DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP AH. Obserwator: Andrzej Hudy

Liczba gatunków: 136

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 33 281 28 28 0 0 8 20
2 28 645 38 22 0 0 10 12
3 58 157 66 45 0 2 19 24
4 74 283 96 54 0 5 33 16
5 110 146 116 73 0 8 31 34
6 46 102 130 37 0 12 24 1
7 9 10 130 9 0 2 6 1
8 2 2 130 1 0 1 0 0
9 9 22 132 8 0 2 5 1
10 25 103 135 20 0 3 13 4
11 12 17 136 10 0 1 6 3
12 8 34 136 7 0 0 4 3
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9284333 2023.12.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9277858 2023.12.18 PK
pospolity żuraw, Grus grus 19 9274009 2023.12.17 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9264760 2023.12.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9236154 2023.12.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9236153 2023.12.03 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9236152 2023.12.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9233972 2023.12.02 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9207655 2023.11.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9207654 2023.11.23 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9198667 2023.11.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9198668 2023.11.19 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9197452 2023.11.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9188976 2023.11.16 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9186851 2023.11.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9185884 2023.11.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9140845 2023.11.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9140814 2023.11.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9140791 2023.11.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9140779 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134101 2023.10.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9128939 2023.10.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9128938 2023.10.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9128933 2023.10.29 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9128921 2023.10.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9128809 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9112038 2023.10.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9111912 2023.10.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9111909 2023.10.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9111910 2023.10.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9111883 2023.10.23 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9111884 2023.10.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9095198 2023.10.18 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9066015 2023.10.10 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9050371 2023.10.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9050327 2023.10.07 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9050326 2023.10.07 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9028980 2023.10.01 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9028979 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9028981 2023.10.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9027775 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9027459 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9027226 2023.10.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9027225 2023.10.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9027130 2023.10.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995172 2023.09.23 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8967880 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8967881 2023.09.16 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8959954 2023.09.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8938211 2023.09.07 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8938212 2023.09.07 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8938208 2023.09.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935071 2023.09.06 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8935072 2023.09.06 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8848717 2023.08.12 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8829509 2023.08.05 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8745059 2023.07.10 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8736220 2023.07.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8718410 2023.07.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8718248 2023.07.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8711903 2023.07.01 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8711894 2023.07.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8711889 2023.07.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8711890 2023.07.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8711888 2023.07.01 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8706597 2023.06.30 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8702862 2023.06.29 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8680925 2023.06.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8679470 2023.06.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8663683 2023.06.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8663682 2023.06.18 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8663681 2023.06.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8663176 2023.06.18 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8663166 2023.06.18 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8663070 2023.06.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8662814 2023.06.18 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8662808 2023.06.18 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8662204 2023.06.18 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8662194 2023.06.18 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8662193 2023.06.18 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8662179 2023.06.18 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8634761 2023.06.12 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8630730 2023.06.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8622953 2023.06.10 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8622459 2023.06.10 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8622436 2023.06.10 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8622349 2023.06.10 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8622348 2023.06.10 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8622329 2023.06.10 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 8622199 2023.06.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8622198 2023.06.10 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8622155 2023.06.10 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8622046 2023.06.10 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 8622045 2023.06.10 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8614788 2023.06.09 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8609338 2023.06.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8604591 2023.06.07 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8582620 2023.06.03 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8582619 2023.06.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8582388 2023.06.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8582389 2023.06.03 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8582386 2023.06.03 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 8582385 2023.06.03 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8582387 2023.06.03 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8582384 2023.06.03 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8581870 2023.06.03 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8575902 2023.06.02 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8575881 2023.06.02 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8575837 2023.06.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8575836 2023.06.02 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8571123 2023.06.01 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8555940 2023.05.29 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8491888 2023.05.20 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8491597 2023.05.20 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8491434 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8491315 2023.05.20 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8491227 2023.05.20 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8490966 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8490967 2023.05.20 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490482 2023.05.20 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8480094 2023.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8480095 2023.05.18 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8472314 2023.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8472315 2023.05.16 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8459828 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8460488 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8459753 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460495 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8459736 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8460499 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8459741 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8459735 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8460489 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459749 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8459743 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8460498 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8460497 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8460505 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8460500 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8459742 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459738 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8459750 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8460503 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8460496 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8459755 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8459757 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459737 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8459739 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8460494 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8459775 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8460492 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8460487 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8459830 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8459761 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8459764 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8459751 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8459744 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8459772 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8460486 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8459831 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8459771 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8459748 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8460502 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8459832 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8459768 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8459746 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8460501 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8459774 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8459745 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459756 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8460506 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8459763 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8459770 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8459754 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8460491 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8459762 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8459773 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8459747 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8459759 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8459758 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8459769 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8459733 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8459765 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8459734 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8459752 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460504 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8459766 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460493 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8459760 2023.05.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8421978 2023.05.10 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8419929 2023.05.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419859 2023.05.10 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8419822 2023.05.10 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8419821 2023.05.10 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8419819 2023.05.10 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8419697 2023.05.10 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8419682 2023.05.10 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8406371 2023.05.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8390595 2023.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8390412 2023.05.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8389814 2023.05.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8389805 2023.05.06 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8389689 2023.05.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8389645 2023.05.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8389548 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8389520 2023.