DRUŻYNA

Drużyna: Hanna Żelichowska. Obserwator: Hanna Żelichowska

Liczba gatunków: 125

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 163 3024 38 38 0 0 9 29
2 170 1939 53 47 0 3 12 32
3 243 1905 71 56 0 3 19 34
4 134 507 90 52 0 1 15 36
5 136 452 112 64 0 5 25 34
6 109 496 116 45 0 5 13 27
7 60 375 118 32 0 2 10 20
8 67 544 121 42 0 1 13 28
9 61 811 123 26 0 2 4 20
10 124 1522 125 45 1 4 8 32
11 108 793 125 31 1 2 5 23
12 13 160 125 10 0 2 0 8
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9251895 2023.12.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9251905 2023.12.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 85 9244697 2023.12.05 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9244698 2023.12.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9244700 2023.12.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9244701 2023.12.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9244702 2023.12.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 9251889 2023.12.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 14 9251890 2023.12.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9251891 2023.12.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9251892 2023.12.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9251893 2023.12.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9251894 2023.12.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9251880 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9251881 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9251882 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 9 9251883 2023.11.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9251884 2023.11.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9251885 2023.11.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251886 2023.11.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9251887 2023.11.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9251888 2023.11.30 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251843 2023.11.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9222053 2023.11.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9222054 2023.11.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9222055 2023.11.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9222056 2023.11.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 14 9222057 2023.11.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9222058 2023.11.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9222059 2023.11.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 9222060 2023.11.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9222061 2023.11.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9222062 2023.11.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9222063 2023.11.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9222064 2023.11.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9222065 2023.11.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 9222066 2023.11.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9222087 2023.11.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9207611 2023.11.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9207612 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9203367 2023.11.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9203362 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9203363 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203364 2023.11.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203365 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9203350 2023.11.18 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9203351 2023.11.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9203352 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9203353 2023.11.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203354 2023.11.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9203355 2023.11.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9203356 2023.11.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9203357 2023.11.18 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9203358 2023.11.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9203359 2023.11.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9203360 2023.11.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9203361 2023.11.18 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9188869 2023.11.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 9188870 2023.11.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9188871 2023.11.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9188872 2023.11.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9188873 2023.11.15 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188874 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9188875 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9188876 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9188877 2023.11.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9188878 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9166565 2023.11.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9166566 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9166567 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9166569 2023.11.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9166570 2023.11.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9166571 2023.11.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9166572 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9166573 2023.11.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9166574 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9166586 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166587 2023.11.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166588 2023.11.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9166589 2023.11.08 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9166261 2023.11.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9166262 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9166263 2023.11.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9166264 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166265 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166266 2023.11.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9166267 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9153543 2023.11.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9153567 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9153568 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9153569 2023.11.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9153570 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 14 9153585 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9153586 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9153587 2023.11.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 9153588 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9153589 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9153590 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9153591 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9153593 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9147445 2023.11.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9147446 2023.11.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9147447 2023.11.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9147448 2023.11.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9147449 2023.11.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9147450 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9147451 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147452 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9147454 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9147455 2023.11.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9147401 2023.11.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 9147404 2023.11.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9147408 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9147413 2023.11.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9147416 2023.11.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9147419 2023.11.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9147425 2023.11.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9147427 2023.11.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147432 2023.11.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9147440 2023.11.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9147441 2023.11.02 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9142537 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9133856 2023.10.29 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 17 9127596 2023.10.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9127597 2023.10.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9127598 2023.10.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9127601 2023.10.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9127602 2023.10.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 9127603 2023.10.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9127604 2023.10.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9127606 2023.10.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9127607 2023.10.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9127608 2023.10.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9127609 2023.10.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9127610 2023.10.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9127611 2023.10.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9127612 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9127614 2023.10.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9127615 2023.10.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9127616 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9127617 2023.10.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9127594 2023.10.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9117118 2023.10.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9117124 2023.10.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9117131 2023.10.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9117134 2023.10.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9117146 2023.10.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9117149 2023.10.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9117152 2023.10.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9117159 2023.10.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9117161 2023.10.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9117162 2023.10.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9117165 2023.10.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9117171 2023.10.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 26 9113260 2023.10.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9113261 2023.10.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9113262 2023.10.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9113263 2023.10.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9113264 2023.10.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9113265 2023.10.23 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9106130 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9106136 2023.10.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9106138 2023.10.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9106139 2023.10.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9106140 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9106141 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9106142 2023.10.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9106144 2023.10.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9106146 2023.10.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9106147 2023.10.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 9 9106149 2023.10.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9106151 2023.10.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106152 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9106153 2023.10.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 40 9106180 2023.10.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9111221 2023.10.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9111231 2023.10.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9094527 2023.10.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9094538 2023.10.