Pełna lista obserwacji drużyny

Zielona Grucha : Rafał Gruszka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7123898 2022.06.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7123897 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7123896 2022.06.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7123895 2022.06.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7123894 2022.06.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116938 2022.06.13 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7116904 2022.06.13 LS mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7116903 2022.06.13 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7116902 2022.06.13 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7116939 2022.06.13 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7116940 2022.06.13 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7116941 2022.06.13 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7116942 2022.06.13 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116943 2022.06.13 LS mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7116944 2022.06.13 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7116888 2022.06.07 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7116879 2022.06.04 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7116861 2022.06.03 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116860 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7116859 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7116858 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116857 2022.06.03 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116856 2022.06.03 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116855 2022.06.03 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116854 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7116853 2022.06.03 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116852 2022.06.03 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116851 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116862 2022.06.03 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7116863 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7116868 2022.06.03 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7116874 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7116873 2022.06.03 LS mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7116872 2022.06.03 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7116871 2022.06.03 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7116870 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7116869 2022.06.03 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116864 2022.06.03 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116867 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7116866 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7116865 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7116815 2022.06.01 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7116816 2022.06.01 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116804 2022.05.31 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7116805 2022.05.31 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116806 2022.05.31 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116803 2022.05.31 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7116807 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7116808 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116809 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7116810 2022.05.31 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116812 2022.05.31 LS mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7116813 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7116814 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7116811 2022.05.31 LS mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7116798 2022.05.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116799 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7116624 2022.05.25 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116623 2022.05.25 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7116622 2022.05.25 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7116621 2022.05.25 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7116620 2022.05.25 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116619 2022.05.25 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7116618 2022.05.25 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116617 2022.05.25 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116616 2022.05.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7116625 2022.05.25 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7116626 2022.05.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7116797 2022.05.25 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116796 2022.05.25 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7116795 2022.05.25 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7116794 2022.05.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116631 2022.05.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116630 2022.05.25 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7116629 2022.05.25 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116628 2022.05.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7116627 2022.05.25 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7116565 2022.05.24 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116564 2022.05.24 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7116563 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7116562 2022.05.24 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116560 2022.05.24 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7116559 2022.05.24 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116558 2022.05.24 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116557 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7116566 2022.05.24 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7116567 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7116568 2022.05.24 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7116576 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7116575 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7116574 2022.05.24 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116573 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7116561 2022.05.24 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116572 2022.05.24 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116571 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7116570 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7116569 2022.05.24 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7116520 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7116521 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7116522 2022.05.22 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7116523 2022.05.22 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7116524 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7116525 2022.05.22 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116519 2022.05.22 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7116518 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116517 2022.05.22 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116516 2022.05.22 LS mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7116515 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7116514 2022.05.22 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116513 2022.05.22 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116512 2022.05.22 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7116511 2022.05.22 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7116526 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7116527 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116528 2022.05.22 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7116543 2022.05.22 LS mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7116542 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7116541 2022.05.22 LS mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7116540 2022.05.22 LS mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7116539 2022.05.22 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116538 2022.05.22 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116537 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7116536 2022.05.22 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7116535 2022.05.22 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7116529 2022.05.22 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116530 2022.05.22 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7116531 2022.05.22 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7116532 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7116533 2022.05.22 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7116534 2022.05.22 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7116469 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116468 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7116467 2022.05.21 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116466 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116465 2022.05.21 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116464 2022.05.21 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116463 2022.05.21 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116462 2022.05.21 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116461 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7116470 2022.05.21 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116471 2022.05.21 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7116480 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7116479 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7116478 2022.05.21 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7116477 2022.05.21 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116476 2022.05.21 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7116475 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7116474 2022.05.21 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7116473 2022.05.21 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116472 2022.05.21 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116449 2022.05.18 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7116448 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116447 2022.05.18 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7116446 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7116445 2022.05.18 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116444 2022.05.18 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116443 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7116450 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7116451 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7116458 2022.05.18 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116457 2022.05.18 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7116456 2022.05.18 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116455 2022.05.18 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116454 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7116453 2022.05.18 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7116452 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7116442 2022.05.17 LS mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7116406 2022.05.07 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7116407 2022.05.07 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7116408 2022.05.07 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7116409 2022.05.07 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116410 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7116411 2022.05.07 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7116412 2022.05.07 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116413 2022.05.07 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7116414 2022.05.07 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7116415 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7116405 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7116404 