DRUŻYNA

Drużyna: JeanPierre The Croissant. Obserwator: Agata Staniewicz

Liczba gatunków: 41

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 34 101 21 21 0 0 4 17
2 2 2 23 2 0 0 0 2
3 8 9 29 8 0 0 3 5
4 7 7 34 6 0 0 3 3
5 9 10 40 8 0 3 2 3
6 5 5 41 5 0 0 3 2
7 0 0 41 0 0 0 0 0
8 0 0 41 0 0 0 0 0
9 0 0 41 0 0 0 0 0
10 0 0 41 0 0 0 0 0
11 0 0 41 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 8655015 2023.06.17 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8655014 2023.06.17 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8655013 2023.06.17 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8655012 2023.06.17 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8655011 2023.06.17 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8428946 2023.05.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8409969 2023.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8406674 2023.05.08 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8406673 2023.05.08 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8406675 2023.05.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396540 2023.05.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396538 2023.05.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8396539 2023.05.07 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8396537 2023.05.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8331468 2023.04.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8331467 2023.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8331469 2023.04.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8331465 2023.04.23 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8331466 2023.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8245400 2023.04.18 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8245399 2023.04.18 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8102862 2023.03.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8102864 2023.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8102863 2023.03.26 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8087143 2023.03.26 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8087142 2023.03.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8087141 2023.03.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8079152 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8040306 2023.03.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7942111 2023.02.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7942110 2023.02.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7832662 2023.01.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7832661 2023.01.29 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7827839 2023.01.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7805205 2023.01.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7805191 2023.01.21 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7805190 2023.01.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7805189 2023.01.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7766235 2023.01.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7766236 2023.01.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7765330 2023.01.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7765332 2023.01.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7765331 2023.01.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7759443 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7755148 2023.01.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7755149 2023.01.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7736581 2023.01.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7736582 2023.01.03 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7736580 2023.01.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 7733110 2023.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7733109 2023.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7729043 2023.01.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7729039 2023.01.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7729041 2023.01.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7729038 2023.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7729042 2023.01.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7729037 2023.01.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7729040 2023.01.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7729036 2023.01.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7729032 2023.01.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7729033 2023.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7729045 2023.01.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7729034 2023.01.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7729035 2023.01.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7729044 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...