DRUŻYNA

Drużyna: Zielona Grucha. Obserwator: Rafał Gruszka

Liczba gatunków: 138

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 192 1218 57 57 0 4 18 35
2 19 27 60 15 0 1 3 11
3 69 69 74 46 0 3 14 29
4 89 90 94 54 0 4 14 36
5 84 89 119 64 0 6 27 31
6 78 78 127 53 0 6 21 26
7 55 56 137 44 0 6 18 20
8 10 13 138 10 0 0 4 6
9 0 0 138 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8827562 2023.08.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8827557 2023.08.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8827563 2023.08.04 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8827560 2023.08.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8827558 2023.08.04 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8827559 2023.08.04 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8827555 2023.08.04 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8827554 2023.08.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8827561 2023.08.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8827556 2023.08.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8814360 2023.07.30 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8814361 2023.07.30 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8814362 2023.07.30 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8814363 2023.07.30 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8814364 2023.07.30 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8814365 2023.07.30 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8814366 2023.07.30 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8814367 2023.07.30 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8814378 2023.07.30 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8814379 2023.07.30 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8814380 2023.07.30 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8814381 2023.07.30 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8814382 2023.07.30 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8814383 2023.07.30 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8802756 2023.07.28 ZP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8802780 2023.07.28 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8802781 2023.07.28 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8802782 2023.07.28 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8802783 2023.07.28 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8802784 2023.07.28 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8802785 2023.07.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8802786 2023.07.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8814333 2023.07.28 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8814340 2023.07.28 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8814339 2023.07.28 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8814338 2023.07.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8814337 2023.07.28 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8814336 2023.07.28 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8814341 2023.07.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8814334 2023.07.28 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8814335 2023.07.28 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8796451 2023.07.25 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8796450 2023.07.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8792354 2023.07.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8792355 2023.07.09 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8792356 2023.07.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8792353 2023.07.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8792357 2023.07.09 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8792360 2023.07.09 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8792361 2023.07.09 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8792349 2023.07.09 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8792358 2023.07.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8792352 2023.07.09 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8792351 2023.07.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8792348 2023.07.09 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8792347 2023.07.09 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8792346 2023.07.09 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8792345 2023.07.09 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8792344 2023.07.09 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8792342 2023.07.09 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8792341 2023.07.09 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8792340 2023.07.09 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8792350 2023.07.09 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8792343 2023.07.09 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8792359 2023.07.09 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8795349 2023.06.10 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8795351 2023.06.10 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8795350 2023.06.10 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8795356 2023.06.10 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8795355 2023.06.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8795354 2023.06.10 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8795353 2023.06.10 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8795348 2023.06.10 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8795352 2023.06.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8795312 2023.06.08 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8795311 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8795313 2023.06.08 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8795314 2023.06.08 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8795315 2023.06.08 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8795316 2023.06.08 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8795317 2023.06.08 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8795310 2023.06.08 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8795309 2023.06.08 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8795298 2023.06.08 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8795300 2023.06.08 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8795301 2023.06.08 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8795302 2023.06.08 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8795303 2023.06.08 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8795304 2023.06.08 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8795305 2023.06.08 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8795306 2023.06.08 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8795307 2023.06.08 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8795308 2023.06.08 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8795319 2023.06.08 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8795320 2023.06.08 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8795321 2023.06.08 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8795322 2023.06.08 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8795323 2023.06.08 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8795324 2023.06.08 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8795325 2023.06.08 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795299 2023.06.08 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8795318 2023.06.08 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8795371 2023.06.07 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 8795368 2023.06.07 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795367 2023.06.07 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8795366 2023.06.07 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8795365 2023.06.07 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8795372 2023.06.07 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8795373 2023.06.07 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8795374 2023.06.07 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8795375 2023.06.07 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8795376 2023.06.07 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8795377 2023.06.07 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8795379 2023.06.07 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8795378 2023.06.07 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8795370 2023.06.07 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8795369 2023.06.07 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8795297 2023.06.06 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8795296 2023.06.06 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8795294 2023.06.06 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8795295 2023.06.06 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795337 2023.06.04 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8795336 2023.06.04 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8795331 2023.06.04 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8795335 2023.06.04 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8795334 2023.06.04 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8795333 2023.06.04 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8795332 2023.06.04 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8795330 2023.06.04 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8795328 2023.06.04 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8795338 2023.06.04 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8795339 2023.06.04 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8795329 2023.06.04 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8795326 2023.06.04 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8795347 2023.06.04 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8795343 2023.06.04 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8795346 2023.06.04 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8795345 2023.06.04 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8795344 2023.06.04 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8795342 2023.06.04 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8795341 2023.06.04 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8795340 2023.06.04 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8795327 2023.06.04 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8795288 2023.05.