Pełna lista obserwacji drużyny

Stajnia Buńczuk : Grzegorz Koperski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5087673 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5087997 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5087357 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5078853 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5076508 2021.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5076507 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5076506 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5076505 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5073187 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5053606 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5049029 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5048992 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5048980 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5045736 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5045735 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5041724 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5041424 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5041232 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5041156 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5040577 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5040567 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5040520 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5040498 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5040477 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5040432 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5035001 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034519 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5040676 2021.01.02 mapa