DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #05. Obserwator: Marcin Galus

Liczba gatunków: 171

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 223 3558 55 55 0 2 23 30
2 165 1587 63 39 0 2 13 24
3 165 888 83 63 0 3 21 39
4 420 1376 116 104 1 7 52 44
5 310 606 138 93 0 10 43 40
6 205 610 148 89 1 7 41 40
7 175 448 154 72 0 11 29 32
8 167 572 160 84 0 11 39 34
9 94 439 161 59 0 4 22 33
10 139 1869 164 71 0 7 29 35
11 153 1184 168 59 0 8 19 32
12 197 1068 171 61 0 6 22 33
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9255886 2023.12.09 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9255887 2023.12.09 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9255888 2023.12.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9255889 2023.12.09 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9255890 2023.12.09 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9255891 2023.12.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9255892 2023.12.09 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9255893 2023.12.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9255894 2023.12.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9255895 2023.12.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9255896 2023.12.09 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9255897 2023.12.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9255898 2023.12.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9255899 2023.12.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9255900 2023.12.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9255901 2023.12.09 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9255902 2023.12.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9255903 2023.12.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9255904 2023.12.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9255905 2023.12.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9255906 2023.12.09 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9255907 2023.12.09 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9255908 2023.12.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9255909 2023.12.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9255910 2023.12.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9255911 2023.12.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9255912 2023.12.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9255913 2023.12.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9255914 2023.12.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255915 2023.12.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9252000 2023.12.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9252001 2023.12.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9252002 2023.12.08 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9252003 2023.12.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9252004 2023.12.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9252005 2023.12.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9252006 2023.12.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252007 2023.12.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9252008 2023.12.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 9252009 2023.12.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9252010 2023.12.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9252011 2023.12.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9252012 2023.12.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9252013 2023.12.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9252014 2023.12.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 9252015 2023.12.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9252016 2023.12.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9252017 2023.12.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9252018 2023.12.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9252019 2023.12.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9252020 2023.12.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9252021 2023.12.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9252022 2023.12.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9252023 2023.12.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9252024 2023.12.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9252025 2023.12.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9252026 2023.12.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9252027 2023.12.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9252028 2023.12.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9252029 2023.12.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9252030 2023.12.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9252031 2023.12.08 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9252032 2023.12.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9252033 2023.12.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9252034 2023.12.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9252035 2023.12.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9252036 2023.12.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9252037 2023.12.08 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9247838 2023.12.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9246863 2023.12.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9246864 2023.12.06 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9246865 2023.12.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9246866 2023.12.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9246867 2023.12.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9246868 2023.12.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9246869 2023.12.06 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9246870 2023.12.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9246871 2023.12.06 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9246872 2023.12.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9246873 2023.12.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9246874 2023.12.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9246875 2023.12.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9246876 2023.12.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9246877 2023.12.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9246878 2023.12.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9246899 2023.12.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9246900 2023.12.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246901 2023.12.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9246902 2023.12.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9246903 2023.12.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 9246904 2023.12.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9246905 2023.12.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 9246906 2023.12.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9246907 2023.12.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9246908 2023.12.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9246909 2023.12.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9246910 2023.12.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246911 2023.12.06 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9246912 2023.12.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9246913 2023.12.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9246914 2023.12.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9246915 2023.12.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9246916 2023.12.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9246919 2023.12.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9244394 2023.12.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9244395 2023.12.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9244396 2023.12.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9244397 2023.12.05 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9244398 2023.12.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9244399 2023.12.05 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9244400 2023.12.05 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9244401 2023.12.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9244402 2023.12.05 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9244403 2023.12.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9244404 2023.12.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9244405 2023.12.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9244406 2023.12.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9244407 2023.12.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9244408 2023.12.05 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244409 2023.12.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9244410 2023.12.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9244411 2023.12.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9244418 2023.12.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9244419 2023.12.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9244420 2023.12.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9244421 2023.12.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9244422 2023.12.05 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9244423 2023.12.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9244424 2023.12.05 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9244425 2023.12.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9244426 2023.12.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9244427 2023.12.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9244428 2023.12.05 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9244429 2023.12.05 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16 9244430 2023.12.05 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9244431 2023.12.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244432 2023.12.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9244433 2023.12.05 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244434 2023.12.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9244435 2023.12.05 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9244436 2023.12.05 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9241564 2023.12.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9241565 2023.12.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9241566 2023.12.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9241567 2023.12.