DRUŻYNA

Drużyna: Dziki West. Obserwator: Damian Zwoliński

Liczba gatunków: 35

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 14 19 14 14 0 0 3 11
2 9 19 21 9 0 0 1 8
4 15 18 33 14 0 0 3 11
5 2 2 35 2 0 0 2 0
3 0 0 35 0 0 0 0 0
6 0 0 35 0 0 0 0 0
7 0 0 35 0 0 0 0 0
8 0 0 35 0 0 0 0 0
9 0 0 35 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8839277 2023.05.17 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8839276 2023.05.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8839275 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8180430 2023.04.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8180429 2023.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8180431 2023.04.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8180428 2023.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8168594 2023.04.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8162504 2023.04.08 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8162503 2023.04.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8162500 2023.04.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8162502 2023.04.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8162501 2023.04.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8149699 2023.04.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8149698 2023.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8149687 2023.04.06 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8149686 2023.04.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7908585 2023.02.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7908584 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7908582 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 7908586 2023.02.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7908583 2023.02.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7908581 2023.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 7908587 2023.02.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7908580 2023.02.19 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7843687 2023.02.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7841110 2023.01.31 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7841109 2023.01.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7808307 2023.01.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7808306 2023.01.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7757038 2023.01.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7757037 2023.01.07 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7745060 2023.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7745059 2023.01.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7745058 2023.01.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7745057 2023.01.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7745055 2023.01.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7745054 2023.01.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7745056 2023.01.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7745053 2023.01.06 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...