Pełna lista obserwacji drużyny

Dzik : Sławomir Niedźwiecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6237519 2021.11.23 PL mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6227344 2021.11.19 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 6227342 2021.11.19 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6227343 2021.11.19 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 6227341 2021.11.19 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6227340 2021.11.19 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 12 6227338 2021.11.19 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6227339 2021.11.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6225708 2021.11.18 KP mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6225707 2021.11.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6225705 2021.11.18 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6225706 2021.11.18 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 140 6225704 2021.11.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6225703 2021.11.18 KP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6225486 2021.11.18 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6225369 2021.11.18 KP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6225368 2021.11.18 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6224999 2021.11.17 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6224997 2021.11.17 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6224998 2021.11.17 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 6224974 2021.11.17 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6224973 2021.11.17 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6224979 2021.11.17 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6224976 2021.11.17 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6224972 2021.11.17 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6224978 2021.11.17 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6224975 2021.11.17 ŁD mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 6224971 2021.11.17 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6225000 2021.11.17 ŁD mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6225017 2021.11.17 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6224977 2021.11.14 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6224970 2021.11.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6224968 2021.11.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6224967 2021.11.14 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6224966 2021.11.14 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6224969 2021.11.14 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 6224965 2021.11.14 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 6224964 2021.11.14 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 600 6224995 2021.11.14 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6224996 2021.11.14 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6224993 2021.11.14 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6224994 2021.11.14 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 4 6224991 2021.11.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6224936 2021.11.12 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6224992 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6224988 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 6224990 2021.11.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6224987 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6224989 2021.11.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6224985 2021.11.12 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6224984 2021.11.12 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6224983 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 120 6224982 2021.11.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6224981 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 180 6224980 2021.11.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6224960 2021.11.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6224963 2021.11.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6224962 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 6224961 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6224959 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6224958 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6224956 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6224957 2021.11.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6224955 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6224953 2021.11.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6224952 2021.11.12 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6224954 2021.11.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 6224950 2021.11.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6224951 2021.11.12 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 6224949 2021.11.12 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6224948 2021.11.12 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6224935 2021.11.12 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6224937 2021.11.12 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6224931 2021.11.12 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 6224930 2021.11.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6224934 2021.11.12 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6224929 2021.11.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 6224933 2021.11.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 20 6224932 2021.11.12 PM mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 6200801 2021.11.07 ŁD mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6199204 2021.11.07 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6198685 2021.11.07 ŚK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 6198684 2021.11.07 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 27 6198683 2021.11.07 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6198681 2021.11.07 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6198680 2021.11.07 ŚK mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6198682 2021.11.07 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6197216 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6195724 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6195722 2021.11.06 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6195723 2021.11.06 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6195721 2021.11.06 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6195720 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6195719 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6195718 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 6195717 2021.11.06 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6195716 2021.11.06 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 6195715 2021.11.06 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 6195714 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 6195712 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6195713 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6195711 2021.11.06 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 6195710 2021.11.06 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 112 6195709 2021.11.06 LB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6195708 2021.11.06 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6194231 2021.11.05 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6194230 2021.11.05 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6194229 2021.11.05 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6194228 2021.11.05 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 6193810 2021.11.05 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6193809 2021.11.05 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 6193808 2021.11.05 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 6193806 2021.11.05 ŚK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6193807 2021.11.05 ŚK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6193805 2021.11.05 ŚK mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6193685 2021.11.05 ŚK mapa
bardzo rzadki wydrzyk wielki, Stercorarius skua 1 6169446 2021.10.26 ŚL mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6167679 2021.10.25 MP mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6167274 2021.10.25 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 6160749 2021.10.23 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 6156031 2021.10.21 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 6156129 2021.10.21 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6140748 2021.10.16 PM mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6137987 2021.10.15 PM mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6138144 2021.10.14 PM mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6129104 2021.10.09 PK mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6128951 2021.10.09 PK mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6128935 2021.10.09 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6129108 2021.10.09 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6096511 2021.10.01 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6096354 2021.10.01 PL mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 6077179 2021.09.25 PM mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6075409 2021.09.24 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6073831 2021.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6073828 2021.09.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 6073826 2021.09.23 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6073832 2021.09.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6073823 2021.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6073825 2021.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6073830 2021.09.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6073824 2021.09.23 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6073827 2021.09.23 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6073829 2021.09.23 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6073409 2021.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6073361 2021.09.23 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6073362 2021.09.21 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6050637 2021.09.13 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6050680 2021.09.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6050681 2021.09.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 6050684 2021.09.13 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 6050695 2021.09.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6050704 2021.09.13 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6050705 2021.09.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 29 6050706 2021.09.13 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 6050708 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 6050709 2021.09.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6050711 2021.09.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6050741 2021.09.13 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 26 6050748 2021.09.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 6051131 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 6051132 2021.09.13 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 60 6051138 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 6051139 2021.09.13 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6051140 2021.09.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 6051144 2021.09.