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8795293 2023.05.31 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8795292 2023.05.31 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8795291 2023.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8795290 2023.05.31 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8795289 2023.05.31 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8795286 2023.05.31 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8795287 2023.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8795285 2023.05.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8795273 2023.05.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795271 2023.05.06 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8795284 2023.05.06 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8795283 2023.05.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8795282 2023.05.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8795270 2023.05.06 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8795274 2023.05.06 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8795279 2023.05.06 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8795275 2023.05.06 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8795276 2023.05.06 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8795277 2023.05.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8795278 2023.05.06 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8795280 2023.05.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8795281 2023.05.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8795272 2023.05.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795263 2023.05.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8795269 2023.05.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 8795259 2023.05.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8795268 2023.05.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8795267 2023.05.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8795266 2023.05.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8795265 2023.05.04 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8795264 2023.05.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8795262 2023.05.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8795258 2023.05.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8795257 2023.05.04 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8795260 2023.05.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8795247 2023.05.03 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8795256 2023.05.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8795255 2023.05.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8795254 2023.05.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8795251 2023.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8795250 2023.05.03 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8795249 2023.05.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8795253 2023.05.03 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8795252 2023.05.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8795248 2023.05.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8795246 2023.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8795234 2023.05.02 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8795233 2023.05.02 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8795232 2023.05.02 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8795231 2023.05.02 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8795230 2023.05.02 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8795229 2023.05.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8795228 2023.05.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8795227 2023.05.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8795226 2023.05.02 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8795225 2023.05.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8795224 2023.05.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8792531 2023.05.01 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8792530 2023.05.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8792546 2023.05.01 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8792536 2023.05.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8792752 2023.05.01 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8792545 2023.05.01 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8792544 2023.05.01 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8792543 2023.05.01 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8792542 2023.05.01 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8792541 2023.05.01 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8792537 2023.05.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8792540 2023.05.01 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8792538 2023.05.01 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8792535 2023.05.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8792534 2023.05.01 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8792533 2023.05.01 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8792522 2023.05.01 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8792523 2023.05.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8792524 2023.05.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8792525 2023.05.01 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8792526 2023.05.01 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8792527 2023.05.01 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8792528 2023.05.01 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8792529 2023.05.01 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8792532 2023.05.01 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8792539 2023.05.01 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8334183 2023.04.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8334186 2023.04.30 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334188 2023.04.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8334182 2023.04.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8334187 2023.04.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8334179 2023.04.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334184 2023.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334180 2023.04.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8334181 2023.04.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8334178 2023.04.30 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8334185 2023.04.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8792517 2023.04.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8792484 2023.04.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8792480 2023.04.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8792483 2023.04.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8792482 2023.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8792481 2023.04.30 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8792479 2023.04.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8792478 2023.04.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8792477 2023.04.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8792476 2023.04.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8792475 2023.04.30 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8792474 2023.04.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8792473 2023.04.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8792472 2023.04.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8792485 2023.04.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8792486 2023.04.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8792518 2023.04.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8792519 2023.04.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8792516 2023.04.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8792515 2023.04.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8792514 2023.04.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8792513 2023.04.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8792492 2023.04.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8792491 2023.04.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8792490 2023.04.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8792489 2023.04.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8792488 2023.04.30 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8792487 2023.04.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8792460 2023.04.29 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8792464 2023.04.29 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8792462 2023.04.29 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8792461 2023.04.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8792458 2023.04.29 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8792459 2023.04.29 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8792465 2023.04.29 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8792466 2023.04.29 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8792470 2023.04.29 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8792463 2023.04.29 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8792471 2023.04.29 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8792469 2023.04.29 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8792468 2023.04.29 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8792467 2023.04.29 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8792455 2023.04.17 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8792454 2023.04.17 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8792453 2023.04.17 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8792452 2023.04.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8792451 2023.04.17 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8792450 2023.04.17 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8792449 2023.04.17 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8792448 2023.04.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8792447 2023.04.17 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8792399 2023.04.01 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8792394 2023.04.01 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8792406 2023.04.01 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8792405 2023.04.01 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8792404 2023.04.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8792403 2023.04.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8792402 2023.04.