DRUŻYNA

Drużyna: AW. Obserwator: Anna Szotek

Liczba gatunków: 166

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 61 554 61 61 0 15 16 30
2 12 54 73 12 0 1 7 4
3 14 52 86 14 0 2 5 7
4 33 117 119 33 0 5 20 8
5 16 35 135 16 0 3 13 0
6 4 18 138 4 0 0 4 0
7 17 25 154 17 4 9 3 1
8 1 1 155 1 0 1 0 0
9 3 6 158 3 0 2 1 0
11 1 3 159 1 0 0 0 1
12 8 519 166 7 0 2 5 0
10 0 0 166 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9327465 2023.12.27 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 9327464 2023.12.27 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9327468 2023.12.27 LS
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9327467 2023.12.27 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9327469 2023.12.27 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9327470 2023.12.27 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9260636 2023.12.10 MP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 9239124 2023.12.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9239129 2023.11.11 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 9239126 2023.09.16 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9239127 2023.09.16 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9239125 2023.09.10 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8842604 2023.08.09 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8817631 2023.07.30 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8817629 2023.07.30 ŚL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8817632 2023.07.30 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8817630 2023.07.30 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8817628 2023.07.30 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8817627 2023.07.30 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8817626 2023.07.30 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8789984 2023.07.23 MP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8789983 2023.07.23 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8829279 2023.07.20 MP
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8770360 2023.07.15 ŚL
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8745684 2023.07.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8745685 2023.07.09 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8745683 2023.07.09 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8745686 2023.07.09 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8727591 2023.07.02 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8727592 2023.07.02 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8673867 2023.06.07 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8673868 2023.06.07 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673869 2023.06.04 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8673870 2023.06.04 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8393766 2023.05.04 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8393767 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8393763 2023.05.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8393765 2023.05.04 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8393761 2023.05.04 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8393762 2023.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393764 2023.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8358567 2023.05.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8358566 2023.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8358571 2023.05.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8358570 2023.05.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8358573 2023.05.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8358576 2023.05.01 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8358572 2023.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8358575 2023.05.01 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8358574 2023.05.01 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8358577 2023.04.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8358578 2023.04.30 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8358579 2023.04.30 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8358580 2023.04.30 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8358581 2023.04.26 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8358582 2023.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8358583 2023.04.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8358563 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8358564 2023.04.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8358565 2023.04.21 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8358569 2023.04.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8358568 2023.04.21 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8236703 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8236704 2023.04.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8197795 2023.04.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8197794 2023.04.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8197797 2023.04.10 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 8197796 2023.04.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8197799 2023.04.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8197801 2023.04.08 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8197800 2023.04.08 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 8197798 2023.04.08 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 8197802 2023.04.08 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8197805 2023.04.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8197803 2023.04.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8197804 2023.04.07 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8197807 2023.04.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8197806 2023.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8152871 2023.04.02 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 8152869 2023.04.02 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 30 8152870 2023.04.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8152873 2023.04.02 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8152872 2023.04.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8152875 2023.03.26 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 8152897 2023.03.19 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8152898 2023.03.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8153382 2023.03.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8152882 2023.03.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8152874 2023.03.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8152877 2023.03.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8152883 2023.03.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8152878 2023.03.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8152879 2023.03.12 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8152884 2023.03.10 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8152881 2023.03.05 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 8152880 2023.03.05 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8152885 2023.03.05 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7873518 2023.02.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7873516 2023.02.09 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7873517 2023.02.09 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7859122 2023.02.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7859119 2023.02.05 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7859120 2023.02.05 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 8 7859116 2023.02.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7859118 2023.02.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7859117 2023.02.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 7859121 2023.02.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7859115 2023.02.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 7859114 2023.02.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 7844582 2023.01.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7844579 2023.01.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7844575 2023.01.29 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7844576 2023.01.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7844577 2023.01.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7844578 2023.01.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7844580 2023.01.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7844583 2023.01.21 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7844585 2023.01.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7844584 2023.01.17 PK
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7794984 2023.01.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7794985 2023.01.14 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7794987 2023.01.14 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7794986 2023.01.14 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7794990 2023.01.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7772485 2023.01.12 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7772483 2023.01.12 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 7772484 2023.01.12 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7772486 2023.01.12 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7794988 2023.01.12 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7772487 2023.01.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7772488 2023.01.11 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7767031 2023.01.10 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7767039 2023.01.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7767034 2023.01.10 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7794989 2023.01.10 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7767032 2023.01.10 MB
rzadki alka, Alca torda 1 7767038 2023.01.10 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7767036 2023.01.10 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7767035 2023.01.10 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7767033 2023.01.10 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7767040 2023.01.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7844581 2023.01.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 7767037 2023.01.10 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7767217 2023.01.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7764563 2023.01.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7764566 2023.01.08 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7764564 2023.01.08 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7764565 2023.01.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7764586 2023.01.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7764583 2023.01.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7764587 2023.01.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7764584 2023.01.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7764588 2023.01.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7764582 2023.01.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7764562 2023.01.08 PM
pospolity łyska, Fulica atra 150 7764559 2023.01.08 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7764561 2023.01.08 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7764560 2023.01.08 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7764558 2023.01.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7764585 2023.01.07 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7764598 2023.01.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7764597 2023.01.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7764596 2023.01.01 MP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7764594 2023.01.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7764593 2023.01.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7764595 2023.01.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7764590 2023.01.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7764591 2023.01.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7764592 2023.01.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7764589 2023.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...