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 6051145 2021.09.13 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 6051153 2021.09.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6051164 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6051188 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6051204 2021.09.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 6051239 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 110 6051244 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 6051248 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 6051249 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6051250 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6051251 2021.09.13 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6051252 2021.09.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 110 6051253 2021.09.13 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 6051254 2021.09.13 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6051255 2021.09.13 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6051256 2021.09.13 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6017379 2021.09.02 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 6017380 2021.09.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6017378 2021.09.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6017377 2021.09.02 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6017328 2021.09.02 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 6017327 2021.09.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6017325 2021.09.02 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6017326 2021.09.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6017291 2021.09.02 PL mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 6017290 2021.09.02 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6013364 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6013354 2021.08.31 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6013353 2021.08.31 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6013352 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6013351 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 6013350 2021.08.31 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 6013339 2021.08.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6013338 2021.08.31 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6013337 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6013336 2021.08.31 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 6013333 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6013335 2021.08.31 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013334 2021.08.31 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 6013332 2021.08.31 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6013330 2021.08.31 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 6013331 2021.08.31 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6013329 2021.08.31 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5986256 2021.08.21 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5986254 2021.08.21 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5986255 2021.08.21 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5986251 2021.08.21 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 5986253 2021.08.21 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5986252 2021.08.21 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5986250 2021.08.21 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5981168 2021.08.19 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 5981167 2021.08.19 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5981166 2021.08.19 OP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5981763 2021.08.18 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5981762 2021.08.18 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5981761 2021.08.18 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5981764 2021.08.18 ŚL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5981760 2021.08.18 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 5981766 2021.08.18 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 5980584 2021.08.18 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5973141 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5973139 2021.08.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5973142 2021.08.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5973138 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5973136 2021.08.15 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5973135 2021.08.15 LB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5973134 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5973137 2021.08.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 5973140 2021.08.15 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5973133 2021.08.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5973131 2021.08.15 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5973130 2021.08.15 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5973129 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5973143 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5973144 2021.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5973145 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5973146 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5973147 2021.08.15 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5973148 2021.08.15 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5969523 2021.08.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5969097 2021.08.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5969096 2021.08.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5969094 2021.08.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5969093 2021.08.14 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5969095 2021.08.14 PK mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5969606 2021.08.14 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 5969605 2021.08.14 PK mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5944223 2021.08.03 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 5943321 2021.08.03 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5943320 2021.08.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5943318 2021.08.03 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5943319 2021.08.03 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 14 5943317 2021.08.03 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5943316 2021.08.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 5943315 2021.08.03 PM mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943298 2021.08.03 PM mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5881105 2021.07.10 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 5881104 2021.07.10 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5879865 2021.07.09 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5879868 2021.07.09 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5879867 2021.07.09 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5879864 2021.07.09 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5879863 2021.07.09 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5879862 2021.07.09 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5877646 2021.07.08 OP mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 5877645 2021.07.08 OP mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 5876800 2021.07.08 ŁD mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5876802 2021.07.08 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5840627 2021.06.25 PL mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 5840494 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5820941 2021.06.18 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5820940 2021.06.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5820942 2021.06.18 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5820939 2021.06.18 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5819934 2021.06.17 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5819933 2021.06.17 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5819932 2021.06.17 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5819931 2021.06.17 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5819929 2021.06.17 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5819930 2021.06.17 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5819928 2021.06.17 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5819927 2021.06.17 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5815682 2021.06.16 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5815681 2021.06.16 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5814905 2021.06.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5813879 2021.06.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5813880 2021.06.16 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5813881 2021.06.16 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5813768 2021.06.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5813770 2021.06.16 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5813769 2021.06.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5813767 2021.06.16 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5813766 2021.06.15 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5813765 2021.06.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5813763 2021.06.15 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5813761 2021.06.15 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5813760 2021.06.15 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5813764 2021.06.15 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5813758 2021.06.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5813759 2021.06.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5813757 2021.06.15 WM mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5792969 2021.06.11 ŚL mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5793233 2021.06.11 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5784414 2021.06.08 PL mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5773067 2021.06.06 PM mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola 1 5771508 2021.06.06 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5756191 2021.06.04 PM mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5754598 2021.06.03 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5753860 2021.06.03 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5750773 2021.06.03 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 5750016 2021.06.02 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5750772 2021.05.31 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5750771 2021.05.31 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5738200 2021.05.31 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5738201 2021.05.31 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5728358 2021.05.28 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5728357 2021.05.28 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5716128 2021.05.27 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5716127 2021.05.27 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5716130 2021.05.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5716129 2021.05.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 250 5714892 2021.05.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5714891 2021.05.27 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5705102 2021.05.24 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5705099 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5702694 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5702684 2021.05.24 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5702683 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5702682 2021.05.24 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5702681 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5702680 2021.05.24 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5702679 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5701458 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5701457 2021.05.24 LB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5697182 2021.05.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5697181 2021.05.23 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5693237 2021.05.23 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5693090 2021.05.23 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5692754 2021.05.23 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5692753 2021.05.23 PK mapa
