Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Piotr Kłonowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 6312419 2021.12.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6311666 2021.12.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6311642 2021.12.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6297364 2021.12.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 6297363 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 6297362 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6297361 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6297359 2021.12.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6297358 2021.12.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 6297357 2021.12.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6297356 2021.12.25 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6297355 2021.12.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6287264 2021.12.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6287263 2021.12.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6287265 2021.12.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6287261 2021.12.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1500 6287262 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6287259 2021.12.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6287258 2021.12.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 6287260 2021.12.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6287257 2021.12.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6287256 2021.12.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6287252 2021.12.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6287251 2021.12.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6287250 2021.12.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6287247 2021.12.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6287248 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6287249 2021.12.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 6287245 2021.12.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6287243 2021.12.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 6287244 2021.12.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6287242 2021.12.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6273881 2021.12.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6273880 2021.12.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6273879 2021.12.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6273877 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 6273878 2021.12.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6273876 2021.12.12 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6273875 2021.12.12 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 8 6273874 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6287255 2021.12.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6287254 2021.12.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6287253 2021.12.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6273873 2021.12.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6273872 2021.12.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6273871 2021.12.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6273869 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6273870 2021.12.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6263370 2021.12.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6255594 2021.12.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6255593 2021.12.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6255592 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6255591 2021.12.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6255590 2021.12.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6255589 2021.12.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 6255588 2021.12.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6251915 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6251914 2021.12.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6251913 2021.12.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6251912 2021.12.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6251911 2021.12.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6251910 2021.12.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6251908 2021.12.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6251909 2021.12.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6251907 2021.12.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6251906 2021.12.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6251905 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6247482 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6247481 2021.11.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6247480 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6247483 2021.11.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6247479 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6247478 2021.11.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6247477 2021.11.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6247475 2021.11.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 57 6247474 2021.11.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6247476 2021.11.28 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6247473 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6247471 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6247470 2021.11.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6243272 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6243273 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6243274 2021.11.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6243271 2021.11.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6243270 2021.11.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6229564 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6229265 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6229263 2021.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6229264 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6229262 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6229261 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6229259 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6229260 2021.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6229258 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6229256 2021.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6229257 2021.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6229254 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6229255 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6229253 2021.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6229251 2021.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6229252 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6229250 2021.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6229249 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6229248 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6229247 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6229246 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6229245 2021.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6229242 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6229243 2021.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 230 6229244 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6216636 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6216640 2021.11.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6216643 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 6216646 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6216650 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6216652 2021.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6216654 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6216657 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6216659 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6216661 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6216663 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6216667 2021.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6216669 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6216671 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6216672 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6216683 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 6216687 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6216690 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6216691 2021.11.13 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6216697 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6216698 2021.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6216699 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6216701 2021.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6216702 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6216712 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6216713 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6216714 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6216715 2021.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6216716 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 6216718 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 6184562 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6184564 2021.10.31 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6184565 2021.10.31 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6184566 2021.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6184567 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6184568 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6184569 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6184570 2021.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6184571 2021.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6170943 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6170945 2021.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6170944 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6170946 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6170949 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6170948 2021.10.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6170941 2021.10.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 6170947 2021.10.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6170910 2021.10.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6170934 2021.10.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6170940 2021.10.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 6170933 2021.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6170932 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 6170908 2021.10.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6170938 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6170935 2021.10.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6170912 2021.10.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6170909 2021.10.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6170939 2021.10.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6170936 2021.10.26 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6107180 2021.10.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6107181 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6107182 2021.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6107183 2021.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6107184 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6107185 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6107187 2021.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6107204 2021.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6107205 2021.10.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6107206 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6082154 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6082155 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6082156 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6082162 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6082163 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6082164 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6082165 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6082166 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6082219 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6082220 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6082222 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6082223 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 75 6067868 2021.09.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6037716 2021.09.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6035337 2021.09.07 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 6031256 2021.09.06 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6031257 2021.09.06 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6031259 2021.09.06 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 6031260 2021.09.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6031268 2021.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6031269 2021.09.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6031272 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6031273 2021.09.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5990249 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5990357 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5982716 2021.08.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 35 5974861 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5974912 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5974913 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 5974914 2021.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 5974915 2021.08.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5974918 2021.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5974948 2021.08.15 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5974955 2021.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5974964 2021.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5974975 2021.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5974989 2021.08.15 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5975030 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 13 5975035 2021.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5975064 2021.08.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5975066 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5975070 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5975071 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5975073 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5975075 2021.08.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5919296 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5919297 2021.07.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5916441 2021.07.23 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5856909 2021.06.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5856913 2021.06.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5855237 2021.06.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5855238 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5855283 2021.06.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5855284 2021.06.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5855285 2021.06.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5849836 2021.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5828392 2021.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5816387 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5793235 2021.06.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5793236 2021.06.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5793237 2021.06.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5793238 2021.06.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5793239 2021.06.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5781318 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5751008 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5751009 2021.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5751010 2021.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5751011 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5751012 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5751013 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5751014 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5751015 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5751016 2021.06.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5751017 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5751019 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5751020 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5751021 2021.