DRUŻYNA

Drużyna: Hanna Żelichowska. Obserwator: Hanna Żelichowska

Liczba gatunków: 113

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 163 3024 38 38 0 0 9 29
2 170 1939 53 47 0 3 12 32
3 243 1905 71 56 0 3 19 34
4 134 507 90 52 0 1 15 36
5 136 452 112 64 0 5 25 34
6 34 132 113 24 0 2 8 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8614272 2023.06.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8607466 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8607490 2023.06.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8607488 2023.06.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8607482 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8607478 2023.06.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8607475 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8607473 2023.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8607470 2023.06.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8607464 2023.06.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8607492 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8607494 2023.06.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8607497 2023.06.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8607823 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8607526 2023.06.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8607519 2023.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8607516 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8607514 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8607511 2023.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8607505 2023.06.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 8607502 2023.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8607501 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 8584443 2023.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8584440 2023.06.01 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584437 2023.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8584436 2023.06.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8584430 2023.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8584471 2023.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8584472 2023.06.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584486 2023.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584485 2023.06.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8584484 2023.06.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8584475 2023.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8584474 2023.06.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8570582 2023.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8570581 2023.05.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8570579 2023.05.31 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8570578 2023.05.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8570577 2023.05.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8570576 2023.05.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8570575 2023.05.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8570574 2023.05.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570572 2023.05.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8570583 2023.05.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8570584 2023.05.31 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8570585 2023.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8570588 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570614 2023.05.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570598 2023.05.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8570592 2023.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570591 2023.05.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8570590 2023.05.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8570589 2023.05.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8570587 2023.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8570586 2023.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8538045 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537869 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8537872 2023.05.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8537924 2023.05.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8537949 2023.05.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8537999 2023.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8538000 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8538002 2023.05.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 8537837 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8537864 2023.05.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537852 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537850 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537868 2023.05.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8521276 2023.05.21 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8521271 2023.05.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8521264 2023.05.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8521262 2023.05.21 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8521258 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8521223 2023.05.21 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8521219 2023.05.21 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8510016 2023.05.21 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8510014 2023.05.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8510013 2023.05.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8510012 2023.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510011 2023.05.21 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8510010 2023.05.21 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8521279 2023.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8521309 2023.05.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8521366 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8521363 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8521359 2023.05.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8521355 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8521349 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8521346 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8521342 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8521337 2023.05.21 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521334 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8521333 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8521331 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8521328 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521327 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8487033 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8487035 2023.05.18 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8487036 2023.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8487037 2023.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8487039 2023.05.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8474927 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8474941 2023.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 8474948 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8474951 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8474952 2023.05.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8474957 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8474967 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8474896 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8474897 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8474898 2023.05.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8474899 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474900 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8474901 2023.05.14 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8474903 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474904 2023.05.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8474922 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8474923 2023.05.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8474924 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8474925 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474895 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8411266 2023.05.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8405766 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8405729 2023.05.07 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8386573 2023.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8386468 2023.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8386403 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8386402 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8386401 2023.05.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386400 2023.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8386394 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386393 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386244 2023.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8386240 2023.05.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 8386239 2023.05.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8386233 2023.05.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8386228 2023.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8386577 2023.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8386578 2023.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8386579 2023.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8386829 2023.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386827 2023.05.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8386809 2023.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8386805 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8386798 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8386789 2023.05.05 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8386780 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8386776 2023.05.05 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8386770 2023.05.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8386590 2023.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8386983 2023.05.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8386876 2023.05.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386874 2023.05.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8356073 2023.05.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8356167 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8356172 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8356180 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8356191 2023.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8356205 2023.05.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8356206 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8358475 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8358499 2023.05.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8367896 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8367891 2023.05.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8367852 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367844 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8367838 2023.05.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 12 8367817 2023.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367672 2023.05.02 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 8347676 2023.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8298389 2023.04.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298392 2023.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8298394 2023.04.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8298395 2023.04.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8298396 2023.04.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8298398 2023.04.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8298404 2023.04.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8298407 2023.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8298408 2023.04.