DRUŻYNA

Drużyna: Iga Linka. Obserwator: Iga Linka

Liczba gatunków: 143

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 238 5239 57 57 0 6 17 34
2 295 3647 69 65 0 10 17 38
3 421 1193 89 70 0 4 25 41
4 284 540 115 83 0 2 42 39
5 199 471 135 78 0 3 33 42
6 84 215 138 51 0 4 17 30
7 82 130 142 48 0 3 13 32
8 63 106 143 34 0 1 9 24
9 68 158 143 38 0 2 14 22
10 15 21 143 13 0 0 7 6
11 17 42 143 14 0 1 7 6
12 0 0 143 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9185861 2023.11.14 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9173317 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9173319 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9174383 2023.11.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9174384 2023.11.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9174385 2023.11.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9174386 2023.11.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9159041 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9159042 2023.11.05 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9159043 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9159044 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9159045 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9152155 2023.11.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9152160 2023.11.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9152162 2023.11.04 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9152165 2023.11.04 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9152166 2023.11.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9129451 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9110723 2023.10.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9110722 2023.10.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9110721 2023.10.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9110720 2023.10.22 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9110718 2023.10.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9092065 2023.10.17 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9078417 2023.10.14 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9078130 2023.10.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9054194 2023.10.08 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9054195 2023.10.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9054193 2023.10.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9036868 2023.10.03 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9036869 2023.10.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9030864 2023.10.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9023754 2023.09.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9023670 2023.09.30 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9015407 2023.09.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9008973 2023.09.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9008972 2023.09.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9006525 2023.09.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002176 2023.09.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9002114 2023.09.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9002068 2023.09.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9001996 2023.09.24 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9001993 2023.09.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9001995 2023.09.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9001994 2023.09.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9001991 2023.09.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9001992 2023.09.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8992784 2023.09.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8992787 2023.09.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8986129 2023.09.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8986130 2023.09.20 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8982595 2023.09.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8982596 2023.09.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8979640 2023.09.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8979641 2023.09.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8979642 2023.09.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8979643 2023.09.17 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8979644 2023.09.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8957249 2023.09.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8956099 2023.09.11 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8954263 2023.09.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8954266 2023.09.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8954269 2023.09.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8954270 2023.09.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8954273 2023.09.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8954275 2023.09.10 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8954276 2023.09.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8954277 2023.09.10 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8941742 2023.09.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8941782 2023.09.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8941783 2023.09.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8941784 2023.09.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8935881 2023.09.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8933523 2023.09.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8933524 2023.09.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8933525 2023.09.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8933526 2023.09.05 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8927981 2023.09.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8927983 2023.09.03 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8927984 2023.09.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8927985 2023.09.03 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8927986 2023.09.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8927987 2023.09.03 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8927988 2023.09.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8927989 2023.09.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8927999 2023.09.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8916324 2023.09.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8916325 2023.09.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8916326 2023.09.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8916328 2023.09.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8916329 2023.09.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8916330 2023.09.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8916331 2023.09.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8916332 2023.09.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8916333 2023.09.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8916334 2023.09.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8916335 2023.09.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8916336 2023.09.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8916337 2023.09.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8916338 2023.09.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8909783 2023.08.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8909784 2023.08.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8909785 2023.08.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8909786 2023.08.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8909787 2023.08.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8909788 2023.08.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8909789 2023.08.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8904549 2023.08.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8896352 2023.08.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8896366 2023.08.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8896499 2023.08.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8896500 2023.08.26 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8896501 2023.08.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8896502 2023.08.26 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8890937 2023.08.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8890938 2023.08.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8890939 2023.08.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8890940 2023.08.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8890941 2023.08.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8890942 2023.08.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8890943 2023.08.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 8890944 2023.08.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8890945 2023.08.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8890946 2023.08.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8890947 2023.08.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8890948 2023.08.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8890949 2023.08.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8890950 2023.08.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8880161 2023.08.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8880162 2023.08.21 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8880163 2023.08.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8880164 2023.08.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8876391 2023.08.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8876392 2023.08.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8876393 2023.08.20 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8876394 2023.08.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8878730 2023.08.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8878731 2023.08.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8878732 2023.08.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8878754 2023.08.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8878756 2023.08.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8878764 2023.08.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8878765 2023.08.20 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8872837 2023.08.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8872839 2023.08.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8872840 2023.08.19 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 8872848 2023.08.18 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8872849 2023.08.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8872850 2023.08.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8872851 2023.08.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8872852 2023.08.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8839543 2023.08.09
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8839545 2023.08.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8839546 2023.08.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8839548 2023.08.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8839621 2023.08.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8844162 2023.08.07
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8832676 2023.08.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8823352 2023.08.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8823354 2023.08.03