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus 1 5697515 2021.05.23 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5689554 2021.05.22 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5689440 2021.05.22 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5689439 2021.05.22 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5689438 2021.05.22 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 5689436 2021.05.22 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5687694 2021.05.22 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5687693 2021.05.22 ŚK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687689 2021.05.22 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5687691 2021.05.22 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5687690 2021.05.22 ŚK mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5687692 2021.05.22 ŚK mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5684536 2021.05.21 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5684537 2021.05.20 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5684535 2021.05.20 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5673957 2021.05.19 WM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5666927 2021.05.18 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5666436 2021.05.17 PL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666435 2021.05.17 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5665906 2021.05.17 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 7 5665841 2021.05.17 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5665128 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5665130 2021.05.17 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5665127 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5665129 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5665126 2021.05.14 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5665131 2021.05.14 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5665124 2021.05.14 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5665123 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5665121 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5665122 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5665120 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5665119 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5665118 2021.05.14 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5636804 2021.05.13 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5636756 2021.05.13 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 5636755 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5636754 2021.05.13 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5636752 2021.05.13 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5636753 2021.05.13 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5636751 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5631768 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5630735 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5618516 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5618515 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5618514 2021.05.10 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5618513 2021.05.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5618512 2021.05.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5618511 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5618510 2021.05.10 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5618508 2021.05.10 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5618509 2021.05.10 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5618506 2021.05.10 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5618507 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 5618505 2021.05.10 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 25 5618504 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 17 5618503 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5618501 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5618502 2021.05.10 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 12 5618500 2021.05.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 5618499 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 5618498 2021.05.10 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5618497 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 35 5618496 2021.05.10 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 37 5618494 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5618493 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5618495 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5618491 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5618490 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5618489 2021.05.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5618492 2021.05.10 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 5618488 2021.05.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 5618487 2021.05.10 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 5618486 2021.05.10 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5618485 2021.05.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 5618484 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5616347 2021.05.10 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616346 2021.05.10 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5615950 2021.05.10 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5615949 2021.05.10 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5615948 2021.05.10 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5615200 2021.05.10 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5615201 2021.05.09 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5558621 2021.05.03 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5558620 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5558619 2021.05.03 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5549518 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5549372 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5549360 2021.05.01 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5549364 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5549363 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5549361 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5549370 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5549362 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5549366 2021.05.01 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5549356 2021.05.01 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5549365 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5549357 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5549368 2021.05.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5549359 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 5549355 2021.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5549358 2021.05.01 LB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5549375 2021.05.01 LB mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5548228 2021.05.01 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 5547465 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5547466 2021.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547095 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547094 2021.05.01 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5546939 2021.05.01 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5546938 2021.05.01 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5546936 2021.05.01 LB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5546937 2021.05.01 LB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5546500 2021.05.01 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5546499 2021.05.01 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5546498 2021.05.01 LB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5546497 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5546496 2021.05.01 LB mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5546144 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5546145 2021.05.01 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 6 5546143 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5545827 2021.05.01 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5545826 2021.05.01 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5545825 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5545823 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545822 2021.05.01 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5545824 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5545821 2021.05.01 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5545079 2021.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5545078 2021.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5545083 2021.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5545077 2021.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5545076 2021.05.01 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5545081 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5545075 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5545074 2021.05.01 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5545071 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5545080 2021.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5545072 2021.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5545073 2021.05.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5545070 2021.05.01 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5545082 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5545069 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 5545068 2021.05.01 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5545067 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5545065 2021.05.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5545066 2021.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5545063 2021.05.01 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5545064 2021.05.01 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5545061 2021.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5545060 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5545058 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5545057 2021.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5545062 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5545056 2021.05.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5545059 2021.