.21 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8261122 2023.04.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8256497 2023.04.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8256496 2023.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8226018 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226016 2023.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8226017 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8225891 2023.04.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8225890 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8225886 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8225883 2023.04.16 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8225889 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8225888 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8225885 2023.04.16 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8225884 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8225882 2023.04.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8225887 2023.04.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8226101 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226100 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8226284 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8216878 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8216883 2023.04.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8216882 2023.04.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8216881 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8216876 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 8216880 2023.04.15 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8216877 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8216879 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8215323 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8215322 2023.04.15 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8215302 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8218469 2023.04.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8218335 2023.04.15 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8196006 2023.04.12 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8196001 2023.04.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8196000 2023.04.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8196004 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8196007 2023.04.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8198254 2023.04.12 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8196002 2023.04.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8196005 2023.04.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8198250 2023.04.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8198253 2023.04.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8198255 2023.04.12 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8196515 2023.04.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8198252 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8198251 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8196003 2023.04.12 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8183167 2023.04.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8182343 2023.04.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8182339 2023.04.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8182333 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8182341 2023.04.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8182349 2023.04.10 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8182344 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8182348 2023.04.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8182336 2023.04.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8183171 2023.04.10 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8182337 2023.04.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8183176 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8182342 2023.04.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8182347 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8182340 2023.04.10 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8182346 2023.04.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8182338 2023.04.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8183175 2023.04.10 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8183174 2023.04.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8182335 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8183168 2023.04.10 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8182334 2023.04.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8163325 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8163076 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8163071 2023.04.08 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8163072 2023.04.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8163075 2023.04.08 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8163074 2023.04.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8163073 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8163070 2023.04.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8153875 2023.04.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8138566 2023.04.03 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8138562 2023.04.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8153876 2023.04.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8138560 2023.04.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8138564 2023.04.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8138561 2023.04.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8138563 2023.04.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8138570 2023.04.03 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8138569 2023.04.03 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8138558 2023.04.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8138568 2023.04.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8138567 2023.04.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8138571 2023.04.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8138572 2023.04.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8138565 2023.04.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8138559 2023.04.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129001 2023.04.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8123309 2023.04.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8123310 2023.04.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8123306 2023.04.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8123308 2023.04.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8123311 2023.04.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8123304 2023.04.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8123312 2023.04.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8123305 2023.04.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8123307 2023.04.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8089718 2023.03.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8089717 2023.03.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8089716 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8081184 2023.03.25 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8077912 2023.03.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8077415 2023.03.25 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8077414 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8077416 2023.03.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8075768 2023.03.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8075767 2023.03.25 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8075764 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8075766 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8075765 2023.03.25 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8074641 2023.03.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8074638 2023.03.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8074632 2023.03.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8074633 2023.03.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8074634 2023.03.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8074631 2023.03.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8056786 2023.03.20 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8023332 2023.03.18 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8023331 2023.03.18 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8023256 2023.03.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8023255 2023.03.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8022954 2023.03.18 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8022953 2023.03.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8022950 2023.03.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8022952 2023.03.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8022951 2023.03.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8022949 2023.03.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8022947 2023.03.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8022948 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8022946 2023.03.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8017949 2023.03.17 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8017947 2023.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8017948 2023.03.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8017946 2023.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8012611 2023.03.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8012609 2023.03.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8012610 2023.03.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8012607 2023.03.16 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8012608 2023.03.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8012606 2023.03.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8007445 2023.03.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7989770 2023.03.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7967101 2023.03.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7967103 2023.03.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7967102 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7943509 2023.03.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7932657 2023.02.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7932658 2023.02.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7932654 2023.02.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7932655 2023.02.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7932656 2023.02.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7932651 2023.02.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7932652 2023.02.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7932653 2023.02.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7932650 2023.02.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7932649 2023.02.26 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7932648 2023.02.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7916813 2023.02.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7916812 2023.02.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7880000 2023.02.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 7878674 2023.02.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7879998 2023.02.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7878673 2023.02.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7854103 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7854101 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7854100 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7854098 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7854099 2023.02.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7854097 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7854102 2023.02.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7850929 2023.02.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7850930 2023.02.04 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7850928 2023.02.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7850927 2023.02.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7850926 2023.02.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7850922 2023.02.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7850925 2023.02.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7850924 2023.02.04 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7850923 2023.02.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7850921 2023.02.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7833280 2023.01.29 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7833948 2023.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7835237 2023.01.29 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7835238 2023.01.29 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7835234 2023.01.29 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7836011 2023.01.29 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7835236 2023.01.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7835235 2023.01.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7828601 2023.01.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7828600 2023.01.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7827953 2023.01.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7827951 2023.01.28 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7827949 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7827950 2023.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7827947 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7827948 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7827945 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7827944 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7827943 2023.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7827941 2023.01.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7827942 2023.01.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7827940 2023.01.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7827946 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7827939 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7827938 2023.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7827937 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7827934 2023.01.28 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 16 7827933 2023.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7827935 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7827936 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7827931 2023.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 7827932 2023.01.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7805080 2023.01.21 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7805078 2023.01.21 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7805081 2023.01.21 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7805079 2023.01.21 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7805076 2023.01.21 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7805077 2023.01.21 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7805091 2023.01.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7800281 2023.01.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7800280 2023.01.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7800279 2023.01.19 ŚL
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7798549 2023.01.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7777818 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7777817 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7777819 2023.01.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7777832 2023.01.14 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7777831 2023.01.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7777833 2023.01.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7777834 2023.01.14 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7777830 2023.01.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7777828 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7777829 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7777836 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7777827 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7777826 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7777825 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7777822 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7777823 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7777824 2023.01.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7777820 2023.01.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7777821 2023.01.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7778559 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 7777840 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7777842 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7777841 2023.01.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7769929 2023.01.12 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7769928 2023.01.12 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7769927 2023.01.12 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 7769856 2023.01.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7750049 2023.01.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7750048 2023.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 7750007 2023.01.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7750006 2023.01.07 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7750005 2023.01.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7750004 2023.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7749681 2023.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7749682 2023.01.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7749678 2023.01.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7749679 2023.01.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7749680 2023.01.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7749677 2023.01.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7749344 2023.01.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7749235 2023.01.07 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7749234 2023.01.07 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 420 7769855 2023.01.07 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7745750 2023.01.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7745749 2023.01.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7745152 2023.01.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7745019 2023.01.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7745018 2023.01.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7745015 2023.01.06 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7745014 2023.01.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7748649 2023.01.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7748655 2023.01.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7748654 2023.01.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7748650 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7748653 2023.01.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7748648 2023.01.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7748636 2023.01.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7748652 2023.01.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7748651 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7745017 2023.01.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7745016 2023.01.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7734263 2023.01.02 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7734262 2023.01.02 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7734261 2023.01.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7734264 2023.01.02 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...