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8298410 2023.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8298418 2023.04.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8274729 2023.04.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8274735 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8274736 2023.04.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8274759 2023.04.22 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8274760 2023.04.22 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8274728 2023.04.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8274697 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8274693 2023.04.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8274687 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8274686 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274685 2023.04.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8274683 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8274682 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8274762 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274763 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274765 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8274761 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8274798 2023.04.22 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8274788 2023.04.22 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8274769 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8274768 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8274767 2023.04.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8274766 2023.04.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 11 8255863 2023.04.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8255847 2023.04.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8255857 2023.04.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8255856 2023.04.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8255854 2023.04.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 8255850 2023.04.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8255866 2023.04.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8249671 2023.04.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249699 2023.04.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8249704 2023.04.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8249712 2023.04.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249717 2023.04.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8249720 2023.04.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8249701 2023.04.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8249725 2023.04.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8245314 2023.04.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8245316 2023.04.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8245315 2023.04.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 8249774 2023.04.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249777 2023.04.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8245311 2023.04.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8245310 2023.04.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8245291 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245290 2023.04.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8245289 2023.04.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8238114 2023.04.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8238115 2023.04.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8238116 2023.04.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8238113 2023.04.17 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238117 2023.04.17 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8231926 2023.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8210112 2023.04.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8210109 2023.04.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8210106 2023.04.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8210103 2023.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8210101 2023.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8204731 2023.04.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8204732 2023.04.12 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8204733 2023.04.12 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8204734 2023.04.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8204735 2023.04.12 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8204736 2023.04.12 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8204737 2023.04.12 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8211041 2023.04.10 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 21 8249925 2023.04.10 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8249921 2023.04.10 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8249923 2023.04.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8249924 2023.04.10 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8249819 2023.04.10 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8249926 2023.04.10 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8249928 2023.04.10 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8249929 2023.04.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8249930 2023.04.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8211038 2023.04.09 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8211031 2023.04.08 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8293754 2023.04.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8293753 2023.04.06 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8293751 2023.04.06 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8245248 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 8293750 2023.04.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8245282 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 8245284 2023.04.06 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8245287 2023.04.06 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8293757 2023.04.06 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8293759 2023.04.06 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8293758 2023.04.06 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 8204791 2023.04.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8204796 2023.04.05 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8204794 2023.04.05 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8204793 2023.04.05 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8204792 2023.04.05 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8204790 2023.04.05 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231866 2023.04.05 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8231918 2023.04.05 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8231917 2023.04.05 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8231915 2023.04.05 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8231913 2023.04.05 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8231900 2023.04.05 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8231899 2023.04.05 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8231896 2023.04.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 4 8231891 2023.04.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8231875 2023.04.05 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8231874 2023.04.05 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8231867 2023.04.05 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8231862 2023.04.05 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8231901 2023.04.05 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8210093 2023.04.04 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8210054 2023.04.04 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8210053 2023.04.04 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8210050 2023.04.04 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8210059 2023.04.04 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8138599 2023.04.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8138631 2023.04.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8138632 2023.04.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8138633 2023.04.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8138634 2023.04.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8138635 2023.04.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 8138636 2023.04.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8138637 2023.04.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8138638 2023.04.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8100808 2023.03.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8100807 2023.03.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8100806 2023.03.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8100712 2023.03.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8100711 2023.03.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8100710 2023.03.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8100709 2023.03.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8100708 2023.03.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8100707 2023.03.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8100706 2023.03.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8100809 2023.03.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8100811 2023.03.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8100890 2023.03.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8100889 2023.03.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8100888 2023.03.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8100863 2023.03.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8100861 2023.03.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 8100860 2023.03.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8100858 2023.03.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8097259 2023.03.26 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8097258 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8097257 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8097256 2023.03.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8097255 2023.03.26 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 40 8097247 2023.03.26 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 165 8097253 2023.03.26 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8097254 2023.03.26 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8097260 2023.03.26 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8097262 2023.03.26 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8101027 2023.03.26 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 37 8101026 2023.03.26 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8101007 2023.03.26 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8097276 2023.03.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8097275 2023.03.26 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8097274 2023.03.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8097265 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8097273 2023.03.26 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8097153 2023.03.25 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8097154 2023.03.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8097157 2023.03.25 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8097160 2023.03.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8097162 2023.03.25 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8097164 2023.03.25 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8097167 2023.03.25 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8097168 2023.03.25 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8097174 2023.03.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8097175 2023.03.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8097177 2023.03.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8097120 2023.03.24 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8097118 2023.03.