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5545055 2021.05.01 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5545054 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5543612 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5543611 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543610 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5543116 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5542930 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542929 2021.05.01 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5540170 2021.04.30 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5540071 2021.04.30 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 45 5539994 2021.04.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5538973 2021.04.30 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5538941 2021.04.30 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5538940 2021.04.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5538939 2021.04.30 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 5538938 2021.04.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5538936 2021.04.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5538937 2021.04.30 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5538098 2021.04.30 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5538092 2021.04.29 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5538093 2021.04.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5538097 2021.04.29 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5538095 2021.04.29 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5538090 2021.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5538094 2021.04.29 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5538088 2021.04.29 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5538089 2021.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5533344 2021.04.29 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5533346 2021.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5533342 2021.04.29 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5533341 2021.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5533338 2021.04.29 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5533335 2021.04.29 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5533337 2021.04.29 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5533334 2021.04.29 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5533332 2021.04.29 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5533333 2021.04.29 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5532358 2021.04.29 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532357 2021.04.28 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5529164 2021.04.28 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5529163 2021.04.28 WM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5510482 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5510409 2021.04.25 MZ mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5510408 2021.04.25 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5506959 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5506958 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5506957 2021.04.25 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 24 5506956 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5506955 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5506954 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5506953 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5506952 2021.04.25 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 48 5506951 2021.04.25 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5506950 2021.04.25 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5505894 2021.04.25 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 31 5505893 2021.04.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5501152 2021.04.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 326 5501153 2021.04.24 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5498086 2021.04.24 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5498085 2021.04.24 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5498084 2021.04.24 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 5497575 2021.04.24 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5497447 2021.04.24 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5497446 2021.04.24 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5497448 2021.04.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5497445 2021.04.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 5497444 2021.04.24 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 5497443 2021.04.24 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5497442 2021.04.24 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5496013 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5495917 2021.04.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495919 2021.04.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5495918 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5495916 2021.04.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 5495920 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5495915 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5495914 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5495912 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5495913 2021.04.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5495911 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5495909 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5495908 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5495910 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5495907 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5495902 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5495904 2021.04.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5495906 2021.04.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 31 5495899 2021.04.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5495901 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5495898 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 5495900 2021.04.23 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 52 5495905 2021.04.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5495903 2021.04.23 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 270 5495897 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5495894 2021.04.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5495896 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5495893 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5495895 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5495892 2021.04.23 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5495891 2021.04.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5493436 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5493437 2021.04.23 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 5493433 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 140 5493434 2021.04.23 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5493429 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5493430 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 5493428 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5493445 2021.04.23 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5493443 2021.04.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5493444 2021.04.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5493442 2021.04.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 600 5493441 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5493438 2021.04.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5493439 2021.04.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 5493440 2021.04.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 5493435 2021.04.23 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 110 5493432 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5493431 2021.04.23 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5493427 2021.04.23 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5493426 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5493424 2021.04.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5493425 2021.04.23 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 37 5493423 2021.04.23 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5492364 2021.04.23 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5490646 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5490473 2021.04.22 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5490448 2021.04.22 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5489321 2021.04.22 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5489049 2021.04.22 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5489048 2021.04.22 LB mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5487597 2021.04.21 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5487598 2021.04.21 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5487596 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5487595 2021.04.21 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5487594 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5487593 2021.04.21 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5487591 2021.04.21 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 52 5487590 2021.04.21 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5487592 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5487589 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5487586 2021.04.21 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5487588 2021.04.21 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5487585 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5487587 2021.04.21 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 193 5487584 2021.04.21 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5483400 2021.04.21 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5483369 2021.04.21 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5473448 2021.04.19 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5462618 2021.04.18 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 5462617 2021.04.18 PL mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5462513 2021.04.18 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 5461934 2021.04.18 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5460727 2021.04.18 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5478728 2021.04.18 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5449632 2021.04.15 PL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 47 5449630 2021.04.