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9094539 2023.10.17 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9094540 2023.10.17 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9094541 2023.10.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9094542 2023.10.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9094543 2023.10.17 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9094544 2023.10.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9094545 2023.10.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9094546 2023.10.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9094547 2023.10.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9094549 2023.10.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9094550 2023.10.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9094574 2023.10.17 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9096988 2023.10.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9090458 2023.10.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9090459 2023.10.16 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9090466 2023.10.16 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9090467 2023.10.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9087825 2023.10.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9087826 2023.10.14 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 9087839 2023.10.14 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9087879 2023.10.14 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9087880 2023.10.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9087881 2023.10.14 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9087922 2023.10.14 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9087923 2023.10.14 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9087982 2023.10.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9087985 2023.10.14 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9087986 2023.10.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087988 2023.10.14 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9088031 2023.10.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9088110 2023.10.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 15 9088130 2023.10.14 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9070287 2023.10.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9070288 2023.10.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9070290 2023.10.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9070236 2023.10.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9070237 2023.10.09 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 15 9070238 2023.10.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9070239 2023.10.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 140 9049735 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9049736 2023.10.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9049738 2023.10.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9049739 2023.10.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9049741 2023.10.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9049742 2023.10.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9049751 2023.10.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9049754 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9049776 2023.10.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9049784 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9049789 2023.10.06 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 9049905 2023.10.06 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9049906 2023.10.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9049907 2023.10.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9049908 2023.10.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9049909 2023.10.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9049734 2023.10.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9031882 2023.10.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9031884 2023.10.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9031886 2023.10.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9031887 2023.10.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9031889 2023.10.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9031891 2023.10.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9031892 2023.10.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9031896 2023.10.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9031904 2023.10.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9031907 2023.10.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 140 9024818 2023.09.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 21 9024912 2023.09.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9024913 2023.09.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 9024923 2023.09.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9024925 2023.09.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9024927 2023.09.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9024930 2023.09.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9024931 2023.09.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9024933 2023.09.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9024935 2023.09.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024936 2023.09.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 12 9024937 2023.09.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9024938 2023.09.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9024942 2023.09.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 170 9024944 2023.09.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9010662 2023.09.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9010663 2023.09.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9010664 2023.09.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9010665 2023.09.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9010668 2023.09.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9010670 2023.09.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9010671 2023.09.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9010673 2023.09.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9010675 2023.09.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9010677 2023.09.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9010679 2023.09.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9010683 2023.09.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9010686 2023.09.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8950528 2023.09.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8950529 2023.09.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8950606 2023.09.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8950607 2023.09.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8950700 2023.09.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 8950702 2023.09.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8950703 2023.09.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8950715 2023.09.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8950716 2023.09.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8950604 2023.09.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8950546 2023.09.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8950547 2023.09.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8950600 2023.09.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8950601 2023.09.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8931119 2023.09.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8931120 2023.09.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8931125 2023.09.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8931126 2023.09.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8931129 2023.09.04 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8931130 2023.09.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 8931131 2023.09.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8931132 2023.09.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8931134 2023.09.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8931135 2023.09.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8931136 2023.09.04 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8931137 2023.09.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8931138 2023.09.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8931139 2023.09.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8931141 2023.09.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8931142 2023.09.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8931243 2023.09.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8922157 2023.09.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8922158 2023.09.02 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8912695 2023.08.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8912704 2023.08.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8890493 2023.08.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8890494 2023.08.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8890496 2023.08.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8877254 2023.08.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8877255 2023.08.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8877256 2023.08.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8877257 2023.08.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8877258 2023.08.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8877259 2023.08.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8877261 2023.08.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8877279 2023.08.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8878066 2023.08.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8878122 2023.08.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 8873662 2023.08.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8873663 2023.08.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8873664 2023.08.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8873672 2023.08.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8873974 2023.08.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8851270 2023.08.12 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851274 2023.08.12 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8866731 2023.08.12 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8851271 2023.08.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8877122 2023.08.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8877124 2023.08.10
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8877125 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8877137 2023.08.10
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8877156 2023.08.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8877158 2023.08.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 8877167 2023.08.10
pospolity kruk, Corvus corax 7 8877168 2023.08.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8877169 2023.08.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8865687 2023.08.09
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8865688 2023.08.09
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8865689 2023.08.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8865690 2023.08.09
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8865691 2023.08.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8865692 2023.08.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8865700 2023.08.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8857877 2023.08.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8857878 2023.08.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8857879 2023.08.07
pospolity kos, Turdus merula 6 8857885 2023.08.07
