DRUŻYNA

Drużyna: Zielona Grucha. Obserwator: Rafał Gruszka

Liczba gatunków: 63

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 192 1218 57 57 0 4 18 35
2 19 27 60 15 0 1 3 11
3 6 6 60 6 0 0 0 6
4 11 11 63 11 0 0 0 11
5 0 0 63 0 0 0 0 0
6 0 0 63 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8334183 2023.04.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8334186 2023.04.30 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334188 2023.04.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8334182 2023.04.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8334187 2023.04.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8334179 2023.04.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334184 2023.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334180 2023.04.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8334181 2023.04.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8334178 2023.04.30 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8334185 2023.04.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8007877 2023.03.15 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8007875 2023.03.15 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8007876 2023.03.15 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8007878 2023.03.15 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8007879 2023.03.15 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8007880 2023.03.15 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7923335 2023.02.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 7923336 2023.02.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7923337 2023.02.24 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 7923334 2023.02.24 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7912951 2023.02.21 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7912945 2023.02.21 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7912947 2023.02.21 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7912948 2023.02.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7912946 2023.02.21 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7912949 2023.02.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7912944 2023.02.21 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7912950 2023.02.21 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7910954 2023.02.20 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7910952 2023.02.20 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7910953 2023.02.20 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7910949 2023.02.20 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7910951 2023.02.20 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7910950 2023.02.20 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7910948 2023.02.20 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7817817 2023.01.19 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7817808 2023.01.19 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817814 2023.01.19 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7817813 2023.01.19 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7817812 2023.01.19 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7817811 2023.01.19 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7817810 2023.01.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7817823 2023.01.19 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7817819 2023.01.19 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7817820 2023.01.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7817821 2023.01.19 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7817809 2023.01.19 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7817829 2023.01.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7817828 2023.01.19 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7817827 2023.01.19 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7817826 2023.01.19 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7817825 2023.01.19 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7817824 2023.01.19 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7817822 2023.01.19 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7817804 2023.01.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7817805 2023.01.19 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7817806 2023.01.19 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7817791 2023.01.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7817792 2023.01.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7817793 2023.01.19 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7817794 2023.01.19 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7817795 2023.01.19 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7817796 2023.01.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7817797 2023.01.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7817798 2023.01.19 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817799 2023.01.19 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7817800 2023.01.19 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7817801 2023.01.19 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7817802 2023.01.19 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7817818 2023.01.19 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7817816 2023.01.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7817815 2023.01.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7794438 2023.01.17 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7794437 2023.01.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7794439 2023.01.17 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7794436 2023.01.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7794435 2023.01.17 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7788705 2023.01.16 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7788704 2023.01.16 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7788702 2023.01.16 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7788703 2023.01.16 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7788701 2023.01.16 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7788700 2023.01.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 7780818 2023.01.14 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7780791 2023.01.14 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7780792 2023.01.14 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7780793 2023.01.14 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7780799 2023.01.14 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7780797 2023.01.14 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7774764 2023.01.13 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7774760 2023.01.13 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7774761 2023.01.13 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7774762 2023.01.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7774765 2023.01.13 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7774763 2023.01.13 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7774757 2023.01.13 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7774758 2023.01.13 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7774755 2023.01.13 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7774756 2023.01.13 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7774759 2023.01.13 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7774754 2023.01.13 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7772036 2023.01.12 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7772037 2023.01.12 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7772035 2023.01.12 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7772034 2023.01.12 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 7767794 2023.01.11 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7767795 2023.01.11 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7767796 2023.01.11 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 7767793 2023.01.11 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7767792 2023.01.11 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7767789 2023.01.11 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 7767790 2023.01.11 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7767791 2023.01.11 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7767788 2023.01.11 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7764575 2023.01.09 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7764570 2023.01.09 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7764571 2023.01.09 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7764572 2023.01.09 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7764573 2023.01.09 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7764574 2023.01.09 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7764546 2023.01.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7764547 2023.01.09 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7764548 2023.01.09 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7764549 2023.01.09 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7764550 2023.01.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7764551 2023.01.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7764552 2023.01.09 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7764553 2023.01.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7764530 2023.01.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7764528 2023.01.09 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7764529 2023.01.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7764532 2023.01.09 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7764533 2023.01.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7764527 2023.01.09 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7764525 2023.01.09 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7764526 2023.01.09 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7764531 2023.01.09 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7762901 2023.01.09 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7762902 2023.01.09 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7759546 2023.01.08 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7759545 2023.01.08 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7759664 2023.01.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7759542 2023.01.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7759541 2023.01.08 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7759540 2023.01.08 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7759543 2023.01.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 7759539 2023.01.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7759665 2023.01.08 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 7759544 2023.01.08 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7759666 2023.01.08 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7759535 2023.01.08 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7759538 2023.01.08 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7759536 2023.01.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7759537 2023.01.08 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7759534 2023.01.08 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7759533 2023.01.08 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7759548 2023.01.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7753532 2023.01.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7753531 2023.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7753530 2023.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7753059 2023.01.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7753058 2023.01.07 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7753673 2023.01.07 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7752516 2023.01.07 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 50 7752519 2023.01.07 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7753822 2023.01.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7753823 2023.01.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7752518 2023.01.07 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7752517 2023.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7752514 2023.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7752515 2023.01.07 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7752513 2023.01.07 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7751569 2023.01.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7751568 2023.01.07 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7751567 2023.01.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7751566 2023.01.07 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7751563 2023.01.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 7751564 2023.01.07 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7751565 2023.01.07 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7751562 2023.01.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7751561 2023.01.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7750837 2023.01.07 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7750836 2023.01.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7750834 2023.01.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7750835 2023.01.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7750833 2023.01.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 7753674 2023.01.07 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7742549 2023.01.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7742548 2023.01.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7742551 2023.01.05 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7742550 2023.01.05 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7742547 2023.01.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7741883 2023.01.05 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7741884 2023.01.05 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7741882 2023.01.05 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7741885 2023.01.05 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7741674 2023.01.05 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7737364 2023.01.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7737365 2023.01.03 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7737362 2023.01.03 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7737363 2023.01.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7737358 2023.01.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7737360 2023.01.03 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7737357 2023.01.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7737359 2023.01.03 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7737361 2023.01.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7737356 2023.01.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7737355 2023.01.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7737998 2023.01.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7728936 2023.01.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7726936 2023.01.01 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7727025 2023.01.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727026 2023.01.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7726935 2023.01.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7726933 2023.01.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 7726934 2023.01.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 7725059 2023.01.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7724999 2023.01.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7724998 2023.01.01 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7724997 2023.01.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 7724598 2023.01.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7724599 2023.01.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7724596 2023.01.01 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7724594 2023.01.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7724595 2023.01.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7724593 2023.01.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7727027 2023.01.01 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...