Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Marek : Marek Pacuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6373076 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6366959 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6366865 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6366866 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6366863 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6366758 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6366568 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6366413 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 6366411 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6366409 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6366410 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6366406 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6366408 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6357693 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6356349 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6356351 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6356348 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6356346 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6356347 2022.01.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6348993 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6341571 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6341570 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6331552 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329456 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329015 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6328933 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328932 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6328904 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6328847 2022.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6328798 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6328785 2022.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 6328784 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328783 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6328769 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6328744 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328745 2022.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6328743 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6328742 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329465 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6326732 2022.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6326730 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6326731 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6326216 2022.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6326217 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6319510 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6319509 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6319439 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314019 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6313975 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313969 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313968 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6313967 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6313966 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6313965 2022.01.01 mapa