2022.05.07 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7116403 2022.05.07 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7116394 2022.05.07 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7116395 2022.05.07 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7116396 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7116397 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7116398 2022.05.07 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7116399 2022.05.07 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7116400 2022.05.07 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7116401 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7116402 2022.05.07 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7116393 2022.05.07 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7116416 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7116417 2022.05.07 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7116418 2022.05.07 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116433 2022.05.07 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7116434 2022.05.07 MP mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7116435 2022.05.07 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7116436 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7116438 2022.05.07 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7116439 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7116440 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116441 2022.05.07 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7116432 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7116431 2022.05.07 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116430 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116429 2022.05.07 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7116419 2022.05.07 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7116420 2022.05.07 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116421 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7116422 2022.05.07 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7116423 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7116424 2022.05.07 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7116425 2022.05.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116426 2022.05.07 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116427 2022.05.07 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116428 2022.05.07 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116315 2022.05.04 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7116316 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116317 2022.05.04 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7116318 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7116314 2022.05.04 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116313 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7116312 2022.05.04 ZP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7116311 2022.05.04 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116310 2022.05.04 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116309 2022.05.04 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116319 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7116320 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7116321 2022.05.04 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7116331 2022.05.04 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116330 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7116329 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7116328 2022.05.04 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116327 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7116326 2022.05.04 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116325 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7116324 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7116323 2022.05.04 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7116322 2022.05.04 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7116209 2022.05.02 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116210 2022.05.02 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7116211 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116212 2022.05.02 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7116213 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7116214 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7116208 2022.05.02 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116207 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7116206 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7116205 2022.05.02 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7116204 2022.05.02 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7116203 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7116202 2022.05.02 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7116201 2022.05.02 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7116215 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7116216 2022.05.02 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7116230 2022.05.02 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7116229 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7116228 2022.05.02 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7116227 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7116226 2022.05.02 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7116225 2022.05.02 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7116224 2022.05.02 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7116223 2022.05.02 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7116222 2022.05.02 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7116221 2022.05.02 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7116220 2022.05.02 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7116219 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7116218 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7116217 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6825838 2022.04.30 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6825839 2022.04.30 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6825837 2022.04.30 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6825836 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6825835 2022.04.30 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6825834 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6825832 2022.04.30 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6825833 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6825830 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6825828 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6825829 2022.04.30 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6825827 2022.04.30 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6825831 2022.04.30 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6825826 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6825825 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6825824 2022.04.30 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6825823 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6825822 2022.04.30 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6825820 2022.04.30 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6825821 2022.04.30 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6825819 2022.04.30 LS mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6824085 2022.04.30 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6824084 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6824087 2022.04.30 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6824086 2022.04.30 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6824082 2022.04.30 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6824081 2022.04.30 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6824083 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6824080 2022.04.30 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6830742 2022.04.22 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6830740 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6830739 2022.04.22 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6830738 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6830737 2022.04.22 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6830743 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6830744 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6830745 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6830746 2022.04.22 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6830747 2022.04.22 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6830748 2022.04.22 LS mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6830741 2022.04.22 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6830736 2022.04.22 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6830681 2022.04.20 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6830670 2022.04.20 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6830656 2022.04.20 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6830657 2022.04.20 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6830658 2022.04.20 LS mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6830659 2022.04.20 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6830679 2022.04.20 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6830674 2022.04.20 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6830675 2022.04.20 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6830676 2022.04.20 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6830677 2022.04.20 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6830678 2022.04.20 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6830680 2022.04.20 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6830655 2022.04.20 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6830627 2022.04.19 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6830628 2022.04.19 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6830623 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6830626 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6830625 2022.04.19 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6830620 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6830621 2022.04.19 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6830622 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6830624 2022.04.19 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6830601 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6830600 2022.04.18 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6830413 2022.04.18 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6830599 2022.04.18 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6830414 2022.04.18 LS mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6830415 2022.04.18 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6830416 2022.04.18 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6830417 2022.04.18 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6830418 2022.04.18 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6830595 2022.04.18 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6830596 2022.04.18 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6830597 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6830598 2022.04.18 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6830602 2022.04.18 ZP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6830603 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6830608 2022.04.18 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6830607 2022.04.18 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6830606 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6830610 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6830611 2022.04.18 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6830612 2022.04.18 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6830614 2022.04.18 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6830615 2022.04.18 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6830616 2022.04.18 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6830609 2022.04.18 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6830613 2022.04.18 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6830605 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6830604 2022.04.18 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6830392 2022.04.17 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6830398 2022.04.17 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6830394 2022.04.17 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6830395 2022.04.