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8389519 2023.05.06 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8389498 2023.05.06 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8389497 2023.05.06 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8389463 2023.05.06 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8389462 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389461 2023.05.06 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8389460 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389410 2023.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8407058 2023.05.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8373267 2023.05.04 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8363392 2023.05.03 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8357322 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354116 2023.05.02 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8354115 2023.05.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8344988 2023.05.01 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8327283 2023.04.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8326449 2023.04.30 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8318942 2023.04.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8318769 2023.04.29 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8318768 2023.04.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8318770 2023.04.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8318767 2023.04.29 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8318548 2023.04.29 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8318457 2023.04.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8311153 2023.04.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311152 2023.04.28 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8289180 2023.04.24 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8276330 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8275160 2023.04.23 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8266558 2023.04.22 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8266149 2023.04.22 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8265804 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8265803 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8265593 2023.04.22 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8265253 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8265252 2023.04.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8265213 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8264346 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8264321 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8256279 2023.04.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8245448 2023.04.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8223020 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8223021 2023.04.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8223019 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8222625 2023.04.16 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8213013 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8213012 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8205017 2023.04.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8208129 2023.04.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8199134 2023.04.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8191456 2023.04.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8185817 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8179773 2023.04.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8176667 2023.04.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8168773 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157538 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8157539 2023.04.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8135648 2023.04.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8135649 2023.04.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8121676 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8121632 2023.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8121631 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8121473 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8121474 2023.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8121266 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8121256 2023.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8121189 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8121165 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 8121008 2023.04.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8120563 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 8120562 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8120561 2023.04.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 8120538 2023.04.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8120300 2023.04.01 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8120259 2023.04.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8120118 2023.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8120034 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8120031 2023.04.01 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8120029 2023.04.01 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8119750 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8119693 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8119671 2023.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8119670 2023.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8135645 2023.04.01 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8134926 2023.04.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8135642 2023.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 8135996 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8134800 2023.04.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8134820 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8109938 2023.03.30 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8098099 2023.03.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8098021 2023.03.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8086511 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8086512 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8086510 2023.03.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8084019 2023.03.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074297 2023.03.25 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8073210 2023.03.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8066744 2023.03.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8060822 2023.03.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8060715 2023.03.23 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8060699 2023.03.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8062809 2023.03.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8062808 2023.03.22 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8054913 2023.03.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8044973 2023.03.20 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8044972 2023.03.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8036635 2023.03.19 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8036634 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8035056 2023.03.19 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8034399 2023.03.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8031825 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8031824 2023.03.19 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8020922 2023.03.18 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8020882 2023.03.18 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8009895 2023.03.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8009894 2023.03.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8009892 2023.03.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8009873 2023.03.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8009868 2023.03.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8009871 2023.03.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8009867 2023.03.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8009870 2023.03.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8009869 2023.03.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8009865 2023.03.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8009872 2023.03.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8009863 2023.03.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8009866 2023.03.16 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8009864 2023.03.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8009862 2023.03.16 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8009859 2023.03.16 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8009860 2023.03.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8009861 2023.03.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8008152 2023.03.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8003278 2023.03.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7981382 2023.03.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7981381 2023.03.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7966653 2023.03.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7966463 2023.03.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7966232 2023.03.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7966230 2023.03.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7959606 2023.03.05 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7947212 2023.03.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7947179 2023.03.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7947180 2023.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7947178 2023.03.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7944466 2023.03.01 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7942352 2023.02.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7909242 2023.02.20 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7906506 2023.02.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7875372 2023.02.11 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7875371 2023.02.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7875241 2023.02.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7875239 2023.02.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7875240 2023.02.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7874914 2023.02.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7874913 2023.02.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7874748 2023.02.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7874581 2023.02.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7874582 2023.02.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7874580 2023.02.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7874425 2023.02.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7874424 2023.02.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7874320 2023.02.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7874285 2023.02.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7874284 2023.02.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7874281 2023.02.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7874283 2023.02.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7874282 2023.02.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7874279 2023.02.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7874280 2023.02.11 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7874278 2023.02.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 7885104 2023.02.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7885103 2023.02.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7842623 2023.02.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7827253 2023.01.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 7827254 2023.01.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7827252 2023.01.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7826974 2023.01.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7820215 2023.01.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7820214 2023.01.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7812782 2023.01.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7804379 2023.01.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7804130 2023.01.21 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7784002 2023.01.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7775154 2023.01.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7775153 2023.01.14 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7768225 2023.01.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7767638 2023.01.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7767612 2023.01.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 7767611 2023.01.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7758667 2023.01.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7758668 2023.01.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7755795 2023.01.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7755728 2023.01.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7762240 2023.01.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7762244 2023.01.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7762250 2023.01.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7762251 2023.01.07 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7762246 2023.01.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7762248 2023.01.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7762241 2023.01.07 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7762249 2023.01.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7762242 2023.01.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 7762239 2023.01.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7762243 2023.01.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7745886 2023.01.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 7731493 2023.01.02 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...