DRUŻYNA

Drużyna: M. Szyszka. Obserwator: Maksymilian Szyszka

Liczba gatunków: 32

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 31 488 30 30 1 4 7 18
6 2 11 32 2 0 2 0 0
2 0 0 32 0 0 0 0 0
3 0 0 32 0 0 0 0 0
4 0 0 32 0 0 0 0 0
5 0 0 32 0 0 0 0 0
7 0 0 32 0 0 0 0 0
8 0 0 32 0 0 0 0 0
9 0 0 32 0 0 0 0 0
10 0 0 32 0 0 0 0 0
11 0 0 32 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8696206 2023.06.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8696204 2023.06.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7803421 2023.01.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7803420 2023.01.20 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7803419 2023.01.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7760195 2023.01.08 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 7760196 2023.01.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7760313 2023.01.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7760315 2023.01.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 70 7760316 2023.01.08 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 7760319 2023.01.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7760320 2023.01.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7760322 2023.01.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7740398 2023.01.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7740396 2023.01.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7737405 2023.01.03 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7737404 2023.01.03 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7737403 2023.01.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7733483 2023.01.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7733481 2023.01.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7733480 2023.01.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7733479 2023.01.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7729420 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7729419 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7729418 2023.01.01 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7729417 2023.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7729421 2023.01.01 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7729422 2023.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7729423 2023.01.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7729424 2023.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7729425 2023.01.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7729426 2023.01.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 7729416 2023.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...