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 9241568 2023.12.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 9241569 2023.12.04 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9241570 2023.12.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9241571 2023.12.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9241572 2023.12.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9241573 2023.12.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9241574 2023.12.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9241575 2023.12.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9241576 2023.12.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9241577 2023.12.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9241578 2023.12.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9241579 2023.12.04 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9241580 2023.12.04 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9241581 2023.12.04 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9241582 2023.12.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9241583 2023.12.04 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9241584 2023.12.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9241585 2023.12.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9241586 2023.12.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9241587 2023.12.04 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9241588 2023.12.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9241589 2023.12.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9241728 2023.12.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9239037 2023.12.03 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9239038 2023.12.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9239039 2023.12.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9239040 2023.12.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9239041 2023.12.03 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9239042 2023.12.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9239043 2023.12.03 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9239044 2023.12.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9239045 2023.12.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9239046 2023.12.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9239047 2023.12.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9239048 2023.12.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9239049 2023.12.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239051 2023.12.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9239052 2023.12.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235278 2023.12.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9235279 2023.12.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9235280 2023.12.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9235281 2023.12.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9235282 2023.12.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9235283 2023.12.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9235284 2023.12.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9235285 2023.12.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9235286 2023.12.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9235287 2023.12.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9235288 2023.12.02 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9235289 2023.12.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9235290 2023.12.02 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9238364 2023.12.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9226795 2023.11.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9226796 2023.11.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226797 2023.11.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9226798 2023.11.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9226799 2023.11.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9226800 2023.11.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 15 9222659 2023.11.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9222660 2023.11.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9222661 2023.11.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9222662 2023.11.28 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9222663 2023.11.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9222664 2023.11.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9222665 2023.11.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9222666 2023.11.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9222667 2023.11.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9222668 2023.11.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9222669 2023.11.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9222670 2023.11.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9222671 2023.11.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9222672 2023.11.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9222673 2023.11.28 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9218288 2023.11.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 9218289 2023.11.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9218290 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9218291 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9218292 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9218293 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9218294 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9218295 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9218296 2023.11.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9218297 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218298 2023.11.26 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9218299 2023.11.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9218300 2023.11.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9218301 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9218302 2023.11.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9218303 2023.11.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9218304 2023.11.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9218305 2023.11.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9218306 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9218377 2023.11.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9218378 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9218379 2023.11.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9218380 2023.11.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9218381 2023.11.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 9218382 2023.11.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218383 2023.11.25 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9218384 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9218385 2023.11.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9218386 2023.11.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9218387 2023.11.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9218388 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9218389 2023.11.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9218390 2023.11.25 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9210545 2023.11.24 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9204478 2023.11.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9204479 2023.11.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9204480 2023.11.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9204481 2023.11.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9204482 2023.11.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9204483 2023.11.21 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9204484 2023.11.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9204485 2023.11.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9204486 2023.11.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9204487 2023.11.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9204488 2023.11.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9204489 2023.11.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9201039 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9201040 2023.11.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9201041 2023.11.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9201042 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9201043 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9201044 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9201045 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9201046 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9201047 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9201048 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9201049 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9201050 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201051 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9201052 2023.11.19 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9201053 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9201054 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9201055 2023.11.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9201056 2023.11.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9201057 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 9201058 2023.11.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9201059 2023.11.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9201060 2023.11.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9201061 2023.11.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9201062 2023.11.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9201063 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9201064 2023.11.19 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9201065 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9201066 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9201067 2023.11.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9201068 2023.11.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9201069 2023.11.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9201070 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9201071 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9201072 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9201076 2023.11.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 45 9183457 2023.11.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9183458 2023.11.