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8097115 2023.03.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8097111 2023.03.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8097108 2023.03.24 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8097105 2023.03.24 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8097104 2023.03.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8097122 2023.03.24 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8097123 2023.03.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8097134 2023.03.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8097141 2023.03.24 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8097140 2023.03.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8097139 2023.03.24 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8097138 2023.03.24 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8097137 2023.03.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8097136 2023.03.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 8097135 2023.03.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 8049367 2023.03.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8049369 2023.03.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8049370 2023.03.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8049371 2023.03.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8049373 2023.03.20 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 8042390 2023.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8042388 2023.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8042376 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8042373 2023.03.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8042367 2023.03.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8042364 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 8042360 2023.03.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8042261 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8042392 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8042407 2023.03.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8042410 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 11 8043086 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8042440 2023.03.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8042439 2023.03.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8042438 2023.03.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8042436 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8042432 2023.03.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8042428 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8042425 2023.03.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8029301 2023.03.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8029302 2023.03.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8029358 2023.03.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8029359 2023.03.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8029360 2023.03.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 8029361 2023.03.17 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8029362 2023.03.17 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8029363 2023.03.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 8029364 2023.03.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8029365 2023.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8029366 2023.03.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8014302 2023.03.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8014301 2023.03.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8014300 2023.03.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8014299 2023.03.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8014298 2023.03.16 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8014297 2023.03.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8014303 2023.03.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 8014304 2023.03.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8014321 2023.03.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8014318 2023.03.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8014316 2023.03.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8014315 2023.03.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8014314 2023.03.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8014312 2023.03.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8009556 2023.03.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 8009555 2023.03.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8009554 2023.03.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8009553 2023.03.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8009552 2023.03.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8009551 2023.03.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8009550 2023.03.15 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8009549 2023.03.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8009539 2023.03.15 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8009557 2023.03.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8009558 2023.03.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 8009559 2023.03.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8009568 2023.03.15 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8009567 2023.03.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 8009566 2023.03.15 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8009565 2023.03.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8009564 2023.03.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8009563 2023.03.15 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8009562 2023.03.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8009561 2023.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8009560 2023.03.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8009537 2023.03.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 8009529 2023.03.15 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 42 8003459 2023.03.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8003461 2023.03.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8003463 2023.03.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8003464 2023.03.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8003465 2023.03.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8003466 2023.03.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 8003469 2023.03.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8003472 2023.03.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8003473 2023.03.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8003482 2023.03.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8003481 2023.03.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8003479 2023.03.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8003478 2023.03.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 8003477 2023.03.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8003476 2023.03.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8003474 2023.03.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 7994523 2023.03.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7994514 2023.03.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7994509 2023.03.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7994501 2023.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7994494 2023.03.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7994489 2023.03.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7994384 2023.03.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7994526 2023.03.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7994539 2023.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7994542 2023.03.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7994577 2023.03.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7994574 2023.03.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7994571 2023.03.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 7994568 2023.03.12 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7994545 2023.03.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7994544 2023.03.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7994543 2023.03.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7983669 2023.03.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7983670 2023.03.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7983674 2023.03.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7983675 2023.03.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7983690 2023.03.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7983692 2023.03.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7983693 2023.03.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7983694 2023.03.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7983734 2023.03.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7983736 2023.03.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7983737 2023.03.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7978849 2023.03.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7978848 2023.03.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7978845 2023.03.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7978843 2023.03.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7978842 2023.03.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7978852 2023.03.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7978857 2023.03.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7978859 2023.03.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7978862 2023.03.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7978865 2023.03.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 23 7978867 2023.03.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7978868 2023.03.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7978552 2023.03.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7978551 2023.03.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7978549 2023.03.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7978548 2023.03.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7978547 2023.03.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7978546 2023.03.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7978567 2023.03.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7978569 2023.03.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7978570 2023.03.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7978571 2023.03.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7978578 2023.03.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7978577 2023.03.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7978576 2023.03.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7978575 2023.03.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7978574 2023.03.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7978573 2023.03.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7978572 2023.03.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7965085 2023.03.05 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7959350 2023.03.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 10 7959348 2023.03.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7959344 2023.03.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7959342 2023.03.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7959339 2023.03.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7959351 2023.03.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7959352 2023.03.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 80 7959354 2023.03.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7959359 2023.03.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7959358 2023.03.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7959357 2023.03.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7959356 2023.03.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7959355 2023.03.