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5751023 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5751028 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5751038 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5751039 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5751040 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5751041 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5751042 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5751043 2021.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5751045 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5751046 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5751047 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5746902 2021.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5746903 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746904 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5746905 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 5746906 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5746907 2021.06.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5746908 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 5746909 2021.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5746910 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5746912 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5746913 2021.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5746925 2021.06.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5747021 2021.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5747026 2021.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5747028 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5747030 2021.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5747034 2021.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5747035 2021.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5747041 2021.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5747045 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5747048 2021.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5747051 2021.06.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5747058 2021.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5747060 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5747061 2021.06.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5743053 2021.06.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5743054 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5743056 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5743058 2021.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5743059 2021.06.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5743061 2021.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5743063 2021.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5743066 2021.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5743068 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5743069 2021.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5743070 2021.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5743071 2021.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5743073 2021.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5743074 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5743075 2021.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5743080 2021.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5743192 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5743195 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5743196 2021.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5743197 2021.06.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5743198 2021.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5743199 2021.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5743200 2021.06.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5743201 2021.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5743202 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5743203 2021.06.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5743204 2021.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5743205 2021.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5743206 2021.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 5743207 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5743208 2021.06.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5743209 2021.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5743210 2021.06.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5743211 2021.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5743212 2021.06.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5743222 2021.06.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5743223 2021.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5743224 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5743228 2021.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5743230 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 43 5743231 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5743232 2021.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5743233 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5743236 2021.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5743237 2021.06.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5743238 2021.06.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5743239 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5743243 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5743244 2021.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5743247 2021.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5743248 2021.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5743249 2021.06.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5743250 2021.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5743252 2021.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5743253 2021.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5743258 2021.06.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5740042 2021.05.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5740045 2021.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5740049 2021.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5740051 2021.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5740052 2021.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5740054 2021.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5740055 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5740056 2021.05.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5740057 2021.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5740058 2021.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5740059 2021.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5740060 2021.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5740061 2021.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5734226 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5720554 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5720556 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5720562 2021.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5720568 2021.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5720594 2021.05.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5720597 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5720602 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5720606 2021.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5720620 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5720624 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5720639 2021.05.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5720661 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5720663 2021.05.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5720664 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 5720668 2021.05.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5720675 2021.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5720677 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5720683 2021.05.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5720684 2021.05.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5720685 2021.05.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5720686 2021.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5720687 2021.05.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5720689 2021.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5720690 2021.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5704366 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5704367 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5704368 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5704369 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5704370 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5704371 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5704372 2021.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5704373 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5704374 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5704375 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5704376 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5704378 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5704382 2021.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5704383 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5704388 2021.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 5697901 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5697902 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5697903 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5697904 2021.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5697905 2021.05.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5697906 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5697907 2021.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5697908 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697944 2021.05.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5698327 2021.05.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5674157 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5674160 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5674178 2021.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5674179 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5674180 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5674181 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5674182 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5674183 2021.05.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5674184 2021.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5674188 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5674221 2021.05.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5674244 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5674246 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5674247 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5674248 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5674274 2021.05.19 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5674275 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5674277 2021.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5665301 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 5665302 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 5665303 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5665304 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5665324 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5665327 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5665328 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5665330 2021.05.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5665355 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5665361 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5665362 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5665364 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5665367 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5665447 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5665562 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5665629 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5665632 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5665642 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5665645 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 5659816 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5659915 2021.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5643179 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5631674 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5631675 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5631676 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 5631677 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631678 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5631681 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5631688 2021.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5631706 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5631708 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5631709 2021.05.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5631710 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5631712 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5631713 2021.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5631714 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5631715 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5631718 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5631737 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5631747 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5631752 2021.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5631755 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5631757 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631762 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5631764 2021.05.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5631773 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5631858 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5626046 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5626047 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5626048 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5626054 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5626055 2021.05.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5626056 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5626057 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5626058 2021.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5626059 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5626060 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5626061 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5626062 2021.05.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5626063 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5626064 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5626065 2021.05.11 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5615642 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5617442 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5617440 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5617443 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5617441 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5617444 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5600440 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5600047 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5600444 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5600044 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5600046 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5600050 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5600051 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5600043 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5600042 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5600443 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5600446 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5600445 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5600040 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5600455 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5600464 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5600462 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5600449 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5600447 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5600038 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5600458 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5600451 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5600461 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5600463 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5600460 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5600036 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5600456 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5600041 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5600442 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5600037 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5587512 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5587513 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5587518 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5587547 2021.05.