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9183459 2023.11.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9183460 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9183461 2023.11.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9183462 2023.11.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9183463 2023.11.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9183464 2023.11.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9183465 2023.11.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9183466 2023.11.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9183467 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9183468 2023.11.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9183469 2023.11.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9183470 2023.11.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9183471 2023.11.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9183472 2023.11.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9183473 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9183474 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9183475 2023.11.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9188676 2023.11.12 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9170787 2023.11.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9141685 2023.11.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9141686 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9141687 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9141688 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141689 2023.11.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9141690 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141691 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9141692 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141711 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141712 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141713 2023.11.01 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9141714 2023.11.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9141715 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9141716 2023.11.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9141717 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9141718 2023.11.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9141719 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9141720 2023.11.01 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9141721 2023.11.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9141722 2023.11.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141723 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9141724 2023.11.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9141725 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9143143 2023.11.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9143144 2023.11.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9143145 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9143146 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9143147 2023.11.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 9143148 2023.11.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9188677 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9132609 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9132610 2023.10.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9132611 2023.10.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9132612 2023.10.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9132613 2023.10.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9132614 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9132615 2023.10.29 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9132616 2023.10.29 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9132617 2023.10.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132618 2023.10.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9132619 2023.10.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9132620 2023.10.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9132621 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9132632 2023.10.29 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9132633 2023.10.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9132634 2023.10.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9132635 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9132636 2023.10.29 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9132637 2023.10.29 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 9132683 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9132684 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132685 2023.10.29 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9132686 2023.10.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 44 9132687 2023.10.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 9132688 2023.10.29 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9132689 2023.10.29 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9132690 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9132691 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9132692 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 9132693 2023.10.29 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9132694 2023.10.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9132695 2023.10.29 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9132696 2023.10.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9132697 2023.10.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9118470 2023.10.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9118471 2023.10.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9118472 2023.10.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9118473 2023.10.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9118474 2023.10.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9118475 2023.10.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9118476 2023.10.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9118477 2023.10.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9118478 2023.10.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9118479 2023.10.25 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9118480 2023.10.25 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9118481 2023.10.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9118482 2023.10.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9118483 2023.10.25 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9118484 2023.10.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9118485 2023.10.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9118486 2023.10.25 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9118487 2023.10.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9118488 2023.10.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9118489 2023.10.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9118490 2023.10.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9113645 2023.10.23 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9113646 2023.10.23 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9113647 2023.10.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 25 9113648 2023.10.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9110901 2023.10.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9110902 2023.10.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9110903 2023.10.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9110904 2023.10.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9110905 2023.10.22 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9110906 2023.10.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9110907 2023.10.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9110908 2023.10.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9110909 2023.10.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9110910 2023.10.22 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9110911 2023.10.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9110912 2023.10.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9110913 2023.10.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9110914 2023.10.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9110915 2023.10.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9110916 2023.10.22 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9110917 2023.10.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9087766 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9087767 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087768 2023.10.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9087769 2023.10.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9087770 2023.10.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9087771 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9087772 2023.10.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9087773 2023.10.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9087774 2023.10.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9087775 2023.10.15 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9087776 2023.10.15 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 9087777 2023.10.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9087778 2023.10.15 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9087779 2023.10.15 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9087780 2023.10.15 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 9087781 2023.10.15 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9087782 2023.10.15 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 9087783 2023.10.15 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9087784 2023.10.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9087785 2023.10.15 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 60 9087786 2023.10.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9087787 2023.10.15 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 9030952 2023.10.01 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9030953 2023.10.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9030954 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 30 9030955 2023.10.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9030956 2023.10.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9030957 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9030958 2023.10.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9030959 2023.10.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9030960 2023.10.