DRUŻYNA

Drużyna: Tarda. Obserwator: Wojciech Kaczor

Liczba gatunków: 97

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 44 45 32 32 0 2 6 24
2 30 43 43 25 0 0 7 18
3 75 136 62 47 0 1 16 30
4 47 67 72 34 0 0 7 27
5 23 30 83 19 0 1 12 6
6 1 2 84 1 0 1 0 0
7 5 6 87 5 0 0 2 3
8 6 75 90 6 0 0 3 3
10 1 1 91 1 0 0 1 0
11 36 202 96 34 2 4 8 20
12 1 1 97 1 0 0 1 0
9 0 0 97 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9295125 2023.12.25 WM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9225949 2023.11.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9216413 2023.11.26 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9216393 2023.11.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9216394 2023.11.26 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9216392 2023.11.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9216391 2023.11.26 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9215824 2023.11.26 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9150058 2023.11.04 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9141893 2023.11.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9142893 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9142894 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9142892 2023.11.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9141895 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9141892 2023.11.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9141894 2023.11.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9141889 2023.11.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9141888 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9141891 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9141890 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9141887 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9141886 2023.11.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9141392 2023.11.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141388 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9141390 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9141389 2023.11.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9141391 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141386 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9141387 2023.11.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9141385 2023.11.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9141381 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9141382 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141383 2023.11.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9141384 2023.11.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9141378 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9141380 2023.11.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9141379 2023.11.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9101111 2023.10.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8849791 2023.08.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8849790 2023.08.12 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8849789 2023.08.12 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8849787 2023.08.12 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8849788 2023.08.12 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8849786 2023.08.12 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8808754 2023.07.30 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8804781 2023.07.27 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8804780 2023.07.27 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8790675 2023.07.24 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8781981 2023.07.21 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8653535 2023.06.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8461210 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8484766 2023.05.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8439410 2023.05.13 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8439411 2023.05.13 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8439409 2023.05.13 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8439406 2023.05.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8439408 2023.05.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8439407 2023.05.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8439405 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8439403 2023.05.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8439404 2023.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439402 2023.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8439401 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8409651 2023.05.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8409656 2023.05.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8409652 2023.05.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8409653 2023.05.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8409655 2023.05.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8409654 2023.05.06 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8409650 2023.05.06 WM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8381536 2023.05.05 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8375741 2023.05.04 KP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8348770 2023.05.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8279801 2023.04.23 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8279802 2023.04.23 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8279800 2023.04.23 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279798 2023.04.23 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8279797 2023.04.23 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8279799 2023.04.23 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279796 2023.04.23 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8259547 2023.04.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8178797 2023.04.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8178798 2023.04.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8178796 2023.04.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8178799 2023.04.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8178800 2023.04.09 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8178795 2023.04.09 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8178790 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8178792 2023.04.09 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8178791 2023.04.09 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8178789 2023.04.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8178793 2023.04.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8178788 2023.04.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8178787 2023.04.09 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8178786 2023.04.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8178784 2023.04.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8178785 2023.04.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8178783 2023.04.09 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8178781 2023.04.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8178782 2023.04.09 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8178780 2023.04.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8166443 2023.04.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8166440 2023.04.08 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8166444 2023.04.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8166437 2023.04.08 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8166438 2023.04.08 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8166433 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8166434 2023.04.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8166436 2023.04.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8166442 2023.04.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8166439 2023.04.08 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8166441 2023.04.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8166435 2023.04.08 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8158919 2023.04.08 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8158921 2023.04.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8158920 2023.04.08 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8158917 2023.04.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8158918 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8158916 2023.04.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8155817 2023.04.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8091288 2023.03.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8091293 2023.03.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8091289 2023.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8091287 2023.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8091290 2023.03.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8091291 2023.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8091292 2023.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8091294 2023.03.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8091286 2023.03.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8091285 2023.03.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8056721 2023.03.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 8034344 2023.03.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8034343 2023.03.19 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8034341 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8034342 2023.03.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8034338 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8034340 2023.03.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8034339 2023.03.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8034337 2023.03.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8034335 2023.03.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8034332 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8034333 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8034334 2023.03.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8034329 2023.03.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8034336 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8034331 2023.03.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8034330 2023.03.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8034328 2023.03.19 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8023113 2023.03.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8023111 2023.03.18 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8023110 2023.03.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8023112 2023.03.18 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8023109 2023.03.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8023106 2023.03.18 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8023107 2023.03.18 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8023108 2023.03.18 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8023103 2023.03.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8023102 2023.03.18 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8023105 2023.03.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8023104 2023.03.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8023101 2023.03.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8023100 2023.03.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8023098 2023.03.18 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8023097 2023.03.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8023099 2023.03.18 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8023096 2023.03.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8023095 2023.03.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8023094 2023.03.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8023093 2023.03.18 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7963051 2023.03.05 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7963049 2023.03.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7963047 2023.03.05 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7963048 2023.03.05 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7963040 2023.03.05 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7963039 2023.03.05 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7963043 2023.03.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7963044 2023.03.05 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7963041 2023.03.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7963038 2023.03.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7963036 2023.03.05 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7963037 2023.03.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7963035 2023.03.05 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7963034 2023.03.05 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7963031 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7963032 2023.03.05 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7963033 2023.03.05 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7963030 2023.03.05 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7963029 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7958456 2023.03.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7958451 2023.03.04 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 7958454 2023.03.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7958453 2023.03.04 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7958455 2023.03.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7958452 2023.03.04 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7958450 2023.03.04 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7905150 2023.02.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7905155 2023.02.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7905151 2023.02.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7905154 2023.02.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7905152 2023.02.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7905148 2023.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7905149 2023.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7905153 2023.02.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7905147 2023.02.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7902557 2023.02.18 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7890959 2023.02.15 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7878130 2023.02.12 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7878124 2023.02.12 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7878129 2023.02.12 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7878127 2023.02.12 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7878121 2023.02.12 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7878123 2023.02.12 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7878119 2023.02.12 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7878126 2023.02.12 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7878125 2023.02.12 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7878122 2023.02.12 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7876476 2023.02.11 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7874032 2023.02.11 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7856086 2023.02.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7856087 2023.02.05 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7856085 2023.02.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7851665 2023.02.04 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7851663 2023.02.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 7851664 2023.02.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7851662 2023.02.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7837586 2023.01.29 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7837588 2023.01.29 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7837587 2023.01.29 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7837585 2023.01.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7780478 2023.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7780477 2023.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7773911 2023.01.13 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7771348 2023.01.12 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7771347 2023.01.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7767490 2023.01.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7759140 2023.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7759142 2023.01.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7759139 2023.01.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7759143 2023.01.08 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7759137 2023.01.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7759138 2023.01.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7759141 2023.01.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7750008 2023.01.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7746419 2023.01.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7746259 2023.01.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7744368 2023.01.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7744366 2023.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7744365 2023.01.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7744367 2023.01.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7744362 2023.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7744363 2023.01.06 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7744360 2023.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7744358 2023.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7744361 2023.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7744359 2023.01.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7744356 2023.01.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7739770 2023.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7739771 2023.01.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7726236 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7726235 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7726234 2023.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7726233 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7726232 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7726231 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7726230 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7726227 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7726229 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7726228 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7726226 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...