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5449631 2021.04.12 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5433037 2021.04.11 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5419498 2021.04.10 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 75 5419501 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5419500 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 5419493 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5419499 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 13 5419494 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5419495 2021.04.10 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5419496 2021.04.10 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5419502 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5419491 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5419497 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5419490 2021.04.10 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5419492 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5418776 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5418774 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5418775 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5418771 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 5418772 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5418773 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5418414 2021.04.10 LB mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5417645 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5417603 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5417604 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5417254 2021.04.10 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5417253 2021.04.10 LB mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5414192 2021.04.10 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5413749 2021.04.10 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5413575 2021.04.10 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5413574 2021.04.10 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5412252 2021.04.09 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 5412166 2021.04.09 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5412167 2021.04.09 LB mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 5412168 2021.04.09 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5409831 2021.04.09 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5409830 2021.04.09 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5409358 2021.04.09 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5409305 2021.04.09 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5409246 2021.04.09 LB mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5409077 2021.04.09 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5409010 2021.04.09 LB mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5408781 2021.04.08 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5408789 2021.04.08 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5408797 2021.04.08 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 230 5395325 2021.04.05 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5395054 2021.04.05 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5394461 2021.04.05 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5394459 2021.04.05 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 5394460 2021.04.05 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 55 5394453 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 350 5394457 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5394456 2021.04.05 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 23 5394452 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 110 5394458 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5394462 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5394455 2021.04.05 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5394454 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5394451 2021.04.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 5394450 2021.04.05 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5394449 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5392701 2021.04.05 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5392700 2021.04.05 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5386760 2021.04.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 600 5386455 2021.04.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 5386453 2021.04.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5386454 2021.04.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5386451 2021.04.04 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5386449 2021.04.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5386450 2021.04.04 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5386448 2021.04.04 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5383836 2021.04.03 PM mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5383902 2021.04.03 PM mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5383903 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5383059 2021.04.03 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5383856 2021.04.03 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 118 5383854 2021.04.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5383050 2021.04.03 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5383052 2021.04.03 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5383053 2021.04.03 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 5383054 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5383055 2021.04.03 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5385480 2021.04.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 5385481 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5385482 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 90 5385483 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5385484 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 5385485 2021.04.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1100 5385486 2021.04.03 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 5385487 2021.04.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 70 5385488 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5385489 2021.04.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5385490 2021.04.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 35 5383049 2021.04.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 5383051 2021.04.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5377090 2021.04.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 180 5377091 2021.04.02 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5375642 2021.04.02 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5375641 2021.04.02 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5375028 2021.04.02 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5375027 2021.04.02 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5370343 2021.04.01 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5370344 2021.04.01 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5369736 2021.04.01 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1200 5359075 2021.03.30 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5359076 2021.03.30 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5358649 2021.03.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 5358532 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5358531 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5358530 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 80 5358529 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 900 5358533 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5358527 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 350 5358528 2021.03.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5358526 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5358525 2021.03.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5358484 2021.03.30 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5358483 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 5358482 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5358481 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5358476 2021.03.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5358475 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5358473 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 5358474 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5358471 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 5358470 2021.03.30 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5358469 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5358410 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5358409 2021.03.30 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5358348 2021.03.30 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5358347 2021.03.30 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5347536 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5347328 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 5347327 2021.03.28 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5347326 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5347027 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 5347025 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5347026 2021.03.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5346984 2021.03.28 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5346977 2021.03.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5346951 2021.03.28 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5346948 2021.03.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5346949 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5346539 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5346537 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5346538 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5346541 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5346535 2021.03.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5346536 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 550 5346540 2021.03.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 5346534 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5346533 2021.03.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5346532 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5346530 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 70 5346531 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 5346528 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1100 5346529 2021.03.28 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 5341893 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5341891 2021.03.27 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5341892 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5341890 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5341888 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5341889 2021.03.27 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5341887 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1200 5341886 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5341885 2021.03.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5328384 2021.03.24 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5328349 2021.03.24 WM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5324665 2021.03.23 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 5324666 2021.03.23 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 37 5324659 2021.03.23 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 110 5324664 2021.03.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5324663 2021.03.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5324660 2021.03.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 5324662 2021.03.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5324661 2021.03.23 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5324658 2021.03.23 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5324657 2021.03.23 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5324655 2021.03.23 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 450 5324656 2021.03.23 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5324654 2021.03.23 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5324653 2021.03.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 5334460 2021.03.23 WM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 5310400 2021.03.20 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5310293 2021.03.20 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5310239 2021.03.20 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5316262 2021.03.20 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 5308716 2021.03.20 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5310329 2021.03.20 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5308715 2021.03.