DRUŻYNA

Drużyna: Maksymilian Trubacz. Obserwator: Maksymilian Trubacz

Liczba gatunków: 29

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 51 196 29 29 0 5 8 16
2 0 0 29 0 0 0 0 0
3 0 0 29 0 0 0 0 0
4 0 0 29 0 0 0 0 0
5 0 0 29 0 0 0 0 0
6 0 0 29 0 0 0 0 0
7 0 0 29 0 0 0 0 0
8 0 0 29 0 0 0 0 0
9 0 0 29 0 0 0 0 0
10 0 0 29 0 0 0 0 0
11 0 0 29 0 0 0 0 0
12 0 0 29 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7818544 2023.01.25 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7818542 2023.01.25 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7818545 2023.01.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 7818543 2023.01.25 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7818541 2023.01.25 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7818540 2023.01.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7818075 2023.01.24 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7813856 2023.01.23 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7813849 2023.01.23 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7813847 2023.01.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7813848 2023.01.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7813844 2023.01.23 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7813846 2023.01.23 PM
pospolity kruk, Corvus corax 4 7813845 2023.01.23 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7813843 2023.01.23 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7818060 2023.01.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7818062 2023.01.22 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 7757353 2023.01.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7757351 2023.01.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 7757352 2023.01.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 7757350 2023.01.08 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7749465 2023.01.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7749466 2023.01.07 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7749464 2023.01.07 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7749462 2023.01.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7749463 2023.01.07 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7749457 2023.01.07 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7749461 2023.01.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7749460 2023.01.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7749458 2023.01.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7749167 2023.01.07 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7749166 2023.01.07 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 7749165 2023.01.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7749164 2023.01.07 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7749163 2023.01.07 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7749162 2023.01.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7749161 2023.01.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7749160 2023.01.07 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7749159 2023.01.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7749158 2023.01.07 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7749157 2023.01.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7749156 2023.01.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7755556 2023.01.07 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7755571 2023.01.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7755592 2023.01.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7755590 2023.01.07 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7755589 2023.01.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7755572 2023.01.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7747119 2023.01.06 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7747117 2023.01.06 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7747112 2023.01.06 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...