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9030961 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9030962 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9030963 2023.10.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9030964 2023.10.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9030965 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9030966 2023.10.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9030967 2023.10.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9030968 2023.10.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9030969 2023.10.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9030970 2023.10.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9030971 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 9030972 2023.10.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9030978 2023.10.01 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9030979 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9030982 2023.10.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9030983 2023.10.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9030984 2023.10.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9030985 2023.10.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9030986 2023.10.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9030987 2023.10.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9031006 2023.10.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9031007 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9031008 2023.10.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 20 9031014 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9031015 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9031016 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9031017 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9031018 2023.10.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9031036 2023.10.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9031037 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9031038 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9031039 2023.10.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8976980 2023.09.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8976981 2023.09.17 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8976982 2023.09.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8976983 2023.09.17 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8976984 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8976985 2023.09.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8976986 2023.09.17 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8976987 2023.09.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8976988 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8976989 2023.09.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8976990 2023.09.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8976991 2023.09.17 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8976992 2023.09.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8976993 2023.09.17 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8976994 2023.09.17 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8976995 2023.09.17 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8976996 2023.09.17 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8976997 2023.09.17 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8976998 2023.09.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8976999 2023.09.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8977000 2023.09.17 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 8977001 2023.09.17 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 8977002 2023.09.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8977003 2023.09.17 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8977004 2023.09.17 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8977005 2023.09.17 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8977006 2023.09.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8977007 2023.09.17 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8977008 2023.09.17 PK
pospolity żuraw, Grus grus 115 8977025 2023.09.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8977026 2023.09.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8977027 2023.09.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8977028 2023.09.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 8977029 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8977030 2023.09.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8977031 2023.09.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8977032 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8977033 2023.09.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8977034 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8977035 2023.09.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 8977036 2023.09.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8977037 2023.09.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8977038 2023.09.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8977039 2023.09.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 25 8961809 2023.09.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8961810 2023.09.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8961813 2023.09.10 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8961814 2023.09.10 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8961815 2023.09.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8961816 2023.09.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8961817 2023.09.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8961849 2023.09.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8961850 2023.09.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 8961851 2023.09.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8961852 2023.09.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8961853 2023.09.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8961854 2023.09.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8961855 2023.09.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8961856 2023.09.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8961857 2023.09.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8961858 2023.09.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8961859 2023.09.10 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8961860 2023.09.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8961861 2023.09.10 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8961862 2023.09.10 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 8961863 2023.09.10 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8961864 2023.09.10 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8961865 2023.09.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8961866 2023.09.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8961867 2023.09.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8934898 2023.09.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8934899 2023.09.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8934900 2023.09.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8934901 2023.09.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8934902 2023.09.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8934903 2023.09.03 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8934904 2023.09.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 8934905 2023.09.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8934906 2023.09.03 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8934907 2023.09.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8934908 2023.09.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8934909 2023.09.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8934910 2023.09.03 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8934911 2023.09.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8934912 2023.09.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8934913 2023.09.03 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8934914 2023.09.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8934915 2023.09.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8934916 2023.09.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8934917 2023.09.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8934918 2023.09.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8934919 2023.09.03 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8934920 2023.09.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8934921 2023.09.03 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 8910669 2023.08.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8910682 2023.08.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8910683 2023.08.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8910684 2023.08.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8910685 2023.08.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8910686 2023.08.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8910687 2023.08.28 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8899035 2023.08.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8899065 2023.08.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8899018 2023.08.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8899062 2023.08.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8899029 2023.08.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899028 2023.08.27 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8899041 2023.08.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8899051 2023.08.27 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8899020 2023.08.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899031 2023.08.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8899016 2023.08.27 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8899056 2023.08.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8899046 2023.08.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8899060 2023.08.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8899061 2023.08.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8899050 2023.08.27 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8899022 2023.08.27 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8899040 2023.08.27 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8899038 2023.08.27 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8899033 2023.08.27 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8899034 2023.08.27 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8899036 2023.08.