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7954316 2023.03.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7954315 2023.03.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7954313 2023.03.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 7954311 2023.03.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7954309 2023.03.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7954306 2023.03.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7954303 2023.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7954284 2023.03.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7954317 2023.03.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7954318 2023.03.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 31 7954320 2023.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7954330 2023.03.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7954328 2023.03.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 7954326 2023.03.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7954325 2023.03.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7954324 2023.03.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7954323 2023.03.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 7954322 2023.03.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7954321 2023.03.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7949507 2023.02.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7949508 2023.02.28 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7949509 2023.02.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7949510 2023.02.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7949512 2023.02.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7949505 2023.02.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 7949504 2023.02.28 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7949501 2023.02.28 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 7949493 2023.02.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7949488 2023.02.28 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7949486 2023.02.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7949484 2023.02.28 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7949483 2023.02.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7949517 2023.02.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7949652 2023.02.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7950481 2023.02.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 7950479 2023.02.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7950476 2023.02.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7950478 2023.02.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7950475 2023.02.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7950474 2023.02.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7950455 2023.02.28 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 7950454 2023.02.28 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7950453 2023.02.28 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7950452 2023.02.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7950451 2023.02.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7950450 2023.02.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7950449 2023.02.28 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7939298 2023.02.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7939297 2023.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7939296 2023.02.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7939295 2023.02.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7939292 2023.02.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7939299 2023.02.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7939300 2023.02.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7939301 2023.02.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7939302 2023.02.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7939303 2023.02.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 7939304 2023.02.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7939306 2023.02.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7939307 2023.02.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7911271 2023.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7911267 2023.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7911265 2023.02.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7911263 2023.02.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7911261 2023.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7911272 2023.02.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7911273 2023.02.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7911278 2023.02.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7911277 2023.02.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7911276 2023.02.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7911275 2023.02.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7911274 2023.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7908545 2023.02.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7908544 2023.02.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7908543 2023.02.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7908542 2023.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7908541 2023.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7908540 2023.02.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7908539 2023.02.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7908538 2023.02.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 7908537 2023.02.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7908536 2023.02.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7908535 2023.02.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7908546 2023.02.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7908547 2023.02.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7911247 2023.02.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7911234 2023.02.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7908556 2023.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7908555 2023.02.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7908554 2023.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7908553 2023.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7908552 2023.02.19 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7908551 2023.02.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7908550 2023.02.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7908549 2023.02.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7908548 2023.02.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7886229 2023.02.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7886225 2023.02.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7886224 2023.02.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7886223 2023.02.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7886222 2023.02.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7886230 2023.02.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7886231 2023.02.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7886232 2023.02.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7886233 2023.02.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7886234 2023.02.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7886235 2023.02.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7886236 2023.02.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7886237 2023.02.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7880899 2023.02.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7880897 2023.02.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7880895 2023.02.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7880840 2023.02.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7880835 2023.02.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7880901 2023.02.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7880902 2023.02.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7880903 2023.02.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7881519 2023.02.12 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7886212 2023.02.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7880629 2023.02.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7880585 2023.02.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7880623 2023.02.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7880630 2023.02.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7880631 2023.02.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7880633 2023.02.09 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7880657 2023.02.09 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7880686 2023.02.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7880715 2023.02.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7881516 2023.02.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7880732 2023.02.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7886210 2023.02.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7880728 2023.02.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7880720 2023.02.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7880717 2023.02.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7867476 2023.02.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7867477 2023.02.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 7867478 2023.02.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7867479 2023.02.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7867480 2023.02.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7867481 2023.02.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7867482 2023.02.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7867487 2023.02.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7867486 2023.02.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7867485 2023.02.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7867484 2023.02.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7867483 2023.02.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 72 7867411 2023.02.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7867417 2023.02.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7867430 2023.02.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7867436 2023.02.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7867439 2023.02.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7867443 2023.02.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7867446 2023.02.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7867452 2023.02.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7867456 2023.02.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7867466 2023.02.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 7867475 2023.02.07 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7862218 2023.02.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7852613 2023.02.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7852614 2023.02.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7852616 2023.02.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7852612 2023.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7852611 2023.02.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 7852610 2023.02.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7852608 2023.02.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7852606 2023.02.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 7852604 2023.02.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7852619 2023.02.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 7852656 2023.02.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7852657 2023.02.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7867347 2023.02.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7852968 2023.02.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7852967 2023.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7852966 2023.02.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 7852965 2023.02.03 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7852708 2023.02.