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5587548 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5587549 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5587551 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5587552 2021.05.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5587554 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5587555 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5581841 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 5581842 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5581849 2021.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5581850 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5581851 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5581852 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5581854 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581858 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581859 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5581861 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5581862 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5581863 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5581864 2021.05.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5581865 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5581867 2021.05.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5581868 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5581869 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5581870 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 75 5571930 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5571931 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5571950 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5571974 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5571977 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5571980 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5571983 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5571984 2021.05.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5571985 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5571987 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5571995 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5571997 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5572006 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5572038 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5572039 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5572040 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5572042 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5572043 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5572047 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5572048 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5572229 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5547997 2021.05.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5548032 2021.05.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5536210 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5536213 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5536217 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5536221 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5536227 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5536235 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5536239 2021.04.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5536265 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5536269 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5536277 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 5536279 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5536281 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5536284 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5536287 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5504078 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5504081 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5504083 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 5504085 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5504088 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5504089 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5504097 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5495476 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5495478 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5495508 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5495510 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5495477 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5495511 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5495512 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5495509 2021.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5495474 2021.04.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5495571 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5495575 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5495576 2021.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5495578 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5495579 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5495583 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5495608 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5495609 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5495627 2021.04.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5495634 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5495636 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5495637 2021.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5495663 2021.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5495681 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5495682 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5495683 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5495694 2021.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5495732 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5495733 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5495734 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5495735 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5495736 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5495737 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5495738 2021.04.23 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5486907 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5480703 2021.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5480704 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5480705 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5480706 2021.04.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5480707 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5480708 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5480715 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5480716 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5480717 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5480718 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5480719 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5480720 2021.04.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5480729 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5480749 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5480766 2021.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5480767 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5480768 2021.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5480770 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5480771 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5480776 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5480777 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5480779 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5480784 2021.04.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5480793 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5480796 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5480798 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5480799 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5480801 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5475856 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5475852 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5475855 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5475850 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5475853 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15000 5475867 2021.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5475869 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5475865 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5475066 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5475068 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5475070 2021.04.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5475071 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475072 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475079 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5475080 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5475132 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475167 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475171 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5475217 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5475218 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5475219 2021.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5475231 2021.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5475232 2021.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5475266 2021.04.19 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5475267 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5475268 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475269 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475294 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5475295 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5475296 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5475299 2021.04.19 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5475300 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5475400 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5475401 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5475402 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5475403 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5475404 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5475405 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475406 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5475407 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5475409 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5475411 2021.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5457697 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5457701 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5457702 2021.04.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5457752 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5457780 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5457781 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5457789 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5457791 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5457793 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457797 2021.04.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5457798 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5457799 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5457800 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5457801 2021.04.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5443781 2021.04.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5446945 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5446948 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 5446951 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5446954 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5446957 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5446959 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5411316 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5411317 2021.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5411319 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5411321 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5411323 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5411327 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5411329 2021.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5411331 2021.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5411332 2021.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5411333 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5411342 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5411344 2021.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5411345 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5411346 2021.04.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5411347 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5411348 2021.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5412604 2021.04.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5412615 2021.04.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5383061 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5383066 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5383067 2021.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 5383069 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5383070 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5383071 2021.04.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5383073 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5383074 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5383076 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5383077 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5383093 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5365329 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5365330 2021.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5365331 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5365337 2021.03.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 5365339 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5365340 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5365341 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 5365342 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5365343 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5365344 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365345 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5365346 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5365404 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5365405 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5365406 2021.03.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5365407 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5365412 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5365414 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 5365453 2021.03.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5365454 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5365460 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5365461 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 5365462 2021.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5362041 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5362049 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5362050 2021.03.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5362051 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5362052 2021.03.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5362053 2021.03.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5362062 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5362076 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5362077 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5362078 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5362079 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5362080 2021.03.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5362081 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5362082 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5362128 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5362146 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5362153 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5362157 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5362158 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5362162 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5362164 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5362166 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5362167 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5362171 2021.03.