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8823368 2023.08.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8817809 2023.08.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8817810 2023.08.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8813315 2023.07.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8813316 2023.07.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8813317 2023.07.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8813319 2023.07.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8813322 2023.07.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8813455 2023.07.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8813459 2023.07.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8813464 2023.07.30 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8803267 2023.07.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8803268 2023.07.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8803271 2023.07.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8803272 2023.07.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8803273 2023.07.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8793602 2023.07.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8793604 2023.07.24 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8793607 2023.07.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8793609 2023.07.24 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8793614 2023.07.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8793617 2023.07.24 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8793618 2023.07.24 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8793627 2023.07.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8793628 2023.07.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8793630 2023.07.24 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8793650 2023.07.24 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8790104 2023.07.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8790106 2023.07.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8780900 2023.07.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8780901 2023.07.21 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8780902 2023.07.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 8780903 2023.07.21 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8780904 2023.07.21 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8780905 2023.07.21 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8780906 2023.07.21 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8780907 2023.07.21 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8780908 2023.07.21 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8780909 2023.07.21 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8780910 2023.07.21 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8780911 2023.07.21 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8780912 2023.07.21 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8778986 2023.07.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8776694 2023.07.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8776695 2023.07.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8776696 2023.07.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8776703 2023.07.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8776713 2023.07.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8776714 2023.07.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8776715 2023.07.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8773120 2023.07.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8773121 2023.07.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8773122 2023.07.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8773123 2023.07.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8773678 2023.07.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8773679 2023.07.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8773680 2023.07.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8773681 2023.07.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8770388 2023.07.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8770389 2023.07.17 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8770390 2023.07.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8770391 2023.07.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8770392 2023.07.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8770445 2023.07.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8770446 2023.07.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8770447 2023.07.17 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8770448 2023.07.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760735 2023.07.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8760909 2023.07.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8761101 2023.07.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8761103 2023.07.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8761104 2023.07.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8758097 2023.07.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8758098 2023.07.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8758099 2023.07.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8758100 2023.07.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8740410 2023.07.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8740411 2023.07.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8740412 2023.07.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8740413 2023.07.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8735547 2023.07.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8735549 2023.07.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8735551 2023.07.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8735552 2023.07.07 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8710568 2023.07.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8709628 2023.06.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8709629 2023.06.30 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8701891 2023.06.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8701892 2023.06.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8701894 2023.06.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8701971 2023.06.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8699464 2023.06.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8694592 2023.06.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8694809 2023.06.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8694810 2023.06.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8694811 2023.06.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8694812 2023.06.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8694813 2023.06.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8694814 2023.06.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8694815 2023.06.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694816 2023.06.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8694817 2023.06.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8694818 2023.06.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8694819 2023.06.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8694947 2023.06.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8694948 2023.06.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8688045 2023.06.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8690238 2023.06.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8690239 2023.06.25 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8690240 2023.06.25 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8690241 2023.06.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8690242 2023.06.25 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8690243 2023.06.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8690244 2023.06.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8690245 2023.06.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8690246 2023.06.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8690247 2023.06.25 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8690248 2023.06.25 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8690249 2023.06.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8690250 2023.06.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8690251 2023.06.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8690252 2023.06.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8690254 2023.06.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8690255 2023.06.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8690259 2023.06.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8690282 2023.06.24 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8690283 2023.06.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8690285 2023.06.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8690286 2023.06.24 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8679907 2023.06.23 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8680281 2023.06.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8680543 2023.06.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8677434 2023.06.22 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8677435 2023.06.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8672682 2023.06.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8672683 2023.06.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8673065 2023.06.20 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8661279 2023.06.18 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8661280 2023.06.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8661281 2023.06.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8661282 2023.06.18 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8661290 2023.06.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8661291 2023.06.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8661322 2023.06.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8661323 2023.06.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8661324 2023.06.18 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8661325 2023.06.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8661326 2023.06.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8664881 2023.06.18 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8648284 2023.06.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8650056 2023.06.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8650057 2023.06.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8642888 2023.06.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8642889 2023.06.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8642890 2023.06.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8642891 2023.06.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8625821 2023.06.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8595931 2023.06.05 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8595932 2023.06.05 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8595933 2023.06.05 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8577055 2023.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8630532 2023.06.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8630534 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8630536 2023.06.02 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8573220 2023.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8573225 2023.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573237 2023.06.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573243 2023.06.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8573248 2023.06.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8567259 2023.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8568221 2023.05.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8568222 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8568223 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8568224 2023.05.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8568278 2023.05.31 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8568539 2023.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8564024 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 7 8564025 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8564026 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8564027 2023.05.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8564028 2023.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8564029 2023.05.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8564030 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8564031 2023.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564032 2023.05.30 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8564033 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564034 2023.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8564035 2023.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8543892 2023.05.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8543894 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8543896 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8543898 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8543947 2023.05.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8543950 2023.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8528415 2023.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8531331 2023.05.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8531414 2023.05.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8531475 2023.05.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531476 2023.05.