DRUŻYNA

Drużyna: Andrzej Błażewicz. Obserwator: Andrzej Błażewicz

Liczba gatunków: 137

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 121 1637 69 69 0 3 26 40
2 9 36 71 9 0 0 2 7
3 93 1815 90 55 0 4 20 31
4 29 180 101 24 0 3 6 15
7 59 720 120 43 0 6 17 20
8 17 144 125 16 1 2 7 6
9 55 636 137 45 0 7 20 18
5 0 0 137 0 0 0 0 0
6 0 0 137 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8973815 2023.09.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 8973817 2023.09.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8973816 2023.09.17
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8973813 2023.09.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8973818 2023.09.17
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8973809 2023.09.17
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8973810 2023.09.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8973811 2023.09.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8973812 2023.09.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8973814 2023.09.17
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8973805 2023.09.17
pospolity łyska, Fulica atra 100 8973806 2023.09.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8973804 2023.09.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8973808 2023.09.17
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8973807 2023.09.17
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8973803 2023.09.17
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8973802 2023.09.17
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8973799 2023.09.17
pospolity sroka, Pica pica 1 8973800 2023.09.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8973798 2023.09.17
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8973801 2023.09.17
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8973797 2023.09.17
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8973795 2023.09.17
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8973794 2023.09.17
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8973793 2023.09.17
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8973796 2023.09.17
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8973792 2023.09.17
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 8973791 2023.09.17
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 8973789 2023.09.17
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8973787 2023.09.17
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8973788 2023.09.17
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8973790 2023.09.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8972940 2023.09.17
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8972939 2023.09.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8972941 2023.09.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8972942 2023.09.17
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8972938 2023.09.17
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8972937 2023.09.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8972796 2023.09.17
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8972793 2023.09.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 8972795 2023.09.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8972794 2023.09.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8972792 2023.09.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8972791 2023.09.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8972592 2023.09.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8972591 2023.09.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8972590 2023.09.17
pospolity kruk, Corvus corax 2 8972589 2023.09.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8972561 2023.09.17
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8972558 2023.09.17
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8972557 2023.09.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8972556 2023.09.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8972559 2023.09.17
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8972555 2023.09.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8972554 2023.09.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8844873 2023.08.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8844871 2023.08.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8844874 2023.08.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8844872 2023.08.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8844870 2023.08.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8844869 2023.08.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8844868 2023.08.05 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8844867 2023.08.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8844866 2023.08.05 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8844865 2023.08.05 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8844864 2023.08.04 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8825842 2023.08.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8825707 2023.08.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8825635 2023.08.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8825634 2023.08.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8825633 2023.08.04 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8825632 2023.08.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8814254 2023.07.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8814253 2023.07.30 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8814252 2023.07.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8814255 2023.07.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8814256 2023.07.30 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8814251 2023.07.30 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8814250 2023.07.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8776790 2023.07.15
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8776792 2023.07.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8776758 2023.07.15
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8776759 2023.07.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8776746 2023.07.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8776761 2023.07.15
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8776762 2023.07.15
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8776763 2023.07.15
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 8776764 2023.07.15
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8776765 2023.07.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8776766 2023.07.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8776757 2023.07.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8776756 2023.07.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8776747 2023.07.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8776748 2023.07.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8776749 2023.07.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8776750 2023.07.15
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8776751 2023.07.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8776752 2023.07.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8776753 2023.07.15
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 160 8776754 2023.07.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8776755 2023.07.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8776767 2023.07.15
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8776768 2023.07.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8776769 2023.07.15
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8776782 2023.07.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8776783 2023.07.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8776784 2023.07.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8776785 2023.07.15
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8776786 2023.07.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8776787 2023.07.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8776788 2023.07.15
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8776789 2023.07.15
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8776776 2023.07.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8776781 2023.07.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8776780 2023.07.15
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8776770 2023.07.15
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8776771 2023.07.15
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 8776772 2023.07.15
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8776773 2023.07.15
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8776774 2023.07.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8776775 2023.07.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8776777 2023.07.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8776778 2023.07.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8776779 2023.07.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8758004 2023.07.13
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8758001 2023.07.13
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8758003 2023.07.13
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 8758000 2023.07.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8758002 2023.07.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8757999 2023.07.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8757998 2023.07.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8222655 2023.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8222654 2023.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8222653 2023.04.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8222652 2023.04.16
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8222651 2023.04.16
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8222649 2023.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8222650 2023.04.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 8222648 2023.04.16
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8222647 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222646 2023.04.16
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8222645 2023.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8222227 2023.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8221960 2023.04.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8221958 2023.04.16
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 8221957 2023.04.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8221956 2023.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8221959 2023.04.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8221954 2023.04.16
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8221955 2023.04.16
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8221927 2023.04.15
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8221926 2023.04.15
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8212805 2023.04.10
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8123159 2023.04.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8123149 2023.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8122808 2023.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 8122809 2023.04.01 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8122806 2023.04.01 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8122805 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8122807 2023.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8091166 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8091167 2023.03.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8091165 2023.03.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8091163 2023.03.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 20 8091164 2023.03.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8091160 2023.03.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8091161 2023.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8091159 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8091157 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8091162 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8091158 2023.03.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8091153 2023.03.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8091155 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8091152 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8091156 2023.03.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8091151 2023.03.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8091150 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 8091154 2023.03.26 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8091149 2023.03.26 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8018168 2023.03.17
pospolity kruk, Corvus corax 2 8018510 2023.03.17
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 14 8018504 2023.03.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8018508 2023.03.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8018499 2023.03.17
pospolity żuraw, Grus grus 2 8018506 2023.03.17
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8018507 2023.03.17
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8018503 2023.03.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8018502 2023.03.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8018518 2023.03.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8018516 2023.03.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8018517 2023.03.17