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8857892 2023.08.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 8857904 2023.08.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8857910 2023.08.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8857927 2023.08.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 8857928 2023.08.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 8822723 2023.08.02 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8822724 2023.08.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8822725 2023.08.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8822728 2023.08.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 8822745 2023.08.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8822763 2023.08.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8822770 2023.08.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822773 2023.08.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8822780 2023.08.02 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8822781 2023.08.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8822784 2023.08.02 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8822786 2023.08.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8822788 2023.08.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8822790 2023.08.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 7 8822793 2023.08.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8822794 2023.08.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8822799 2023.08.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8822800 2023.08.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8803622 2023.07.28 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8803598 2023.07.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8803600 2023.07.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8803602 2023.07.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8803603 2023.07.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8803609 2023.07.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8803610 2023.07.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8803614 2023.07.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8803615 2023.07.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8803616 2023.07.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8803617 2023.07.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 14 8803618 2023.07.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 8803619 2023.07.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8803620 2023.07.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8803621 2023.07.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8791078 2023.07.23 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8791085 2023.07.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8791088 2023.07.23 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8791093 2023.07.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8791095 2023.07.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8791099 2023.07.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8791126 2023.07.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8791128 2023.07.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8791131 2023.07.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8791146 2023.07.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8791148 2023.07.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8791150 2023.07.23 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8791152 2023.07.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8799259 2023.07.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8782621 2023.07.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8782624 2023.07.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8782643 2023.07.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8782645 2023.07.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8782647 2023.07.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8782651 2023.07.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8782652 2023.07.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8782653 2023.07.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8782655 2023.07.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 8770322 2023.07.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8770324 2023.07.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8770329 2023.07.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 8770338 2023.07.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8770341 2023.07.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8770345 2023.07.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8770347 2023.07.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8770350 2023.07.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8770357 2023.07.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8766784 2023.07.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8748337 2023.07.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8748338 2023.07.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8748339 2023.07.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8748340 2023.07.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8748341 2023.07.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748343 2023.07.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8748349 2023.07.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8726069 2023.07.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8726072 2023.07.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8726074 2023.07.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8726076 2023.07.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8726077 2023.07.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8708642 2023.06.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8708661 2023.06.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8708693 2023.06.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8708694 2023.06.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8708696 2023.06.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 8708697 2023.06.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8708701 2023.06.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8708704 2023.06.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8708705 2023.06.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8708706 2023.06.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8708707 2023.06.29 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8703579 2023.06.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8703565 2023.06.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8703566 2023.06.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 11 8703567 2023.06.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8703568 2023.06.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8703571 2023.06.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8703572 2023.06.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8703573 2023.06.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8703574 2023.06.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8703575 2023.06.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8703576 2023.06.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8703577 2023.06.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8708823 2023.06.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8708943 2023.06.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8708944 2023.06.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8708788 2023.06.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 8708794 2023.06.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 8708755 2023.06.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8708777 2023.06.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8708782 2023.06.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8708811 2023.06.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8708822 2023.06.23 MZ
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8667017 2023.06.16 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8667018 2023.06.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8667019 2023.06.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8667020 2023.06.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8667022 2023.06.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8667051 2023.06.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8670742 2023.06.14 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8670748 2023.06.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8670756 2023.06.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8670757 2023.06.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8670758 2023.06.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8670762 2023.06.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8670763 2023.06.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8670764 2023.06.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8670765 2023.06.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 8664512 2023.06.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8664516 2023.06.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8664518 2023.06.13 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8664523 2023.06.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8664524 2023.06.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8664529 2023.06.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8664530 2023.06.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 8670420 2023.06.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8670459 2023.06.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8670487 2023.06.13 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8670491 2023.06.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8670496 2023.06.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8670537 2023.06.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8670549 2023.06.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8670552 2023.06.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8670554 2023.06.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8670563 2023.06.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 8664400 2023.06.12 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8664428 2023.06.12 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8664429 2023.06.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8664430 2023.06.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8625776 2023.06.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8625789 2023.06.10 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8625792 2023.06.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8625793 2023.06.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8625794 2023.06.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8625812 2023.06.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8614272 2023.06.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8607464 2023.06.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8607466 2023.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8607470 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8607473 2023.06.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8607475 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8607478 2023.06.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8607482 2023.06.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8607488 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8607490 2023.06.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8607492 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8607494 2023.06.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8607497 2023.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8607501 2023.06.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 8607502 2023.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8607505 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8607511 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8607514 2023.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8607516 2023.06.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8607519 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8607526 2023.06.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8607823 2023.06.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8584430 2023.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8584436 2023.06.01 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584437 2023.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8584440 2023.06.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 8584443 2023.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8584471 2023.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8584472 2023.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8584474 2023.06.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8584475 2023.06.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8584484 2023.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584485 2023.06.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584486 2023.06.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570572 2023.05.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8570574 2023.05.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8570575 2023.05.