DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #05. Obserwator: Marcin Galus

Liczba gatunków: 141

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 223 3558 55 55 0 2 23 30
2 165 1587 63 39 0 2 13 24
3 165 888 83 63 0 3 21 39
4 420 1376 116 104 1 7 52 44
5 309 605 137 92 0 9 43 40
6 98 165 141 59 0 4 22 33
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8612285 2023.06.08 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 8612286 2023.06.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8612287 2023.06.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8612288 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8612289 2023.06.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8612290 2023.06.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8612291 2023.06.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8612292 2023.06.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8612293 2023.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8612294 2023.06.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8612295 2023.06.08 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8612296 2023.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8612297 2023.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8612298 2023.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8612299 2023.06.08 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8612300 2023.06.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8612301 2023.06.08 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8612302 2023.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8612303 2023.06.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8612304 2023.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8612305 2023.06.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8612394 2023.06.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8612395 2023.06.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8612396 2023.06.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 8612397 2023.06.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8612398 2023.06.08 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8612472 2023.06.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8612473 2023.06.08 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8612474 2023.06.08 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8612475 2023.06.08 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8612476 2023.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8612477 2023.06.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8612478 2023.06.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8612479 2023.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8612480 2023.06.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8612481 2023.06.08 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8612482 2023.06.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8612483 2023.06.08 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8612484 2023.06.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8612485 2023.06.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8612486 2023.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8612487 2023.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8612488 2023.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8612489 2023.06.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8612490 2023.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8612491 2023.06.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8612492 2023.06.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8612493 2023.06.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8612494 2023.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8612495 2023.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8612497 2023.06.08 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8603589 2023.06.06 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8603590 2023.06.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603591 2023.06.06 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8603592 2023.06.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8603593 2023.06.06 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8603596 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8603597 2023.06.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8603598 2023.06.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 8 8603599 2023.06.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8603600 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603601 2023.06.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8603602 2023.06.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8603603 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8603604 2023.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8603605 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8603606 2023.06.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8603607 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8603608 2023.06.04 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8603609 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8603610 2023.06.04 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8603611 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8603634 2023.06.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8603635 2023.06.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8603636 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8603637 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603638 2023.06.04 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8603639 2023.06.04 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8603654 2023.06.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8603655 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8603656 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8603657 2023.06.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8603658 2023.06.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8603659 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603660 2023.06.04 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8603668 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603669 2023.06.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8603670 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8603671 2023.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8603674 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8603675 2023.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8603676 2023.06.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8603677 2023.06.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8603678 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8603679 2023.06.04 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8586611 2023.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8586612 2023.06.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8586613 2023.06.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8554998 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8554999 2023.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8555000 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8555001 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8555002 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8555003 2023.05.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8555004 2023.05.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8555005 2023.05.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8555006 2023.05.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8555007 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8555008 2023.05.28 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8555009 2023.05.28 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8555010 2023.05.28 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8555011 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8555012 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8555013 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8555014 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8555015 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8555016 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8555017 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8555018 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8555019 2023.05.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8555020 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8555021 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555022 2023.05.28 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8555023 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8555024 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8555025 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8555026 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8555027 2023.05.28 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8555028 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8555029 2023.05.28 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8555030 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8555031 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8555032 2023.05.28 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8555033 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8555034 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8555035 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8555036 2023.05.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8555037 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8555038 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8555039 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8555079 2023.05.28 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8555080 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8555081 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8555082 2023.05.28 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8555084 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8555085 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8555086 2023.05.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8555087 2023.05.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8555088 2023.05.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8555089 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8555090 2023.05.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8555091 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8555092 2023.05.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8555093 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8502961 2023.05.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8502962 2023.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8502963 2023.05.21 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8502964 2023.05.21 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8502965 2023.05.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8502966 2023.05.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8502967 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8502968 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8502969 2023.05.21 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8502970 2023.05.21 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8502971 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8502972 2023.05.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8502973 2023.05.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8502974 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8502975 2023.05.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8502976 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8502977 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8502978 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8502979 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8502980 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8502981 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8502982 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8502983 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8502984 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8502985 2023.05.21 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8502986 2023.05.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8502987 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8502988 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8502989 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8502990 2023.05.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8502991 2023.05.21 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 8502992 2023.05.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8502993 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8502994 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8502995 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502996 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503004 2023.05.21 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8505833 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8505836 2023.05.21 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8509154 2023.05.21 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8509902 2023.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8509905 2023.05.21 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8509918 2023.05.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8509925 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8509926 2023.05.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8516875 2023.05.21 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8516876 2023.05.21 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8516877 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8516878 2023.05.21 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8516879 2023.05.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8516880 2023.05.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8516881 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8516882 2023.05.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8516883 2023.05.21 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8516884 2023.05.21 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8516885 2023.05.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8516886 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8516887 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8516888 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8516889 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8516890 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8516891 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8516892 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8516893 2023.05.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8516896 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8516897 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8516898 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8516899 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8516900 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8516901 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8516971 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8516972 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516973 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8516974 2023.05.