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8524389 2023.05.24 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8528416 2023.05.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8518960 2023.05.23 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8511782 2023.05.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8511788 2023.05.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8500557 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500558 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8500559 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8500574 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500575 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8500576 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500577 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8500578 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8500580 2023.05.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8500581 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8500582 2023.05.21 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8500647 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8500731 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8500732 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500733 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8500735 2023.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8500740 2023.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8500756 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8500757 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8500758 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8500759 2023.05.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8500760 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8500761 2023.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8500765 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8500766 2023.05.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8500823 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496973 2023.05.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8496975 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8496977 2023.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8496991 2023.05.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8480933 2023.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8478177 2023.05.17 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8478494 2023.05.17 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8467818 2023.05.15 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8467819 2023.05.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8467820 2023.05.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8469343 2023.05.15 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8468236 2023.05.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8438291 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8442037 2023.05.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8442150 2023.05.13 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442151 2023.05.13 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8442152 2023.05.13 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8442153 2023.05.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8442154 2023.05.13 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8442155 2023.05.13 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8442156 2023.05.13 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 8442157 2023.05.13 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8442158 2023.05.13 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8442320 2023.05.13 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8442321 2023.05.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8442322 2023.05.13 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8442323 2023.05.13 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8442324 2023.05.13 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8442325 2023.05.13 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8442326 2023.05.13 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8442327 2023.05.13 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8442328 2023.05.13 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8442329 2023.05.13 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8442330 2023.05.13 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8442331 2023.05.13 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442332 2023.05.13 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8442333 2023.05.13 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442334 2023.05.13 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8442335 2023.05.13 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8442336 2023.05.13 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442337 2023.05.13 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8442338 2023.05.13 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442339 2023.05.13 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8442340 2023.05.13 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8442341 2023.05.13 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442342 2023.05.13 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 8442600 2023.05.13 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8442601 2023.05.13 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8442602 2023.05.13 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8442603 2023.05.13 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442604 2023.05.13 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8442605 2023.05.13 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442606 2023.05.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8442607 2023.05.13 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8442608 2023.05.13 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8442609 2023.05.13 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8442610 2023.05.13 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8442611 2023.05.13 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442612 2023.05.13 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8442613 2023.05.13 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8442614 2023.05.13 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8442615 2023.05.13 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8442616 2023.05.13 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8430193 2023.05.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8430194 2023.05.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8430195 2023.05.12 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8430196 2023.05.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8430197 2023.05.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8430198 2023.05.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8430199 2023.05.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8430200 2023.05.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8434636 2023.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8426365 2023.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8426366 2023.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8426367 2023.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8426368 2023.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8426393 2023.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419909 2023.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8421314 2023.05.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8408796 2023.05.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8408802 2023.05.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8408859 2023.05.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8408860 2023.05.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8408882 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8408940 2023.05.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8408962 2023.05.08 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8408963 2023.05.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8409474 2023.05.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8409475 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8409476 2023.05.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8409495 2023.05.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8399607 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8404727 2023.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8404788 2023.05.07 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8404790 2023.05.07 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8404797 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8404799 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8404830 2023.05.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8404834 2023.05.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8405050 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8405055 2023.05.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405056 2023.05.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8405058 2023.05.07 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8405060 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8405092 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8405099 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8405103 2023.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8405125 2023.05.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8407137 2023.05.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8407138 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8407157 2023.05.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8407160 2023.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8407162 2023.05.07 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8407164 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8407190 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8407208 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8383144 2023.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8374645 2023.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8380676 2023.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8361395 2023.05.03 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8368918 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8368920 2023.05.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8368941 2023.05.03 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8368942 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368950 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8368952 2023.05.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8357469 2023.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8341920 2023.05.01
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8341975 2023.05.01
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8344653 2023.05.01
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8344680 2023.05.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8344681 2023.05.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8344684 2023.05.01
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8344692 2023.05.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8344718 2023.05.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8344731 2023.05.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8344733 2023.05.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8344734 2023.05.01