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8570576 2023.05.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8570577 2023.05.31 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8570578 2023.05.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8570579 2023.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8570581 2023.05.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8570582 2023.05.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8570583 2023.05.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8570584 2023.05.31 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8570585 2023.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8570586 2023.05.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8570587 2023.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8570588 2023.05.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8570589 2023.05.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8570590 2023.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570591 2023.05.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8570592 2023.05.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570598 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570614 2023.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8538045 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537869 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8537872 2023.05.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8537924 2023.05.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8537949 2023.05.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8537999 2023.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8538000 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8538002 2023.05.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 8537837 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537850 2023.05.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537852 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8537864 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537868 2023.05.23 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8510010 2023.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510011 2023.05.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8510012 2023.05.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8510013 2023.05.21 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8510014 2023.05.21 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8510016 2023.05.21 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8521219 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8521223 2023.05.21 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8521258 2023.05.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8521262 2023.05.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8521264 2023.05.21 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8521271 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8521276 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8521279 2023.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8521309 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521327 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8521328 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8521331 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8521333 2023.05.21 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521334 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8521337 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8521342 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8521346 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8521349 2023.05.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8521355 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8521359 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8521363 2023.05.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8521366 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8487033 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8487035 2023.05.18 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8487036 2023.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8487037 2023.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8487039 2023.05.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8474927 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8474941 2023.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 8474948 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8474951 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8474952 2023.05.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8474957 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8474967 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474895 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8474896 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8474897 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8474898 2023.05.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8474899 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474900 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8474901 2023.05.14 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8474903 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474904 2023.05.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8474922 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8474923 2023.05.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8474924 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8474925 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8411266 2023.05.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8405729 2023.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8405766 2023.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8386228 2023.05.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8386233 2023.05.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 8386239 2023.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8386240 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386244 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386393 2023.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8386394 2023.05.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386400 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8386401 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8386402 2023.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8386403 2023.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8386468 2023.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8386573 2023.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8386577 2023.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8386578 2023.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8386579 2023.05.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8386590 2023.05.05 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8386770 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8386776 2023.05.05 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8386780 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8386789 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8386798 2023.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8386805 2023.05.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8386809 2023.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386827 2023.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8386829 2023.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8386983 2023.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386874 2023.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8386876 2023.05.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8356073 2023.05.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8356167 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8356172 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8356180 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8356191 2023.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8356205 2023.05.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8356206 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8358475 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8358499 2023.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367672 2023.05.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 12 8367817 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8367838 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367844 2023.05.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8367852 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8367891 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8367896 2023.05.02 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 8347676 2023.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8298389 2023.04.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298392 2023.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8298394 2023.04.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8298395 2023.04.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8298396 2023.04.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8298398 2023.04.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8298404 2023.04.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8298407 2023.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8298408 2023.04.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8298410 2023.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8298418 2023.04.25 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8274682 2023.04.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8274683 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274685 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8274686 2023.04.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8274687 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8274693 2023.04.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8274697 2023.04.22 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8274728 2023.04.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8274729 2023.04.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8274735 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8274736 2023.04.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8274759 2023.04.22 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8274760 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8274761 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8274762 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274763 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274765 2023.04.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8274766 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8274767 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8274768 2023.04.22 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8274769 2023.04.22 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8274788 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8274798 2023.04.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8255847 2023.04.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 8255850 2023.04.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8255854 2023.04.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8255856 2023.04.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8255857 2023.04.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 11 8255863 2023.04.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8255866 2023.04.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8249671 2023.04.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249699 2023.04.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8249701 2023.04.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8249704 2023.04.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8249712 2023.04.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249717 2023.04.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8249720 2023.04.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8249725 2023.04.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8245289 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245290 2023.04.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8245291 2023.04.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8245310 2023.04.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8245311 2023.04.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8245314 2023.04.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8245315 2023.04.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8245316 2023.04.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 8249774 2023.04.