Pełna lista obserwacji drużyny

Wojtek : Wojciech Kaczor


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4940799 2020.11.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4940964 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4940800 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4940801 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4940802 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4940803 2020.11.22 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4940804 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4940805 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4940806 2020.11.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4940807 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4940808 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4940809 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4940810 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4934773 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4921962 2020.11.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4921964 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4921965 2020.11.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4921966 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4921967 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4921968 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4921969 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4921970 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921971 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4921972 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4921963 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4921978 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4917790 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4917791 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4917792 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4917793 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4917794 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4917795 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4897728 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4897729 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4897730 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4897731 2020.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4897732 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4897733 2020.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4893076 2020.11.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4893077 2020.11.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4893078 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4893079 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4893080 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4893084 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4893085 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4893091 2020.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4893092 2020.11.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4893093 2020.11.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4802296 2020.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4802297 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4802299 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4802301 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4784520 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4784522 2020.09.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4784523 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4784525 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4784526 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4785781 2020.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4786467 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4765633 2020.09.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4765631 2020.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4750630 2020.09.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4752595 2020.09.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4752596 2020.09.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4748649 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4748305 2020.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4748304 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4748303 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4748302 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4748301 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4748300 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 4748299 2020.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4748308 2020.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4748306 2020.09.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4748307 2020.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4748313 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4748312 2020.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4748311 2020.09.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4748310 2020.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4748309 2020.09.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4748756 2020.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4748585 2020.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4698861 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4698859 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4698860 2020.08.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4698858 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4698857 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4698855 2020.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4698854 2020.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4698856 2020.08.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4670078 2020.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4670135 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4670136 2020.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4670957 2020.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4670958 2020.08.03 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4671250 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4668897 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4639398 2020.07.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 4639397 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4639077 2020.07.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4639076 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4608990 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4608991 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4608992 2020.07.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4609067 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4609072 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4608988 2020.07.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4608985 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4608984 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4608983 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4608982 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4608981 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4608965 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4608964 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4609140 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4609141 2020.07.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4609503 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4609499 2020.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4609498 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4609277 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4609274 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4609273 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4609272 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4609234 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4609233 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4609232 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4609231 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4609198 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4609155 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4606877 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4606876 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4606875 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4606874 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4604800 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4604801 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4604802 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4604803 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4604804 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4604805 2020.07.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4604806 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604807 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4604808 2020.07.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4604809 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4604810 2020.07.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4604811 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4604812 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4606132 2020.07.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4604799 2020.07.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4602925 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4600767 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4600766 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4600764 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4599397 2020.07.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4598835 2020.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4598836 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4598837 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4598838 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4598839 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4598821 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4591277 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4591276 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4591275 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4591274 2020.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4591273 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4591272 2020.07.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591270 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4591271 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4588271 2020.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4588272 2020.07.02 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4598906 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4554003 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4554026 2020.06.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4554098 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4554130 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4554153 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4554281 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4554430 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4554474 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4554503 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4548024 2020.06.18 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4548022 2020.06.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4547995 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4547996 2020.06.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4547994 2020.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4547526 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4525369 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4525367 2020.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4525366 2020.06.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4525365 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4525364 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4525363 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4525362 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4525361 2020.06.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4525360 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4525359 2020.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4525083 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4525082 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4525081 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4525080 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4524993 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4524992 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4524988 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4524987 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4524986 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4524983 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4524984 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4524991 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4524990 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 38 4524982 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4524989 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4524985 2020.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4524981 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4524980 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4524979 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 4524978 2020.06.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4524977 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4524440 2020.06.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4533374 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4519216 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4519215 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4519194 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4519137 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4519217 2020.06.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4519218 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4519271 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4519272 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4525084 2020.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4525085 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4517474 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4517475 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4517476 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4517477 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4497614 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4497613 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4491524 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4491588 2020.06.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4458462 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458461 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4458460 2020.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4458459 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4432204 2020.05.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 4435650 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4435708 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4435757 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4435788 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427217 2020.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4395099 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4394176 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4394133 2020.05.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4391708 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4391139 2020.05.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4430569 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4374342 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4374341 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4374340 2020.