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8792401 2023.04.01 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 8792400 2023.04.01 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8792398 2023.04.01 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8792397 2023.04.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8792396 2023.04.01 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8792395 2023.04.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8792407 2023.04.01 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8792408 2023.04.01 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8792409 2023.04.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8792420 2023.04.01 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8792419 2023.04.01 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8792418 2023.04.01 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8792417 2023.04.01 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8792416 2023.04.01 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8792415 2023.04.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8792414 2023.04.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8792413 2023.04.01 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8792412 2023.04.01 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8792411 2023.04.01 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8792410 2023.04.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8798900 2023.03.27 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8798903 2023.03.27 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8798904 2023.03.27 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8798905 2023.03.27 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8798901 2023.03.27 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8798902 2023.03.27 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8798892 2023.03.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8798891 2023.03.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8798898 2023.03.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8798897 2023.03.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8798896 2023.03.25 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8798895 2023.03.25 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8798894 2023.03.25 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8798893 2023.03.25 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8798886 2023.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8798876 2023.03.22 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8798877 2023.03.22 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8798878 2023.03.22 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8798879 2023.03.22 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8798880 2023.03.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8798883 2023.03.22 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8798882 2023.03.22 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8798881 2023.03.22 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8798871 2023.03.20 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8798865 2023.03.20 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8798864 2023.03.20 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 8798866 2023.03.20 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8798867 2023.03.20 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8798868 2023.03.20 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8798869 2023.03.20 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8798870 2023.03.20 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8798839 2023.03.18
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8798840 2023.03.18
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8798841 2023.03.18
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8798842 2023.03.18
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8798843 2023.03.18
pospolity łyska, Fulica atra 1 8798844 2023.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8798838 2023.03.18
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8798837 2023.03.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8798861 2023.03.18
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8798836 2023.03.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8798835 2023.03.18
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8798834 2023.03.18
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8798833 2023.03.18
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8798832 2023.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8798847 2023.03.18
pospolity żuraw, Grus grus 1 8798845 2023.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8798846 2023.03.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8798862 2023.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8798860 2023.03.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8798859 2023.03.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8798858 2023.03.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8798857 2023.03.18
pospolity kruk, Corvus corax 1 8798856 2023.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8798855 2023.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 8798854 2023.03.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8798853 2023.03.18
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8798852 2023.03.18
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8798851 2023.03.18
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8798850 2023.03.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8798849 2023.03.18
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8798848 2023.03.18
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8798863 2023.03.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8007877 2023.03.15 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8007875 2023.03.15 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8007876 2023.03.15 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8007878 2023.03.15 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8007879 2023.03.15 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8007880 2023.03.15 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7923335 2023.02.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 7923336 2023.02.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7923337 2023.02.24 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 7923334 2023.02.24 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7912951 2023.02.21 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7912945 2023.02.21 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7912947 2023.02.21 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7912948 2023.02.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7912946 2023.02.21 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7912949 2023.02.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7912944 2023.02.21 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7912950 2023.02.21 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7910954 2023.02.20 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7910952 2023.02.20 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7910953 2023.02.20 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7910949 2023.02.20 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7910951 2023.02.20 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7910950 2023.02.20 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7910948 2023.02.20 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7817823 2023.01.19 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7817825 2023.01.19 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7817824 2023.01.19 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7817820 2023.01.19 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7817829 2023.01.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7817828 2023.01.19 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7817827 2023.01.19 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7817826 2023.01.19 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7817817 2023.01.19 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7817808 2023.01.19 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7817822 2023.01.19 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7817812 2023.01.19 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817814 2023.01.19 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7817819 2023.01.19 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7817811 2023.01.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7817821 2023.01.19 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7817810 2023.01.19 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7817809 2023.01.19 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7817813 2023.01.19 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7817804 2023.01.19 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7817806 2023.01.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7817805 2023.01.19 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7817791 2023.01.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7817798 2023.01.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7817792 2023.01.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7817793 2023.01.19 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7817794 2023.01.19 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7817795 2023.01.19 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7817796 2023.01.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7817797 2023.01.19 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817799 2023.01.19 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7817802 2023.01.19 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7817801 2023.01.19 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7817800 2023.01.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7817815 2023.01.19 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7817816 2023.01.19 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7817818 2023.01.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7794438 2023.01.17 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7794437 2023.01.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7794439 2023.01.17 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7794436 2023.01.