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8331899 2023.04.30 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8333452 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8333454 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8333455 2023.04.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8333456 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8333457 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8333458 2023.04.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333483 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333517 2023.04.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8333553 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8333952 2023.04.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8334060 2023.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8334071 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8334076 2023.04.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8334077 2023.04.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8334078 2023.04.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8340442 2023.04.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8340503 2023.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8340504 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8340505 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8340506 2023.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8340507 2023.04.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8340508 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8340509 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8340510 2023.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8340511 2023.04.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8340512 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8340513 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8340514 2023.04.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8340515 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8340516 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8340517 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8340518 2023.04.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8340519 2023.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8340520 2023.04.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8340521 2023.04.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319826 2023.04.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8320341 2023.04.29 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8320345 2023.04.29 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8320346 2023.04.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8320433 2023.04.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8320434 2023.04.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8320435 2023.04.29 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8320436 2023.04.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8320437 2023.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8320438 2023.04.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8320439 2023.04.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8320440 2023.04.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8320441 2023.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8320442 2023.04.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8320443 2023.04.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8320444 2023.04.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8320445 2023.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8320446 2023.04.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8320447 2023.04.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8320448 2023.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8314261 2023.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8301690 2023.04.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8302958 2023.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8296447 2023.04.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8296448 2023.04.25 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8296453 2023.04.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8298653 2023.04.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8292479 2023.04.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292480 2023.04.24 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8267916 2023.04.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8267918 2023.04.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8267919 2023.04.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8267920 2023.04.22 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8267921 2023.04.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8267934 2023.04.22 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8267936 2023.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267937 2023.04.22 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8267945 2023.04.22 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8267946 2023.04.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8267947 2023.04.22 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8267968 2023.04.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8268030 2023.04.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8273433 2023.04.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8278521 2023.04.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8256886 2023.04.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8256887 2023.04.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8256888 2023.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8258973 2023.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8260963 2023.04.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8261036 2023.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8261037 2023.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8261038 2023.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8263493 2023.04.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8252827 2023.04.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254493 2023.04.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8254494 2023.04.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8239460 2023.04.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8241086 2023.04.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8241196 2023.04.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245007 2023.04.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220460 2023.04.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8228840 2023.04.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228841 2023.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8228842 2023.04.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228843 2023.04.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8228844 2023.04.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8228845 2023.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8228846 2023.04.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8228847 2023.04.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228848 2023.04.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8228849 2023.04.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8228850 2023.04.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8228852 2023.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8228853 2023.04.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8228854 2023.04.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8228855 2023.04.16 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8228856 2023.04.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8228857 2023.04.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8220461 2023.04.15 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8205434 2023.04.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8205436 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8207530 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8207531 2023.04.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8198651 2023.04.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8198653 2023.04.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8198656 2023.04.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8201150 2023.04.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8191357 2023.04.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8200342 2023.04.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8200343 2023.04.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8200344 2023.04.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8200345 2023.04.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 8200346 2023.04.12 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8200347 2023.04.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8200348 2023.04.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8200349 2023.04.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8200350 2023.04.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8200351 2023.04.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8200352 2023.04.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8200353 2023.04.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8200354 2023.04.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200355 2023.04.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8185770 2023.04.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8176257 2023.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8176258 2023.04.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8176260 2023.04.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8177173 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8177174 2023.04.10
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8177175 2023.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8177602 2023.04.10
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8179726 2023.04.10 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8184297 2023.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8184298 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8167260 2023.04.09
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8167261 2023.04.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8167262 2023.04.09
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8169753 2023.04.09
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8169754 2023.04.09
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8176276 2023.04.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8176286 2023.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8161988 2023.04.08
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8162131 2023.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8162132 2023.04.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8162196 2023.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8162197 2023.04.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8162204 2023.04.08
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8162910 2023.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8164516 2023.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8164530 2023.04.08
pospolity sroka, Pica pica 2 8164531 2023.04.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8164532 2023.04.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8164536 2023.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8164537 2023.04.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8153497 2023.04.07 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 52 8153498 2023.04.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8153499 2023.04.07 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8153500 2023.04.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8153501 2023.04.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8153502 2023.04.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8153503 2023.04.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8153504 2023.04.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8153505 2023.04.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8153506 2023.04.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8153554 2023.04.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8153699 2023.04.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8153769 2023.04.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8154261 2023.04.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8154262 2023.04.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8149675 2023.04.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8151603 2023.04.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8151616 2023.04.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8151617 2023.04.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8144317 2023.04.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8144318 2023.04.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8146152 2023.04.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8146153 2023.04.05 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8146631 2023.04.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8141322 2023.04.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8141342 2023.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8141343 2023.04.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8141344 2023.04.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8141346 2023.04.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8134898 2023.04.03 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8132176 2023.04.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8132178 2023.04.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8132180 2023.04.02 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8132585 2023.04.