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4374339 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4374338 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4374337 2020.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4374336 2020.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4374335 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 4374334 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4374333 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 24 4374332 2020.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4374331 2020.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4374330 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4357909 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4352773 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4348778 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4348779 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4357780 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4357747 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4315230 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4313411 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4313412 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4313410 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4313358 2020.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4313353 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4313351 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4303127 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4293255 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4293256 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4292777 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4284497 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4284498 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4283411 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4283410 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4283409 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4283408 2020.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4283407 2020.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4283406 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4283405 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4281716 2020.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4281715 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4281714 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4281713 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4281712 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4281169 2020.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4281170 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4281167 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281166 2020.04.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4274662 2020.04.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4246466 2020.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4252325 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4252331 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4252335 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4252338 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4252339 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4252347 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4252351 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4252353 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4252357 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4252358 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4252359 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4254301 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4233015 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4233016 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4233153 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4183073 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4183071 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4183070 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4183069 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4183068 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4183067 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4183066 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4183065 2020.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4165668 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4165666 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4165665 2020.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4165667 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121313 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4121311 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4121312 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4117378 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4117377 2020.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4116457 2020.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4116456 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4116433 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4116432 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4116431 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4116430 2020.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4116159 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4116158 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4116152 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4116151 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4116148 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4116149 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4116150 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4116147 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4116146 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4116145 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4115996 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4115997 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4115930 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4115929 2020.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4115919 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 4115920 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4115918 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4119416 2020.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 4165703 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4119573 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4119482 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4119484 2020.04.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4119485 2020.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4119486 2020.04.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4119487 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4119488 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4119489 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4119490 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4119570 2020.04.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 4119571 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4119572 2020.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4119483 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 72 4097411 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4097314 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4097286 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4097282 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4097283 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4096894 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4096893 2020.03.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4096830 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4096825 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4096824 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4096800 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4096799 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4096767 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4062823 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4062771 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4062770 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4062730 2020.03.22 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 33 4062729 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4062216 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4062186 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4068086 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4068085 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4055398 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4036502 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4036503 2020.03.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4036504 2020.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 4036505 2020.03.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4036506 2020.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4036507 2020.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4036508 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4036509 2020.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4036510 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 4036511 2020.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4036512 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3992762 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3992763 2020.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3992764 2020.03.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3992765 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 3992766 2020.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3992767 2020.03.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3992768 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 3992769 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3992770 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3950613 2020.02.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3950612 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3950611 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3950610 2020.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3950609 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3950608 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 3950607 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3950606 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3950605 2020.02.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3950604 2020.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3950603 2020.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 26 3949849 2020.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 48 3949848 2020.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3949847 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 3949846 2020.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3951536 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3946743 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 3932720 2020.02.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3926392 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3926623 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3907548 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3907554 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 3907555 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3907556 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 3907557 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3907558 2020.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 34 3902055 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 3902056 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3902057 2020.02.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3902058 2020.02.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 42 3887980 2020.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3887979 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 3887978 2020.02.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3887977 2020.02.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 3884309 2020.02.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3884308 2020.02.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3884307 2020.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 3884306 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3864372 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3864373 2020.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 32 3864374 2020.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 3864375 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3864376 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3864943 2020.01.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3863164 2020.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3841238 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 3841237 2020.01.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3841181 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3841127 2020.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3841126 2020.01.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3841125 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3841124 2020.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3840152 2020.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3824448 2020.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3814706 2020.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 3814707 2020.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3814708 2020.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3814709 2020.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 48 3814710 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 94 3814711 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 3814712 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3814713 2020.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3798316 2020.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3798119 2020.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3798118 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 48 3795186 2020.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 3795185 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 54 3795184 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3793116 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3793115 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3793114 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3793089 2020.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3793088 2020.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 3793087 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3793086 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3793117 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3793118 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3793119 2020.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3793719 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3793125 2020.01.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3793124 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 3793123 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3793122 2020.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3793121 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 3793120 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3793079 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 3793078 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 3793073 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 3793074 2020.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 3793072 2020.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3793055 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 3793054 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 3793053 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 3793052 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3793051 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3793050 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3793049 2020.01.01 mapa