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8899043 2023.08.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8899044 2023.08.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8899039 2023.08.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8899013 2023.08.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8899025 2023.08.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8899053 2023.08.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8899063 2023.08.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8899064 2023.08.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8899048 2023.08.27 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8899021 2023.08.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8899059 2023.08.27 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8899014 2023.08.27 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8899054 2023.08.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8899032 2023.08.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8899015 2023.08.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8902108 2023.08.27 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8902109 2023.08.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8902110 2023.08.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8902111 2023.08.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8902112 2023.08.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8902113 2023.08.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8902114 2023.08.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8902115 2023.08.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902116 2023.08.27 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8902118 2023.08.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8902117 2023.08.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8863921 2023.08.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8863923 2023.08.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8863924 2023.08.15 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8863925 2023.08.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8863926 2023.08.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8863927 2023.08.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8863947 2023.08.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8863948 2023.08.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8863949 2023.08.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8863950 2023.08.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8863951 2023.08.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8863952 2023.08.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8863953 2023.08.15 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8863954 2023.08.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8863955 2023.08.15 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8863956 2023.08.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8863957 2023.08.15 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8863958 2023.08.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8863959 2023.08.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8863960 2023.08.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8863961 2023.08.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8863962 2023.08.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8863963 2023.08.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8863964 2023.08.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8863965 2023.08.15 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 8863967 2023.08.15 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8863970 2023.08.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8863971 2023.08.15 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8863972 2023.08.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8863973 2023.08.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8863974 2023.08.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8863975 2023.08.15 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8863976 2023.08.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8863977 2023.08.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8863978 2023.08.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8863979 2023.08.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8863980 2023.08.15 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8863981 2023.08.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8863982 2023.08.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8863983 2023.08.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8859646 2023.08.14 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8859655 2023.08.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8859656 2023.08.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8859657 2023.08.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8859658 2023.08.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8859659 2023.08.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8859660 2023.08.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8859661 2023.08.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8859662 2023.08.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8859663 2023.08.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8859664 2023.08.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8859665 2023.08.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8859666 2023.08.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8859667 2023.08.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8859668 2023.08.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8859669 2023.08.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8859670 2023.08.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8859671 2023.08.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8859672 2023.08.13 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8859673 2023.08.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 8859674 2023.08.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8859675 2023.08.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8859676 2023.08.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8859677 2023.08.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8859678 2023.08.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8859679 2023.08.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8859680 2023.08.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8859681 2023.08.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8859682 2023.08.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8859683 2023.08.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8859684 2023.08.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8859685 2023.08.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8859686 2023.08.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8859687 2023.08.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8859688 2023.08.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8859689 2023.08.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8859690 2023.08.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8859691 2023.08.13 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8859692 2023.08.13 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8859693 2023.08.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8859694 2023.08.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8859695 2023.08.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8859696 2023.08.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8859697 2023.08.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8830523 2023.08.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8830524 2023.08.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8830525 2023.08.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8830526 2023.08.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8830527 2023.08.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8830528 2023.08.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8830529 2023.08.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8830530 2023.08.05 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8830531 2023.08.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8830532 2023.08.05 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8830533 2023.08.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8830534 2023.08.05 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8830535 2023.08.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8830536 2023.08.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8830537 2023.08.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 12 8830538 2023.08.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8830539 2023.08.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8830541 2023.08.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8830542 2023.08.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8830543 2023.08.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8830544 2023.08.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8830545 2023.08.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8830546 2023.08.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8830547 2023.08.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8830790 2023.08.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8826954 2023.08.04 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8826949 2023.08.03 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8826951 2023.08.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8816237 2023.07.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8813648 2023.07.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8813649 2023.07.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8813650 2023.07.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8813651 2023.07.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8813652 2023.07.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8813653 2023.07.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8813654 2023.07.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8813655 2023.07.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8813656 2023.07.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8813657 2023.07.