DRUŻYNA

Drużyna: Małgorzata Kiżewska Kujawy. Obserwator: Małgorzata Kiżewska

Liczba gatunków: 104

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 26 213 26 26 0 0 8 18
2 29 214 43 25 0 3 9 13
3 31 1320 65 30 0 2 11 17
4 43 154 95 39 0 11 15 13
5 11 11 104 9 0 2 6 1
6 0 0 104 0 0 0 0 0
7 0 0 104 0 0 0 0 0
8 0 0 104 0 0 0 0 0
9 0 0 104 0 0 0 0 0
10 0 0 104 0 0 0 0 0
11 0 0 104 0 0 0 0 0
12 0 0 104 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8475846 2023.05.16 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8475844 2023.05.16 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8475841 2023.05.16 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8475839 2023.05.16 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8475838 2023.05.16 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475848 2023.05.16 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8356846 2023.05.02 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8356843 2023.05.02 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8356844 2023.05.02 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8356847 2023.05.02 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356848 2023.05.02 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 8335565 2023.04.30 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8335566 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 8335567 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8335569 2023.04.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8335576 2023.04.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8325655 2023.04.29 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8325251 2023.04.29 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8325253 2023.04.29 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8325257 2023.04.29 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8325262 2023.04.29 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8325264 2023.04.29 KP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 8287447 2023.04.23 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8287452 2023.04.23 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8286867 2023.04.23 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 8286842 2023.04.23 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8286858 2023.04.23 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8286848 2023.04.23 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 30 8286840 2023.04.23 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8286845 2023.04.23 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8286863 2023.04.23 MB
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8304449 2023.04.22 KP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8304455 2023.04.22 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8304460 2023.04.22 KP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8304489 2023.04.21 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8304493 2023.04.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8304494 2023.04.21 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8182734 2023.04.10 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8182733 2023.04.10 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8182731 2023.04.10 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8182730 2023.04.10 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 8182727 2023.04.10 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8182723 2023.04.10 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8182726 2023.04.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8182743 2023.04.10 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8182744 2023.04.10 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8182745 2023.04.10 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8182837 2023.04.10 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8182834 2023.04.10 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8182830 2023.04.10 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8182817 2023.04.10 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8182815 2023.04.10 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8182806 2023.04.10 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8182762 2023.04.10 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8097054 2023.03.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8097053 2023.03.25 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8097052 2023.03.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8097051 2023.03.25 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8097050 2023.03.25 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 8097049 2023.03.25 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 8097055 2023.03.25 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8097058 2023.03.25 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8097124 2023.03.25 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8097126 2023.03.25 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8097127 2023.03.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8097128 2023.03.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8097130 2023.03.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8097131 2023.03.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8028801 2023.03.18 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8028799 2023.03.18 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8028798 2023.03.18 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8028715 2023.03.18 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8028716 2023.03.18 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8028717 2023.03.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8028718 2023.03.18 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8028719 2023.03.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8028720 2023.03.18 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8028734 2023.03.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8028739 2023.03.18 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8028797 2023.03.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8028796 2023.03.18 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8028795 2023.03.18 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8028762 2023.03.18 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8028743 2023.03.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8028742 2023.03.18 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7907093 2023.02.19 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7907094 2023.02.19 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7907095 2023.02.19 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7907096 2023.02.19 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7907097 2023.02.19 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7907099 2023.02.19 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7907102 2023.02.19 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7907105 2023.02.19 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7907103 2023.02.19 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7907107 2023.02.19 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7881840 2023.02.12 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7881839 2023.02.12 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7881838 2023.02.12 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7881834 2023.02.12 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7881845 2023.02.12 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 26 7881882 2023.02.12 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7881884 2023.02.12 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7881885 2023.02.12 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7881923 2023.02.12 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7881924 2023.02.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7881925 2023.02.12 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 7857775 2023.02.05 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7857778 2023.02.05 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7857779 2023.02.05 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7857781 2023.02.05 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 10 7857783 2023.02.05 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7857789 2023.02.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7857799 2023.02.05 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7857774 2023.02.05 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7787336 2023.01.15 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7787335 2023.01.15 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7782574 2023.01.14 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7782577 2023.01.14 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7782790 2023.01.14 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7782657 2023.01.14 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7782656 2023.01.14 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7782517 2023.01.14 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7782553 2023.01.14 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7782551 2023.01.14 KP
pospolity łyska, Fulica atra 30 7782550 2023.01.14 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7782548 2023.01.14 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7782546 2023.01.14 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7782545 2023.01.14 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7782518 2023.01.14 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7782631 2023.01.14 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7782803 2023.01.07 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7782812 2023.01.07 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7782824 2023.01.07 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7782823 2023.01.07 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7782817 2023.01.07 KP
pospolity sroka, Pica pica 10 7782816 2023.01.07 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7782814 2023.01.07 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7782813 2023.01.07 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7782807 2023.01.07 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7782811 2023.01.07 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...