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6830396 2022.04.17 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6830397 2022.04.17 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6830406 2022.04.17 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6830393 2022.04.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6830362 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6830361 2022.04.16 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6830360 2022.04.16 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6830359 2022.04.16 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6830363 2022.04.16 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6830311 2022.04.11 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6830300 2022.04.11 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6830301 2022.04.11 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6830302 2022.04.11 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6830303 2022.04.11 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6830304 2022.04.11 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6830305 2022.04.11 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6830306 2022.04.11 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6830307 2022.04.11 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6830308 2022.04.11 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6830309 2022.04.11 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6830310 2022.04.11 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6830264 2022.04.10 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6830265 2022.04.10 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6830266 2022.04.10 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6830267 2022.04.10 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6830268 2022.04.10 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6830269 2022.04.10 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6681813 2022.04.09 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6681814 2022.04.09 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6681815 2022.04.09 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6681816 2022.04.09 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6681817 2022.04.09 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6681818 2022.04.09 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6681819 2022.04.09 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6681812 2022.04.09 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6681811 2022.04.09 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6681810 2022.04.09 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6681809 2022.04.09 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6681808 2022.04.09 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6681807 2022.04.09 ZP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6681806 2022.04.09 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6681805 2022.04.09 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6681804 2022.04.09 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6681820 2022.04.09 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6681821 2022.04.09 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6681822 2022.04.09 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6681929 2022.04.09 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6681869 2022.04.09 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6681868 2022.04.09 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6681867 2022.04.09 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6681866 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6681865 2022.04.09 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6681864 2022.04.09 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6681831 2022.04.09 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6681830 2022.04.09 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6681823 2022.04.09 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6681824 2022.04.09 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6681825 2022.04.09 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6681826 2022.04.09 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6681827 2022.04.09 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6681828 2022.04.09 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6681829 2022.04.09 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6677275 2022.04.08 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6677276 2022.04.08 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6677277 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6677278 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6677279 2022.04.08 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6677280 2022.04.08 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6677281 2022.04.08 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6677282 2022.04.08 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6677288 2022.04.08 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6677287 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6677286 2022.04.08 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6677285 2022.04.08 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6677284 2022.04.08 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6663252 2022.04.05 LS mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6663251 2022.04.05 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6663250 2022.04.05 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6663249 2022.04.05 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6663248 2022.04.05 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6663247 2022.04.05 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6663246 2022.04.05 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6648706 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6648705 2022.04.02 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6648704 2022.04.02 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6648703 2022.04.02 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6648702 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6648701 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6648700 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6648699 2022.04.02 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6648698 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6648697 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6648696 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6648695 2022.04.02 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6648694 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6648693 2022.04.02 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6648692 2022.04.02 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6648707 2022.04.02 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6648708 2022.04.02 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6648728 2022.04.02 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6648727 2022.04.02 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6648721 2022.04.02 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6648720 2022.04.02 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6648719 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6648718 2022.04.02 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6648717 2022.04.02 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6648716 2022.04.02 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6648715 2022.04.02 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6648709 2022.04.02 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6648710 2022.04.02 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6648711 2022.04.02 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6648712 2022.04.02 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6648713 2022.04.02 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6648714 2022.04.02 LS mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6629117 2022.03.28 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6629116 2022.03.28 LS mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6629115 2022.03.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6629113 2022.03.28 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6629112 2022.03.28 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6629111 2022.03.28 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6629110 2022.03.28 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6629109 2022.03.28 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6629118 2022.03.28 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6629119 2022.03.28 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6629120 2022.03.28 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6629121 2022.03.28 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6629122 2022.03.28 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6629123 2022.03.28 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6629124 2022.03.28 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6629114 2022.03.28 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6633112 2022.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6633006 2022.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6632987 2022.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6633000 2022.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6608532 2022.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6612786 2022.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6612785 2022.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6612784 2022.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6612783 2022.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6612782 2022.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6612781 2022.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6612780 2022.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6612779 2022.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6612778 2022.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6612777 2022.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6612776 2022.03.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6612787 2022.03.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6612788 2022.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6612789 2022.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6612800 2022.03.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6612799 2022.03.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6612798 2022.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6612797 2022.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6612796 2022.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6612795 2022.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6612794 2022.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6612793 2022.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6612792 2022.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6612791 2022.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6612790 2022.03.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6612801 2022.