DRUŻYNA

Drużyna: Lanius team #2. Obserwator: Bożena Stankiewicz

Liczba gatunków: 63

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 65 1127 40 40 0 1 12 27
2 3 22 43 3 0 1 2 0
3 12 36 55 12 0 0 3 9
4 10 12 61 7 0 0 3 4
10 2 2 63 2 0 0 2 0
5 0 0 63 0 0 0 0 0
6 0 0 63 0 0 0 0 0
7 0 0 63 0 0 0 0 0
8 0 0 63 0 0 0 0 0
9 0 0 63 0 0 0 0 0
11 0 0 63 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9221639 2023.10.08 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9221638 2023.10.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8182653 2023.04.10 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8185528 2023.04.10 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8181969 2023.04.10 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8181968 2023.04.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8185540 2023.04.10 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8185529 2023.04.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8181971 2023.04.10 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8138970 2023.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8138972 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8138971 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8108417 2023.03.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8092873 2023.03.26 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8061750 2023.03.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8022451 2023.03.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8022449 2023.03.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8022450 2023.03.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8022448 2023.03.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8022446 2023.03.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8022447 2023.03.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8017660 2023.03.16 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7977481 2023.03.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7944517 2023.03.01 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7921459 2023.02.23 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 7869892 2023.02.09 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7857955 2023.02.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7840147 2023.01.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7840146 2023.01.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7801882 2023.01.20 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7801883 2023.01.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7801884 2023.01.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7801881 2023.01.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7801880 2023.01.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7799230 2023.01.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7790269 2023.01.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7790270 2023.01.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7790271 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7790266 2023.01.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7790267 2023.01.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7790268 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7790264 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7790265 2023.01.16 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7773283 2023.01.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7773282 2023.01.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7773280 2023.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7773281 2023.01.13 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7773279 2023.01.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7773278 2023.01.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7766713 2023.01.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7766714 2023.01.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7766712 2023.01.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7766711 2023.01.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7766710 2023.01.10 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7763250 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 7762273 2023.01.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7762274 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7762271 2023.01.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7762272 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7762269 2023.01.09 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7765066 2023.01.09 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7760508 2023.01.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7760507 2023.01.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7753180 2023.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7753153 2023.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7753152 2023.01.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 20 7753154 2023.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7750085 2023.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7750083 2023.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7750082 2023.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7750084 2023.01.07 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 7750081 2023.01.07 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7749452 2023.01.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7749207 2023.01.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7742858 2023.01.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7739929 2023.01.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7739928 2023.01.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7739043 2023.01.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7739042 2023.01.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7737353 2023.01.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7736619 2023.01.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7736618 2023.01.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7736616 2023.01.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7736617 2023.01.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7736614 2023.01.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7736615 2023.01.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7736613 2023.01.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7736612 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7736611 2023.01.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7735428 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7735402 2023.01.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7735401 2023.01.03 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...