DRUŻYNA

Drużyna: Silesian Tits. Obserwator: Mateusz Pompa

Liczba gatunków: 133

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
5 134 147 129 129 0 21 59 49
6 11 11 132 11 0 4 5 2
7 29 29 133 29 0 1 6 22
1 0 0 133 0 0 0 0 0
2 0 0 133 0 0 0 0 0
3 0 0 133 0 0 0 0 0
4 0 0 133 0 0 0 0 0
8 0 0 133 0 0 0 0 0
9 0 0 133 0 0 0 0 0
10 0 0 133 0 0 0 0 0
11 0 0 133 0 0 0 0 0
12 0 0 133 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8783301 2023.07.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8783302 2023.07.22 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8783274 2023.07.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8783275 2023.07.22 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8783276 2023.07.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8783272 2023.07.22 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8783273 2023.07.22 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8783271 2023.07.22 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8783270 2023.07.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8783269 2023.07.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8783267 2023.07.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8783268 2023.07.22 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8783236 2023.07.22 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8783237 2023.07.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8783233 2023.07.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8783227 2023.07.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8783226 2023.07.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8783225 2023.07.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8783224 2023.07.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8783234 2023.07.22 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8783229 2023.07.22 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8783235 2023.07.22 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8783228 2023.07.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8783232 2023.07.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8783230 2023.07.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8783231 2023.07.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8783222 2023.07.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8783223 2023.07.22 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8783221 2023.07.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8693770 2023.06.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8693771 2023.06.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8693769 2023.06.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8693768 2023.06.26 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8693767 2023.06.26 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8676201 2023.06.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8646632 2023.06.15 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8646481 2023.06.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8630910 2023.06.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8602469 2023.06.06 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8602468 2023.06.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8562421 2023.05.28 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8562420 2023.05.28 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8501870 2023.05.20 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8501869 2023.05.20 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8445351 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8444453 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8443173 2023.05.13 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8443172 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8442905 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8442906 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8442904 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8442382 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8442383 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8442381 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8442023 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8442022 2023.05.13 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8442015 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8441650 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8441649 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8441648 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8439590 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8439589 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8439588 2023.05.13 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8439587 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8439586 2023.05.13 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8438481 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8438273 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8438249 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8438244 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8438229 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8438228 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8437997 2023.05.13 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8437996 2023.05.13 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8437865 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8437729 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8437531 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8437532 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8437530 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8437447 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8437445 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8437446 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8437443 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8437444 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8437170 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8437169 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8437168 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8437171 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8437167 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8437164 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8437165 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8437163 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8437166 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8436859 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8436729 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8436728 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8436725 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8436727 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8436726 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8436721 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8436724 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8436723 2023.05.13 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8436722 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8436718 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8436719 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8436720 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8436717 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8436115 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8436114 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8436112 2023.05.13 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8436111 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8436113 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8436110 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8436109 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8436096 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8436094 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8436093 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8436095 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8436090 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8436092 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8436091 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8436089 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8436087 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8436088 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8436086 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8436083 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8436085 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8436084 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8436025 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8436024 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8436022 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8436023 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8435990 2023.05.13 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8435981 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8435980 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8435978 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8435979 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8435977 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8435976 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8435970 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8435969 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8435964 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8435963 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8435960 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8435961 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8435962 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8435936 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8435935 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8435915 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435719 2023.05.13 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8464525 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8464526 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8464522 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8464517 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8464531 2023.05.13 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8464534 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8464532 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8435940 2023.05.13 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8435909 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8436003 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8436228 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8436002 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8444451 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8435910 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8435826 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8436005 2023.05.13 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8435827 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8436230 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8435908 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8436229 2023.05.13 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8435912 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8444452 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8436231 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8435825 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8435913 2023.05.13 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...