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8813658 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8813659 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8813660 2023.07.30 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8804771 2023.07.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8804772 2023.07.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8804773 2023.07.27 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8804774 2023.07.27 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8799466 2023.07.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8799467 2023.07.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8799468 2023.07.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8799469 2023.07.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8799470 2023.07.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8799471 2023.07.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8799472 2023.07.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8799473 2023.07.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8799474 2023.07.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8799475 2023.07.25 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8799476 2023.07.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8799477 2023.07.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8799478 2023.07.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8799479 2023.07.25 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8799480 2023.07.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8799481 2023.07.25 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8799482 2023.07.25 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8799483 2023.07.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8799484 2023.07.25 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8799485 2023.07.25 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8799486 2023.07.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8799487 2023.07.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8799488 2023.07.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8793886 2023.07.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8793887 2023.07.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 60 8793888 2023.07.23 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8793889 2023.07.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8793890 2023.07.23 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8793891 2023.07.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8793892 2023.07.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8793893 2023.07.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8793894 2023.07.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8793895 2023.07.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8793896 2023.07.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8793897 2023.07.23 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8793898 2023.07.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8793899 2023.07.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8793900 2023.07.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8793901 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8793902 2023.07.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8793903 2023.07.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8793904 2023.07.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8793905 2023.07.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8793906 2023.07.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8793907 2023.07.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8793908 2023.07.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8793909 2023.07.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8793910 2023.07.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8793911 2023.07.23 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8793912 2023.07.23 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8793913 2023.07.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8793914 2023.07.23 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8793915 2023.07.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8793916 2023.07.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8793917 2023.07.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8793918 2023.07.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8793919 2023.07.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8793920 2023.07.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8793921 2023.07.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8793922 2023.07.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8793923 2023.07.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8793924 2023.07.23 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8759077 2023.07.14 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8759079 2023.07.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 9 8748214 2023.07.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 8748215 2023.07.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8748216 2023.07.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8748217 2023.07.09 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8748218 2023.07.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8748219 2023.07.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748220 2023.07.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8748221 2023.07.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8748222 2023.07.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748223 2023.07.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8748224 2023.07.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8748225 2023.07.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8748226 2023.07.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748227 2023.07.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8748228 2023.07.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8748229 2023.07.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8748230 2023.07.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8748231 2023.07.09 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8748232 2023.07.09 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8748233 2023.07.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8748234 2023.07.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8748235 2023.07.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8723693 2023.07.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8723694 2023.07.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8723695 2023.07.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8723696 2023.07.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8723697 2023.07.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8723698 2023.07.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8723699 2023.07.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8723700 2023.07.03 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8715894 2023.07.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8715895 2023.07.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8715896 2023.07.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8715897 2023.07.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8715898 2023.07.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8715899 2023.07.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8715900 2023.07.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8715901 2023.07.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8715902 2023.07.02 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8715903 2023.07.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8715904 2023.07.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8715905 2023.07.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8715906 2023.07.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8715907 2023.07.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8715908 2023.07.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8715909 2023.07.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8721155 2023.07.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8721156 2023.07.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8721157 2023.07.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8721158 2023.07.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8721159 2023.07.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8721160 2023.07.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8721161 2023.07.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8721162 2023.07.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8721164 2023.07.02 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 8721167 2023.07.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8721169 2023.07.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8721173 2023.07.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8715851 2023.07.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8715852 2023.07.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8715853 2023.07.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 8715854 2023.07.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8715862 2023.07.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8715863 2023.07.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8715864 2023.07.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8715865 2023.07.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8715866 2023.07.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8715867 2023.07.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8715868 2023.07.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 8715869 2023.07.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8715870 2023.07.01 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8715871 2023.07.01 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8715872 2023.07.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8715873 2023.07.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8715874 2023.07.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8715875 2023.07.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8715876 2023.07.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8715877 2023.07.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 8715878 2023.07.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8715879 2023.07.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8715880 2023.07.01 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8715881 2023.07.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8715882 2023.07.01<