Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Piotr Kłonowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5089912 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5089880 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 5089885 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5089904 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5089908 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5089911 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5089914 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5089962 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5089960 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5089954 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5089919 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 5089918 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5089916 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5085731 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5085730 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 5085728 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5085727 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085726 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5085725 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085724 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5085734 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5085737 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5085760 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5085753 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5085749 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5085746 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085743 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5085742 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5085740 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5079865 2021.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5079864 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5079863 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5079866 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5079862 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079844 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5079761 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079760 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5079758 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5079870 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5079871 2021.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5079883 2021.01.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5079886 2021.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5079885 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079884 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5079881 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079879 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5079874 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5079873 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5079872 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5077336 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5077334 2021.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5077318 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5077315 2021.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5077314 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 5077312 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 42 5077310 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5077337 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5077338 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5077357 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5077354 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5077353 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5077351 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5077349 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5077347 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5077340 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5074557 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 5074556 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5074548 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5074547 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5074537 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5074481 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5074482 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5074484 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5074485 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5074527 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5074528 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5074529 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5074530 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5074536 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5074534 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5074533 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5074532 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5074531 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5071079 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5071084 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 5071088 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 5071089 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5071100 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5071105 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 5071118 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5071076 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5071072 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5071071 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5071120 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5071046 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5071048 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5071050 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5071052 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5071065 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5071066 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5071081 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5071124 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5071132 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 5071425 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5071429 2021.01.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5071432 2021.01.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5071433 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 5071434 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5071435 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5071436 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5071437 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5071405 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5071374 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5071165 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5071324 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5071346 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5071347 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5071369 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5071136 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5071373 2021.01.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5071372 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5043605 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043606 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 5043608 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5043609 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5043610 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5043627 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 75 5043607 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5043631 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5043635 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5043638 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5043641 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5043644 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5043646 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5043604 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5043628 2021.01.03 mapa