DRUŻYNA

Drużyna: Dawid Grymuza. Obserwator: Dawid Grymuza

Liczba gatunków: 9

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2 2 2 2 0 1 0 1
2 3 7 5 3 0 3 0 0
5 1 2 6 1 0 1 0 0
6 3 17 8 3 0 3 0 0
12 1 230 9 1 0 1 0 0
3 0 0 9 0 0 0 0 0
4 0 0 9 0 0 0 0 0
7 0 0 9 0 0 0 0 0
8 0 0 9 0 0 0 0 0
9 0 0 9 0 0 0 0 0
10 0 0 9 0 0 0 0 0
11 0 0 9 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 230 9230447 2023.12.01 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 14 8662424 2023.06.17 KP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8662203 2023.06.17 KP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8603100 2023.06.06 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8516468 2023.05.22 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7852534 2023.02.04 KP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7842955 2023.02.01 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7842946 2023.02.01 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7838971 2023.01.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7740736 2023.01.04 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...