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8516975 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8516976 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516977 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8516978 2023.05.21 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8516979 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8516980 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8516981 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516982 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8516983 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8516984 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8516985 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8516986 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8516987 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8516988 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8516992 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8516993 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516994 2023.05.21 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8516995 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516996 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8516997 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8457584 2023.05.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8457585 2023.05.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8457586 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8457587 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8457588 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8457589 2023.05.14 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8457590 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8457591 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8457592 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8457593 2023.05.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8457594 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8457595 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 8457596 2023.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8457597 2023.05.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8457598 2023.05.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8457599 2023.05.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8457600 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8457601 2023.05.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8457602 2023.05.14 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8457603 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8457604 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8457605 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8457606 2023.05.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8457607 2023.05.14 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8457683 2023.05.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8460456 2023.05.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8460459 2023.05.14 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 6 8462189 2023.05.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8462190 2023.05.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8462191 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8462192 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8462193 2023.05.14 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8462194 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8462195 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8462196 2023.05.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8462268 2023.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8457335 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8457336 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8457337 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8457338 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8457339 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8457340 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8457341 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8457342 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8457343 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8457344 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8457345 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8457346 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8457347 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8457348 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8457349 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8457350 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8457351 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8457353 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8457354 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8457355 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8457356 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8457357 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8457358 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8457359 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8457360 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8457361 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8457362 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8457363 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8429510 2023.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8429589 2023.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8429590 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8429591 2023.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8429592 2023.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8429593 2023.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8429594 2023.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8429595 2023.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8429596 2023.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8429597 2023.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8429598 2023.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8429599 2023.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8429600 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8429601 2023.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8404368 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8404369 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8404370 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8404371 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8404372 2023.05.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8404374 2023.05.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8404375 2023.05.07 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8404376 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404377 2023.05.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8404378 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8404379 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8404380 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8404381 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8404382 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8404383 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8404384 2023.05.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8404385 2023.05.07 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8404386 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8404387 2023.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 8404388 2023.05.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8404389 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8404390 2023.05.07 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8395082 2023.05.06 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8395083 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8395084 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8395085 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8395086 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8395087 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8395088 2023.05.06 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8395089 2023.05.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8395090 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8395091 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8395092 2023.05.06 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8395093 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8395094 2023.05.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8395095 2023.05.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8395096 2023.05.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8395097 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8395098 2023.05.06 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8395099 2023.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8395100 2023.05.06 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8395101 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8395102 2023.05.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8395103 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8395104 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8395105 2023.05.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8395106 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8395107 2023.05.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8395108 2023.05.06 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8361723 2023.05.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8361724 2023.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8361725 2023.05.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8361726 2023.05.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8361727 2023.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361728 2023.05.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8361729 2023.05.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8361730 2023.05.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8361731 2023.05.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8361732 2023.05.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8361733 2023.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8361734 2023.05.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8361735 2023.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8361736 2023.05.03 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8361737 2023.05.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8361738 2023.05.03 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8365751 2023.05.03 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8365753 2023.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8366855 2023.05.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8366856 2023.05.03 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8366857 2023.05.03 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8366858 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8366859 2023.05.03 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8366861 2023.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8366864 2023.05.03 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8369512 2023.05.03 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8369514 2023.05.03 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8369517 2023.05.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8369519 2023.05.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8361615 2023.05.02 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8361658 2023.05.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8361660 2023.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8337129 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8337103 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8337104 2023.04.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8337105 2023.04.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8337106 2023.04.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 8337107 2023.04.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8337108 2023.04.30 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8337109 2023.04.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8337110 2023.04.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8337111 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8337112 2023.04.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8337113 2023.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8337114 2023.04.30 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8337115 2023.04.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8337116 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8337117 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8337118 2023.04.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8337119 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8337120 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8337121 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8337122 2023.04.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8337344 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8337345 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8337346 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8337347 2023.04.30 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8337353 2023.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8337354 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8337355 2023.04.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8337356 2023.04.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8337357 2023.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8337358 2023.04.30 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 12 8337378 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8337379 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8337380 2023.04.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8337381 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8337382 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8337383 2023.04.30 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8337384 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8337385 2023.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8337386 2023.04.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8337387 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8337388 2023.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8337389 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8337390 2023.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8288208 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8288209 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8288210 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8288211 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8288212 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8288213 2023.04.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8288214 2023.04.