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6608185 2022.03.19 LS mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6608158 2022.03.19 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6608154 2022.03.19 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6608161 2022.03.19 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6608153 2022.03.19 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6608152 2022.03.19 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6608151 2022.03.19 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6549457 2022.03.13 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6549456 2022.03.13 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6506325 2022.03.01 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6506326 2022.03.01 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6506324 2022.03.01 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6491142 2022.02.26 LS mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6494297 2022.02.26 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6492628 2022.02.26 LS mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6495596 2022.02.26 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6489171 2022.02.25 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6489172 2022.02.25 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6489173 2022.02.25 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6489174 2022.02.25 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6489175 2022.02.25 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6489176 2022.02.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6489177 2022.02.25 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6489178 2022.02.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6489183 2022.02.25 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6489182 2022.02.25 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6489181 2022.02.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6489180 2022.02.25 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6489179 2022.02.25 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6484718 2022.02.23 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6471182 2022.02.19 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6471183 2022.02.19 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6471184 2022.02.19 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6471186 2022.02.19 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6471187 2022.02.19 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6471188 2022.02.19 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6471189 2022.02.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6471190 2022.02.19 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6466016 2022.02.17 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6462915 2022.02.16 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6462916 2022.02.16 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6462914 2022.02.16 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6462912 2022.02.16 LS mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6462911 2022.02.16 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6462909 2022.02.16 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6462908 2022.02.16 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6462907 2022.02.16 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6462910 2022.02.16 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6462906 2022.02.16 LS mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6462905 2022.02.16 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6455809 2022.02.13 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6455797 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6446822 2022.02.12 LS mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6466259 2022.02.12 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6444918 2022.02.12 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6444917 2022.02.12 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6444916 2022.02.12 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6437615 2022.02.09 LS mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6437572 2022.02.09 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6432548 2022.02.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6432547 2022.02.07 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6432546 2022.02.07 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6432545 2022.02.07 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6432544 2022.02.07 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6435486 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6430343 2022.02.06 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6430342 2022.02.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6428911 2022.02.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6428910 2022.02.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6428909 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6428908 2022.02.06 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6428907 2022.02.06 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6428906 2022.02.06 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6428905 2022.02.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6429470 2022.02.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6429464 2022.02.06 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6429465 2022.02.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6429466 2022.02.06 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6429467 2022.02.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6429468 2022.02.06 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6429469 2022.02.06 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6429471 2022.02.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6425153 2022.02.05 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6425152 2022.02.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6425151 2022.02.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6425150 2022.02.05 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6435521 2022.02.05 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6435449 2022.02.04 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6421776 2022.02.03 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 6421775 2022.02.03 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6417530 2022.02.01 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6417529 2022.02.01 ZP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6417528 2022.02.01 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6417527 2022.02.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6417526 2022.02.01 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6417525 2022.02.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6417502 2022.02.01 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6417485 2022.02.01 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6417484 2022.02.01 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6417483 2022.02.01 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6417482 2022.02.01 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6417481 2022.02.01 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6417365 2022.02.01 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6417364 2022.02.01 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6417285 2022.02.01 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6417284 2022.02.01 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6416096 2022.01.31 LS mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 30 6416095 2022.01.31 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6416094 2022.01.31 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6416093 2022.01.31 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6416092 2022.01.31 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6416091 2022.01.31 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6416090 2022.01.31 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6409793 2022.01.29 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6409792 2022.01.29 LS mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6409791 2022.01.29 LS mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6409790 2022.01.29 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6409789 2022.01.29 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6408189 2022.01.29 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6408188 2022.01.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6408187 2022.01.29 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6408186 2022.01.29 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6414516 2022.01.29 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6414515 2022.01.29 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6414512 2022.01.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6414513 2022.01.29 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6414514 2022.01.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6407482 2022.01.28 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6407481 2022.01.28 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6407480 2022.01.28 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6407479 2022.01.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6407478 2022.01.28 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6407477 2022.01.28 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6407476 2022.01.28 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6416835 2022.01.23 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6407007 2022.01.23 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6407005 2022.01.21 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6407004 2022.01.19 LS mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6407003 2022.01.19 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6407000 2022.01.17 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6406563 2022.01.14 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6406564 2022.01.14 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6406562 2022.01.13 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6405657 2022.01.11 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6405658 2022.01.11 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6405659 2022.01.11 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6405585 2022.01.10 LS mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6405584 2022.01.10 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6405567 2022.01.09 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6405566 2022.01.09 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6405565 2022.01.09 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6405569 2022.01.09 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6405570 2022.01.09 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6406530 2022.01.09 LS mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6406531 2022.01.09 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6406532 2022.01.09 LS mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6406533 2022.01.09 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6405560 2022.01.08 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6405561 2022.01.08 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6405552 2022.01.07 MP mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 6405543 2022.01.06 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6405542 2022.01.05 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6405540 2022.01.05 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6405541 2022.01.05 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6404960 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6404961 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6404962 2022.01.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6404959 2022.01.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6404717 2022.01.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6404712 2022.01.02 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6404715 2022.01.02 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6404714 2022.01.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6404713 2022.01.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6404716 2022.01.02 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6405430 2022.01.01 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6405429 2022.01.01 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6405431 2022.01.01 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6405472 2022.01.01 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6405473 2022.01.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6405428 2022.01.01 LS mapa