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249777 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8238113 2023.04.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8238114 2023.04.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8238115 2023.04.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8238116 2023.04.17 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238117 2023.04.17 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8231926 2023.04.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8210101 2023.04.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8210103 2023.04.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8210106 2023.04.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8210109 2023.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8210112 2023.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8204731 2023.04.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8204732 2023.04.12 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8204733 2023.04.12 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8204734 2023.04.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8204735 2023.04.12 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8204736 2023.04.12 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8204737 2023.04.12 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8211041 2023.04.10 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8249819 2023.04.10 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8249921 2023.04.10 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8249923 2023.04.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8249924 2023.04.10 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 21 8249925 2023.04.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8249926 2023.04.10 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8249928 2023.04.10 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8249929 2023.04.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8249930 2023.04.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8211038 2023.04.09 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8211031 2023.04.08 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8245248 2023.04.06 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8245282 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 8245284 2023.04.06 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8245287 2023.04.06 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 8293750 2023.04.06 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8293751 2023.04.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8293753 2023.04.06 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8293754 2023.04.06 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8293757 2023.04.06 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8293758 2023.04.06 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8293759 2023.04.06 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8204790 2023.04.05 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 8204791 2023.04.05 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8204792 2023.04.05 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8204793 2023.04.05 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8204794 2023.04.05 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8204796 2023.04.05 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8231862 2023.04.05 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231866 2023.04.05 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8231867 2023.04.05 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8231874 2023.04.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8231875 2023.04.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 4 8231891 2023.04.05 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8231896 2023.04.05 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8231899 2023.04.05 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8231900 2023.04.05 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8231901 2023.04.05 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8231913 2023.04.05 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8231915 2023.04.05 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8231917 2023.04.05 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8231918 2023.04.05 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8210050 2023.04.04 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8210053 2023.04.04 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8210054 2023.04.04 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8210059 2023.04.04 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8210093 2023.04.04 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8138599 2023.04.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8138631 2023.04.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8138632 2023.04.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8138633 2023.04.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8138634 2023.04.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8138635 2023.04.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 8138636 2023.04.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8138637 2023.04.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8138638 2023.04.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8100706 2023.03.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8100707 2023.03.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8100708 2023.03.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8100709 2023.03.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8100710 2023.03.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8100711 2023.03.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8100712 2023.03.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8100806 2023.03.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8100807 2023.03.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8100808 2023.03.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8100809 2023.03.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8100811 2023.03.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8100858 2023.03.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 8100860 2023.03.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8100861 2023.03.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8100863 2023.03.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8100888 2023.03.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8100889 2023.03.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8100890 2023.03.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 40 8097247 2023.03.26 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 165 8097253 2023.03.26 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8097254 2023.03.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8097255 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8097256 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8097257 2023.03.26 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8097258 2023.03.26 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8097259 2023.03.26 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8097260 2023.03.26 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8097262 2023.03.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8097265 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8097273 2023.03.26 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8097274 2023.03.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8097275 2023.03.26 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8097276 2023.03.26 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8101007 2023.03.26 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 37 8101026 2023.03.26 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8101027 2023.03.26 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8097153 2023.03.25 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8097154 2023.03.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8097157 2023.03.25 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8097160 2023.03.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8097162 2023.03.25 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8097164 2023.03.25 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8097167 2023.03.25 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8097168 2023.03.25 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8097174 2023.03.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8097175 2023.03.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8097177 2023.03.25 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8097104 2023.03.24 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8097105 2023.03.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8097108 2023.03.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8097111 2023.03.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8097115 2023.03.24 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8097118 2023.03.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8097120 2023.03.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8097122 2023.03.24 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8097123 2023.03.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8097134 2023.03.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 8097135 2023.03.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8097136 2023.03.24 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8097137 2023.03.24 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8097138 2023.03.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8097139 2023.03.24 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8097140 2023.03.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8097141 2023.03.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 8049367 2023.03.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8049369 2023.03.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8049370 2023.03.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8049371 2023.03.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8049373 2023.03.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8042261 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 8042360 2023.03.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8042364 2023.03.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8042367 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8042373 2023.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8042376 2023.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8042388 2023.03.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 8042390 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8042392 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8042407 2023.03.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8042410 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8042425 2023.03.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8042428 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8042432 2023.03.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8042436 2023.03.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8042438 2023.03.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8042439 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8042440 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 11 8043086 2023.03.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8029301 2023.03.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8029302 2023.03.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8029358 2023.03.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8029359 2023.03.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8029360 2023.03.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 8029361 2023.03.17 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8029362 2023.03.17 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8029363 2023.03.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 8029364 2023.03.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8029365 2023.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8029366 2023.03.17 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8014297 2023.03.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8014298 2023.03.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8014299 2023.03.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8014300 2023.03.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8014301 2023.03.16 MZ