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 40 8288215 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8288216 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8288217 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8288218 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8288219 2023.04.23 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8288220 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8288221 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8288222 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8288223 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8288224 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8288225 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8288226 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8288227 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8288228 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8288229 2023.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8288230 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8288231 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8288232 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8288233 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8288234 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8288235 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8288236 2023.04.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8288237 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8288238 2023.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8288239 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8288240 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8288241 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8288242 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8297624 2023.04.23 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8297625 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8297626 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8297627 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8297628 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8297629 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8297630 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8297631 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8297632 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8297633 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8297634 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8297635 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8297636 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8297637 2023.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8297638 2023.04.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8297645 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8297646 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8297647 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8297648 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8297649 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8297650 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8297651 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8297652 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8297656 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8297657 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8297658 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8297659 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8297660 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8297661 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8297662 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8297663 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8249997 2023.04.19 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8249998 2023.04.19 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8244830 2023.04.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8231880 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8231881 2023.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8231882 2023.04.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8231883 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8231884 2023.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8231885 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8231886 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8231887 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8231888 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8231889 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8231890 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8231902 2023.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8231903 2023.04.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8231904 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231905 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8231906 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8231907 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8231908 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8231909 2023.04.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8231910 2023.04.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8231911 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8231912 2023.04.16 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 16 8231927 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8231928 2023.04.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8231929 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8231930 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8231931 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8231932 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8231933 2023.04.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8231934 2023.04.16 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8231935 2023.04.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8231936 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8231937 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8231938 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8231939 2023.04.16 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8231940 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8231941 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8231942 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8231943 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8231944 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8231945 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8231946 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8231947 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231987 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8231996 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8231997 2023.04.16 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8231998 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8231999 2023.04.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8232000 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8232001 2023.04.16 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8232002 2023.04.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8232003 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8232004 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8232005 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8232006 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8232007 2023.04.16 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8232008 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8232009 2023.04.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8232010 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8232011 2023.04.16 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8197984 2023.04.12 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8197985 2023.04.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8197986 2023.04.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8197987 2023.04.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8197988 2023.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8197989 2023.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8197990 2023.04.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8197991 2023.04.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8197992 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8197993 2023.04.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8197994 2023.04.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8197995 2023.04.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8184492 2023.04.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8184493 2023.04.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8184494 2023.04.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8184495 2023.04.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8184496 2023.04.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8184497 2023.04.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8184498 2023.04.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8184499 2023.04.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8184500 2023.04.10 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8184501 2023.04.10 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8184502 2023.04.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8184503 2023.04.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8184504 2023.04.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8184505 2023.04.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8184506 2023.04.10 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8184507 2023.04.10 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8184508 2023.04.10 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8184509 2023.04.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8184552 2023.04.10 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8184553 2023.04.10 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8184554 2023.04.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 8184555 2023.04.10 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8184556 2023.04.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8184557 2023.04.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8184558 2023.04.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8184559 2023.04.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8184560 2023.04.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8184561 2023.04.10 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8184562 2023.04.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8184563 2023.04.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8184564 2023.04.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8184565 2023.04.10 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8184566 2023.04.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8184567 2023.04.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8184568 2023.04.10 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8184569 2023.04.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8184570 2023.04.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8184704 2023.04.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8184706 2023.04.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8184707 2023.04.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8184708 2023.04.10 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8184709 2023.04.10 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8184710 2023.04.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8184711 2023.04.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8184712 2023.04.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8184713 2023.04.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8184714 2023.04.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8184715 2023.04.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8184716 2023.04.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8184717 2023.04.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8184718 2023.04.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8184719 2023.04.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8184720 2023.04.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8184721 2023.04.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8184722 2023.04.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8184723 2023.04.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8184737 2023.04.10 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184738 2023.04.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8184739 2023.04.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8184740 2023.04.10 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8184741 2023.04.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8184742 2023.04.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8184743 2023.04.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8184744 2023.04.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8184745 2023.04.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8184746 2023.04.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8184754 2023.04.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8184755 2023.04.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8184756 2023.04.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8184757 2023.04.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8184758 2023.04.10 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8184759 2023.04.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8184760 2023.04.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8184761 2023.04.10 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8169281 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8169282 2023.04.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8169283 2023.04.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8174946 2023.04.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8174947 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8174948 2023.04.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8174949 2023.04.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8174950 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8174951 2023.04.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8174952 2023.04.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8174953 2023.04.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8174954 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8174955 2023.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8174956 2023.04.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8174957 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8174958 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8174959 2023.04.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8174960 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8174961 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8174962 2023.04.09 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8174974 2023.04.09 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8174975 2023.04.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8166025 2023.04.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8166026 2023.04.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8166027 2023.04.