pospolity kos, Turdus merula 1 8018514 2023.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8018515 2023.03.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8018512 2023.03.17
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8018513 2023.03.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8018521 2023.03.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8018519 2023.03.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8018522 2023.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8018520 2023.03.17
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8018550 2023.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8018545 2023.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8018544 2023.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8018543 2023.03.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8018528 2023.03.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8018530 2023.03.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8018531 2023.03.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8018533 2023.03.17
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8018535 2023.03.17
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8018536 2023.03.17
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8018538 2023.03.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8018539 2023.03.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8018540 2023.03.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8018541 2023.03.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8018542 2023.03.17
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 8018527 2023.03.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7994506 2023.03.12 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7991749 2023.03.12 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7991748 2023.03.12 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7991729 2023.03.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7987407 2023.03.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7987408 2023.03.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7987406 2023.03.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7987405 2023.03.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7987404 2023.03.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7987402 2023.03.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7987403 2023.03.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7987400 2023.03.11 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7987399 2023.03.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7987397 2023.03.11 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7987395 2023.03.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7987401 2023.03.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7987398 2023.03.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7987394 2023.03.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7987396 2023.03.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7987393 2023.03.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7987409 2023.03.11 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7963656 2023.03.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7961086 2023.03.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7961085 2023.03.04 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7961083 2023.03.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7961084 2023.03.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7961082 2023.03.04 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7961081 2023.03.04 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7961080 2023.03.04 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7961079 2023.03.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7961078 2023.03.04 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7961076 2023.03.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7961075 2023.03.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7961073 2023.03.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7961077 2023.03.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7961072 2023.03.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7961071 2023.03.04 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7963659 2023.03.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7927636 2023.02.25
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7927635 2023.02.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 7905588 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7905585 2023.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7905587 2023.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 7905586 2023.02.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7905584 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7905583 2023.02.19 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7905582 2023.02.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 7834066 2023.01.29 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 7834064 2023.01.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7834065 2023.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7834063 2023.01.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7834062 2023.01.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7832622 2023.01.29 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7832594 2023.01.28 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832595 2023.01.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7832596 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7832593 2023.01.28 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7784242 2023.01.15
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7784184 2023.01.15
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7776050 2023.01.14
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7757200 2023.01.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7756517 2023.01.08 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7756515 2023.01.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7756514 2023.01.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7756516 2023.01.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7756511 2023.01.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7756512 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7756509 2023.01.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7756508 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 7756513 2023.01.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7756507 2023.01.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7756510 2023.01.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7756506 2023.01.08 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7756518 2023.01.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7756504 2023.01.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7756505 2023.01.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7756503 2023.01.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7756502 2023.01.08 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 7751438 2023.01.07 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7751439 2023.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7750681 2023.01.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7750680 2023.01.07 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7750679 2023.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7750678 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7749899 2023.01.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7749901 2023.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7749908 2023.01.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7749902 2023.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7749904 2023.01.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7749903 2023.01.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 90 7749900 2023.01.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 500 7749909 2023.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7749907 2023.01.07 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7749905 2023.01.07 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7749896 2023.01.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7749897 2023.01.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7749893 2023.01.07 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7749889 2023.01.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7749895 2023.01.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7749906 2023.01.07 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7749894 2023.01.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7749888 2023.01.07 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7749887 2023.01.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7749898 2023.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 7749892 2023.01.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7749890 2023.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7749891 2023.01.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7745372 2023.01.06 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7745334 2023.01.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7745335 2023.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7745332 2023.01.06 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7745333 2023.01.06 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7745331 2023.01.06 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7744712 2023.01.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7744713 2023.01.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7744709 2023.01.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7744710 2023.01.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7744711 2023.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7744708 2023.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 7744707 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7744706 2023.01.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7744705 2023.01.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7744704 2023.01.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7744703 2023.01.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7743628 2023.01.06 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7743623 2023.01.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7743627 2023.01.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7743626 2023.01.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7743624 2023.01.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7743629 2023.01.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7743619 2023.01.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7743625 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7743622 2023.01.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7743621 2023.01.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7743618 2023.01.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7741818 2023.01.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7741819 2023.01.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7741817 2023.01.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7741689 2023.01.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 7741687 2023.01.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7741688 2023.01.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7732698 2023.01.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732664 2023.01.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7732665 2023.01.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7732663 2023.01.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732662 2023.01.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7732188 2023.01.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7732191 2023.01.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7732192 2023.01.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7732190 2023.01.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7732189 2023.01.02 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7732193 2023.01.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7732033 2023.01.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7732030 2023.01.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7732034 2023.01.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7732032 2023.01.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7732035 2023.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7732036 2023.01.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7732031 2023.01.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7731891 2023.01.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 7731846 2023.01.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7731850 2023.01.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7731845 2023.01.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7731849 2023.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7731843 2023.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7731848 2023.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7731844 2023.01.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7731847 2023.01.02 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...