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 118 5316268 2021.03.20 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5308412 2021.03.20 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5308409 2021.03.20 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5308411 2021.03.20 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5308408 2021.03.20 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5308086 2021.03.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5308087 2021.03.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5308085 2021.03.20 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5299912 2021.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5299911 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5299839 2021.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 5299838 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5299837 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5299835 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5299832 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5299836 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5299834 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 5299833 2021.03.17 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 5299830 2021.03.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5299831 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5299828 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5299829 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5299827 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5299826 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5299824 2021.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5299825 2021.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5299598 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5299560 2021.03.17 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5299559 2021.03.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5299558 2021.03.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5299557 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5299555 2021.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5299553 2021.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5299556 2021.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 5299554 2021.03.17 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5299552 2021.03.17 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5299551 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5299550 2021.03.17 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5299549 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5299548 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5299547 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5299546 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5299545 2021.03.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5299544 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5299512 2021.03.17 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5299511 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5299476 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5299475 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5299474 2021.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5299466 2021.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5299467 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5299465 2021.03.17 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5299463 2021.03.17 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5299464 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5299462 2021.03.17 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5299461 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5299420 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5299418 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5299419 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5299417 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5299416 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5299415 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5299403 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5299381 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1400 5299380 2021.03.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5299377 2021.03.17 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5299376 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5299375 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5299374 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5299373 2021.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5299372 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5299379 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5299378 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5299370 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5299371 2021.03.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5299369 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 5299368 2021.03.17 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5299367 2021.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 5299366 2021.03.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5299365 2021.03.17 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5299364 2021.03.17 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5296891 2021.03.16 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5296634 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5296631 2021.03.16 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5296630 2021.03.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5296628 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5296626 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5296627 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1100 5296629 2021.03.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5296625 2021.03.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5296624 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5296621 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 450 5296623 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5296622 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5296608 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5296607 2021.03.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5296609 2021.03.16 PL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 5296393 2021.03.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5296280 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5296281 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5296279 2021.03.16 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5295729 2021.03.15 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5295728 2021.03.15 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5288135 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5288136 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5286770 2021.03.14 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5286631 2021.03.14 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5286629 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5286630 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 200 5286627 2021.03.14 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5286628 2021.03.14 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 5286625 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5286626 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5286622 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5286623 2021.03.14 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 160 5286624 2021.03.14 PL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5262479 2021.03.07 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5264712 2021.03.07 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5257431 2021.03.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5257432 2021.03.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 5256135 2021.03.06 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5256136 2021.03.06 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 5256137 2021.03.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 5256134 2021.03.06 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5254052 2021.03.06 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5252407 2021.03.05 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5252283 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5252173 2021.03.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 5252174 2021.03.05 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5252172 2021.03.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5252062 2021.03.05 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 250 5251984 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5251985 2021.03.05 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5251983 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 5251982 2021.03.05 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 5251981 2021.03.05 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5251980 2021.03.05 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5251979 2021.03.05 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 5251978 2021.03.05 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 120 5251976 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5251977 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5251975 2021.03.05 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5251974 2021.03.05 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5251246 2021.03.05 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5251243 2021.03.05 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5251245 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5251240 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5251244 2021.03.05 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5251242 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 90 5251241 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 5251239 2021.03.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 152 5251238 2021.03.05 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 5251236 2021.03.05 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5251237 2021.03.05 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 70 5251235 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 5251234 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5251233 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5251231 2021.03.05 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 5251232 2021.03.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 5251229 2021.03.05 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5251230 2021.03.05 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 5251228 2021.03.05 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 5251226 2021.03.05 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 250 5251227 2021.03.05 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5251224 2021.03.05 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 5251225 2021.03.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 5251223 2021.03.05 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5251221 2021.03.05 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5251222 2021.03.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5251220 2021.03.05 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5251219 2021.03.05 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5251412 2021.03.05 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5241320 2021.03.02 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5241318