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7852706 2023.02.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7852704 2023.02.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7852693 2023.02.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 7844548 2023.02.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7844549 2023.02.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7844550 2023.02.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7844551 2023.02.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7844552 2023.02.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7844553 2023.02.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7844554 2023.02.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7844555 2023.02.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7844556 2023.02.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7844557 2023.02.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7829904 2023.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7829903 2023.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 9 7829902 2023.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7829881 2023.01.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 13 7829872 2023.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 7829814 2023.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7829907 2023.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7829911 2023.01.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7829966 2023.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 7829956 2023.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7829932 2023.01.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7829929 2023.01.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7829928 2023.01.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7829927 2023.01.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7822334 2023.01.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7822333 2023.01.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7822332 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7822331 2023.01.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7822330 2023.01.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7822329 2023.01.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7822335 2023.01.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7822337 2023.01.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7822339 2023.01.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7822344 2023.01.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7822346 2023.01.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 7822348 2023.01.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7822349 2023.01.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7822351 2023.01.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7822352 2023.01.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7814159 2023.01.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7814161 2023.01.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7814162 2023.01.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7814163 2023.01.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7814164 2023.01.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7814011 2023.01.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7814012 2023.01.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 7814013 2023.01.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7814014 2023.01.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7814016 2023.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7814017 2023.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7814018 2023.01.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7814020 2023.01.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7814022 2023.01.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7814024 2023.01.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7814026 2023.01.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7814029 2023.01.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7814072 2023.01.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 7783159 2023.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7783160 2023.01.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7783161 2023.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 7783162 2023.01.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 250 7769784 2023.01.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7769786 2023.01.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7769787 2023.01.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7769789 2023.01.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7769790 2023.01.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7769791 2023.01.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7769792 2023.01.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 7769793 2023.01.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7766891 2023.01.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7766890 2023.01.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7766889 2023.01.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7766888 2023.01.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7766887 2023.01.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 7766882 2023.01.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 14 7766881 2023.01.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7766879 2023.01.10 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7766841 2023.01.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7766892 2023.01.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7766905 2023.01.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 7766907 2023.01.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7766933 2023.01.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7766930 2023.01.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7766929 2023.01.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7766925 2023.01.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7766920 2023.01.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7766917 2023.01.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7766914 2023.01.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7766911 2023.01.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7766908 2023.01.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7766833 2023.01.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7766831 2023.01.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 9 7766830 2023.01.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7766829 2023.01.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7766832 2023.01.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7766834 2023.01.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7766835 2023.01.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7766840 2023.01.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7766839 2023.01.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 7766838 2023.01.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7766837 2023.01.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7766836 2023.01.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7756346 2023.01.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 7756345 2023.01.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7756295 2023.01.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 7756292 2023.01.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7756280 2023.01.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 7756273 2023.01.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7756250 2023.01.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 18 7756279 2023.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7756366 2023.01.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7756367 2023.01.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7759532 2023.01.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7759530 2023.01.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7756530 2023.01.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7756409 2023.01.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7756394 2023.01.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 26 7756392 2023.01.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7756386 2023.01.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7756368 2023.01.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7746438 2023.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7746439 2023.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7746440 2023.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7746441 2023.01.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7746442 2023.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7746443 2023.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7742925 2023.01.04 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 7742912 2023.01.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7742911 2023.01.03 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7740967 2023.01.03 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7740965 2023.01.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 7740958 2023.01.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7740957 2023.01.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7740955 2023.01.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 3 7740952 2023.01.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7742913 2023.01.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7742914 2023.01.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7742924 2023.01.03 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 18 7742922 2023.01.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7742921 2023.01.03 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7742920 2023.01.03 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7742918 2023.01.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 7742917 2023.01.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7742916 2023.01.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7742915 2023.01.03 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7734870 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7734869 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7734868 2023.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7734867 2023.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 7734863 2023.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7734862 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7734874 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7734875 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7734894 2023.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7734893 2023.01.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7734889 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7734886 2023.01.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7734882 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7734878 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7724093 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7724094 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7724095 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7724096 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7724100 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 7724101 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7724092 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7724108 2023.01.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7724109 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7724111 2023.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7724113 2023.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7724114 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7724115 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 7724102 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...