DRUŻYNA

Drużyna: Filip Lewandowski . Obserwator: Filip Lewandowski

Liczba gatunków: 9

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 12 14 9 9 0 1 1 7
2 0 0 9 0 0 0 0 0
3 0 0 9 0 0 0 0 0
4 0 0 9 0 0 0 0 0
5 0 0 9 0 0 0 0 0
6 0 0 9 0 0 0 0 0
7 0 0 9 0 0 0 0 0
8 0 0 9 0 0 0 0 0
9 0 0 9 0 0 0 0 0
10 0 0 9 0 0 0 0 0
11 0 0 9 0 0 0 0 0
12 0 0 9 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7740663 2023.01.04 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7740662 2023.01.04 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7740661 2023.01.04 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7740660 2023.01.04 LS
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7740659 2023.01.04 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7740658 2023.01.04 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7737652 2023.01.03 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7737654 2023.01.03 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7737653 2023.01.03 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7737651 2023.01.03 LS
pospolity sroka, Pica pica 3 7737650 2023.01.03 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7737649 2023.01.03 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...