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8125607 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8125608 2023.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8125609 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8125610 2023.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8125611 2023.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8125612 2023.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8125613 2023.04.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8125614 2023.04.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8125615 2023.04.01 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8125616 2023.04.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8125617 2023.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8125618 2023.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8125620 2023.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8125621 2023.04.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8125622 2023.04.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8125623 2023.04.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8125624 2023.04.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8125625 2023.04.01 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8125626 2023.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8125627 2023.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8125628 2023.04.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8125629 2023.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8125630 2023.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8125631 2023.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8125632 2023.04.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8125633 2023.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8125634 2023.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8125635 2023.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8125636 2023.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8125637 2023.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8125638 2023.04.01 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8125639 2023.04.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8125640 2023.04.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8125663 2023.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8125664 2023.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8125665 2023.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8125666 2023.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8125667 2023.04.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8125668 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8125669 2023.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8125670 2023.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8125671 2023.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8125672 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8125674 2023.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8125675 2023.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8125676 2023.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8125677 2023.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8125678 2023.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8125679 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8125680 2023.04.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8125681 2023.04.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8125682 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8125683 2023.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8125684 2023.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8125685 2023.04.01 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8125689 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8125690 2023.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8125691 2023.04.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8125692 2023.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8125693 2023.04.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8125694 2023.04.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8125695 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8125696 2023.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8125698 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8125699 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8125700 2023.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8125701 2023.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8125702 2023.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8125703 2023.04.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8125704 2023.04.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8125705 2023.04.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8125706 2023.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8125707 2023.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8125708 2023.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8125709 2023.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8125710 2023.04.01 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8125711 2023.04.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8125712 2023.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8125713 2023.04.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8125717 2023.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8125760 2023.04.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8113782 2023.03.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8113783 2023.03.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8113784 2023.03.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8113785 2023.03.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8113786 2023.03.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8113991 2023.03.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8107172 2023.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8109916 2023.03.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8109917 2023.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8109921 2023.03.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8110795 2023.03.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8111613 2023.03.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8102060 2023.03.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8102061 2023.03.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8102062 2023.03.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8102063 2023.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8102064 2023.03.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8102065 2023.03.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8102066 2023.03.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8102067 2023.03.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8103420 2023.03.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8103421 2023.03.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8103422 2023.03.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8098090 2023.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8098091 2023.03.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8098092 2023.03.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8098093 2023.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8098094 2023.03.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 11 8098105 2023.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8098106 2023.03.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8098107 2023.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8098108 2023.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8098109 2023.03.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8098110 2023.03.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8098111 2023.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8098112 2023.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8094100 2023.03.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8094101 2023.03.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8094102 2023.03.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8094103 2023.03.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8094104 2023.03.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8096983 2023.03.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8083633 2023.03.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8083634 2023.03.26 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8083635 2023.03.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8084902 2023.03.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8084904 2023.03.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8084908 2023.03.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8084909 2023.03.26 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8085599 2023.03.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8088104 2023.03.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8088105 2023.03.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8094127 2023.03.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8094128 2023.03.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8094129 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8094130 2023.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8094131 2023.03.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8094132 2023.03.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8094133 2023.03.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8094134 2023.03.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8094135 2023.03.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8094136 2023.03.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8094137 2023.03.26 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8094138 2023.03.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8094139 2023.03.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8094140 2023.03.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8075539 2023.03.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8066922 2023.03.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8066923 2023.03.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8066924 2023.03.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8066925 2023.03.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8066926 2023.03.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8060812 2023.03.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8060813 2023.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8060814 2023.03.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8060815 2023.03.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8060816 2023.03.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8060817 2023.03.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8060818 2023.03.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8060819 2023.03.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8060820 2023.03.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8060821 2023.03.23 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8060898 2023.03.23 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8055436 2023.03.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8063250 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8063251 2023.03.22 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8063252 2023.03.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8063253 2023.03.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8063254 2023.03.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8063255 2023.03.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8063256 2023.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8063257 2023.03.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8063258 2023.03.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8063259 2023.03.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8063260 2023.03.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8063261 2023.03.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8063262 2023.03.22 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8063263 2023.03.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8063264 2023.03.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8063265 2023.03.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8063266 2023.03.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8063267 2023.03.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8049937 2023.03.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8049938 2023.03.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8049939 2023.03.21 WP