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7794435 2023.01.17 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7788705 2023.01.16 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7788704 2023.01.16 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7788702 2023.01.16 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7788703 2023.01.16 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7788701 2023.01.16 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7788700 2023.01.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 7780818 2023.01.14 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7780799 2023.01.14 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7780793 2023.01.14 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7780792 2023.01.14 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7780791 2023.01.14 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7780797 2023.01.14 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7774764 2023.01.13 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7774760 2023.01.13 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7774761 2023.01.13 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7774762 2023.01.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7774765 2023.01.13 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7774763 2023.01.13 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7774757 2023.01.13 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7774758 2023.01.13 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7774755 2023.01.13 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7774756 2023.01.13 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7774759 2023.01.13 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7774754 2023.01.13 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7772036 2023.01.12 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7772037 2023.01.12 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7772035 2023.01.12 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7772034 2023.01.12 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7767794 2023.01.11 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7767795 2023.01.11 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7767796 2023.01.11 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7767793 2023.01.11 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7767792 2023.01.11 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7767789 2023.01.11 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 7767790 2023.01.11 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7767791 2023.01.11 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7767788 2023.01.11 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7764570 2023.01.09 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7764571 2023.01.09 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7764572 2023.01.09 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7764573 2023.01.09 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7764574 2023.01.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7764575 2023.01.09 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7764548 2023.01.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7764552 2023.01.09 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7764553 2023.01.09 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7764549 2023.01.09 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7764550 2023.01.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7764551 2023.01.09 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7764546 2023.01.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7764547 2023.01.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7764530 2023.01.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7764528 2023.01.09 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7764529 2023.01.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7764532 2023.01.09 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7764525 2023.01.09 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7764533 2023.01.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7764527 2023.01.09 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7764526 2023.01.09 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7764531 2023.01.09 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7762901 2023.01.09 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7762902 2023.01.09 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7759546 2023.01.08 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7759545 2023.01.08 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7759664 2023.01.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7759542 2023.01.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7759541 2023.01.08 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7759540 2023.01.08 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7759543 2023.01.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 7759539 2023.01.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7759665 2023.01.08 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 7759544 2023.01.08 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7759666 2023.01.08 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7759535 2023.01.08 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7759538 2023.01.08 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7759536 2023.01.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7759537 2023.01.08 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7759534 2023.01.08 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7759533 2023.01.08 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7759548 2023.01.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7753532 2023.01.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7753531 2023.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7753530 2023.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7753059 2023.01.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7753058 2023.01.07 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7753673 2023.01.07 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7752516 2023.01.07 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 50 7752519 2023.01.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7753823 2023.01.07 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7753822 2023.01.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7752518 2023.01.07 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7752517 2023.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7752514 2023.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7752515 2023.01.07 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7752513 2023.01.07 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7751569 2023.01.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7751568 2023.01.07 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7751567 2023.01.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7751566 2023.01.07 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7751563 2023.01.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 7751564 2023.01.07 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7751565 2023.01.07 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7751562 2023.01.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7751561 2023.01.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7750837 2023.01.07 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7750836 2023.01.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7750834 2023.01.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7750835 2023.01.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7750833 2023.01.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 7753674 2023.01.07 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7742549 2023.01.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7742548 2023.01.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7742551 2023.01.05 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7742550 2023.01.05 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7742547 2023.01.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7741883 2023.01.05 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7741884 2023.01.05 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7741882 2023.01.05 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7741885 2023.01.05 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7741674 2023.01.05 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7737364 2023.01.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7737365 2023.01.03 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7737362 2023.01.03 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7737363 2023.01.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7737358 2023.01.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7737360 2023.01.03 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7737357 2023.01.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7737359 2023.01.03 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7737361 2023.01.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7737356 2023.01.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7737355 2023.01.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7737998 2023.01.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7728936 2023.01.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7726936 2023.01.01 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7727025 2023.01.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727026 2023.01.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7726935 2023.01.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7726933 2023.01.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7726934 2023.01.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7725059 2023.01.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7724999 2023.01.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7724998 2023.01.01 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7724997 2023.01.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 7724598 2023.01.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7724599 2023.01.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7724596 2023.01.01 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7724594 2023.01.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7724595 2023.01.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7724593 2023.01.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7727027 2023.01.01 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...