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5362172 2021.03.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5362173 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5362174 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5362175 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5362179 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5362183 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5362186 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5362188 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5362190 2021.03.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5362195 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5362198 2021.03.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5362221 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5362226 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5362245 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5362248 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5362253 2021.03.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5362256 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5362260 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5362316 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5362356 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5362360 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5362399 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5362400 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5362412 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5362529 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5362530 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5362531 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5362532 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5362538 2021.03.30 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5362543 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5362544 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5362548 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5362553 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5362557 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5351100 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5351116 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5351117 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5351118 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5351119 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5351124 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5351125 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5351126 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5351127 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5351128 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5351132 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5351133 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5351134 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5351145 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5351146 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5351150 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5351168 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5351170 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5351171 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5351172 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5351174 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5351176 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5351178 2021.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5351207 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5351211 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5351212 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5351213 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5351214 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5351215 2021.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5351216 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5351217 2021.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5351329 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5351697 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5351723 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5283399 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5283403 2021.03.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5283405 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5283419 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5283420 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5283439 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5283478 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 5283495 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5283508 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5283523 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5283537 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5283538 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5283541 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5283554 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5283557 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5283560 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5283562 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5283564 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5283565 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5283573 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5276089 2021.03.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5276090 2021.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5276092 2021.03.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5276093 2021.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5276094 2021.03.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5276095 2021.03.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5276096 2021.03.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5276097 2021.03.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5276098 2021.03.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5276099 2021.03.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5276101 2021.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5259006 2021.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5259008 2021.03.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5259010 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5259012 2021.03.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5259014 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5259016 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5259280 2021.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5242565 2021.03.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5242568 2021.03.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5242570 2021.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5242572 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5242574 2021.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5242590 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5242592 2021.03.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5242594 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5242597 2021.03.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5242598 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5242600 2021.03.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5242602 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5242605 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5242607 2021.03.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5242608 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5242632 2021.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5242637 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5242645 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5242650 2021.03.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5242652 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5242655 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5242673 2021.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5242674 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5242675 2021.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5239335 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5239336 2021.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5239338 2021.03.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 45 5239341 2021.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5239344 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5239346 2021.03.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5239621 2021.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5235910 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5235911 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5235912 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5235930 2021.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5235964 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5236001 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5236006 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5236008 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5236020 2021.02.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5236022 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5236024 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5236025 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5236026 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5236029 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5236030 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5236066 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5236074 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5236075 2021.02.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5236076 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5236079 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5236082 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5236097 2021.02.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5236165 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5236166 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 5224157 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5224208 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5224209 2021.02.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5224210 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5218692 2021.02.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5218693 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5218696 2021.02.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5218697 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5218699 2021.02.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5218701 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5218702 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5218710 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5218712 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5218713 2021.02.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5218714 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5218715 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5218720 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5218734 2021.02.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5218735 2021.02.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5218737 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5215907 2021.02.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 5215908 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5215909 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5215910 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5215911 2021.02.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5215912 2021.02.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5215913 2021.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5215914 2021.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5215915 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5215918 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5215919 2021.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5215921 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5215923 2021.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5215924 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 141 5215926 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24 5215927 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5215928 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5215929 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 5215931 2021.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5215932 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5215933 2021.02.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5215934 2021.02.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5203704 2021.02.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5203710 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 5186582 2021.02.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5186583 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5186584 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5186585 2021.02.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5186586 2021.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5186587 2021.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5186588 2021.02.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5186589 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5186590 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5186593 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5178446 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5178447 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5178449 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5178450 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5178451 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5178452 2021.02.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5178478 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5178479 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5178480 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5178481 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5178486 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5178489 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5178515 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5175361 2021.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5175362 2021.02.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5175363 2021.02.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5175364 2021.02.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5175365 2021.02.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5175366 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 5175367 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5175368 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5175385 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5175386 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5175387 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 175 5175390 2021.02.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5175391 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5175400 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5175402 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5175403 2021.02.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5175404 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 5171620 2021.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5171622 2021.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5171625 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5171626 2021.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5171627 2021.02.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5171629 2021.02.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5171631 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5171633 2021.02.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5171634 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5165260 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5165261 2021.02.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5165262 2021.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5165263 2021.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5165264 2021.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5165265 2021.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5165266 2021.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5165291 2021.02.09 mapa