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8166028 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8166029 2023.04.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8166030 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8166031 2023.04.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8166032 2023.04.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8166033 2023.04.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8166099 2023.04.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8166100 2023.04.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8166101 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8166102 2023.04.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8166103 2023.04.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8166104 2023.04.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8166109 2023.04.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8166110 2023.04.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8166111 2023.04.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 8166112 2023.04.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 8166113 2023.04.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8166114 2023.04.08 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8166115 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8166116 2023.04.08 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8166117 2023.04.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8166118 2023.04.08 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8166134 2023.04.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8166135 2023.04.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 8166136 2023.04.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8166137 2023.04.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8166138 2023.04.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8166139 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8166140 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8166141 2023.04.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8166142 2023.04.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8166143 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8166144 2023.04.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8166154 2023.04.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8166155 2023.04.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8166157 2023.04.08 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8166160 2023.04.08 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8174776 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8174779 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8174939 2023.04.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8174940 2023.04.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8174941 2023.04.08 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8174942 2023.04.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8174943 2023.04.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174944 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8174945 2023.04.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8157095 2023.04.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8157096 2023.04.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8157097 2023.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8157098 2023.04.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8157099 2023.04.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8157100 2023.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8157101 2023.04.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8157102 2023.04.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8157103 2023.04.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8157104 2023.04.07 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8157105 2023.04.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8157106 2023.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 8157107 2023.04.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8157108 2023.04.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8157109 2023.04.07 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8157110 2023.04.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8157111 2023.04.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8157519 2023.04.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8149755 2023.04.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8149759 2023.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8149773 2023.04.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8149774 2023.04.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8149780 2023.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8149781 2023.04.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8149784 2023.04.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8138045 2023.04.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8138046 2023.04.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8138047 2023.04.03 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8138048 2023.04.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8138049 2023.04.03 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8138050 2023.04.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8138051 2023.04.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8138052 2023.04.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8138053 2023.04.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 8138054 2023.04.03 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8138055 2023.04.03 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8138056 2023.04.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 8138057 2023.04.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8138058 2023.04.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 8138059 2023.04.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8138060 2023.04.03 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8138061 2023.04.03 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8138062 2023.04.03 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8138063 2023.04.03 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8138064 2023.04.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8138065 2023.04.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8138066 2023.04.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8138067 2023.04.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8138068 2023.04.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 8138069 2023.04.03 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8138070 2023.04.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8138071 2023.04.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8138072 2023.04.03 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8138073 2023.04.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8138074 2023.04.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 8138075 2023.04.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8138076 2023.04.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8133360 2023.04.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8133755 2023.04.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8133756 2023.04.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8133757 2023.04.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8133758 2023.04.02 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8133759 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8133760 2023.04.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8133761 2023.04.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8133762 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8133763 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8133764 2023.04.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8133765 2023.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8133766 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8133767 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8133768 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8133769 2023.04.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8133770 2023.04.02 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8133771 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8133772 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8133773 2023.04.02 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8133774 2023.04.02 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8133775 2023.04.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8133776 2023.04.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8133777 2023.04.02 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8133778 2023.04.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8133779 2023.04.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8133780 2023.04.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8133781 2023.04.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8133802 2023.04.02 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8133803 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8133804 2023.04.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8133805 2023.04.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8133806 2023.04.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8126145 2023.03.31 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 8101117 2023.03.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8101118 2023.03.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8101119 2023.03.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8101120 2023.03.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8101121 2023.03.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8101122 2023.03.28 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8101123 2023.03.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8101124 2023.03.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8101125 2023.03.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8095418 2023.03.27 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8092885 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8092886 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8092887 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8092888 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8092889 2023.03.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8092890 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8092891 2023.03.26 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8092892 2023.03.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8092893 2023.03.26 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8092894 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8092895 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8092921 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8092922 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8092923 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8092924 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8092925 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8092926 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8092927 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8092928 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8092929 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8092930 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8092964 2023.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8092965 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8092966 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8092967 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8092968 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8092969 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8092970 2023.03.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8092987 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8092988 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8092989 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8092990 2023.03.26 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8093097 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8093098 2023.03.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8093099 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8093100 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8093101 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8093102 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8093103 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8093322 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8093323 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8093324 2023.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8093347 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8093348 2023.03.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8093349 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8093350 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8093351 2023.03.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8093352 2023.03.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8093353 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8093354 2023.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8093355 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8093356 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8093357 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8093358 2023.03.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8071270 2023.03.24 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8071271 2023.03.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8071272 2023.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8071273 2023.03.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8071275 2023.03.24 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8071276 2023.03.24 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8059937 2023.03.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8059938 2023.03.22 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8059939 2023.03.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8059940 2023.03.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8053750 2023.03.19 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8053697 2023.03.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8053698 2023.03.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8053700 2023.03.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8053701 2023.03.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8013678 2023.03.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8013679 2023.03.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8008818 2023.03.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8008819 2023.03.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7995264 2023.03.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7995265 2023.03.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7995266 2023.03.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7995267 2023.03.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7995268 2023.03.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony,